dasara padagalu · MADHWA · Rudra · siva

Janapriya Dasara padagalu on Rudra devaru

ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿರಮಣಾ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ || ಪ ||
ಸುಂದರ ಮೃಗಧರ ಪಿನಾಕಧನುಧರ ಗಂಗಾಶಿರ ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರಧರ || ಅ.ಪ ||

ನಂದಿವಾಹನಾನಂದದಿಂದ ಮೂರ್ಜಗದಿ ಮೆರೆವವ ನೀನೆ
ಅಂದು ಅಮೃತಘಟದಿಂದುದಯಿಸಿದ ವಿಷತಂದು ಭುಜಿಸಿದವ ನೀನೆ
ಕಂದರ್ಪನ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ತೆರೆದು ಕೊಂದ ಉಗ್ರನು ನೀನೆ
ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದವ ಚೆಂದದಿ ಪೊಗಳುವ ನೀನೆ || ೧ ||

ಬಾಲ ಮಾರ್ಕಂಡನ ಕಾಲನು ಎಳೆವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾತನು ನೀನೆ
ವಾಲಯದಿ ಕಪಾಲ ಪಿಡಿದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋ ಗಿಗಂಬರ ನೀನೆ
ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವ ಮೆದ್ದ ಶೂಲಪಾಣಿಯು ನೀನೆ
ಜಾಲಮಾಡಿದ ಗೋಪಾಲನೆಂಬ ಪೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರುಳಾದವ ನೀನೆ || ೨ ||

ಧರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾವೇರಿತೀರ ಕುಂಭಪುರದಿ ವಾಸನು ನೀನೆ
ಕೊರಳೊಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಭಸ್ಮವ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ನೀನೆ
ಕರದಲಿ ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಉರಗಭೂಷಣನು ನೀನೆ
ಗರುಡಗಮನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ || ೩ ||

chandrachuda sivashankara


ಶಿವನೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಯ್ಯಾ
ಕರುಣದಿ ಪಿಡಿ ಕೈಯ್ಯಾ ಶಿರಿಧರನರಮಯ್ಯ || ಪ ||
ಭವಮೋಚಕ ಭಾಗವತಶಾಸ್ತ್ರವನು
ಅವನೀಶಗೆ ಪೇಳ್ದವ ನೀನಲ್ಲವೆ || ಅ.ಪ ||

ವೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ ತಾಮಸವೆಂಬ ತ್ರೈತತ್ತ್ವಗಳೆಂಬ
ಸಾಕಾರಿ ಶಾರ್ವರಿಧವಧರ ಸಾಂಬ ಸುರಪಾದ್ಯರ ಬಿಂಬ
ವೈಕಲ್ಯಾಸ್ಪದವ ಕಳೆದೊಮ್ಮಿಗೆ
ವೈಕುಂಠಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯೊ ಕರಿಗೊರಳಾ || ೧ ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುಪ್ಪುರಹರ ಮಹದೇವ ದೇವರ್ಕಳಕಾವ
ಸ್ತುತ್ಯಾದ್ರಿಜ ದಿತಿಜತತೀವನದಾವಾ ದುರಿತಾಂಬುಧಿನಾವ
ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಎನ್ನತ್ಯಪರಾಧಗ
ಳೆತ್ತಿಣಿಸದೆ ಕೃತಕೃತ್ಯನ ಮಾಡೈ || ೨ ||

ಗಂಗಾಧರ ಷಣ್ಮುಖಗಣಪರ ತಾತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾತ
ಲಿಂಗಾಹ್ವಯ ತಾರಕಹರ ನಿರ್ಭೀತ ಭುವನಾಧಿನಾಥ
ತುಂಗಮಹಿಮ ನಿಸ್ಸಂಗ ಹರಿಯ ದ್ವಿತಿ
ಯಂಗ ಡಮರು ಶೂಲಂಗಳ ಪಿಡಿದಿಹ || ೩ ||

ಪಂಚಾನನ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಭೀಮ ಭುವನಾಭಿರಾಮ
ಸಂಚಿಂತನಮಾಡುವ ಸಂತತನೇಮ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ
ಪಂಚಶರಾರಿ ವಿರಿಂಚಿಕುವರ ನಿ
ಷ್ಕಿಂಚನರೊಡೆಯನ ಮಂಚಪದಾರ್ಹನೆ || ೪ ||

ಸ್ಫಟಿಕಾಭ ಕಪಾಲಿ ಕಾಮಿತಫಲದಾ ಫಲ್ಗುಣಸಖ ಶ್ರೀದ
ವಿಠಲ ವಿತ್ತಪಮಿತ್ರ ದ್ವಿರದ ಚರ್ಮಾಂಬರನಾದ
ಕುಟಿಲರಹಿತ ಧೂರ್ಜಟಿ ವೃಷಭಧ್ವಜ
ನಿಟಿಲನಯನ ಸಂಕಟವ ನಿವಾರಿಸೊ || ೫ ||

Shivane naa ninna sevakanayyaa


ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ || ಪ ||
ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲಿ || ಅ.ಪ ||

ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಾನು ಅನುಚರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ
ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದೆನೊ ಮಹದೇವನೇ
ಅಹಿ ಭೂಷಣನೆಯೆನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ
ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕುತಿಯ ಕೊಡು ಶಂಭೋ || ೧ ||

ಮನಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ
ದನುಜಗಜ ಮದಹಾರಿ ದಂಡಪ್ರಣಾಮವಮಾಳ್ಪೆ
ಮನಸೋ ಈ ಶಿರವ ಸಜ್ಜನರ ಸಿರಿ ಚರಣದಲಿ || ೨ ||

ಭಾಗೀರಥೀಧರನೇ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಲೇ
ಸಾಗಿ ಒಲಿದು ಸಂತತ ಶರ್ವ ದೇವಾ
ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರೀಯ ವಿಜಯ ವಿಟ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ಜಾಗುಮಾಡದೆ ಭಜಿಪ ಭಾಗ್ಯವನೆ ಕೊಡು ಶಂಭೋ || ೩ ||

Kailaasa vaasa goureesha eesha


ಧವಳಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಾ
ಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯಾ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ || ಪ ||

ಅರ್ಚಿಸಿದವರಿಗಭೀಷ್ಟವ ಕೊಡುವ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಘಗಳ ತರಿದು ಬಿಸುಟುವ
ದುಶ್ಚರಿತಗಳೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿಡುವ ನ
ಮ್ಮಚ್ಯುತಗಲ್ಲದ ಅಸುರರ ಬಡಿವ || ೧ ||

ಮಾರನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಹರ ಮೂರ್ತಿ
ಸಾರ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಧಾರಿಣಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಮು
ರಾರಿಯ ತೋರಯ್ಯಾ ನಿಮಗೆ ಶರಣಾರ್ತಿ || ೨ ||

ಚೆನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಹಯವದನನ್ನ
ಅನುದಿನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೋ ನೀ ಎನ್ನ
ಅನ್ಯನಲ್ಲವೋ ನಾನು ಗುರುವೆಂಬ ನಿನ್ನ
ಇನ್ನಾದರು ಹರಿಯ ತೋರೊ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ || ೩ ||

Dhavala gangeya gangadhara


ವೃಷಭನೇರಿದ ವಿಷಧರನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ || ಪ ||

ಹಸುಳೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ತಪಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ
ಜಟಾಕುಂಡಲಧಾರಿ ಕಾಣಮ್ಮ || ಅ.ಪ ||

ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯ ದೊರೆಯಿವನಮ್ಮ – ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಳೆ
ಬೈಲು ಸ್ಮಶಾನದಿ ಮನೆಯಿವಗಮ್ಮ – ಸಂಕರ್ಷಣನೆಂದು
ಕೇಳೆ ಮಹಿಯೊಳು ಜನಪೊಗಳುವರಮ್ಮ – ಇದು ನೈಜವಮ್ಮ
ನಾಲಿಗೆ ಸಾಸಿರ ಫಣಿಭೂಷಣನಮ್ಮ
ರಮೆಯರಸಗೆ ಇವ ಮೊಮ್ಮಗನಮ್ಮ || ೧ ||

ಬಾಲೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಪತಿ ಇವನಮ್ಮ – ಮಾನವ ಯಾಗದಲಿ
ಬ್ಹಾಳ ಕೃತ್ಯಗಳನು ನಡೆಸಿದನಮ್ಮ – ಸಾಗರದಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ
ಕಾಳಕೂಟವ ಭಕ್ಷಿಸಿದನಮ್ಮ – ರಾಮನ ದಯವಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಲು ಶೇಷಗರಳವು
ನೀಲಕಂಠನೆಂದೆನಿಸಿದನಮ್ಮ || ೨ ||

ಹರನೊಂದಿಗೆ ವೈಕುಂಠಕೆ ಬರಲು – ತಾತಗೆ ವಂದಿಸುತ
ತರಣೀ ರೂಪವ ನೋಡೇನೆನೆಲು – ಹರಿ ತಾ ನಸುನಗುತ
ಕರೆದು ಸೈರಿಸಲಾರೆ ನೀ ಎನಲು – ಹಠದಿ ಕುಳ್ಳಿರಲು
ಕರುಣಿಗಳರಸನು ಹರನ ಮೊಗದ ನೋಡಿ
ಅರುಣೋದಯಕೆ ಬಾರೆಂದು ಕಳುಹಿದ || ೩ ||

ಅರುಣೋದಯಕೆ ಗಂಗಾಧರ ಬರಲು – ಹದಿನಾರು ವರುಷದ
ತರುಣೀ ರೂಪದಿ ಹರಿ ಮನದೊಳಗಿರಲು – ಚರಣನಖಾಗ್ರದಿ
ಧರಣೀ ಬರೆಯುತ್ತ ನಿಂತಿರಲು – ಸೆರಗ ಪಿಡಿಯೆ ಬರಲು
ಕರದಿ ಶಂಖ ಗದೆ ಚಕ್ರವ ತೋರಲು
ಹರನು ನಾಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ || ೪ ||

ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಾರಜನಕ – ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ
ಹಿಂಗದೆ ಕ್ಷಮಿಸೊ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕ – ವಕ್ಷದಲ್ಲೊಪ್ಪುವ ನಿ
ನ್ನಂಗನೆ ಅರಿಯಳೊ ನಖಮಹಿಮಾಂಕ – ಹೀಗೆನುತಲಿ ತವಕ
ರಂಗವಿಠಲನ ಪದಂಗಳ ಹಿಡಿದು ಸಾ
ಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಕೈಲಾಸಕೆ ನಡೆದ || ೫ ||

Vrushabanerida vishadharanyare


ಶ೦ಭೋ ಸ್ವಯ೦ಭುಸ೦ಭವ ನಂಬಿದೆ ಕಾಯೋ
ಜ೦ಭಾರಿನುತ ಅಭ ||ಪ||

ಅ೦ಬರಪುರಹರ ಸಾ೦ಬ ತ್ರಿಯ೦ಬಕ
ಶ೦ಬರಾರಿರಿಪು ಗ೦ಭೀರ ಕರುಣೇ ||ಅಪ||

ಭಸಿತಭೂಷಿತ ಶರೀರ ಭಕ್ತರಾಧಾರ
ವಿಷಕಂಠ ದುರಿತಹರ
ಪಶುಪತಿ ಫಣಿಪಹಾರ ಪಾವನ್ನಕರ
ತ್ರಿಶೂಲಡಮರುಗಧರ
ನೋಸಲನಯನ ವಿಕಸಿತ ಅ೦ಬುಜಮುಖ
ಶಶಿಧರ ಮೂಕ ರಕ್ಕಸಮದಮದ೯ನ
ಘಸಣೆಗೋಳಿಸುವ ತಾಮಸವ ಕಳೆದು ಮಾ-
ನಸದಲಿ ರಂಗನ ಬಿಸಜಪಾದವ ತೋರೋ|| ೧||

ರಜತಪವ೯ತನಿವಾಸ ನಿಮ೯ಲಭಾಸ
ಗಜದೈತ್ಯ ನಾಶ ಗಿರೀಶ
ಸುಜನರ ಮನೂವಿಲಾಸ ವ್ಯೋಮಕೇಶ
ತ್ರಿಜಗದಲ್ಲಣ ಗೌರೀಶ
ಅಜಸುತನಧ್ವರ ಭಜನೆಯ ಗೈಸಿದ
ಅಜಗರಮಂದಿರ ಗಜಮುಖ ಜನಕನೆ
ಗಜಗಮನನ ತನುಜನನ್ನು ಕಾಯ್ದವನೆ
ವಜ್ರಮುನಿ ವಂದಿತ ಭಾಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ||೨||

ಮಧುರಾಪುರಿ ನಿಲಯ ಮೃತ್ಯು೦ಜಯ
ಸದಮಲ ಸುಮನಸಗೆಯ
ಸದಾ ನಮಿಪರ ಹೃದಯಸ್ತ ಚಕ್ಕನಾಥ
ಸದೆ ಪಾಪ ಕೊಡು ಅಭಯ
ಸದಾಶಿವ ಜಾನ್ಹವಿಧರ ಕೃತಮಾಲಾ
ನದಿತೀರದಿ ವಾಸವಾಗಿಪ ಸೌಂದರ್ಯ
ಮಧುರಿಪು ವಿಜಯವಿಠಲ ಪದಾಬ್ಜಕೆ
ಮಧುಪನೆನಿಪ ಪಂಚವದನ ಕೈಲಾಸ ||೩||

sambo svayambu sambava


ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಿನುತ ಜನಪರ ನಮೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ || ಪ ||

ರಮಾ ರಮಣಲಿ ಅಮಲ ಭಕುತಿಕೊಡು ನಮೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ||ಅ.ಪ. ||

ನೀಲಕಂಠ ತ್ರಿಶೂಲ ಡಮರು ಹಸ್ತಾಲಂಕೃತ ರಕ್ಷ |
ಫಾಲ ನೇತ್ರ ಕಪಾಲ ರುಂಡ ಮಣಿ ಮಾಲಾವೃತ ವಕ್ಷ |
ಶೀಲ ರಮ್ಯ ವಿಶಾಲ ಸುಗುಣ ಸಲ್ಲೀಲ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ |
ಶ್ರೀಲಕುಮೀಶನ ಓಲೈಸುವ ಭಕ್ತಾವಳಿಗಳ ಪಕ್ಷ || ೧ ||

ವಾಸವನುತ ಹರಿದಾಸ ಈಶ ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ದೇವ |
ದಾಸರಥಿಯ ಔಪಾಸಕ ಸುಜನರ ಪೋಷಿಪ ಪ್ರಭಾವ |
ಭಾಸಿಸುತಿಹುದು ಅಶೇಷ ಜೀವರಿಗೆ ಈಶನೆಂಬ ಭಾವ |
ಶ್ರಿಶನಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಸುಮನವ ಗಿರಿಜೇಶ ಮಹಾದೇವ || ೨ ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಿನ್ನುತ್ತಮ ಪದಯುಗ ಭೃತ್ಯನೋ ಸರ್ವತ್ರ |
ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಅಪತ್ಯನಂತೆ ಪೊರೆಯುತ್ತಿರೋ ತ್ರಿನೇತ್ರ |
ತೆತ್ತಿಗನಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿಹೆ ಬಾಣನ ಸತ್ಯದಿ ಸುಚರಿತ್ರ |
ಕರ್ತೃ ಉಡುಪಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣನ ಪೌತ್ರ ಕೃಪಾ ಪಾತ್ರ || ೩ ||

namah parvati patinuta janapara


 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · purandara dasaru · srinivasa

Ninna nodi dhanyanaadeno

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೊ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆ ಎನ್ನ ಮನೋನಯನಕೀಗ-
ಇನ್ನು ದಯಮಾಡು ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಂಡುರಂಗ

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ರಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷ ಪಾಂಡವ
ಪಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಕಮಲಾಕ್ಷ

ದೇಶದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು
ಆಶಾಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ
ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೆ ಜಗ-
ದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಕಂತುಜನಕ ಕೇಳೊ ನೀ ನಿ-
ರಂತರದಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ
ಅಂತರಂಗದಿ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ
ಹೊಂತಕಾರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Ninna nodi dhanyanaadeno | he shreenivaasa|
Ninna nodi dhanyanaadeno || pa ||

Pakshivaahana lakshmi ramana |
Lakshyavittu nodo paandava |
Paksha sarva daitya shiksha |
Rakshisenna kamalaaksha || 1 ||

Desha desha tirugi naanu|
Aashaa baddhanaade swaami |
Daasanu naanalle jaga |
Jagadeesha shreesha shreenivaasa || 2 ||

Kanu janaka kelo enna |
Antarangadaaseyannu |
Antaravillade paalisu |
Shreekaanta purandaraviththala || 3 ||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · dhanvanthri · gopala dasaru · MADHWA

Enna binnapa kelu dhanvantri

Gopala dasaru has composed this song for curing the disease of srinivasacharyaru(Bhavi Jagannatha dasaru) on the advice of vijaya dasaru on Lord Dhanvanthri. This is a medicine to cure all diseases.

ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯಮಾಡು ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ
ಬನ್ನಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕರುಣಿ  ||ಪ||

ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬೊ ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಪ್ಪುವು ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರನಿಂದೆ ಪರವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿ ದರಿದ್ರರಾಗುವರು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದಲಿ ಕಾರಣನು ನೀನೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹರಿಯೆ ||೧||

ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರಜನರೆ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವು ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವು ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೆ ಪೊರೆಯೊ ಸ್ವಾಮಿ  ||೨||

ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮ ನಾನಾ ಬಾಧೆಗೌಷಧವು ನೀನೆ ಹೇದೇವ ನಿನ್ನ ಕರಕಲಶಸುಧೆಗರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ ಮೋದಬಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಂಗಳನೀವಿ ಆದರಿಸಿ ಇವಗೆ ತವಪಾದಧ್ಯಾನವಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳೊಳಗಿಟ್ಟು ಮೋದಕೊಡು ಸರ್ವದಾ ||೩||

ಅನ್ಯರನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನೆ ಸ್ತುತಿಸುತ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನವರವನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಪಜೀವಿಸಿ ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲರಿಯಬೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರಪೋಷಕನೆಂಬ ಘನ್ನ ಬಿರುದನ್ನು ಉಳುಹೊ ಸಲಹೊ  ||೪||

ನಿನ್ನವರಲಿ ಇವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲರಿಯೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೆ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ ಅನಂತಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೊ ಸ್ವಾಮಿ  ||೫||

Enna binnapa kelu dhanvantri dayamaadu sannavanu iva kevala
Bannabadisuva rogavannu mochane maadi chennaagi paalisuvudu karuni ||pa||

Aarogya aayushya aishvaryavembo I ee muruvidhavastugalu
Naarayanana bhajakaraadavara saadhanake purnavaagippuvu
Ghora vyabhichaara paraninde para vittaapahaaramaadida doshadi
Daridraraaguvaru muru vidhadindali kaarananu nine dushkarma pariharisuvudu hariye ||1||

Vasumatiya melinnu asura janara bahala vashavalla kaliya baadhe
Bisilinda piditavaada sasigalante shishugalu naavippevu
Asuraari ninna karunaamrutada malegaredu kushaladi paalisuvusu
Kesarinda kesaru toledante karmada pathavu asunaatha hariye poreyo swaami ||2||

Aadivyaadhigalu unmaada vibhrama naanaa baadhegaushadhavu nine
He deva ninna karakalasha sudheveredu saadhugala santaisuvi
Modabadisuvi ninna saadhisuvarige shubhodayangalanivi
Aadarisi ivage tavapaadadhyaanavanittu saadhugalolagittu modakodu sarvadaa ||3||

Anyaranu bhajisadale ninnane stutisuta ninna cihnegala dharisi
Ninnavaranenisi ninna naamoccarisi ninninda upajivisi
Anna aarogyakke alpa jivigalige innu aalpariyabeke
Ninna sankalpa bhaktara poshakanemba ghanna birudinnu uluho salaho ||4||

Ninnavarali ivage innu ratiyannukottu ninnavanendu aridu
Ninna naa praarthisida anyarige alpariye enna paalisuva doreye
Enna maatallavidu enna hiriyara maatu mannisabeku karuni
Ananta gunapurna gopaala vithala innidane paalisuvudo prabhuve ||5||

dasaavatharam · dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · mahipathi dasaru

Kolu Kolenna Kole

Those who have gifted with  attending Mysore Ramachandra dasaru kacheri, Would know this wonderful Kolu song composed by Mahipathi dasaru which celebrates dashavaathara. This is one of the master piece song of Ramachandra dasaru which he sings at the end.Audience gets excited  and right from Kids to the eldest person in the hall starts Kolu dance and It is a sheer Joy to watch this sambrama.

kolu-haadu

Kolu kolenna kole | kolu cinnada kole | kole || pa||

Shikshisi nigamacora, raakshasana kondu |
Rakshisi vedanuluhida kole |
Rakshisi vedanuluhida kshitiyolu
Matsyaavataarana balagombe kole || 1 ||

Dharmavanaliyalaagi marmava taalida karmahara
Shreemoortiya kole |
Karmahara shreemoortiyu dhareya potta
Koormaavataarana balagombe kole||2||

Dhareya kaddasurana kore daadimda seeli | hore
Hoydaadida narahari kole |
Hore hoydaadida narahari dhareya gedda
Varahaavataarana balagombe kole ||3||

Tarala pralhaadanaagi durula daityana kondu
Karalu vanamaale dharisidda kole |
Karalu vana maale dharisidda narahari
Narasimhaa avataaranna balagombe kole ||4||

Nemisi mooru paada bhoomiya bedidaa |
Hemmeya taa pariharisidda kole |
Hemmeya taa pariharisidda
Braahmananaagi|vaamanaavataranna balagombe kole ||5||

Aagneya meerade agrajara shira |
Sheeghrradimdali iluhida kole |
Sheeghrradimdali iluhida shiravannu bhaargava
Raamana balagombe kole || 6 ||

Kaamadi seeteyanoyda taamarasadavana
Kondu|nema sthaapisida ileyolu kole|
Nema sthaapisida ileyolu shyaamavarna |
Raamana balagombe kole || 7 ||

Dushta daityaranella kutti maduhida | nettane
Giriya ettida kole |
Nettane giriyanettida bottile
Krushnaavataaranna balagombe kole || 8 ||

Kaddu tripura pokku idda satiyara vruta | siddiya
Taanu alidaanu kole |
Siddiya taanu alidaanu buddiyali
Bouddhaavataaranna balagombe kole || 9 ||

Malla maanyaranella hallu muriyalaagi | nalla
Tejiya-nerida kole |
Nalla tejiya- nerida ballidanaagi kalkyaavataarana
Balagombe kole || 10 ||

Vastu paraatpara vistaara toralaagi |
Hattaavataarava dharisida kole |
Hattaavataarava dharisida mahipati
Antaraatmanna balagombe kole || 11 ||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · purandara dasaru

Manasa pooje

manasa-pooje(kannada)

Naaraayana nimma naamava nenedu naalige
Tudiyali amrutava suridu raamanaamada saarava
Tilidu achyuta naamava bhaktiyinda nenedu
Anantanaamava gunakathe keli
Kusumanaabhana angaladolage kumkuma
Kastoori thaliyane haaki vrundaavanakendu
Gomayatandu saarisi muttina choukali tumbi
Shankha cakra gadaa padmagalinda
Alankaaradapanchanagi tumbi sakala
Teerthagalembo gangeyali mindu devaanga
Pathaavaliyanogedu gindeeli udaka jhaarili
Tumbi nemadindali shreekrushna tulasigeredu
Aneka janmada paapava kaledu pathaavaliyali
Battiya maadi acchakari aakala tuppava tumbi
Muttu maanikavembo thaanaadeevige devara
Jagulige idiraagittu govindaa ninagarpitavendu
Shreekrushnaa ninagarpitavendu
Panchaamrutada abhishekamaadi
Aachamanangala keshavagittu
Aabharanangala shreeharigittu mungaimuraari
Mukundagittu andigi paatali govindagittu
Muttinavanki viththalagittu paarijaata honnuhoo
Mallige sampige kyaadigi davana mungai cheluva
Maanika soorya chamdrariginta hecchaagi holeva
Honna harivaana tandirisi shaalyaanna
Soopagala badisi paramaanna bhakshagala
Badisi gaayatri mantradali prokshisi
Gnanadinda panchapraanana smarisi
Naivedyangala kramadinda badisi
Shreekrushnaa ninagarpitavendu | iti maanasa
Pooje maadidavarige anantaananta muktikoduva
Purandara viththala ||
|| bharathi ramana mukhyapraanaantargata shreekrushnaarpanamastu. ||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · Madhwa Jayanthi · madhwacharyaru · purandara dasaru

Madhva raayaa guru madhvaraayaa

ಮಧ್ವರಾಯ ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯ
ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯ ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯ ||ಪ||

ರಾಮಾವತಾರದೊಳೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ವರಾಯ
ನೀ ಮಹಾ ಹನುಮನಾದ್ಯೋ ಮಧ್ವರಾಯ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಸುರರಿಗಿತ್ತ್ಯೋ ಮಧ್ವರಾಯ , ಅಯ್ಯ
ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾವಣನ ಗೆದ್ಯೋ ಮಧ್ವರಾಯ ||

ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದೊಳೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ವರಾಯ
ದಿಟ್ಟ ಕಲಿ ಭೀಮನಾದ್ಯೋ ಮಧ್ವರಾಯ
ಕುಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಕೌರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ವರಾಯ , ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀ-
ಕೃಷ್ಣನ ಹಿತವ ಪಡೆದ್ಯೋ ಮಧ್ವರಾಯ ||

ಧರಣಿಯೊಳು ನರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ಯೋ ಮಧ್ವರಾಯ
ದುರುಳ ಮಾಯಮತವ ತರಿದ್ಯೋ ಮಧ್ವರಾಯ
ಗುರು ವ್ಯಾಸರ ಹಿತವ ಪಡೆದ್ಯೊ ಮಧ್ವರಾಯ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನಾದ್ಯೋ ಮಧ್ವರಾಯ ||

Madhva raayaa guru madhvaraayaa

Raamaavataaravolomme madhva raayaaa
Aa mahaa hanumanaade madhva raayaa
Vaama mushtili ravanana gelide madhva raayaa
Kaami taartha soorarigitte madhva raayaaa||1||

Krishnaavataara dolomme madhva raayaa
Dushta kulakke bheema naade madva raayaa
Kuttide kauravaranella madhva raayaa
Sri krishna preetiya padadiyo madhva raayaa||2||

Darayelu yatiyaagi janiside madhva raayaa
Guru vyaasara hitava padade madhva raayaa
Durula maayi madava muride madhva raayaa
Purandara vitalana daasanaade madhva raayaa||3||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · sripadarajaru · vamana · vamana jayanthi

vamana charithre/vamana huttu

 

Aditaadeviyu payovrutava maadidalaake | patiya aagneya kelikondu ||
Pruthviyanellaa kramisuva swaami taa sutanaagi alle janisida || 1 ||
Jaata karmava maadi madhuvittu mudadinda |punyavaachana maadikonda ||
Koti godaana kottu kashyapa taanu |shree krushnagarpitavenda || 2 ||
Dasharaatri kaleyalu asura samhaaraga | shashimukhiyarella neredu |
Yashavo chinnada tottilolittu tooguta | hesaru ittaru vaamanananta || 3 ||
Annapraashana maadi choulakarmava maadi | tanna bandhugalanella karesi |
Hanneradu varsha tapaviddu padedaa | mohannaga munji kattidaru || 4 ||
Upanayanavanu vaamanaga kashyapa maade | sati saraswati bhaaratiyaru |
Atibhaktiyinda ungurava bhikshavanittaru | muttinaarati ettidar harushadali || 5 ||
Danda kamandala yagnopapeetavu | munche krushnaajina dharisi |
Andige kirugejje sarapaliyu ghillu ghillenutali | banda vaamana bali raajana sabheyalli||6||
Koti soorya chandra kaanti shobhisuvanthaa | notadi muddina mukhavu |
Notadi karunaa rasasoosi holevanthaa | prakhyaata bandaa raajasabhege || 7 ||
Taala maddale bheri damarembo | naatyavaadidaru oorvashi, rambhe |
Chaturmukha brahma stotrava maadi barutire | parama purushanu eetanendu || 8 ||
Dhareyolaguttama sundara purushana | beragaagi nintu nodidare |
Muttina maniya tandittanu baliraaya | itta banniri kullirendaa || 9 ||
Ettakadeyinda bandiri Enu kaarana | kai etti hastava mugidaa |
Bahala dooradinda bandenu baliraaya | ninna mooruti keeruti keli || 10 ||
Mooru paadada bhoomi daanava kodu endu | bedi kondanu brahmachaari |
Enu beduveyo bada braahmanane | kanakava bedu naa daana koduve || 11 ||
Enoo bedaa enage mooru paada bhoomi | kodu saakenutaa idda |
Yaachaka ivanallaa yadukula tilakanu | maatinali manava kombuvanu || 11 ||
Soochane maadidaru shukraacaaryaru | balu joke endu helidaru |
Eshtu helidaroo iva bittu hoguvanallaa | sittili shaapava koduvaa || 12 ||
Kottenu yadukula tilakage daanava | kotta maatige tappadhange |
Muttina gindili udakava taarendu | tanna vallabhege helidaanu || 13 ||
Anda maatanu keli tandalu udakavaa | vindyaavali sabheyalli |
Pannanga shayanana paadapadmava toledu | dhanyaraadevu endenalu || 14 ||
Uttama purushana paada padma toleyalu|suranadi sutti hariyitu naalku brahmaanda |
Innondu paadava idalikke sthalavillaa | innelli idali helendaa || 15 ||
Nettiya melittu nijavulla paadava | vattida paataaladalli
Chenniga hariya paadava kandu | anyaayavembaru janaru ||16 ||
Naabhi kamaladinda brahmadevara padedaa | paadadinda bhaageerathi padedaa |
Koredaadeyinda tungabhadreya padeda | naaraayanage edurillaa || 17 ||
Taa kramisida mooru sutala lokavannu | trivikrama roopaagi nintaa |
Ashtaishwarya soubhaagya sampattu embo | pattanavannu nirmisidaa || 18 ||
Patta shaasana ghatana maadidaa baliraayaga | kottaanu sutala lokavanu |
Baliyanuddharisida rangaviththalana anudina nenekandyaa manave || 19 ||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Sangavaagali saadhu sangavaagali

Sangavaagali saadhu sangavaagali || pa ||
Sangadinda lingadeha bhangavaagali || a.pa ||

Achyutaanghri nishtara yadrucchalaabha tushtara |
Nishcaya j~jaanavantara | acca bhaagavatara nitya || 1 ||

Tantra saara ashtamahaa-| mantra paripoorna sneha |
Yantradinda moor jagaswa-| tantryana gurimaaduvavara || 2 ||

Pancha samskaara bedha panchayuktaraagi | nitya
Pra-pancha sootra prasanna venkata | panchabaanayyanavara || 3 ||

 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Ane bantane bantane bantamma

ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ
ದಾನವ ಕದಳಿಯಕಾನನ ಮುರಿಯುತ

ಗುಂಗುರುಗುರುಳ ನೀಲಾಂಗ ಚೆಲ್ವಾನೆ
ಕಂಗಳಿಗೊಳೆವ ವ್ಯಾಂಘ್ರಾಗುಳಿ ಆನೆ
ಬಂಗಾರದಣುಗಂಟೆ ಶೃಂಗಾರದಾನೆ
ಮಂಗಳ ತಿಲಕದ ರಂಗನೆಂಬಾನೆ

ಕೆಳದಿ ಗೋಪಿಯರೊಳು ಗೆಳೆತನದಾನೆ
ಸುಲಭದಿಂದಲಿಯುವ ಎಳೆಮರಿ ಆನೆ
ಘಲಿರುಘಲಿರುರವದಿ ನಲಿದಾಡೋ ಆನೆ
ಮಲೆತವರೆದೆಮ್ಯಾಲೆ ತುಳಿದಾಡೋ ಆನೆ

ನಳಿನಜಭವರಿಗೆ ಸಿಲುಕದ ಆನೆ
ಒಲವಿಂದ ಭಕುತರ ಸಲಹುವ ಆನೆ
ಹಲವು ಕವಿಗಳೀಗೆ ನಿಲುಕದ ಆನೆ
ಬಲ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ನಿಲಯನೆಂಬಾನೆ

Ane bantane bantane bantamma |
Danava kadaliya kanana muriyuta ||

Gungurugula nilanga chelvane
Kangalige holiyuva vyagranguli ane |
Bangaradanugunte srungaradane
Mangalatilaka ranganembane ||1||

Keladigopiyorolu geletanadane
Sulabadindoliyuva ele mari ane |
Galirugaliru ravadi nalidado ane
Maretavaredemyale nalidado ane ||2||

Nalinajabhavarige silukada ane
Olavinda bhakutara salahuva ane |
Halavu kavigalige silukada ane
Bana prasannavenkatanilaya nembane ||3||

24 roopas · DEVOTIONAL · everyday · kesava nama · MADHWA

Chathuravimshadhi roopa of sri Narayana(24 roopas)

Kesava nama(by Kanaka dasaru)

No.

Roopa Lakshmi devi nama Tattvas

Ayudha

1 Keshava Sri Aakasha (Sky/ Space) Shankha,Chakra,

Gada,Padma

2 Narayana Lakshmi Vayu (Air/Gas) Padma,Gada,

Chakra,Shankha

3 Madhava Kamala Vahni (Fire/Light) Chakra,Shankha,

Padma,Gada

4 Govinda Padma Apa (Water) Gada,Padma,

Shankha,Chakra

5 Vishnu Padmini Prithvi (Earth) Padma,Shankha

Chakra,Gada

6 Madhusudhana Kamalalaya Shabdha (Sound) Shankha,Padma,

Gada,Chakra

7 Trivikrama Rama Sparsha (Touch) Gada,Chakra,

Shankha,Padma

8 Vamana Vrushaakapi Roopa (Sight/Light) Chakra,Gada,

Padma,Shankha

9 Sridhara Dhanya Rasa (Taste) Chakra,Gada,

Shankha,Padma

10 Hrishikesha Vruddhi Gandha (Smell) Chakra,Padma,

Shankha,Gada

11 Padmanabha Yagna Vaak (Speech) Padma,Chakra,

Gadha,Shankha

12 Damodhara Indira Paani (Hand) Shankha,Gadha,

Chakra,Padma

13 Sankarshana Hiranya Paadha (Legs) Shankha,Padma,

Chakra, gadha

14 Vasudeva Harani Payu (Excretory Organs) Shankha,Chakra,

Padma,Gadha

15 Pradyumna Sathya Upastha (Reproductory organs) Shankha,Gadha,

Padma, Chakra

16 Anirudha Nitya Shrotha (Ear) Gadha,Shankha,

Padma,Chakra

17 Purushothama Nanda Tvak (Skin) Padma,Shankha,

Gadha,Chakra

18 Adokshaja Treya Netra (Eye) Gadha,Shankha,

Chakra,Padma

19 Narashima Sukha Jihva (Tongue) Padma,Gadha,

Shankha,Chakra

20 Achyuta Sugandha Ghran (Nose) Padma,Chakra,

Shankha,Gadha

21 Janardhana Sundari Manas Chakra,Shankha,

Gadha,Padma

22 Upendra Vidya Buddhi Gadha,Chakra,

Padma,Shankha

23 Hari Sushila Ahankara Chakra,Padma,

Gadha,Shankha

24 Krishna Sulakshana Prakruti (Chitt) Gadha,Padma,

Chakra,Shankha