krishna · krishna jayanthi · MADHWA

Sri Krishna Devaru

Eka sloki Bhagavatham

ಅದೌ ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ ಗೋಪೀಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ
ಮಾಯಾ ಪೂತನಿಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್ |
ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ ಕುಂತೀಸುತಾಃ ಪಾಲನಂ
ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ ||

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe
Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam
Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam
Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

Ashtothram

 1. Krishna ashtothram satha namaavali

Sthothragalu

 1. Sri Krishna stuthi
 2. Ashta Mahishiyukta Krishna Stotram
 3. Krishna ashtakam by vadirajaru
 4. Krishna Charithra Manjari
 5. Sri krishna ashtaka (Antya kaala smarane)
 6. Krishnaastakam
 7. Sri Krishna Dwadasa Nama stotram

Sloka for kids:

Dasara padagalu

 1. Dasara padagalu on sri krishna
 2. Sri Bhagavatha
 3. Dasamas skandam Bagavatha(Composer: Vadirajaru)
 4. Krishna avatara katha suladhi
 5. Nanda balashtaka
 6. Gopi Geetham (Vadirajaru)

One thought on “Sri Krishna Devaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s