dasara padagalu · MADHWA · subramanya

Dasara padagalu on Subramanya devaru

ಶರಣು ಶರಣು ರತಿನಾಥಾ ।
ಸುರವರ ಅನಿರುದ್ಧನ ತಾತಾ ।
ಕರುಣಾ ಪಯೋನಿಧಿ ರುಗ್ಮಿಣೀ ಜಾತಾ ।। ಪ ।।

ತ್ವರದಿಂ ಲಾಲಿಸು ಮಾತಾ ।
ಭರತನೆ ಸನತ್ಕುಮಾರಾ ।
ಸುದರುಶನ ಪರಮೋದಾರಾ ।।
ಹರನಂದನ ನತ ಬಂದು ಕುಮಾರಾ ।
ಕರ ಪಿಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರಾ ।। 1।।

ಗುರು ಮೊರೆ ಇಡಲೈತಂದೂ । ದಿವಿ ।
ಜರರಿಗೆ ಮನಸಿಗೆ ತಂದೂ ।
ತರುಣಿಯ ಬಿನ್ನಪ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬಂದು ।
ಶರೀರವ ಕರಗಿಸಿದೆಂದೂ ।। ಚರಣ ।।

ಮೀನಿನ ಬಸರೊಳು ಪೊಕ್ಕೆ ।
ಆ ಮಾನವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ।
ದಾನವನನ್ನು ಬಿಸುಟಿದೆ ಕುಕ್ಕೆ ।
ಆ ನೊರಣಿಸಲಿಕ್ಕಿದು ಶಕ್ಕೆ ।। 2 ।।

ಭುವನದ ಅಶೋಕ ಚೂತಾ ।
ನವ ಮಲ್ಲಿಕುತ್ಪಲ ಧರಿತಾ ।
ಪವನ ಉಡುಗಣಪ ವಸಂತ ಮಿಳಿತಾ ।
ಸುವಿಶಾಲ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತಾ ।। 3 ।।

ಅಕಳಂಕನಂಗ ಮಾರಾ ।
ಮಕರ ಧ್ವಜ ಶುಕದೇರಾ ।
ಅಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನುದಾರಾ ।
ಸುಕಥೆ ಅರುಪು ಗಂಭೀರಾ ।। ಚರಣ ।।

Saranu saranu ratinatha |
Suravara aniruddhana tata |
Karuna payonidhi rugmini jata || pa||

Tvaradim lalisu mata |
Baratane sanatkumara |
Sudarusana paramodara ||
Haranandana nata bandu kumara |
Kara pidi krushna kumara || 1 ||

Guru more idalaitandu | divi |
Jararige manasige tandu |
Taruniya binnapa Sivanalli bandu |
Sarirava karagisidendu || 2 ||

Minina basarolu pokke |
A manavara kaige sikke |
Danavanannu bisutide kukke |
A noranisalikkidu Sakke || 3 ||

Buvanada asoka cuta |
Nava mallikutpala dharita |
Pavana uduganapa vasanta milita |
Suvisala adbuta carita || 4 ||

Akalankananga mara |
Makara dhvaja sukadera |
Akutila pranesavithalanudara |
Sukathe arupu gambira || 5 ||


 

ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶುಭ ಕಾಯಾ |
ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶುಭ ಕಾಯಂಗಜ ನೀನೆ ||
ನಿಬ್ಬರ ಮಹಿಮಾ ದಯಾಂಬುಧಿ ಸ್ಕಂದಾ ||pa||

ಮಾರಾ ಭರತನೆ ಶಂಬ | ರಾರಿ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಕು |
ಮಾರಾ ಸಾಂಬಾ ||
ಸಾರಿದೆ ನಿನ್ನವತಾರ ಮೂಲರೂಪ ||
ಸಾರಿಸಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರಮನ ವಿ ||
ಸ್ತಾರವಾಗದಂತೆ
ಹಾರಿಸುದುರವ್ಯಾಪಾರ ಗುಣ ಪಾರಾವಾರಾ ||1||

ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆ ಸತತ | ಸಜ್ಜನರೊಳ |
ಗಾಡಿಸು ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತಾ ||
ಪಾಡಿದವರ ಕಾ | ಪಾಡುವ ರತಿ-ಪತಿ |
ಈಡಾರು ನಿನಗೇ ನಾಡಿನೊಳಗೆಲ್ಲ |
ಬೇಡುವೆ ದಯವನ್ನು | ಮಾಡುವಿರಕುತಿಯ |
ನೀಡು ಬಿಡದಲೆ ನೋಡು||2||

ಕುಕ್ಕೆಪುರಿಯ ನಿಲಯಾ | ಶ್ರೀಧರ ಬೊಮ್ಮ |
ಮುಕ್ಕಣ್ಣಗಳ ತನಯ ||
ಸೊಕ್ಕಿದ ತಾರಕ ರಕ್ಕಸ ಹರ ದೇ |
ವಕ್ಕಳ ನಿಜ ದಳಕೆ ನಾಯಕನಾದೆ ||
ಪಕ್ಕಿವಾಹನ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ |
ಚಕ್ರ ಐದೊಂದು ವಕ್ರಾ ||3||

Subbaraya subakaya |
Subbaraya nija kayangaja nine |
Nibbara mahima mahambudhi skanda || pa||

Mara Baratane sambarari | sanatku |
Mara kumara samba |
Saride ninnavatara mularupa ||
Sari sarige samsarake mana | vi |
Staravaguvante | harisu |
Dara vyapara guna paravara || 1 ||

Maduve vandane satata | sajjanarola |
Gadisu Bakta prita |
Padidavara kapaduva rati pati ||
Idaru ninagi nadinolagella |
Beduve dayavannu madu virakutiya |
Nidu bidadale nodu || 2 ||

Kukkepuriya nilaya | sridhara bomma |
Mukkannagala tanaya |
Sokkida taraka rakkasa hara | de ||
Vakkala nija dalake nayakanade |
Pakshivahana siri vijayaviththalana |
Chakra aidondu vaktra || 3 ||


ವರಗಳನು ಕೊಡುವುದು ವಾಸುಕಿಯ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಒಲಿದು ಕಂಡಮಾತುರದಲಿ ।। ಪ |।

ಇಂದ್ರ ಸಮಾನ ದೇವತೆಯೆ ರತಿಪತಿಯೇ ।
ಇಂದಿರೇಶನ ನಿಜ ಕುಮಾರ । ಮಾರ ।
ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ ಸುಂದರನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ದ ।
ಬಂಧುವೇ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಾಣಗಿಂದಧಿಕನೇ ।। 1 ।।

ವನಜ ಸಂಭವನು ಸೃಷ್ಠಿ ಸೃಜಿಪಗೋಸುಗ ।
ಮನದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಸೆ ಚತುರ ಜನರ ।
ಮುನಿಗಳೊಳಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರನಾಗಿ ।
ಜನಿಸಿ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚರಿಸಿದ ಕಾಮಾ ।। 2 ।।

ತಾರಕಾಸುರನೆಂಬ ಬಹು ದುರಳ ತನದಲಿ ।
ಗಾರು ಮಾಡುತಿರಲು ಸುರಗಣವನು ।
ಗೌರಿ ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ।
ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಕಂಧ ನೆನಿಸಿದೆ ।।3 ।।

ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲಿ ಜನಿಸಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಉದರದಲಿ ।
ಪೊಕ್ಕು ಶಿಶುವಾಗಿ ಸತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ।
ರಕ್ಕಸ ಶಂಬರನೊಡನೆ ಕಾದು ಗೆದ್ದು ಮರಳಿ ।
ಚಕ್ಕನೆ ಸಾಂಬ ನೆನಿಸಿದೆ ಜಾಂಬವತಿಯಲ್ಲಿ ।। 4 ।।

ಜನಪ ದಶರಥನಲ್ಲಿ ಭರತನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿದೆ ।
ಮನೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಚಕ್ರಾಭಿಮಾನಿ ।
ಯೆನಗೊಲಿದ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನಂಘ್ರಿ ।
ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಲು ಧನ್ಯ ।। 5 ।।

Varagalanu koduvudu vasukiya priya |
Karunadindali olidu kandamaturadali || pallavi ||

Indra samana devateye ratipatiye |
Indiresana nija kumara | mara |
Ondu kaladali sundaranenisikondirda |
Bandhuve ahankara pranagindadhikane || 1 ||

Vanaja sambavanu srushthi srujipagosuga |
Manadalli puttise catura janara |
Munigalolage sanatkumaranagi |
Janisi yoga margadalli carisida kama || 2 ||

Tarakasuranemba bahu durala tanadali |
Garu madutiralu suraganavanu |
Gauri mahesvararige maganagi putti |
Dharuniyolage skandha neniside || 3 ||

Rukminiyali janisi matsya udaradali |
Pokku sisuvagi satiyinda beledu |
Rakkasa sambaranodane kadu geddu marali |
Chakkane samba neniside jambavatiyalli || 4 ||

Janapa dasarathanalli baratanagi puttide |
Mano vairagya chakrabimani |
Yenagolida vijayaviththalareyanangri |
Arcane maduva subrahmanya balu dhanya || 5 ||


ಸಂತತಂ ತೋಷಂ ದೇಹಿ ತ್ವಂ ದೇಹಿ
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಹಿ ತ್ವಂ ದೇಹಿ ||pa||

ದೇಹಿ ದೇಹಿ ತವ ಸ್ನೇಹ ಸುಖ ವಚಂ
ಬ್ರೂಹಿ ಸುವಚನಂ ಗಹನ ಜ್ಞಾನಂ ||1||

ಅಭ್ರೋಡುಪ ನಿಭ ಶುಭ್ರಶರೀರಾ
ದಭ್ರ ದಯಾನಿಧೆ ವಿಭ್ರಾಜಿತಶಂ ||2||

ವಾಸವ ಸೇನಾಧೀಶ ಖಳಾನ್ವಯ
ನಾಶ ಸ್ವಜನ ಪರಿಪೋಷ ಸುತೋಷಂ ||3||

ಭೂರಿ ಫಲದ ಭಯದೂರ ಕುಮಾರ ಕು
ಮಾರ ಸುಧಾರಾತೀರಗ ಸುಮತಿಂ ||4||

ಪನ್ನಗ ನೃಪ ಸುಪನ್ನಗನಗಪ ಪ್ರ
ಸನ್ನವೆಂಕಟಪತಿ ಚಿನ್ಮಯ ಭಕ್ತಿಂ ||5||

santataM tOShaM dEhi tvaM dEhi
SrI subrahmaNya dEhi tvaM dEhi ||pa||

dEhi dEhi tava snEha suKa vacaM
brUhi suvacanaM gahana j~jAnaM ||1||

aBrODupa niBa SuBraSarIrA
daBra dayAnidhe viBrAjitaSaM ||2||

vAsava sEnAdhISa KaLAnvaya
nASa svajana paripOSha sutOShaM ||3||

BUri Palada BayadUra kumAra ku
mAra sudhArAtIraga sumatiM ||4||

pannaga nRupa supannaganagapa pra
sannavenkaTapati chinmaya BaktiM ||5||

One thought on “Dasara padagalu on Subramanya devaru

  1. Hari om. Thank you for uploading this song. It would be really helpful if you can also upload the audio for this song, so that we can learn by listening too.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s