everyday · MADHWA · sloka · snana · snana arghya

Everyday snana mantra with arghya details

Do snana sankalpa and chant the following slokas and perform arghya

Teertha devataa praarthane.

Twam raajaa sarvateerthaanaam twameva jagatah pitaa |
Yaachitam dehi me teertham sarvapaapa pramocanam ||
Nalini, nandini, seetaa, maalatee ca malaapahaa|
Vishnu paadaabja sambhootaa ganga tripatha gaamini ||
Gangecha yamunechaiva godaavari saraswati |
Narmadaa simdhu kaaveri jalesmin sannidhim kuru ||
Bhaageerathi bhogavati jaanhavi tridasheshvari |
Dwaadashaitaani naamaani yatra yatra jalaashaye|
Snaanakaale smarenityam tatra tatra vasaamyaham ||
Yosou sarvagato vishnuh chitt swaroopi niramjanah |
Sa Eva dravaroopena gangaambho naatra samshayah ||
Samasta jagadaadhaara shankha chakra gadhaadhara |
Deva dehi mamanuj~jaam yushmattirthanishevane ||
Pushkaraadyaani teerthaani gangaadyaa saritastathaa |
Aagacchantu pavitraani snaanakaale sadaa mama ||
Yaah pravata iti mantrasya vashishtha rushih |
Sarvanadyo devataah ati jagateecchandah praarthane viniyogah ||


Baageerathi stotra.

Vaaranaasi, yamunaa, saraswati, phaalgunena, suvarna, bhadraanarmadaa, narmadaa, gandaki, tathaa krushnaveni, bheemarathi, kaagini, bhavanaashini, malaapahaarini, tumgabhadre, madhyagangaa pinaakini, ksheeranadi, swaami pushkarani, varadaa, kumudwati, netraavati, vedaavati, gaayatri, kaaveri tate sanchita vaishnavi , tripuraa bhogaayini kaamandala dhanush^koti kapile, goutamitate topara nadyaamca mahaanadyaamca sangame taamraparani bhaaradwaaje kaashi, raameshwara tate koti janma krutam paapam praatah kaale pathenityam snaana kaale visheshatah bhaageerathi stotra sampoornam ||


Arghya mantra

Vishnuvige arghya mantra
Namaste kamalanaabhaaya namaste jalataayine |
Namastestu hrushikesha gruhanaarghyam namostute ||

Soorya arghya mantra.
Ehi soorya sahasraamsho tejoraashe jagatpate |
Anukampaya maam bhaktyaa gruhanaarghyam namostute ||

Ganga arghya mantra.
Brahmamamdala sambhoote poornachandranibhaanane |
Trailokya paavane gange gruhanaarghyam namostute ||

Krushna arghya mantra.
Krushne krushnaanga sambhoote jantoonaam paapa haarini |
Namaste salila shreshthe gruhanaarghyam namostute ||

Kaaveri arghya mantra.
Namah karaala vadane namaste kali naashini |
Namaste devi kaaveri gruhanaarghyam namostute ||

Tungabhadhra arghya mantra.
Varaahadamshtra sambhoote shreeshailotsangagaamini |
Tungabhadreti vikhyaate gruhanaarghyam namostute ||


 

2 thoughts on “Everyday snana mantra with arghya details

  1. Hi, I have been searcEstu Sahasavantha Neene balavantha and could not find it so I wrote it on my own from Sri Vidhyabhushana Theertha’s youtube video. How can I send it to you so that you can upload on your site if you want to……

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s