chaithra maasa · Gowri · sampradaaya haadu

Chaithra maasa gowri tritheeya haadu

 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ, ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ |
ಕೋಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟನ್ನ ಬಲಗೊಂಬೆ  ಕೋಲೆ  ಪ

ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ತ್ರಿತಿಯಾದಿ ಮಿತ್ರೆ ಗೌರಿಯು ತನ್ನ |
ಅರ್ಥಿಯ ತೌರೂರಿಗೆಂದು ಬರುತಾಳೆ  ಕೋಲೆ
ಅರ್ಥಿಯ ತೌರೂರಿಗೆಂದು ಮುತ್ತಿನ ಅಂದಣವನೇರಿ |
ಪುತ್ರ ಗಣಪ ಸ್ಕಂದರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು  ಕೋಲೆ  ೧

ಪುತ್ರ ಗಣಪ ಸ್ಕಂದರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ|
ಛತ್ರ ಚಾಮರವ ಪಿಡಿದು ಸೇವಕರು  ಕೋಲೆ
ಛತ್ರ ಚಾಮರವ ಪಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಕರು |
ಮತ್ತೆ ಬಹು ಪರಾಕವನು ಹೇಳುವರು  ಕೋಲೆ   ೨

ವರುಷ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜೆಯನು ಪೂಜಿಸಲು |
ಸರಸದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ | ಗೌರಿಯನಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ
ಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ಗೌರಿಯನಿಟ್ಟು | ವರ ಧಾನ್ಯದಪೈರುಬೆಳೆಸಿ |
ಅರಿಷಿಣದೋಕುಳಿ ತುಂಬಿ ಕಳಶವಿಡು  ಕೋಲೆ   ೩

ಮುದದಿ ಕಳಶ ಕನ್ನಡಿಯ ಪದುಮ ನಯನೆಯರೆಲ್ಲ ಪಿಡಿದು |
ಎದುರುಗೊಂಡು ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಕದಲಾರುತಿಯ  ಕೋಲೆ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಕದಲಾರುತಿ ಎತ್ತುವಾಗ|
ಸುದತಿ ಗೌರಮ್ಮ ನಗುತಾಳೆ  ಕೋಲೆ   ೪

ಸಿರಿ ವಸಂತ ಕಾಲವಿದು | ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ವನದಿ |
ಹರದಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಅರಮನೆಯು  ಕೋಲೆ
ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತುಮುತ್ತು | ಹರಿವ ತಿಳಿ ನೀರ ಝರಿ |
ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ವರವ ಕೇಳು  ಕೋಲೆ   ೫

ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೈಲವ ತಂದು | ನಲ್ಲೆ ಗೌರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ |
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪನ್ನೀರು ಎರೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪನ್ನೀರು ಚೆಲ್ವೆ ಶಂಕರಿಗೆರೆದು |
ಪಾಲ್ಮಡ್ಡಿ ಸುವಾಸಿತ ಧೂಪ ಹಾಕಿ  ಕೋಲೆ   ೬

ಪೀತಾಂಬರ ನೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ | ಮುತ್ತಿನ ಕಂಚುಕ ತೊಡಿಸಿ |
ರತ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ಸರ್ವಾ | ಭರಣವಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ
ಹತ್ತು ಬೆರಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ರದುಂಗುರವಿಟ್ಟು |
ಮತ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲಂಕಾರ  ಕೋಲೆ   ೭

ಚಂದ್ರ ಮುರುವು ಚಳ ತುಂಬು | ಛಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಓಲೆ |
ಕುಂದಣ ಕೆತ್ತಿದ ಬುಗುಡಿ ಬಾವಲಿಯು  ಕೋಲೆ
ಸುಂದರಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಅಂದದ ಬುಲಾಕು ಮುಖಿರೆ |
ಇಂದುವ ಪೋಲುವ ಮುಖಕೆ ಕುಂಕುಮವು  ಕೋಲೆ   ೮

ಚಂದ್ರನ್ನ ಪೋಲುವ ಮುಖಕೆ | ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ |
ನಂದಿವಾಹನ ಸತಿಗೆ | ಅಡ್ಡಿಕೆಯು  ಕೋಲೆ
ನಂದಿವಾಹನನ್ನ ಸತಿಗೆ | ಚಂದ್ರ ಹಾರ ಕಾಸಿನ ಸರ |
ಸಿಂಧೂರ ಗಮನೆ ಸತಿಗೆ ಸಾಲು ಮುತ್ತಿನಹಾರ  ಕೋಲೆ  ೯

ಹರಳಿನಡ್ಡಿಕೆ ಕಂಠಿ | ಸರಿಗೆ, ಸಮಜೋಡು ತಾಯ್ತ |
ಸರವು ನವರತ್ನಪಟ್ಟಿ | ಒಡ್ಡ್ಯಾಣವು  ಕೋಲೆ
ಹರಡಿ ಹಸ್ತ ಕಡಗ ನಾಗಮುರುಗಿ ವಂಕಿ |
ಪೌಂಛ ಕಡಗ, ದ್ವಾರ ಕಡಗ ಗೀರುಬಳೆ | ತೋಡ್ಯವಿಟ್ಟು  ಕೋಲೆ   ೧೦

ಘಿಲ್ಲು ಘಿಲ್ಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೆಂಡೆ | ಲುಲ್ಲುರುಳಿ ಪೈಝಣಿ |
ಪಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುಂಗುರವು ಮೆಂಟಕಿಯು  ಕೋಲೆ
ಪಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುಂಗುರದ ಚೆಲ್ವ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು |
ಉಲ್ಹಾಸದಿ ಚಾವಡಿಯ ಬರೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೧

ಅರಿಷಿಣ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರುಷದಿ ರೇಖೆಯ ತಿದ್ದಿ |
ಅರಸಿ ಶಂಕರಿಗೀಗ ಎರಗುವೆನು  ಕೋಲೆ
ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ಕಟ್ಟಿ | ಹರಳಿನ ರಾಗಟೆ ಹಾಕಿ |
ತಿರಗಣಿಯ ಹರಳು ಹೂವು ಅರಳೆಲೆಯು  ಕೋಲೆ   ೧೨

ತಿರಗಣಿಯ ಹರಳು ಹೂವು ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ |
ಸುರಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯ ದಂಡೆ ಮುಡಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಸುರಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯು | ಸುರ ಪಾರಿಜಾತದ ಪುಷ್ಪ |
ಅರಳಿದ ಚಂಪಕದ ಮಾಲೆ ಸೂಸುವವು  ಕೋಲೆ   ೧೩

ಹೆಸರು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯ ಹಸಿಯ ಕೋಸಂಬರಿಯು |
ಹಸನಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾನಕವು ಮಾವು  ಕೋಲೆ
ಹಸನಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಪಾನಕವು ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಣು ವಿಳ್ಯ |
ಕುಸುಮಗಂಧಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯವು  ಕೋಲೆ   ೧೪

ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿಯು ಮಜ್ಜಿಗೆ | ಜಾಣೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ|
ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯ ತಾಂಬೂಲ | ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾವಿನ ಫಲವಿಡುವೆ  ಕೋಲೆ
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾವಿನ ಫಲವಿಟ್ಟು ಜಾನಕಿ ಕಾಂತನ |
ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೫
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳ ತುಂಬಿ | ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಹಾಕಿ |
ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಹಾಕಿ | ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿರಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಇರಿಸಿ |
ಮುಚ್ಚು ಮರದ ಬಾಗಿಣಗಳ ಕೊಡುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೬

ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಕನ್ನಡಿ | ಸರ್ವ ಧಾನ್ಯಗಳ ತುಂಬಿ |
ಮರದ ಬಾಗಿಣ ವಸ್ತ್ರ ದಕ್ಷಿಣೆಯು  ಕೋಲೆ
ಕರವ ಪಿಡಿಯೆ ತಾಯಿ ಗೌರಿ | ಹರುಷದಿ ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುವೆ |
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುತ್ತೈದೆ ತನವ | ಎನಗೆ ನೀಡು  ಕೋಲೆ   ೧೭

ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳವಾರಗಳಲ್ಲಿ | ಸುವಾಸಿನಿಯರ ಕರೆದು |
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸುವಾಸಿನಿಯರಿಗೆ | ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಷೀರ ಪಕ್ವಾನ್ನವನುಣಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಷೀರ ಪಕ್ವಾನ್ನವನುಣಿಸಿ |
ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೮

ತೂಗುಮಣೆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿ |
ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು ವರಗನಿಟ್ಟು ಕೋಲೆ  ಕೋಲೆ
ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಒರಗು ಭೋಗಿ ಭೂಷಣನ ಕೂಡಿ |
ಭೋಗಿಭೂಷಣ ಗೌರಿಯ ತೂಗುವೆನು  ಕೋಲೆ   ೧೯

ತಿಂಗಳು ಮೀರಲು ಅಂಗನೆ ನಿನ್ನಯ | ಹೊಂಗಳಶವ ಕೊಂತಿಗಳ ಸಮೇತ |
ಕೊಂತಿಗಳ ಸಮೇತ | ಮಂಗಳ ಜಲದಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ  ಕೋಲೆ
ಮಂಗಳ ಜಲದಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ |
ಶ್ರೀಹರಿ ರಂಗ ನಾಗಶಯನ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನು  ಕೋಲೆ  ೨೦

ಮೂರು ತದಿಗೆಯ ಈ ವೃತ | ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೈಯೆ |
ಮಾರ ಹರನಾರ್ಧಾಂಗಿ ಒಲಿಯುವಳು  ಕೋಲೆ
ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷಯತದಿಗೆ | ಭಾರಿ ಔತಣದೂಟ |
ಗೌರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಗಿಡು  ಕೋಲೆ   ೨೧

ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು | ಸಿರಿಯೇ ಆತನ ಸತಿ |
ಭಾರತಿರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಗುರುವು  ಕೋಲೆ
ತಾರ ತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ | ಮಾರುತನ ಮತದ ಜ್ಞಾನ |
ಸೂರಿ ಜನ ಸಂಗವಿತ್ತು ಸಲಹೆನ್ನ  ಕೋಲೆ   ೨೨

ಪತಿ, ಪುತ್ರ, ಬಂಧು, ಬಳಗ | ಹಿತವಾಗಿಹ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ |
ರತಿ ಪತಿ ಪಿತನ ಭಕ್ತಿ | ಮತಿಯ ಕೇಳು  ಕೋಲೆ
ಹಿತದಿ ಹರನ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಳಾಗಿಹ ಗೌರಿ ಕಳಶ |
ಸತಿಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ವನದಿ ಇಳುಹು  ಕೋಲೆ   ೨೩

ವರುಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರೆದು ಬಲು | ಹರುಷದಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿ |
ಹರನ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಗರ್ಪಿಸು  ಕೋಲೆ
ಧರಣಿ ಜಾನಕಿ ಪತಿ | ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ ರಾಮ |
ಕರುಣಿಸಿ ನಾಗೇಶ ಶಯನ ಪೊರೆಯುವನು  ಕೋಲೆ  ೨೪

kOlu kOlenna kOle, kOlu kOlenna kOle |
kOlu SrI lakShmI venkaTanna balagoMbe  kOle  pa

caitra Suddha tritiyAdi mitre gauriyu tanna |
arthiya taurUrigendu barutALe  kOle
arthiya taurUrigendu muttina andaNavanEri |
putra gaNapa skandarannu ettikonDu ettikoMDu  kOle  1

putra gaNapa skandarannu ettikonDu baruvAga|
Catra cAmarava piDidu sEvakaru  kOle
Catra cAmarava piDidu Baktiyinda sEvakaru |
matte bahu parAkavanu hELuvaru  kOle   2

varuSha prAraMBadalli girijeyanu pUjisalu |
sarasada uyyAleyali | gauriyaniTTu  kOle
giriya mEle gauriyaniTTu | vara dhAnyadapairubeLesi |
ariShiNadOkuLi tuMbi kaLaSaviDu  kOle   3

mudadi kaLaSa kannaDiya paduma nayaneyarella piDidu |
edurugonDu gaurammage kadalArutiya  kOle
edurugonDu gaurammage kadalAruti ettuvAga|
sudati gauramma nagutALe  kOle   4

siri vasanta kAlavidu | araLu mallige vanadi |
haradi gaurammage aramaneyu  kOle
aramaneya suttumuttu | hariva tiLi nIra Jari |
mari pakShi svarava kELu  kOle   5

mallige tailava tandu | nalle gaurige hacci |
sallalita pannIru ereyuvenu  kOle
sallalita pannIru celve Sankarigeredu |
pAlmaDDi suvAsita dhUpa hAki  kOle   6

pItAMbara nerige kaTTi | muttina kancuka toDisi |
ratna kettida sarvA | BaraNaviTTu  kOle
hattu beraLige divya citradunguraviTTu |
matte sarapaLi kaTTi alankAra  kOle   7

caMdra muruvu caLa tuMbu | Candada muttina Ole |
kuMdaNa kettida buguDi bAvaliyu  kOle
suMdari gaurammage andada bulAku muKire |
iMduva pOluva muKake kuMkumavu  kOle   8

chandranna pOluva muKake | gandha kastUri tilaka |
nandivAhana satige | aDDikeyu  kOle
nandivAhananna satige | chandra hAra kAsina sara |
sindhUra gamane satige sAlu muttinahAra  kOle  9

haraLinaDDike kanThi | sarige, samajODu tAyta |
saravu navaratnapaTTi | oDDyANavu  kOle
haraDi hasta kaDaga nAgamurugi vanki |
paunCa kaDaga, dvAra kaDaga gIrubaLe | tODyaviTTu  kOle   10

Gillu Gillu gejje penDe | lulluruLi paiJaNi |
pille kAlunguravu menTakiyu  kOle
pille kAlungurada celva pAdagaLige nAnu |
ulhAsadi cAvaDiya bareyuvenu  kOle   11

ariShiNa cAvaDiyalli haruShadi rEKeya tiddi |
arasi SankarigIga eraguvenu  kOle
heraLu bangAra kaTTi | haraLina rAgaTe hAki |
tiragaNiya haraLu hUvu araLeleyu  kOle   12

tiragaNiya haraLu hUvu araLu mallige jAji |
suragi sEvantigeya danDe muDisi  kOle
suragi sEvantigeyu | sura pArijAtada puShpa |
araLida caMpakada mAle sUsuvavu  kOle   13

hesaru kaDalebELeya hasiya kOsaMbariyu |
hasanAda majjige pAnakavu mAvu  kOle
hasanAda majjigeya pAnakavu mAvinhaNNu viLya |
kusumagandhi gaurammage naivEdyavu  kOle   14

pAnaka kOsaMbariyu majjige | jANe tripura sundarige|
ele aDikeya tAMbUla | jEnutuppa mAvina PalaviDuve  kOle
jEnutuppa mAvina PalaviTTu jAnaki kAntana |
manadalli neneyuvenu  kOle   15

svacCavAda dhAnyagaLa tuMbi | biccOle karimaNigaLa hAki |
biccOle karimaNigaLa hAki | hacca hasurina vastragaLirisi  kOle
hacca hasurina vastragaLa irisi |
muccu marada bAgiNagaLa koDuvenu  kOle   16

karimaNi biccOle kannaDi | sarva dhAnyagaLa tuMbi |
marada bAgiNa vastra dakShiNeyu  kOle
karava piDiye tAyi gauri | haruShadi bAgiNa koDuve |
sthiravAgi muttaide tanava | enage nIDu  kOle   17

Sukra mangaLavAragaLalli | suvAsiniyara karedu |
akkareyinda suvAsiniyarige | sakkare kShIra pakvAnnavanuNisi  kOle
sakkare kShIra pakvAnnavanuNisi |
akka pArvati ninagarpisuvenu  kOle   18

tUgumaNe mancadalli BOgada hAsige hAsi |
nAgasaMpige hUvu varaganiTTu kOle  kOle
nAgasaMpige oragu BOgi BUShaNana kUDi |
BOgiBUShaNa gauriya tUguvenu  kOle   19

tingaLu mIralu angane ninnaya | hongaLaSava kontigaLa samEta |
kontigaLa samEta | maMgaLa jaladi visarjisi  kOle
mangaLa jaladi visarjisi |
SrIhari ranga nAgaSayana ninagarpisuvenu  kOle  20

mUru tadigeya I vRuta | BAri Baktiyinda gaiye |
mAra haranArdhAngi oliyuvaLu  kOle
mUraneya akShayatadige | BAri autaNadUTa |
gauri hesarinalli muttaidegiDu  kOle   21

hariyE sarvOttamanu | siriyE Atana sati |
BAratiramaNa muKyaprANa guruvu  kOle
tAra tamya pancaBEda | mArutana matada j~jAna |
sUri jana sangavittu salahenna  kOle   22

pati, putra, bandhu, baLaga | hitavAgiha BOga BAgya |
rati pati pitana Bakti | matiya kELu  kOle
hitadi harana ankadalli sthitaLAgiha gauri kaLaSa |
satiyarindoDagUDi vanadi iLuhu  kOle   23

varuShakkomme karedu balu | haruShadi pUjisutali |
harana rANiyalliruva harigarpisu  kOle
dharaNi jAnaki pati | mAruti vallaBa rAma |
karuNisi nAgESa Sayana poreyuvanu  kOle  24

 

2 thoughts on “Chaithra maasa gowri tritheeya haadu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s