everyday · MADHWA · rangoli

Devara mane rangoli

These rangoli’s are drawn by Vathsala atthe. I am posting this rangoli with her permission and I hope everyone would be benefited out of it

 

dm1
Chakrabja mandala in the center

rm2

everyday · Gowri · MADHWA · POOJA

Nithya Gowri pooja

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha-Saadhike |
Sharannye Tryambake Gauri Naaraayanni Namosthuthe ||

Doing Gowri pooja by ladies is an integral part of our Sampradaaya. We have different types of Gowri pooja throught the year based on Family traditions such as Managala gowri pooja(First five years after wedding), Swarna gowri vratha, Mouna gowri vrata, Gowri triteeya, Jyeshtha Gowri  and much more

Even if you dont have a Gowri idol for worship, You can make Gowri using Arshina(Turmeric) or do the pooja to the photo/image .

We could see in Rukmini vivaha, Rukmini(Who is an incarnation of Sakshat Mahalakshmi) has done Gowri pooja to show the world, Significance of doing Gowri pooja

It is a common practice in Madhwa sampradaaya marriages, that Bride should perform Gowri pooja before the wedding muhurtha.

It is believed, one who worship Goddess Gowri from small age, will be blessed with a good natured suitable boy in their life.

From very small age, we can see in Madhwa households, Girls worship Shiva and parvathi on Deepa sthamba pooja every year during ashaada maasa

Along with Tulasi pooja & Hosthilu pooja, A sthri(Women) should also do the Gowri pooja everyday

Procedure of doing Gowri pooja:

Again, This pooja procedure may change in accordance with family tradition

 1. light Diyas in pooja room
 2. take water in a thali and decorate thali with kumkum, turmeric on all four sides
 3. put 1 flower in thali,close the thali in such a way that your right hand should be on top
 4. pray goddes devi,take water in a” uddarane”(silver spoon) and use the same flower to sprinkle water
 5. sprinkle water on all “pooja items,on ourselves”
 6. put that flower on “argya patre”,take ganda,mantrakashte,hoovu(flower) and put on god
 7. pray and do ganapathi pooja by puting sandal paste,hoovu,arishina,kukuma,gejje vastra
 8. Then start pooja to Gowri
 9. sprinkle water,halu,on nithya gowri,and on all other idols
 10. put arishina,kukuma,hoovu,gejje vastra
 11. chant ashtothra(if you have time) Gowri ashtothra namavali and sloka/devaranama(Dasara padgalu on Gowri)
 12. Do mangalaarathi
 13. Perform Neivedhya
 14. give argya(by keeping mantrakshate in hand)
 15. Prostrate before Gowri and do namaskara
 16. pray god and take prasada,(kukuma,hoovu)
 17. do “tulasi pooja, hostilu pooja“.

Few devaranamagalu and sthothragalu

Vaarda gowri Stothra(English version)

ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆನೆಯಗೌರಿ, ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟದಗೌರಿ, ಮಂಗಳವಾರ
ವಟಸಾವಿತ್ರಿ, ಬುಧವಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ, ಗುರುವಾರ ಶೀಗೀಗೌರಿ ಶುಕ್ರವಾರ
ಶ್ರೀತುಳಸಿ, ಶನಿವಾರ ಹೀರೆಗೌರಿ, ಇಂಥ ವಾರ ಗೌರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜೆ
ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊಡು ಸಾವಿತ್ರಿತನ ಕೊಡು
ಹಯವದನ ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಗೌರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Nithya Gowri Sthothra(English version)

ನಿತ್ಯಗೌರಿ ನಮೋಗೌರಿ ರುದ್ರಾಯಿಣಿ ಕುಶಲ ಕಾಳಿಂದಿತೀರ್ಥಿ ಯಥೋ ಸೀತಾ ತಥೋ ಗೌರ್ ಮುತ್ತಿನ ಗೌರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಗೌರಿ ನಮೋಗೌರಿ ಜಯಂತಿಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಅಮವಾಸ್ಯೇಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಗೌರಿ ಪಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌನಗೌರಿ ಬಿದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಾಲಿಗೌರಿ ತದಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲಿಗೌರಿ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌತಾಂಗಿನಿಗೌರಿ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚನೇತ್ರಿಗೌರಿ ಷಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಠಿಗೌರಿ ಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂದಲಗೌರಿ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಜಂಗಮಿಗೌರಿ ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಿ ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರಿ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರುಮವಾಸಳೆ ತ್ರಯೋದಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜನ ತಂಗಿ ಪೌರ್ಣಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೌರಿ ನಿತ್ಯಗೌರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಥಿ ತಪ್ಪಿದರೂ ಕಥಿಸಲ್ಲು ತಪ್ಪಬೇಡ ಸಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದರೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಪ್ಪೋದು ಬೇಡ ಹಯವದನ ನಿತ್ಯಗೌರಿ ಮಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Inviting Gowri :

ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಪೂಜಿಸುವೆನು ಸಾರಸಾಂಬಕಿ
ಸಾರುವೆ ಸಂಸಾರದಿ ಸುಖದೋರೆ ವಿಧುಮುಖಿ ||pa||

ಕುಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಕುಸುಮ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ
ಚಂದದಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನು ಪುಷ್ಪಫಲಗಳ||

ಮಂಗಳೆಂದು ಪಾಡುತ ಬೆಳಗುವೆನು ಆರುತಿ
ಮಂಗಳಗೌರಿಯೆ ಕೊಡು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿ||

ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾತೆ ಗಿರಿಸಂಭೂತೆ ಸುರನುತೆ
ಮಂಗಳಾಂಗಿ ಕುರು ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||

ಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಹರಿಯಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸೆ
ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಂಪದವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸೆ ||

ರತಿಯ ಪತಿಯ ಪಿತಗೆ ಸದಾಪ್ರತಿಮೆಯೆನಿಸುವ
ಅತಿಥಿಗಳನು ಸೇವಿಸುವ ಸುಮತಿಯ ಕೊಡು ಜವ||

ಸಡಗರದಿ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಶೇವೆ ಬಿಡುದೆ ಮಾಡುವೆ
ಮೃಡನ ರಾಣಿ ಕೊಡುವರಗಳ ಗಡನೆ ಬೇಡುವೆ ||

ಶರಣು ಜನರ ಪೊರೆವ ಕಾರ್ಪರ ನಾರಸಿಂಹನ
ಚರಣ ಕಮಲಯುಗದಿ ಭಕುತಿ ಇರಲಿ ಅನುದಿನಾ ||

for English version, Click Baare gauri pujisuvenu

Gowri neivedhya haadu

ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡು ಅಂಬುಜನಯನೇ ಸಾಮವೇದಸದನೇ|
ಮಾರಜನನಿಯೇ ಮಧುಸೂದನಪ್ರಿಯೇ ಕಾಮಿತಫಲದಾಯೇ ಗೌರಿಯೇ||

ಶುಭ್ರಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಸುಮತಿಯರು ಮುದದಿಂದ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರವನುಡಿಸಿ ಗೌರಿಗೆ
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವನಿಟ್ಟು ತೀವ್ರದಿ ಗೌರಿಯ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸ್ವರೋ ||1||

ಹಪ್ಪಳ ಅತ್ತಿರಸ ಒಪ್ಪುಳ್ಳ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕರಚಿಯಕಾಯ್ಗಳು
ಸಕ್ಕರೆ ಫೇಣಿ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಮೀಸಲಾದ ಅಡಿಗೆ ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಬಡಿಸುವರು||2||

ಅತಿಹಿತದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯ ದಳಿಯ ತಪ್ಪದೆ ಬಡಿಸುವರು
ಪುಡಿಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ಶೀಕಿಯದ ಉಂಡೆಗಳು ಆದಿಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ||3||

ಮೀಸಲು ಮಂಡಿಗೆ ಸೂಸಲ ಕಡುಬು ದೋಸೆ ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ನವನೀತ
ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ರಾಣಿ ಭುಂಜಿಸು ಬೇಗ||4||

for English version, Click Gowri neivedhya haadu
Gowri Aarathi padagalu

ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ
ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೀರುತಿ ಕೊಂಡಾಡುತಲಿ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ
ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ ||ಪ||

ವಾಲೆ ಕಠಾಣಿ ಚಿಂತಾಕು ಮ್ಯಾಲೆ ಸರಿಗೆ ಸರ ಮುತ್ತುಗಳು
ಕಾಲಗೆಜ್ಜೆಸರಪಳಿನಿಟ್ಟ ಫಾಲಾಕ್ಷನ ಮಡದಿಗೆ ||1||

ರಂಗುಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹೆರಳು ಬಂಗಾರದಾಭರಣವಿಟ್ಟು
ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಕುಳಿತ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯರಿಗೆ ||2||

ದುಂಡುಮುತ್ತಿನ ಮುಕುರ್ಯವು ಚಂದ್ರ ಬಾಳ್ಯಬುಗುಡಿನಿಟ್ಟು
ದುಂಡು ಹರಡಿ ಕಂಕಣಕಮಲ ದ್ವಾರ್ಯನಿಟ್ಟ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಗೆ ||3||

ಜಾತಿಮಾಣಿಕ್ಯದ ವಂಕಿ ನೂತನಾದ ನಾಗಮುರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಪೀತಾಂಬ್ರನುಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆವೊ ಗೌರಿಗೆ ||4||

ನೀಲವರ್ಣ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ ಕೃಷ್ಣನ
ನೀಲಕಂಠನ ಸಹಿತ ಕುಳಿತ್ವಿಶಾಲನೇತ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ||5||

For English version, click Arathi belega bannire

ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಸಖಿ ತಾರೆ ಆರುತಿ||pa||

ಮುನಿಜನ ವಂದಿತೆ ಮನದಭಿ ಮಾನಿಯೆ |
ಗಣಪತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಜನನಿ ದೇವಿಗೆ ||1||

ಶಂಕರಿ ಭಕ್ತಸುಶಂಕರಿ ದೈತ್ಯ ಭ
ಯಂಕಾರಿಯಾದ ಶಶಾಂಕ ಮುಖಿಗೆ ||2||

ಶಾಮಸುಂದರನಾಮ ಪತಿ ಸಹ
ನೇಮದಿ ಪಠಿಸುವ ಹೈಮಾವತಿಗೆ ||3||

For English version, click Gauri devige saki tare Araati

Requesting for wishes(Salutation)

ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ವರ ನೀಡೆ ಶ್ರೀ ಜಗ-
ದಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ
ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ಶಂಭು ಶಂಕರನ ರಾಣಿ
ರಂಭೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆರಗುವೆ ||pa||

ಬಳೆಯು ಕರಿಯಮಣಿ ಕೊರಳÀ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯಿರುವಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಂಬಾ ||1||

ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಂತೆ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಲಿಷ್ಟಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ಅಂಬಾ||2||

ರುದ್ರನ ಸತಿಯಳೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಳೆನಿಸುವಿ
ಭದ್ರೆ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನೀಡಂಬಾ ||3||

ಇಂತು ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಡಿಮ್ಯಾಲಿ-
ದ್ದಂಥ ಕುಸುಮದೊಳು ಶಾವಂತಿಗೆ ಸರವ ||4|

ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ಪಾದಭಜಕಳೆ ನೀ
ದಯದಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ||5||

For English version, click Amba ni huva paalise vara

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

everyday · MADHWA · slokas

Daily slokas

Sloka to chant while getting up from the bed:
ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ
ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿಂದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂ

Sloka to chant before stepping into floor from bed

ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನಮನ್ದಲೆ
ವಿಷ್ನುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ

Sloka to chant while taking bath

ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೇಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ
ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು

Mantra snana

ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ತಾಂ ಗತೋಪಿವಾ
ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಭಾಹ್ಯಾಭಂತರ ಶುಚಿ:

Sloka to chant while doing pradakshine and namaskara

ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ

Sloka to chant while taking theertha

ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ
ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಮನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಂ

Sloka to chant before taking medicine

ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೆ ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ ಕಳೇಬರೇ
ಔಷಧಂ ಜಾನ್ಹವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರೀ

Sloka to chant while praying to god:

ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ
ದಾಸೋ ಆಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

Sloka to chant while lighting the lamp

ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪೇನ ಸರ್ವತಮೋಪಃ
ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೇ ದೀಪಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Sloka for smooth travel

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಲಾಯಚ
ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯತೇ ನಮಃ

Sloka to chant while doing pradakshine of ashwatha vruksha

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ
ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

Sloka to chant before sleep

ರಾಮಂ ಸ್ಕಂದಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಂ
ಶಯನೇಯಃ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯ ನಸ್ಯತಿಃ

 

everyday · MADHWA · sloka · snana · snana arghya

Everyday snana mantra with arghya details

Do snana sankalpa and chant the following slokas and perform arghya

Teertha devataa praarthane.

Twam raajaa sarvateerthaanaam twameva jagatah pitaa |
Yaachitam dehi me teertham sarvapaapa pramocanam ||
Nalini, nandini, seetaa, maalatee ca malaapahaa|
Vishnu paadaabja sambhootaa ganga tripatha gaamini ||
Gangecha yamunechaiva godaavari saraswati |
Narmadaa simdhu kaaveri jalesmin sannidhim kuru ||
Bhaageerathi bhogavati jaanhavi tridasheshvari |
Dwaadashaitaani naamaani yatra yatra jalaashaye|
Snaanakaale smarenityam tatra tatra vasaamyaham ||
Yosou sarvagato vishnuh chitt swaroopi niramjanah |
Sa Eva dravaroopena gangaambho naatra samshayah ||
Samasta jagadaadhaara shankha chakra gadhaadhara |
Deva dehi mamanuj~jaam yushmattirthanishevane ||
Pushkaraadyaani teerthaani gangaadyaa saritastathaa |
Aagacchantu pavitraani snaanakaale sadaa mama ||
Yaah pravata iti mantrasya vashishtha rushih |
Sarvanadyo devataah ati jagateecchandah praarthane viniyogah ||


Baageerathi stotra.

Vaaranaasi, yamunaa, saraswati, phaalgunena, suvarna, bhadraanarmadaa, narmadaa, gandaki, tathaa krushnaveni, bheemarathi, kaagini, bhavanaashini, malaapahaarini, tumgabhadre, madhyagangaa pinaakini, ksheeranadi, swaami pushkarani, varadaa, kumudwati, netraavati, vedaavati, gaayatri, kaaveri tate sanchita vaishnavi , tripuraa bhogaayini kaamandala dhanush^koti kapile, goutamitate topara nadyaamca mahaanadyaamca sangame taamraparani bhaaradwaaje kaashi, raameshwara tate koti janma krutam paapam praatah kaale pathenityam snaana kaale visheshatah bhaageerathi stotra sampoornam ||


Arghya mantra

Vishnuvige arghya mantra
Namaste kamalanaabhaaya namaste jalataayine |
Namastestu hrushikesha gruhanaarghyam namostute ||

Soorya arghya mantra.
Ehi soorya sahasraamsho tejoraashe jagatpate |
Anukampaya maam bhaktyaa gruhanaarghyam namostute ||

Ganga arghya mantra.
Brahmamamdala sambhoote poornachandranibhaanane |
Trailokya paavane gange gruhanaarghyam namostute ||

Krushna arghya mantra.
Krushne krushnaanga sambhoote jantoonaam paapa haarini |
Namaste salila shreshthe gruhanaarghyam namostute ||

Kaaveri arghya mantra.
Namah karaala vadane namaste kali naashini |
Namaste devi kaaveri gruhanaarghyam namostute ||

Tungabhadhra arghya mantra.
Varaahadamshtra sambhoote shreeshailotsangagaamini |
Tungabhadreti vikhyaate gruhanaarghyam namostute ||


 

everyday · MADHWA · navagraha stothram · Vadirajaru

Navagraha stothram by vadirajaru

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮೇ ಭಾಸಯೇತ ತತ್ತ್ವ೦ ಚಂದ್ರಶ್ಚಾಹ್ಲಾದಕೃದ್ಭವೇತ್
ಮ೦ಗಲೋ ಮ೦ಗಲ೦ ದಾದ್ಯದ್ಭುಶ್ಚ ಬುಧತಾ೦ ದಿಶೇತ

ಗುರುಮೇ೯ ಗುರುತಾ೦ ದದ್ಯಾತ್ ಕವಿಸ್ಚ ಕವಿತಾ೦ ದಿಶೇತ
ಶನಿಶ್ಚ ಶ೦ ಪ್ರಾಪಯತು ಕೇತು: ಕೇತು೦ ಜಯೇ ಪ೯ಯೇತ

ರಾಹುಮೇ೯ ರಾಹಯೇದ್ರೋಗ೦ ಗ್ರಹಾ:ಸ೦ತು ಕರಗ್ರಹಾ:
ನವ೦ ನವ೦ ಮಮೈಶ್ವಯ೯೦ ದಿಶ೦ತ್ವೇತೇ ನವಗ್ರಹಾ

ಹರೇರನುಗ್ರಹಾಥ೯ಯ ಶತ್ರೂಣಾ೦ ನಿಗ್ರಹಾಯ ಚ
ವಾದಿರಾಜಯತಿಪ್ರೋಕ್ತ೦ ಗ್ರಹಸ್ತೊತ್ರ೦ ಸದಾ ಪಠೇತ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಶ್ರೀ ಚರಣವಿರಚಿತ೦ನವಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರಂ

Bhaswan may Bhasayeth thathwam Chandrasya ahladha kruth bhaveth
Mangalo mangalan dadhyath, Budhascha budhatham disheth||1||

Guru may gurutham vadhyath, Kavisya kavitham diseth
Sanisthasya sham prapthayathu, kethu kethum jaye arpayeth||2||

Rahur may rahayath rogam Graha santhu kara gruha
Nava navam mame easwarasya, Dishantyethe Nava Graha||3||

Sane, dinamasmai suno sya, Aneka guna sanmasye
Arishtam hara may Abheestam, Kuru maa kuru sankatam.||4||

Harer anugraharthaya Shatrunam nigrayaya cha
Vadi raja yathi proktham Graham stotram sada padeth. ||5||

 

 

 

 

everyday · MADHWA · madhwacharyaru · slokas

Slokas on Madhwacharyaru

ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ನಾಮ |ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವಚ |
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ತೃತೀಯಸ್ತು | ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕಃ |

Prathamohanuman naama dwiteeyo Beema Eva cha
Purnapragnya truteeyastu Bagavat karya saadhakah ||

ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ |
ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಮ್ ||

Abhramam bhangarahitam ajadam vimalam sada |
Anandatirtha matulam bhaje tapatrayapaham ||

ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ |
ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಸ್ತಾನ್ನಮಸ್ಯೇ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

Pruthvi mandala madhyasthah poornabodha matanugah |
Vaishnava vishnuhrudayas tannamasye gurunmama ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂತಾ ಗುರವಃ ಸಾಕ್ಷಾದಿಷ್ಟಂ ದೈವಂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಃ |
ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾಃ ಸಂತು ಮೇ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ||

brahmaantaa guravah sakshat ishtam daivam shriyah patih |
Acharyah shrimad Acharyah santu me janma janmani ||

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತ ವಿಭವಾಯ ನಿಗಮಾಹ
ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಮಪ್ರಿಯತಮ ಹನೂಮಾನ್ಗುರುಗುಣ
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮ್ ಭೀಮಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ಟಭಗವನ್
ನಮಹ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಪ್ರದಿಶಸುದೃಶಮ್ ನೊ ಜಯ ಜಯ

Namaste pranesha pranata vibhavaaya nigamaaha
Namah swamin rama priyatama hanooma anguruguna
Namastubhyam bheema prabalatama krushneshta bhagavan
Namaha srimanmadhwa pradisha sudrusham no jaya jaya||

everyday · ganesh · ganesh chathurthi · MADHWA

Ganesh slokas

ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

Shuklaambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighna Upashaanthaye


ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

Vakratunda Mahakaaya Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Mey Deva Sarva Kaaryeshu Sarvada


ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ
ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಊಪಾಸ್ಮಹೇ

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Aharnisham
Anekadantham Bhaktaanaam Ekadantam Upaasmahey


ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ
ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam
Kapitta Jamboophaala Saara Bhakshitam
Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam
Namaami Vighneswara Paada Pankajam


 

 

 

everyday · MADHWA · Mahamantra · narasimha · slokas

Sri Nrisimha Maha-mantra 

ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಮ್ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ |
ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ್ಯತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ||

ugram viram maha-vishnum jvalantam sarvato mukham
nrisimham bhishanam bhadram  mrityur mrityum namamy aham

Meaning:

“I bow down to Lord Narasimha who is ferocious and heroic like Lord Vishnu. He is burning from every side. He is terrific, auspicious and the death of death personified.”