aarathi · Gowri · MADHWA

Arathi haadu – Gowri

Arathi belega bannire

ಆರತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ನಾರೇರೆಲ್ಲರು ||ಪ||

ಕಾರುಣ್ಯ ಪಾಂಗಳಿಗೆ ಗೌರಿದೇವಿಗೆ||ಅ.ಪ.||

ದೇವರಾಜ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪಾವನಾಂಘ್ರಿಗೆ
ಜೀವಕೋಟಿಗನ್ನವಿತ್ತು ಕಾವ ದೇವಿಗೆ ||1||

ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೀವ ಶರ್ವಜಾಯೆಗೆ
ಪರ್ವತೇಶ ತನಯಳಿಗೆ ಗರ್ವರಹಿತೆಗೆ ||2||

ರಕ್ಷೌಘ ಧ್ವಂಸಿನಿಗೆ ದಕ್ಷ ಕನ್ಯೆಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ ಭಗಿನಿ ಲಕ್ಷಣಾಂಗಿಗೆ ||3||

Aratiyanettire nArErellaru ||pa||

kAruNya pAngaLige gauridEvige||a.pa.||

dEvarAja sEvyamAna pAvanAMGrige
jIvakOTigannavittu kAva dEvige ||1||

sarva sauBAgyavIva SarvajAyege
parvatESa tanayaLige garvarahitege ||2||

rakShauGa dhvaMsinige dakSha kanyege
lakShmIkAntana Bagini lakShaNAngige ||3||

chaithra maasa · Gowri · sampradaaya haadu

Chaithra maasa gowri tritheeya haadu

 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ, ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ |
ಕೋಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟನ್ನ ಬಲಗೊಂಬೆ  ಕೋಲೆ  ಪ

ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ತ್ರಿತಿಯಾದಿ ಮಿತ್ರೆ ಗೌರಿಯು ತನ್ನ |
ಅರ್ಥಿಯ ತೌರೂರಿಗೆಂದು ಬರುತಾಳೆ  ಕೋಲೆ
ಅರ್ಥಿಯ ತೌರೂರಿಗೆಂದು ಮುತ್ತಿನ ಅಂದಣವನೇರಿ |
ಪುತ್ರ ಗಣಪ ಸ್ಕಂದರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು  ಕೋಲೆ  ೧

ಪುತ್ರ ಗಣಪ ಸ್ಕಂದರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ|
ಛತ್ರ ಚಾಮರವ ಪಿಡಿದು ಸೇವಕರು  ಕೋಲೆ
ಛತ್ರ ಚಾಮರವ ಪಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಕರು |
ಮತ್ತೆ ಬಹು ಪರಾಕವನು ಹೇಳುವರು  ಕೋಲೆ   ೨

ವರುಷ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜೆಯನು ಪೂಜಿಸಲು |
ಸರಸದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ | ಗೌರಿಯನಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ
ಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ಗೌರಿಯನಿಟ್ಟು | ವರ ಧಾನ್ಯದಪೈರುಬೆಳೆಸಿ |
ಅರಿಷಿಣದೋಕುಳಿ ತುಂಬಿ ಕಳಶವಿಡು  ಕೋಲೆ   ೩

ಮುದದಿ ಕಳಶ ಕನ್ನಡಿಯ ಪದುಮ ನಯನೆಯರೆಲ್ಲ ಪಿಡಿದು |
ಎದುರುಗೊಂಡು ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಕದಲಾರುತಿಯ  ಕೋಲೆ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಕದಲಾರುತಿ ಎತ್ತುವಾಗ|
ಸುದತಿ ಗೌರಮ್ಮ ನಗುತಾಳೆ  ಕೋಲೆ   ೪

ಸಿರಿ ವಸಂತ ಕಾಲವಿದು | ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ವನದಿ |
ಹರದಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಅರಮನೆಯು  ಕೋಲೆ
ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತುಮುತ್ತು | ಹರಿವ ತಿಳಿ ನೀರ ಝರಿ |
ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ವರವ ಕೇಳು  ಕೋಲೆ   ೫

ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೈಲವ ತಂದು | ನಲ್ಲೆ ಗೌರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ |
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪನ್ನೀರು ಎರೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪನ್ನೀರು ಚೆಲ್ವೆ ಶಂಕರಿಗೆರೆದು |
ಪಾಲ್ಮಡ್ಡಿ ಸುವಾಸಿತ ಧೂಪ ಹಾಕಿ  ಕೋಲೆ   ೬

ಪೀತಾಂಬರ ನೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ | ಮುತ್ತಿನ ಕಂಚುಕ ತೊಡಿಸಿ |
ರತ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ಸರ್ವಾ | ಭರಣವಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ
ಹತ್ತು ಬೆರಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ರದುಂಗುರವಿಟ್ಟು |
ಮತ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲಂಕಾರ  ಕೋಲೆ   ೭

ಚಂದ್ರ ಮುರುವು ಚಳ ತುಂಬು | ಛಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆ |
ಕುಂದಣ ಕೆತ್ತಿದ ಬುಗುಡಿ ಬಾವಲಿಯು  ಕೋಲೆ
ಸುಂದರಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಅಂದದ ಬುಲಾಕು ಮುಖಿರೆ |
ಇಂದುವ ಪೋಲುವ ಮುಖಕೆ ಕುಂಕುಮವು  ಕೋಲೆ   ೮

ಚಂದ್ರನ್ನ ಪೋಲುವ ಮುಖಕೆ | ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ |
ನಂದಿವಾಹನ ಸತಿಗೆ | ಅಡ್ಡಿಕೆಯು  ಕೋಲೆ
ನಂದಿವಾಹನನ್ನ ಸತಿಗೆ | ಚಂದ್ರ ಹಾರ ಕಾಸಿನ ಸರ |
ಸಿಂಧೂರ ಗಮನೆ ಸತಿಗೆ ಸಾಲು ಮುತ್ತಿನಹಾರ  ಕೋಲೆ  ೯

ಹರಳಿನಡ್ಡಿಕೆ ಕಂಠಿ | ಸರಿಗೆ, ಸಮಜೋಡು ತಾಯ್ತ |
ಸರವು ನವರತ್ನಪಟ್ಟಿ | ಒಡ್ಡ್ಯಾಣವು  ಕೋಲೆ
ಹರಡಿ ಹಸ್ತ ಕಡಗ ನಾಗಮುರುಗಿ ವಂಕಿ |
ಪೌಂಛ ಕಡಗ, ದ್ವಾರ ಕಡಗ ಗೀರುಬಳೆ | ತೋಡ್ಯವಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ   ೧೦

ಘಿಲ್ಲು ಘಿಲ್ಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೆಂಡೆ | ಲುಲ್ಲುರುಳಿ ಪೈಝಣಿ |
ಪಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುಂಗುರವು ಮೆಂಟಕಿಯು  ಕೋಲೆ
ಪಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುಂಗುರದ ಚೆಲ್ವ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು |
ಉಲ್ಹಾಸದಿ ಚಾವಡಿಯ ಬರೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೧

ಅರಿಷಿಣ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರುಷದಿ ರೇಖೆಯ ತಿದ್ದಿ |
ಅರಸಿ ಶಂಕರಿಗೀಗ ಎರಗುವೆನು  ಕೋಲೆ
ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ಕಟ್ಟಿ | ಹರಳಿನ ರಾಗಟೆ ಹಾಕಿ |
ತಿರಗಣಿಯ ಹರಳು ಹೂವು ಅರಳೆಲೆಯು  ಕೋಲೆ   ೧೨

ತಿರಗಣಿಯ ಹರಳು ಹೂವು ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ |
ಸುರಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯ ದಂಡೆ ಮುಡಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಸುರಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯು | ಸುರ ಪಾರಿಜಾತದ ಪುಷ್ಪ |
ಅರಳಿದ ಚಂಪಕದ ಮಾಲೆ ಸೂಸುವವು  ಕೋಲೆ   ೧೩

ಹೆಸರು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯ ಹಸಿಯ ಕೋಸಂಬರಿಯು |
ಹಸನಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾನಕವು ಮಾವು  ಕೋಲೆ
ಹಸನಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಪಾನಕವು ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣು ವಿಳ್ಯ |
ಕುಸುಮಗಂಧಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯವು  ಕೋಲೆ   ೧೪

ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿಯು ಮಜ್ಜಿಗೆ | ಜಾಣೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ|
ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯ ತಾಂಬೂಲ | ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾವಿನ ಫಲವಿಡುವೆ  ಕೋಲೆ
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾವಿನ ಫಲವಿಟ್ಟು ಜಾನಕಿ ಕಾಂತನ |
ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೫
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳ ತುಂಬಿ | ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಹಾಕಿ |
ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಹಾಕಿ | ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿರಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಇರಿಸಿ |
ಮುಚ್ಚು ಮರದ ಬಾಗಿಣಗಳ ಕೊಡುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೬

ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕನ್ನಡಿ | ಸರ್ವ ಧಾನ್ಯಗಳ ತುಂಬಿ |
ಮರದ ಬಾಗಿಣ ವಸ್ತ್ರ ದಕ್ಷಿಣೆಯು  ಕೋಲೆ
ಕರವ ಪಿಡಿಯೆ ತಾಯಿ ಗೌರಿ | ಹರುಷದಿ ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುವೆ |
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುತ್ತೈದೆ ತನವ | ಎನಗೆ ನೀಡು  ಕೋಲೆ   ೧೭

ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳವಾರಗಳಲ್ಲಿ | ಸುವಾಸಿನಿಯರ ಕರೆದು |
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸುವಾಸಿನಿಯರಿಗೆ | ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಷೀರ ಪಕ್ವಾನ್ನವನುಣಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಷೀರ ಪಕ್ವಾನ್ನವನುಣಿಸಿ |
ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೮

ತೂಗುಮಣೆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿ |
ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು ವರಗನಿಟ್ಟು ಕೋಲೆ  ಕೋಲೆ
ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಒರಗು ಭೋಗಿ ಭೂಷಣನ ಕೂಡಿ |
ಭೋಗಿಭೂಷಣ ಗೌರಿಯ ತೂಗುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೯

ತಿಂಗಳು ಮೀರಲು ಅಂಗನೆ ನಿನ್ನಯ | ಹೊಂಗಳಶವ ಕೊಂತಿಗಳ ಸಮೇತ |
ಕೊಂತಿಗಳ ಸಮೇತ | ಮಂಗಳ ಜಲದಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಮಂಗಳ ಜಲದಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ |
ಶ್ರೀಹರಿ ರಂಗ ನಾಗಶಯನ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನು  ಕೋಲೆ  ೨೦

ಮೂರು ತದಿಗೆಯ ಈ ವೃತ | ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೈಯೆ |
ಮಾರ ಹರನಾರ್ಧಾಂಗಿ ಒಲಿಯುವಳು  ಕೋಲೆ
ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷಯತದಿಗೆ | ಭಾರಿ ಔತಣದೂಟ |
ಗೌರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಗಿಡು  ಕೋಲೆ   ೨೧

ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು | ಸಿರಿಯೇ ಆತನ ಸತಿ |
ಭಾರತಿರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಗುರುವು  ಕೋಲೆ
ತಾರ ತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ | ಮಾರುತನ ಮತದ ಜ್ಞಾನ |
ಸೂರಿ ಜನ ಸಂಗವಿತ್ತು ಸಲಹೆನ್ನ  ಕೋಲೆ   ೨೨

ಪತಿ, ಪುತ್ರ, ಬಂಧು, ಬಳಗ | ಹಿತವಾಗಿಹ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ |
ರತಿ ಪತಿ ಪಿತನ ಭಕ್ತಿ | ಮತಿಯ ಕೇಳು  ಕೋಲೆ
ಹಿತದಿ ಹರನ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಳಾಗಿಹ ಗೌರಿ ಕಳಶ |
ಸತಿಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ವನದಿ ಇಳುಹು  ಕೋಲೆ   ೨೩

ವರುಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರೆದು ಬಲು | ಹರುಷದಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿ |
ಹರನ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಗರ್ಪಿಸು  ಕೋಲೆ
ಧರಣಿ ಜಾನಕಿ ಪತಿ | ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ ರಾಮ |
ಕರುಣಿಸಿ ನಾಗೇಶ ಶಯನ ಪೊರೆಯುವನು  ಕೋಲೆ  ೨೪

kOlu kOlenna kOle, kOlu kOlenna kOle |
kOlu SrI lakShmI venkaTanna balagoMbe  kOle  pa

caitra Suddha tritiyAdi mitre gauriyu tanna |
arthiya taurUrigendu barutALe  kOle
arthiya taurUrigendu muttina andaNavanEri |
putra gaNapa skandarannu ettikonDu ettikoMDu  kOle  1

putra gaNapa skandarannu ettikonDu baruvAga|
Catra cAmarava piDidu sEvakaru  kOle
Catra cAmarava piDidu Baktiyinda sEvakaru |
matte bahu parAkavanu hELuvaru  kOle   2

varuSha prAraMBadalli girijeyanu pUjisalu |
sarasada uyyAleyali | gauriyaniTTu  kOle
giriya mEle gauriyaniTTu | vara dhAnyadapairubeLesi |
ariShiNadOkuLi tuMbi kaLaSaviDu  kOle   3

mudadi kaLaSa kannaDiya paduma nayaneyarella piDidu |
edurugonDu gaurammage kadalArutiya  kOle
edurugonDu gaurammage kadalAruti ettuvAga|
sudati gauramma nagutALe  kOle   4

siri vasanta kAlavidu | araLu mallige vanadi |
haradi gaurammage aramaneyu  kOle
aramaneya suttumuttu | hariva tiLi nIra Jari |
mari pakShi svarava kELu  kOle   5

mallige tailava tandu | nalle gaurige hacci |
sallalita pannIru ereyuvenu  kOle
sallalita pannIru celve Sankarigeredu |
pAlmaDDi suvAsita dhUpa hAki  kOle   6

pItAMbara nerige kaTTi | muttina kancuka toDisi |
ratna kettida sarvA | BaraNaviTTu  kOle
hattu beraLige divya citradunguraviTTu |
matte sarapaLi kaTTi alankAra  kOle   7

caMdra muruvu caLa tuMbu | Candada muttina Ole |
kuMdaNa kettida buguDi bAvaliyu  kOle
suMdari gaurammage andada bulAku muKire |
iMduva pOluva muKake kuMkumavu  kOle   8

chandranna pOluva muKake | gandha kastUri tilaka |
nandivAhana satige | aDDikeyu  kOle
nandivAhananna satige | chandra hAra kAsina sara |
sindhUra gamane satige sAlu muttinahAra  kOle  9

haraLinaDDike kanThi | sarige, samajODu tAyta |
saravu navaratnapaTTi | oDDyANavu  kOle
haraDi hasta kaDaga nAgamurugi vanki |
paunCa kaDaga, dvAra kaDaga gIrubaLe | tODyaviTTu  kOle   10

Gillu Gillu gejje penDe | lulluruLi paiJaNi |
pille kAlunguravu menTakiyu  kOle
pille kAlungurada celva pAdagaLige nAnu |
ulhAsadi cAvaDiya bareyuvenu  kOle   11

ariShiNa cAvaDiyalli haruShadi rEKeya tiddi |
arasi SankarigIga eraguvenu  kOle
heraLu bangAra kaTTi | haraLina rAgaTe hAki |
tiragaNiya haraLu hUvu araLeleyu  kOle   12

tiragaNiya haraLu hUvu araLu mallige jAji |
suragi sEvantigeya danDe muDisi  kOle
suragi sEvantigeyu | sura pArijAtada puShpa |
araLida caMpakada mAle sUsuvavu  kOle   13

hesaru kaDalebELeya hasiya kOsaMbariyu |
hasanAda majjige pAnakavu mAvu  kOle
hasanAda majjigeya pAnakavu mAvinhaNNu viLya |
kusumagandhi gaurammage naivEdyavu  kOle   14

pAnaka kOsaMbariyu majjige | jANe tripura sundarige|
ele aDikeya tAMbUla | jEnutuppa mAvina PalaviDuve  kOle
jEnutuppa mAvina PalaviTTu jAnaki kAntana |
manadalli neneyuvenu  kOle   15

svacCavAda dhAnyagaLa tuMbi | biccOle karimaNigaLa hAki |
biccOle karimaNigaLa hAki | hacca hasurina vastragaLirisi  kOle
hacca hasurina vastragaLa irisi |
muccu marada bAgiNagaLa koDuvenu  kOle   16

karimaNi biccOle kannaDi | sarva dhAnyagaLa tuMbi |
marada bAgiNa vastra dakShiNeyu  kOle
karava piDiye tAyi gauri | haruShadi bAgiNa koDuve |
sthiravAgi muttaide tanava | enage nIDu  kOle   17

Sukra mangaLavAragaLalli | suvAsiniyara karedu |
akkareyinda suvAsiniyarige | sakkare kShIra pakvAnnavanuNisi  kOle
sakkare kShIra pakvAnnavanuNisi |
akka pArvati ninagarpisuvenu  kOle   18

tUgumaNe mancadalli BOgada hAsige hAsi |
nAgasaMpige hUvu varaganiTTu kOle  kOle
nAgasaMpige oragu BOgi BUShaNana kUDi |
BOgiBUShaNa gauriya tUguvenu  kOle   19

tingaLu mIralu angane ninnaya | hongaLaSava kontigaLa samEta |
kontigaLa samEta | maMgaLa jaladi visarjisi  kOle
mangaLa jaladi visarjisi |
SrIhari ranga nAgaSayana ninagarpisuvenu  kOle  20

mUru tadigeya I vRuta | BAri Baktiyinda gaiye |
mAra haranArdhAngi oliyuvaLu  kOle
mUraneya akShayatadige | BAri autaNadUTa |
gauri hesarinalli muttaidegiDu  kOle   21

hariyE sarvOttamanu | siriyE Atana sati |
BAratiramaNa muKyaprANa guruvu  kOle
tAra tamya pancaBEda | mArutana matada j~jAna |
sUri jana sangavittu salahenna  kOle   22

pati, putra, bandhu, baLaga | hitavAgiha BOga BAgya |
rati pati pitana Bakti | matiya kELu  kOle
hitadi harana ankadalli sthitaLAgiha gauri kaLaSa |
satiyarindoDagUDi vanadi iLuhu  kOle   23

varuShakkomme karedu balu | haruShadi pUjisutali |
harana rANiyalliruva harigarpisu  kOle
dharaNi jAnaki pati | mAruti vallaBa rAma |
karuNisi nAgESa Sayana poreyuvanu  kOle  24

 

Gowri · MADHWA · POOJA · sampradaaya haadu

Traditional gowri pooje haadu

ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ
ಶ್ರೀ ಗೌರಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ||ಪ||

ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೂರ್ಜಗ ಜನನಿಯಾ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎನುತಾ ಶ್ರೀ ವರಗೌರಿಯ ||ಅ.ಪ||

ಊರು ಸಿಂಗಾರವಾಗಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಲಿ
ತಾಯಿ ಗೌರಿಯು ತಾ ಬರುವಂಥ ಸಮಯಕೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕದಲಾರತಿ ಎತ್ತಿರೇ||೧||

ಮಿಂದು ಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಪ್ರರ ಕರೆಯಿಸುತಾ
ಛಂದುಳ್ಳ ದೀಪದ ಸಾಲು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಇಂದುಮುಖಿ ಗೌರಿಯ ಇಂದು ಪೂಜಿಸುವೆ ನಾನು||೨||

ಹಸ್ತಪಾದವ ತೊಳೆದು ವಸ್ತ್ರದಲೊರಸಿ ಆಚಮನವ ಮಾಡಿಸಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದಡಿಕೆ ಬಿಳಿಎಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೆರೆಸಿದ ಮುತ್ತಿನ ಸುಣ್ಣವಿಟ್ಟು||೩||

ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಪುಷ್ಪವು ಗೆಜ್ಜೆಯವಸ್ತ್ರ ಛಂದಾದ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ
ಅಂದದ ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಬಳೆಯನಿಟ್ಟು ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆಯ ಮುಡಿಸುತಾ||೪||

ಮಂದಾರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಜಾಜಿ ಪುಷ್ಪಗಳ ತಂದು ಕೇದಿಗೆಯನು ಮುಡಿಸುತಾ
ಛಂದುಳ್ಳ ಮರುಗ ದವನ ಪುನ್ನಾಗವನು ಅಂಬೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಇಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಮ್ಮಾ||೫||

ಸಾಲು ದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚುತಾ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲಿ ಶ್ರೀಗೌರಿಯ ಪೂಜಿಸಿ
ಪಾಲುಮಾಡಿದ ಕಾಯಿ ಫಲ ಗೌರಿಗರ್ಪಿಸಿ ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ದಂಡೆಯ ಮುಡಿಸುತಾ||೬||

ಹೋಳಿಗೆ ಹೊಸಬೆಣ್ಣೆಯು ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ ಸಾರು ಸಾಸಿವೆಗಾಯ್ಗಳು
ಅರ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ವರಗೌರಿ ದಯದಿಂದ ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡುತಲಿ ಎನ್ನ ಹರಸು ನಿತ್ಯ||೭||

ತಾಂಬೂಲವ ಕೊಡುವೆನೇ ಅಂಬುಜಪಾಣಿಯೇ ಮಂಗಳದಾಯಕಿಯೇ
ಹಿಂಗದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು ಕೊಟ್ಟು ಮಗಳೆಂದು ಮುಂದೆ ಕರೆದೆನ್ನ ಕರಪಿಡಿದು ಸಲುಹಬೇಕು||೮||

pUje mADONa bannirE
SrI gauriya pUje mADONa bannirE||pa||

pUje mADONa banni mUrjaga jananiyA
rAjarAjESvari enutA SrI varagauriya ||a.pa||

Uru singAravAgali uttama taLiru tOraNa kaTTali
tAyi gauriyu tA baruvantha samayake kAyi oDedu kadalArati ettirE||1||

mindu maDiyannuTTu pUjAdravyagaLinda viprara kareyisutA
CanduLLa dIpada sAlu beLakininda indumuKi gauriya indu pUjisuve nAnu||2||

hastapAdava toLedu vastradalorasi Acamanava mADisi
kattarisidaDike biLi^^ele Elakki kastUri beresida muttina suNNaviTTu||3||

gandha akShate puShpavu gejjeyavastra CandAda araSina kuMkuma
andada karimaNi biccOle baLeyaniTTu mandAra malligeya mAleya muDisutA||4||

mandAra sEvantige jAji puShpagaLa tandu kEdigeyanu muDisutA
CanduLLa maruga davana punnAgavanu aMbe samarpisuve indu svIkarisammA||5||

sAlu dIvige haccutA puShpagaLindali SrIgauriya pUjisi
pAlumADida kAyi Pala gaurigarpisi dunDumallige mAle danDeya muDisutA||6||

hOLige hosabeNNeyu kAsida tuppa sAru sAsivegAygaLu
artiyinda arpisuve varagauri dayadinda ArOgaNe mADutali enna harasu nitya||7||

tAMbUlava koDuvenE aMbujapANiyE mangaLadAyakiyE
hingada sauBAgyavanu koTTu magaLendu munde karedenna karapiDidu saluhabEku||8||

Gowri · MADHWA · sampradaaya haadu

Rukmini devi Gowriyannu poojisida haadu

ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯ|
ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವೀ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಗೌರಿಯ||||

ಪೂಜಿಸಿದಳು ತಾ ಮಾರಹಾರನ ಸತಿಯ|
ಮಾರಜನಕ ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು||.||

ಕುಂಡಿನಪುರದೊಳಗೆ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವೀ 
ಸೊಂಡಿಲನನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ|
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನು ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಚಂದ್ರಮೌಳಿಯ ಪೂಜೆ ಚೆಂದದಿಗೈದಳು||1||

ಆಗ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯು ಪೂಜಿಸಿದಳು 
ಗಂಗಾಧರನ ರಾಣಿಯ|
ಮಂಗಳಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ 
ಮಂಗಳಾಗೌರಿಯ ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟಳು||2||

ನೀಲಕಂಠನ ರಾಣಿಯ ಪೂಜಿಸಿದಳು ಬಾಲೆ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯು|
ನೀಲವರ್ಣದ ಕೃಷ್ಣ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಲೋಲೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪೂಜೆಯಗೈದಳು||3||

pUjisidaLu gauriya|
rukmiNIdEvI pUjisidaLu gauriya||pa||

pUjisidaLu tA mArahArana satiya|
mArajanaka tanna patiyAgabEkendu||a.pa||

kunDinapuradoLage rukmiNIdEvI
sonDilananu dhyAnisi|
punDarIkAkShanu patiyAgabEkendu
candramauLiya pUje cendadigaidaLu||1||

Aga rukmiNIdEviyu pUjisidaLu
gangAdharana rANiya|
mangaLAkShateyinda pUje samarpisi
mangaLAgauriya bAgina koTTaLu||2||

nIlakanThana rANiya pUjisidaLu
bAle rukmiNIdEviyu|
nIlavarNada kRuShNa patiyAgabEkendu
lOle pArvatiya pUjeyagaidaLu||3||

chaithra maasa · Gowri · MADHWA · POOJA

GOWRI TRITEEYA

Chaithra maasa Gowri pooja starts on Chaithra shukhla Triteeya

 1. First Perform Thulasi Pooja, then start Gowri Pooja.
 2. Make Gowri with Arisina (turmeric)
 3. Do Puja with kumkuma to Gowri and also to Parvati Parameshwara picture.
 4. Sing Gowri haadu (Dasara padgalu on Gowri), Put Gaja vastra, Pushpha, Dhoopa, Deepa
 5. Do Naivedya with  Paanaka, Buttermilk, Kosambari & Fruits
 6. Do Mangalarathi.
 7. Invite Sumangalis and offer Taamboola Dakshina.

Ways to do this Gowri pooja

This Puja can be performed either on Chaithra shukla Triteeya or next month on Akshaya Triteeya or on both days. If possible, Offer Maradha bhagina to Sumangalis(MARADHA BHAGINA & UDI THUMBODHU)
Visesha Phala is for Thotlu Puja to Parvati Parameswara and then Udi thumbadu for Sumangalis.
This puja can be performed daily starting from today (Chaitra-Shukla-Triteeya) till Akshaya Triteeya day or on whichever day convenient.
Choose a day after Akshaya trithya which is not Tuesday/fRiday to do the Visarjan of Gowri

What is the benefit of doing This Gowri pooja?

Nirnaya Sindhu  says this: Those desirous of Putra – Sukha, and other Sowbhagyas, will wait for this Triteeya in the Vasanta Ritu (ChaitraVaishakha) and do this Puja

Sampradaaya Haadu on Gowri triteeya pooja vidhana

 

dasara padagalu · Gowri · MADHWA · Vijaya dasaru

naari gowri kowmaari

ನಾರಿ ಗೌರಿ ಕೌಮಾರಿ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ಚರಣ
ವಾರಿಯನು ಧರಿಸುವ ನಾರಿ ಗೌರಿ ಕೌಮಾರಿ||pa||

ಬಾಣ ಕುಂಭನೆಂಬೊ ದಾನವರೀರ್ವರು
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಪವ ಮಾಡಿ
ಕಮಲ ಗರ್ಭನವೊಲಿಸಿ ವೇಗದಲಿ
ಏನು ವರ ಬೇಡೆನಲು ನಗುತಲವನು ಸುರಿದನು ||1||

ಜಗಕ್ಕೊಡಿಯನಾವಾತ ಆತನ ತನು
ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರ
ಬಗಿಯದಂತೆ ವರವನು ಪಾಲಿಸೆನಲು
ನಗುತ ಲೋಕೇಶ ದುರುಳರಿಗೆ ಸಲೆ ಇತ್ತಾ ||2||

ಚತುರ್ದಶ ಲೋಕವನು ಗೆದ್ದು ತ್ರಿದಶರಾ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿ
ಪತಿತರು ಈ ತೆರದಲಿರುತಿರಲು ವಿಬುಧರು
ಚತುರ ಮುಖಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು ಹರಿಗೆ ಬಿನ್ನೈಸಿ||3||

ತಿಳಿದು ಕುಂಡಲನೊಲಿದು ದ್ವಾಪಾರಾಂತ್ಯದಲಿ
ಖಳ ಕಂಸನೆಂಬುವನು ಪುಟ್ಟಿ ತನ್ನ
ಬಲದಲಿ ತನ್ನ ಅನುಜೆಯರ ಶರೆಯುಯಿಟ್ಟು
ಬಳಲಿಸುವವಳಿಗೊಲಿದು ಅವತಾರ ಮಾಳ್ಪ ಯುದಕುಲದಲಿ ||4||

ಎನ್ನ ಕೂಡಲೀ ದುರ್ಗಿ ಜನಿಸಿ ಬರಲು ಅವ
ಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದು ಕಂಸ ಮುನಿಯೆ
ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾ ಗಗನಕ್ಕೆ ಪಾರಿ ಬರಲು
ಘನ್ನ ಘಾತುಕರನ್ನ ಮಡುಹಿ ಬಿಡುವಳೆನಲು ||5||

ಇಂತು ಪೇಳಲಿ ಅಜನು ಸಂತೋಷದಿರಲಿತ್ತ
ದಂತಿ ಗಮನಳು ಉದುಭವಿಸಿ ಬಂದು
ಪಿಂತೆ ಮಾಡಿದ ತಪಸು ಸಿದ್ಧಿಸಿತು ಎನಗೆನುತ
ಅಂತಕರಾಗಿದ್ದ ಖೂಳರ ಸದೆ ಬಡಿದು ||6||

ಹರಿಕೃಪೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಶರಧಿಯಲಿ ನಿಲ್ಲಲು
ಪರಮ ಮುನಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪೂಜಿಸಿದನು
ಶರರಾಜ ಬಂದು ಮದುವೆನೈದಲು
ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಹರನ ಸಹಿತಲಿ ನಡೆತಂದಾ ||7||

ಬರಲಾಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾಪುತವಾಗೆ
ಮರಳೆನಿಂದರು ವರ ಸುಧೇಂದ್ರವೆಂಬೊ
ಪುರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತಲ್ಲಿರಲು ಇತ್ತ ಸುಂ
ದರ ಕನ್ಯಾಮಣಿಯಾಗಿ ದಶದಿಶಿಗೆ ಪೊಳೆಯುತಿರೆ||8||

ಅಂದಾರಭ್ಯನಾಗಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಎನಿಸಿ
ಬಂದು ನವತೀರ್ಥದಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಜನರು
ಮಿಂದಾಗಲೆ ಮನದಂತೆ ಭಕುತಿಯನಿತ್ತು
ಪೊಂದಿಸುವೆ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಪಾದದಲ್ಲಿ||9||
nAri gauri kaumAri vArijAkShana caraNa
vAriyanu dharisuva nAri gauri kaumAri||pa||

bANa kuMBaneMbo dAnavarIrvaru
kShONiyoLu bandalli tapava mADi
kamala garBanavolisi vEgadali
Enu vara bEDenalu nagutalavanu suridanu ||1||

jagakkoDiyanAvAta Atana tanu
saMbandhigaLemma kollalli uLidavara
bagiyadante varavanu pAlisenalu
naguta lOkESa duruLarige sale ittA ||2||

caturdaSa lOkavanu geddu tridaSarA
mitiyillade mAnaBnga mADi
patitaru I teradalirutiralu vibudharu
catura muKage moreyiDalu harige binnaisi||3||

tiLidu kunDalanolidu dvApArAntyadali
KaLa kaMsaneMbuvanu puTTi tanna
baladali tanna anujeyara SareyuyiTTu
baLalisuvavaLigolidu avatAra mALpa yudakuladali ||4||

enna kUDalI durgi janisi baralu ava
Lanna kolluveneMdu kaMsa muniye
tanna SaktiyindA gaganakke pAri baralu
Ganna GAtukaranna maDuhi biDuvaLenalu ||5||

intu pELali ajanu santOShadiralitta
danti gamanaLu uduBavisi bandu
pinte mADida tapasu siddhisitu enagenuta
antakarAgidda KULara sade baDidu ||6||

harikRupeyiMda dakShiNa Saradhiyali nillalu
parama muni agastya pUjisidanu
SararAja baMdu maduvenaidalu
paramEShThi harana sahitali naDetandA ||7||

baralAkShaNadalli kaliyuga prAputavAge
maraLeniMdaru vara sudhEndraveMbo
puradalli pUjegoLLutalliralu itta sun
dara kanyAmaNiyAgi daSadiSige poLeyutire||8||

andAraByanAgi kanyAkumAri enisi
bandu navatIrthadali yAtre janaru
mindAgale manadante Bakutiyanittu
pondisuve vijayaviThThalana pAdadalli||9||

everyday · Gowri · MADHWA · POOJA

Nithya Gowri pooja

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha-Saadhike |
Sharannye Tryambake Gauri Naaraayanni Namosthuthe ||

Doing Gowri pooja by ladies is an integral part of our Sampradaaya. We have different types of Gowri pooja throught the year based on Family traditions such as Managala gowri pooja(First five years after wedding), Swarna gowri vratha, Mouna gowri vrata, Gowri triteeya, Jyeshtha Gowri  and much more

Even if you dont have a Gowri idol for worship, You can make Gowri using Arshina(Turmeric) or do the pooja to the photo/image .

We could see in Rukmini vivaha, Rukmini(Who is an incarnation of Sakshat Mahalakshmi) has done Gowri pooja to show the world, Significance of doing Gowri pooja

It is a common practice in Madhwa sampradaaya marriages, that Bride should perform Gowri pooja before the wedding muhurtha.

It is believed, one who worship Goddess Gowri from small age, will be blessed with a good natured suitable boy in their life.

From very small age, we can see in Madhwa households, Girls worship Shiva and parvathi on Deepa sthamba pooja every year during ashaada maasa

Along with Tulasi pooja & Hosthilu pooja, A sthri(Women) should also do the Gowri pooja everyday

Procedure of doing Gowri pooja:

Again, This pooja procedure may change in accordance with family tradition

 1. light Diyas in pooja room
 2. take water in a thali and decorate thali with kumkum, turmeric on all four sides
 3. put 1 flower in thali,close the thali in such a way that your right hand should be on top
 4. pray goddes devi,take water in a” uddarane”(silver spoon) and use the same flower to sprinkle water
 5. sprinkle water on all “pooja items,on ourselves”
 6. put that flower on “argya patre”,take ganda,mantrakashte,hoovu(flower) and put on god
 7. pray and do ganapathi pooja by puting sandal paste,hoovu,arishina,kukuma,gejje vastra
 8. Then start pooja to Gowri
 9. sprinkle water,halu,on nithya gowri,and on all other idols
 10. put arishina,kukuma,hoovu,gejje vastra
 11. chant ashtothra(if you have time) Gowri ashtothra namavali and sloka/devaranama(Dasara padgalu on Gowri)
 12. Do mangalaarathi
 13. Perform Neivedhya
 14. give argya(by keeping mantrakshate in hand)
 15. Prostrate before Gowri and do namaskara
 16. pray god and take prasada,(kukuma,hoovu)
 17. do “tulasi pooja, hostilu pooja“.

Few devaranamagalu and sthothragalu

Vaarda gowri Stothra(English version)

ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆನೆಯಗೌರಿ, ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟದಗೌರಿ, ಮಂಗಳವಾರ
ವಟಸಾವಿತ್ರಿ, ಬುಧವಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ, ಗುರುವಾರ ಶೀಗೀಗೌರಿ ಶುಕ್ರವಾರ
ಶ್ರೀತುಳಸಿ, ಶನಿವಾರ ಹೀರೆಗೌರಿ, ಇಂಥ ವಾರ ಗೌರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜೆ
ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊಡು ಸಾವಿತ್ರಿತನ ಕೊಡು
ಹಯವದನ ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಗೌರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Nithya Gowri Sthothra(English version)

ನಿತ್ಯಗೌರಿ ನಮೋಗೌರಿ ರುದ್ರಾಯಿಣಿ ಕುಶಲ ಕಾಳಿಂದಿತೀರ್ಥಿ ಯಥೋ ಸೀತಾ ತಥೋ ಗೌರ್ ಮುತ್ತಿನ ಗೌರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಗೌರಿ ನಮೋಗೌರಿ ಜಯಂತಿಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಅಮವಾಸ್ಯೇಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಗೌರಿ ಪಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌನಗೌರಿ ಬಿದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಾಲಿಗೌರಿ ತದಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲಿಗೌರಿ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌತಾಂಗಿನಿಗೌರಿ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚನೇತ್ರಿಗೌರಿ ಷಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಠಿಗೌರಿ ಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂದಲಗೌರಿ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಜಂಗಮಿಗೌರಿ ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಿ ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರಿ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರುಮವಾಸಳೆ ತ್ರಯೋದಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜನ ತಂಗಿ ಪೌರ್ಣಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೌರಿ ನಿತ್ಯಗೌರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಥಿ ತಪ್ಪಿದರೂ ಕಥಿಸಲ್ಲು ತಪ್ಪಬೇಡ ಸಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದರೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಪ್ಪೋದು ಬೇಡ ಹಯವದನ ನಿತ್ಯಗೌರಿ ಮಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Inviting Gowri :

ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಪೂಜಿಸುವೆನು ಸಾರಸಾಂಬಕಿ
ಸಾರುವೆ ಸಂಸಾರದಿ ಸುಖದೋರೆ ವಿಧುಮುಖಿ ||pa||

ಕುಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಕುಸುಮ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ
ಚಂದದಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನು ಪುಷ್ಪಫಲಗಳ||

ಮಂಗಳೆಂದು ಪಾಡುತ ಬೆಳಗುವೆನು ಆರುತಿ
ಮಂಗಳಗೌರಿಯೆ ಕೊಡು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿ||

ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾತೆ ಗಿರಿಸಂಭೂತೆ ಸುರನುತೆ
ಮಂಗಳಾಂಗಿ ಕುರು ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||

ಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಹರಿಯಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸೆ
ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಂಪದವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸೆ ||

ರತಿಯ ಪತಿಯ ಪಿತಗೆ ಸದಾಪ್ರತಿಮೆಯೆನಿಸುವ
ಅತಿಥಿಗಳನು ಸೇವಿಸುವ ಸುಮತಿಯ ಕೊಡು ಜವ||

ಸಡಗರದಿ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಶೇವೆ ಬಿಡುದೆ ಮಾಡುವೆ
ಮೃಡನ ರಾಣಿ ಕೊಡುವರಗಳ ಗಡನೆ ಬೇಡುವೆ ||

ಶರಣು ಜನರ ಪೊರೆವ ಕಾರ್ಪರ ನಾರಸಿಂಹನ
ಚರಣ ಕಮಲಯುಗದಿ ಭಕುತಿ ಇರಲಿ ಅನುದಿನಾ ||

for English version, Click Baare gauri pujisuvenu

Gowri neivedhya haadu

ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡು ಅಂಬುಜನಯನೇ ಸಾಮವೇದಸದನೇ|
ಮಾರಜನನಿಯೇ ಮಧುಸೂದನಪ್ರಿಯೇ ಕಾಮಿತಫಲದಾಯೇ ಗೌರಿಯೇ||

ಶುಭ್ರಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಸುಮತಿಯರು ಮುದದಿಂದ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರವನುಡಿಸಿ ಗೌರಿಗೆ
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವನಿಟ್ಟು ತೀವ್ರದಿ ಗೌರಿಯ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸ್ವರೋ ||1||

ಹಪ್ಪಳ ಅತ್ತಿರಸ ಒಪ್ಪುಳ್ಳ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕರಚಿಯಕಾಯ್ಗಳು
ಸಕ್ಕರೆ ಫೇಣಿ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಮೀಸಲಾದ ಅಡಿಗೆ ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಬಡಿಸುವರು||2||

ಅತಿಹಿತದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯ ದಳಿಯ ತಪ್ಪದೆ ಬಡಿಸುವರು
ಪುಡಿಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ಶೀಕಿಯದ ಉಂಡೆಗಳು ಆದಿಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ||3||

ಮೀಸಲು ಮಂಡಿಗೆ ಸೂಸಲ ಕಡುಬು ದೋಸೆ ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ನವನೀತ
ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ರಾಣಿ ಭುಂಜಿಸು ಬೇಗ||4||

for English version, Click Gowri neivedhya haadu
Gowri Aarathi padagalu

ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ
ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೀರುತಿ ಕೊಂಡಾಡುತಲಿ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ
ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ ||ಪ||

ವಾಲೆ ಕಠಾಣಿ ಚಿಂತಾಕು ಮ್ಯಾಲೆ ಸರಿಗೆ ಸರ ಮುತ್ತುಗಳು
ಕಾಲಗೆಜ್ಜೆಸರಪಳಿನಿಟ್ಟ ಫಾಲಾಕ್ಷನ ಮಡದಿಗೆ ||1||

ರಂಗುಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹೆರಳು ಬಂಗಾರದಾಭರಣವಿಟ್ಟು
ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಕುಳಿತ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯರಿಗೆ ||2||

ದುಂಡುಮುತ್ತಿನ ಮುಕುರ್ಯವು ಚಂದ್ರ ಬಾಳ್ಯಬುಗುಡಿನಿಟ್ಟು
ದುಂಡು ಹರಡಿ ಕಂಕಣಕಮಲ ದ್ವಾರ್ಯನಿಟ್ಟ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಗೆ ||3||

ಜಾತಿಮಾಣಿಕ್ಯದ ವಂಕಿ ನೂತನಾದ ನಾಗಮುರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಪೀತಾಂಬ್ರನುಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆವೊ ಗೌರಿಗೆ ||4||

ನೀಲವರ್ಣ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ ಕೃಷ್ಣನ
ನೀಲಕಂಠನ ಸಹಿತ ಕುಳಿತ್ವಿಶಾಲನೇತ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ||5||

For English version, click Arathi belega bannire

ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಸಖಿ ತಾರೆ ಆರುತಿ||pa||

ಮುನಿಜನ ವಂದಿತೆ ಮನದಭಿ ಮಾನಿಯೆ |
ಗಣಪತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಜನನಿ ದೇವಿಗೆ ||1||

ಶಂಕರಿ ಭಕ್ತಸುಶಂಕರಿ ದೈತ್ಯ ಭ
ಯಂಕಾರಿಯಾದ ಶಶಾಂಕ ಮುಖಿಗೆ ||2||

ಶಾಮಸುಂದರನಾಮ ಪತಿ ಸಹ
ನೇಮದಿ ಪಠಿಸುವ ಹೈಮಾವತಿಗೆ ||3||

For English version, click Gauri devige saki tare Araati

Requesting for wishes(Salutation)

ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ವರ ನೀಡೆ ಶ್ರೀ ಜಗ-
ದಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ
ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ಶಂಭು ಶಂಕರನ ರಾಣಿ
ರಂಭೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆರಗುವೆ ||pa||

ಬಳೆಯು ಕರಿಯಮಣಿ ಕೊರಳÀ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯಿರುವಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಂಬಾ ||1||

ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಂತೆ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಲಿಷ್ಟಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ಅಂಬಾ||2||

ರುದ್ರನ ಸತಿಯಳೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಳೆನಿಸುವಿ
ಭದ್ರೆ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನೀಡಂಬಾ ||3||

ಇಂತು ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಡಿಮ್ಯಾಲಿ-
ದ್ದಂಥ ಕುಸುಮದೊಳು ಶಾವಂತಿಗೆ ಸರವ ||4|

ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ಪಾದಭಜಕಳೆ ನೀ
ದಯದಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ||5||

For English version, click Amba ni huva paalise vara

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

dasara padagalu · Gowri · MADHWA

Parvathy daksha kumaari ninna

ಪಾರ್ವತಿ ದಕ್ಷಕುಮಾರಿ ನಿನ್ನ | ಸಾರ್ವೆ ಸಂತತ ಕುಜನಾರೀ ||ಆಹಾ||
ದೂರ್ವಾಸನರ್ಧಾಂಗಿ ಸರ್ವಜೆÕ ಯನ್ನಯ ||
ಚಾರ್ವಾಕ ಮತಿ ಕೀಳಿ ತೋರ್ವದು ಸುಪಥವ ||pa||

ದುರ್ಗೆ ಭವಾನಿ ರುದ್ರಾಣಿ ಗೌರಿ | ಸ್ವರ್ಗಜಿನಾರಾಧ್ಯ-ಮಾನಿ ||
ಸೇರೆದುರ್ಗುಣದವರ ಸುಜ್ಞಾನಿ | ಭಕ್ತವರ್ಗ ಪೋಷಕ ಶುಕ-ವಾಣೀ ||ಆಹಾ||
ನಿರ್ಗುಣರಾದುತ್ತಮರ್ಗೆವೊಲಿವ ಅಪ |ವರ್ಗದ ನಾಳೆ ನರರ್ಗೆ ಮಣಿಸದಿರೆ ||1||

ಚಂಡಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಉಮ್ಮಾ ನಾಲ್ಕು | ಮಂಡೆಯವನಸೊಸೆ | ಯಮ್ಮಾ |
ನಾಡೆಕಂಡು ಭಜಿಪೆನಿತ್ಯನಿಮ್ಮ |ಪಾದಪುಂಡರೀಕದ್ವಯವಮ್ಮಾ ||ಆಹಾ||
ಉಂಡು ವಿಷವ ನಿನ್ನಗಂಡಬಳಲಿ ಕೈ |ಕೊಂಡೌಷಧ ತಂಡ ತಂಡದಲೆನಗೀಯೆ ||2||

ಪಾವಕನೊಳು ಪೊಕ್ಕ ಪತಿವ್ರತೆ | ಯಾವಾಗ ಮಾನಿಸತ್ಕಥೆ |
ಯಲ್ಲಿಭಾವನೆ ಕೊಡೆಪ್ರತಿಪ್ರತಿ | ಜಾವ ಜಾವಕೆ ಷಣ್ಮುಖಮಾತೆ ||ಆಹಾ||
ಕೋವಿದರೊಡತಿ ಕೇಳಾವಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ |ವೀವದು ದುರಾಪೇಕ್ಷೆ ನಾವೊಲ್ಲೆನೆಂದೆಂದೂ ||3||

ಬೇಡಿದಭೀಷ್ಟವ ಕೊಡುವೆ | ದಯ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಕರಪಿಡಿವೆ |
ದೋಷಕಾಡುಳಿಯದಂತೆ ಸುಡುವೆ | ನಿನ | ಗೀಡೆ ಮಹದ್ಭಯಕಡಿವೆ ||ಆಹಾ||
ರೊಢೀಶ ಶಿವನೆಂದು ಆಡಿಸದಿರು ಬುದ್ಧಿ |ಗೇಡಿ ದಾನವರಂತೆ ನೀಡು ಶ್ರೀಹರಿ ಸೇವೆ ||4||

ಮೇಶ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲನೆ | ಜಗದೀಶನೆಂಬುವ ದಿವ್ಯ-ಜ್ಞಾನೆ | ಕೊಟ್ಟು |
ಪೋಷಿಪುದೆನ್ನ ಸುಜಾಣೆ | ನೀನುದಾಸಿಸೆ ನಾನಾರಕಾಣೆ ||ಆಹಾ||
ಈಶೆ ಪಂಚ ಮಹಾದೋಷಿ ಬಿಡದೆ ನಿತ್ಯಾ |ಈ ಶರೀರದೊಳಿಹ್ಯಘಾಸಿಮಾಡುವನನ್ನು||5||
pArvati dakShakumAri ninna | sArve santata kujanArI ||AhA||
dUrvAsanardhAngi sarvajeÕ yannaya ||
cArvAka mati kILi tOrvadu supathava ||pa||

durge BavAni rudrANi gauri | svargajinArAdhya-mAni ||
sEredurguNadavara suj~jAni | Baktavarga pOShaka Suka-vANI ||AhA||
nirguNarAduttamargevoliva apa |vargada nALe nararge maNisadire ||1||

canDi kAtyAyini ummA nAlku | manDeyavanasose | yammA |
nADekanDu Bajipenityanimma |pAdapunDarIkadvayavammA ||AhA||
unDu viShava ninnaganDabaLali kai |konDauShadha tanDa tanDadalenagIye ||2||

pAvakanoLu pokka pativrate | yAvAga mAnisatkathe |
yalliBAvane koDepratiprati | jAva jAvake ShaNmuKamAte ||AhA||
kOvidaroDati kELAvAga vairAgya |vIvadu durApEkShe nAvollenendendU ||3||

bEDidaBIShTava koDuve | daya mADi BaktarakarapiDive |
dOShakADuLiyadante suDuve | nina | gIDe mahadBayakaDive ||AhA||
roDhISa Sivanendu ADisadiru buddhi |gEDi dAnavarante nIDu SrIhari sEve ||4||

mESa prANESa viThThalane | jagadISaneMbuva divya-j~jAne | koTTu |
pOShipudenna sujANe | nInudAsise nAnArakANe ||AhA||
ISe panca mahAdOShi biDade nityA |I SarIradoLihyaGAsimADuvanannu||5||

dasara padagalu · Gowri · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

Amba ni huva paalise vara

ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ವರ ನೀಡೆ ಶ್ರೀ ಜಗ-
ದಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ
ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ಶಂಭು ಶಂಕರನ ರಾಣಿ
ರಂಭೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆರಗುವೆ ||pa||

ಬಳೆಯು ಕರಿಯಮಣಿ ಕೊರಳÀ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯಿರುವಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಂಬಾ ||1||

ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಂತೆ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಲಿಷ್ಟಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ಅಂಬಾ||2||

ರುದ್ರನ ಸತಿಯಳೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಳೆನಿಸುವಿ
ಭದ್ರೆ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನೀಡಂಬಾ ||3||

ಇಂತು ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಡಿಮ್ಯಾಲಿ-
ದ್ದಂಥ ಕುಸುಮದೊಳು ಶಾವಂತಿಗೆ ಸರವ ||4|

ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ಪಾದಭಜಕಳೆ ನೀ
ದಯದಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ||5||

aMbA nI hUva pAlise vara nIDe SrI jaga-
daMbA nI hUva pAlise
aMbA nI hUva pAlise SaMBu Sankarana rANi
raMBe pArvati ninna pAdAMbujakkeraguve ||pa||

baLeyu kariyamaNi koraLaÀ mangaLa sUtra
sthiravAgiyiruvaMte sarva saMpattu nIDaMbA ||1||

makkaLu mane BAgya toTTilu tUguvante
mRuShTAnna dAna mADaliShTArthadvaragaLa aMbA||2||

rudrana satiyaLe buddhyAtmaLenisuvi
Badre ninnaya muDiyallidda malligeya nIDaMbA ||3||

intu bEDuve ninna saMpige muDimyAli-
ddantha kusumadoLu SAvantige sarava ||4|

BImESakRuShNana nija pAdaBajakaLe nI
dayadinda dharma kAmyArthadvaragaLa ||5||

dasara padagalu · Gowri · MADHWA

Gauri devige saki tare Araati

ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಸಖಿ ತಾರೆ ಆರುತಿ||pa||

ಮುನಿಜನ ವಂದಿತೆ ಮನದಭಿ ಮಾನಿಯೆ |
ಗಣಪತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಜನನಿ ದೇವಿಗೆ ||1||

ಶಂಕರಿ ಭಕ್ತಸುಶಂಕರಿ ದೈತ್ಯ ಭ
ಯಂಕಾರಿಯಾದ ಶಶಾಂಕ ಮುಖಿಗೆ ||2||

ಶಾಮಸುಂದರನಾಮ ಪತಿ ಸಹ
ನೇಮದಿ ಪಠಿಸುವ ಹೈಮಾವತಿಗೆ ||3||

Gauri devige saki tare Aruti||pa||

Munijana vandite manadabi maniye |
Ganapati shanmuka janani devige ||1||

Sankari baktasusankari daitya Ba
Yamkariyada sasanka mukige ||2||

Samasundaranama pati saha
Nemadi pathisuva haimavatige ||3||