dasara padagalu · MADHWA · Vijaya dasaru

Dasara padagalu on Vijayadasaru

 1. Rathuna dhorakithalla
 2. Chippagiri nilaya
 3. Vijayaraayara paada nijavaagi
 4. Tande Vijaya Raayaa
 5. Vijaya kavacha
 6. Teralidaru vijayarayaru
 7. kayo Kayo Guru Vijaya raaya
 8. Ninna nambida narage
 9. Nambide na ninna charana kamalavannu
 10. Ninna nambide prasannanaagu
 11. Parama harushavayithu vijayaraaya
 12. Vijayaraya bhajiso he manuja
 13. vijaya dasara bhajane maadiro
 14. Vijayarayara paada bhajisidhava
 15. Karuna kavacha on vijaya dasaru- by sri gopaladasaru
 16. Vijayagurugalangri kamala
 17. Vijaya dasaru suladhi(by Shyamasundara dasaru)

2 thoughts on “Dasara padagalu on Vijayadasaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s