everyday · MADHWA · rangoli

Devara mane rangoli

These rangoli’s are drawn by Vathsala atthe. I am posting this rangoli with her permission and I hope everyone would be benefited out of it

 

dm1
Chakrabja mandala in the center

rm2

everyday · Gowri · MADHWA · POOJA

Nithya Gowri pooja

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha-Saadhike |
Sharannye Tryambake Gauri Naaraayanni Namosthuthe ||

Doing Gowri pooja by ladies is an integral part of our Sampradaaya. We have different types of Gowri pooja throught the year based on Family traditions such as Managala gowri pooja(First five years after wedding), Swarna gowri vratha, Mouna gowri vrata, Gowri triteeya, Jyeshtha Gowri  and much more

Even if you dont have a Gowri idol for worship, You can make Gowri using Arshina(Turmeric) or do the pooja to the photo/image .

We could see in Rukmini vivaha, Rukmini(Who is an incarnation of Sakshat Mahalakshmi) has done Gowri pooja to show the world, Significance of doing Gowri pooja

It is a common practice in Madhwa sampradaaya marriages, that Bride should perform Gowri pooja before the wedding muhurtha.

It is believed, one who worship Goddess Gowri from small age, will be blessed with a good natured suitable boy in their life.

From very small age, we can see in Madhwa households, Girls worship Shiva and parvathi on Deepa sthamba pooja every year during ashaada maasa

Along with Tulasi pooja & Hosthilu pooja, A sthri(Women) should also do the Gowri pooja everyday

Procedure of doing Gowri pooja:

Again, This pooja procedure may change in accordance with family tradition

 1. light Diyas in pooja room
 2. take water in a thali and decorate thali with kumkum, turmeric on all four sides
 3. put 1 flower in thali,close the thali in such a way that your right hand should be on top
 4. pray goddes devi,take water in a” uddarane”(silver spoon) and use the same flower to sprinkle water
 5. sprinkle water on all “pooja items,on ourselves”
 6. put that flower on “argya patre”,take ganda,mantrakashte,hoovu(flower) and put on god
 7. pray and do ganapathi pooja by puting sandal paste,hoovu,arishina,kukuma,gejje vastra
 8. Then start pooja to Gowri
 9. sprinkle water,halu,on nithya gowri,and on all other idols
 10. put arishina,kukuma,hoovu,gejje vastra
 11. chant ashtothra(if you have time) Gowri ashtothra namavali and sloka/devaranama(Dasara padgalu on Gowri)
 12. Do mangalaarathi
 13. Perform Neivedhya
 14. give argya(by keeping mantrakshate in hand)
 15. Prostrate before Gowri and do namaskara
 16. pray god and take prasada,(kukuma,hoovu)
 17. do “tulasi pooja, hostilu pooja“.

Few devaranamagalu and sthothragalu

Vaarda gowri Stothra(English version)

ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆನೆಯಗೌರಿ, ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟದಗೌರಿ, ಮಂಗಳವಾರ
ವಟಸಾವಿತ್ರಿ, ಬುಧವಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ, ಗುರುವಾರ ಶೀಗೀಗೌರಿ ಶುಕ್ರವಾರ
ಶ್ರೀತುಳಸಿ, ಶನಿವಾರ ಹೀರೆಗೌರಿ, ಇಂಥ ವಾರ ಗೌರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜೆ
ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊಡು ಸಾವಿತ್ರಿತನ ಕೊಡು
ಹಯವದನ ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಗೌರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Nithya Gowri Sthothra(English version)

ನಿತ್ಯಗೌರಿ ನಮೋಗೌರಿ ರುದ್ರಾಯಿಣಿ ಕುಶಲ ಕಾಳಿಂದಿತೀರ್ಥಿ ಯಥೋ ಸೀತಾ ತಥೋ ಗೌರ್ ಮುತ್ತಿನ ಗೌರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಗೌರಿ ನಮೋಗೌರಿ ಜಯಂತಿಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಅಮವಾಸ್ಯೇಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಗೌರಿ ಪಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌನಗೌರಿ ಬಿದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಾಲಿಗೌರಿ ತದಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲಿಗೌರಿ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌತಾಂಗಿನಿಗೌರಿ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚನೇತ್ರಿಗೌರಿ ಷಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಠಿಗೌರಿ ಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂದಲಗೌರಿ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಜಂಗಮಿಗೌರಿ ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಿ ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರಿ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರುಮವಾಸಳೆ ತ್ರಯೋದಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜನ ತಂಗಿ ಪೌರ್ಣಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೌರಿ ನಿತ್ಯಗೌರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಥಿ ತಪ್ಪಿದರೂ ಕಥಿಸಲ್ಲು ತಪ್ಪಬೇಡ ಸಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದರೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಪ್ಪೋದು ಬೇಡ ಹಯವದನ ನಿತ್ಯಗೌರಿ ಮಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Inviting Gowri :

ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಪೂಜಿಸುವೆನು ಸಾರಸಾಂಬಕಿ
ಸಾರುವೆ ಸಂಸಾರದಿ ಸುಖದೋರೆ ವಿಧುಮುಖಿ ||pa||

ಕುಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಕುಸುಮ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ
ಚಂದದಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನು ಪುಷ್ಪಫಲಗಳ||

ಮಂಗಳೆಂದು ಪಾಡುತ ಬೆಳಗುವೆನು ಆರುತಿ
ಮಂಗಳಗೌರಿಯೆ ಕೊಡು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿ||

ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾತೆ ಗಿರಿಸಂಭೂತೆ ಸುರನುತೆ
ಮಂಗಳಾಂಗಿ ಕುರು ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||

ಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಹರಿಯಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸೆ
ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಂಪದವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸೆ ||

ರತಿಯ ಪತಿಯ ಪಿತಗೆ ಸದಾಪ್ರತಿಮೆಯೆನಿಸುವ
ಅತಿಥಿಗಳನು ಸೇವಿಸುವ ಸುಮತಿಯ ಕೊಡು ಜವ||

ಸಡಗರದಿ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಶೇವೆ ಬಿಡುದೆ ಮಾಡುವೆ
ಮೃಡನ ರಾಣಿ ಕೊಡುವರಗಳ ಗಡನೆ ಬೇಡುವೆ ||

ಶರಣು ಜನರ ಪೊರೆವ ಕಾರ್ಪರ ನಾರಸಿಂಹನ
ಚರಣ ಕಮಲಯುಗದಿ ಭಕುತಿ ಇರಲಿ ಅನುದಿನಾ ||

for English version, Click Baare gauri pujisuvenu

Gowri neivedhya haadu

ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡು ಅಂಬುಜನಯನೇ ಸಾಮವೇದಸದನೇ|
ಮಾರಜನನಿಯೇ ಮಧುಸೂದನಪ್ರಿಯೇ ಕಾಮಿತಫಲದಾಯೇ ಗೌರಿಯೇ||

ಶುಭ್ರಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಸುಮತಿಯರು ಮುದದಿಂದ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರವನುಡಿಸಿ ಗೌರಿಗೆ
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವನಿಟ್ಟು ತೀವ್ರದಿ ಗೌರಿಯ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸ್ವರೋ ||1||

ಹಪ್ಪಳ ಅತ್ತಿರಸ ಒಪ್ಪುಳ್ಳ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕರಚಿಯಕಾಯ್ಗಳು
ಸಕ್ಕರೆ ಫೇಣಿ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಮೀಸಲಾದ ಅಡಿಗೆ ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಬಡಿಸುವರು||2||

ಅತಿಹಿತದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯ ದಳಿಯ ತಪ್ಪದೆ ಬಡಿಸುವರು
ಪುಡಿಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ಶೀಕಿಯದ ಉಂಡೆಗಳು ಆದಿಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ||3||

ಮೀಸಲು ಮಂಡಿಗೆ ಸೂಸಲ ಕಡುಬು ದೋಸೆ ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ನವನೀತ
ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮಧು ಕ್ಷೀರ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ರಾಣಿ ಭುಂಜಿಸು ಬೇಗ||4||

for English version, Click Gowri neivedhya haadu
Gowri Aarathi padagalu

ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ
ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೀರುತಿ ಕೊಂಡಾಡುತಲಿ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ
ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಬನ್ನಿರೆ ||ಪ||

ವಾಲೆ ಕಠಾಣಿ ಚಿಂತಾಕು ಮ್ಯಾಲೆ ಸರಿಗೆ ಸರ ಮುತ್ತುಗಳು
ಕಾಲಗೆಜ್ಜೆಸರಪಳಿನಿಟ್ಟ ಫಾಲಾಕ್ಷನ ಮಡದಿಗೆ ||1||

ರಂಗುಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹೆರಳು ಬಂಗಾರದಾಭರಣವಿಟ್ಟು
ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಕುಳಿತ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯರಿಗೆ ||2||

ದುಂಡುಮುತ್ತಿನ ಮುಕುರ್ಯವು ಚಂದ್ರ ಬಾಳ್ಯಬುಗುಡಿನಿಟ್ಟು
ದುಂಡು ಹರಡಿ ಕಂಕಣಕಮಲ ದ್ವಾರ್ಯನಿಟ್ಟ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಗೆ ||3||

ಜಾತಿಮಾಣಿಕ್ಯದ ವಂಕಿ ನೂತನಾದ ನಾಗಮುರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಪೀತಾಂಬ್ರನುಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆವೊ ಗೌರಿಗೆ ||4||

ನೀಲವರ್ಣ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ ಕೃಷ್ಣನ
ನೀಲಕಂಠನ ಸಹಿತ ಕುಳಿತ್ವಿಶಾಲನೇತ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ||5||

For English version, click Arathi belega bannire

ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಸಖಿ ತಾರೆ ಆರುತಿ||pa||

ಮುನಿಜನ ವಂದಿತೆ ಮನದಭಿ ಮಾನಿಯೆ |
ಗಣಪತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಜನನಿ ದೇವಿಗೆ ||1||

ಶಂಕರಿ ಭಕ್ತಸುಶಂಕರಿ ದೈತ್ಯ ಭ
ಯಂಕಾರಿಯಾದ ಶಶಾಂಕ ಮುಖಿಗೆ ||2||

ಶಾಮಸುಂದರನಾಮ ಪತಿ ಸಹ
ನೇಮದಿ ಪಠಿಸುವ ಹೈಮಾವತಿಗೆ ||3||

For English version, click Gauri devige saki tare Araati

Requesting for wishes(Salutation)

ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ವರ ನೀಡೆ ಶ್ರೀ ಜಗ-
ದಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ
ಅಂಬಾ ನೀ ಹೂವ ಪಾಲಿಸೆ ಶಂಭು ಶಂಕರನ ರಾಣಿ
ರಂಭೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆರಗುವೆ ||pa||

ಬಳೆಯು ಕರಿಯಮಣಿ ಕೊರಳÀ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯಿರುವಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಂಬಾ ||1||

ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಂತೆ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಲಿಷ್ಟಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ಅಂಬಾ||2||

ರುದ್ರನ ಸತಿಯಳೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಳೆನಿಸುವಿ
ಭದ್ರೆ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನೀಡಂಬಾ ||3||

ಇಂತು ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಡಿಮ್ಯಾಲಿ-
ದ್ದಂಥ ಕುಸುಮದೊಳು ಶಾವಂತಿಗೆ ಸರವ ||4|

ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ಪಾದಭಜಕಳೆ ನೀ
ದಯದಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದ್ವರಗಳ ||5||

For English version, click Amba ni huva paalise vara

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

everyday · MADHWA · slokas

Daily slokas

Sloka to chant while getting up from the bed:
ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ
ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿಂದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂ

Sloka to chant before stepping into floor from bed

ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನಮನ್ದಲೆ
ವಿಷ್ನುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ

Sloka to chant while taking bath

ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೇಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ
ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು

Mantra snana

ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ತಾಂ ಗತೋಪಿವಾ
ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಭಾಹ್ಯಾಭಂತರ ಶುಚಿ:

Sloka to chant while doing pradakshine and namaskara

ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ

Sloka to chant while taking theertha

ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ
ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಮನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಂ

Sloka to chant before taking medicine

ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೆ ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ ಕಳೇಬರೇ
ಔಷಧಂ ಜಾನ್ಹವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರೀ

Sloka to chant while praying to god:

ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ
ದಾಸೋ ಆಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

Sloka to chant while lighting the lamp

ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪೇನ ಸರ್ವತಮೋಪಃ
ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೇ ದೀಪಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Sloka for smooth travel

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಲಾಯಚ
ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯತೇ ನಮಃ

Sloka to chant while doing pradakshine of ashwatha vruksha

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ
ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

Sloka to chant before sleep

ರಾಮಂ ಸ್ಕಂದಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಂ
ಶಯನೇಯಃ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯ ನಸ್ಯತಿಃ

 

everyday · MADHWA · sloka · snana · snana arghya

Everyday snana mantra with arghya details

Do snana sankalpa and chant the following slokas and perform arghya

Teertha devataa praarthane.

Twam raajaa sarvateerthaanaam twameva jagatah pitaa |
Yaachitam dehi me teertham sarvapaapa pramocanam ||
Nalini, nandini, seetaa, maalatee ca malaapahaa|
Vishnu paadaabja sambhootaa ganga tripatha gaamini ||
Gangecha yamunechaiva godaavari saraswati |
Narmadaa simdhu kaaveri jalesmin sannidhim kuru ||
Bhaageerathi bhogavati jaanhavi tridasheshvari |
Dwaadashaitaani naamaani yatra yatra jalaashaye|
Snaanakaale smarenityam tatra tatra vasaamyaham ||
Yosou sarvagato vishnuh chitt swaroopi niramjanah |
Sa Eva dravaroopena gangaambho naatra samshayah ||
Samasta jagadaadhaara shankha chakra gadhaadhara |
Deva dehi mamanuj~jaam yushmattirthanishevane ||
Pushkaraadyaani teerthaani gangaadyaa saritastathaa |
Aagacchantu pavitraani snaanakaale sadaa mama ||
Yaah pravata iti mantrasya vashishtha rushih |
Sarvanadyo devataah ati jagateecchandah praarthane viniyogah ||


Baageerathi stotra.

Vaaranaasi, yamunaa, saraswati, phaalgunena, suvarna, bhadraanarmadaa, narmadaa, gandaki, tathaa krushnaveni, bheemarathi, kaagini, bhavanaashini, malaapahaarini, tumgabhadre, madhyagangaa pinaakini, ksheeranadi, swaami pushkarani, varadaa, kumudwati, netraavati, vedaavati, gaayatri, kaaveri tate sanchita vaishnavi , tripuraa bhogaayini kaamandala dhanush^koti kapile, goutamitate topara nadyaamca mahaanadyaamca sangame taamraparani bhaaradwaaje kaashi, raameshwara tate koti janma krutam paapam praatah kaale pathenityam snaana kaale visheshatah bhaageerathi stotra sampoornam ||


Arghya mantra

Vishnuvige arghya mantra
Namaste kamalanaabhaaya namaste jalataayine |
Namastestu hrushikesha gruhanaarghyam namostute ||

Soorya arghya mantra.
Ehi soorya sahasraamsho tejoraashe jagatpate |
Anukampaya maam bhaktyaa gruhanaarghyam namostute ||

Ganga arghya mantra.
Brahmamamdala sambhoote poornachandranibhaanane |
Trailokya paavane gange gruhanaarghyam namostute ||

Krushna arghya mantra.
Krushne krushnaanga sambhoote jantoonaam paapa haarini |
Namaste salila shreshthe gruhanaarghyam namostute ||

Kaaveri arghya mantra.
Namah karaala vadane namaste kali naashini |
Namaste devi kaaveri gruhanaarghyam namostute ||

Tungabhadhra arghya mantra.
Varaahadamshtra sambhoote shreeshailotsangagaamini |
Tungabhadreti vikhyaate gruhanaarghyam namostute ||


 

bhagavath roopa upaasane · everyday · hari nama · MADHWA

Hari smarane(Bhagavath roopa upaasane)

 

Kaala Bhagavath roopa upaasane
Early Morning Shri krishnaya namaha
Afternoon Shri vishnuve namaha
Between afternoon and evening Sri Madhusudhana namaha
Evening Sri madhunamaka paramathmane namaha
Between evening and night Sri hrushikeshaya namaha
The first part of Night Sri padmanabhaaya namaha
The second part of night Sri vatsaya namaha
Sangama kaladali (night to Dawn) Sri Govindaaya namaha

 

Nithya roopa Bhagavath roopa upaasane
While getting up (pratha kaladali) Bharathi ramana mukyaprananthargata sri narayanaya namaha
While in the bathroom (malamutra visargane) Sri kesavaaya namaha
While brushing teeth Sri hareya namaha
While washing hands/legs Sri trivikramaya namaha
Washing face Sri madhavaya namaha
While prostrating the cow Sri udgeeta bhinna shri krishnaya namaha
While taking milk from cow Sri gopala krishnaaya namaha
While prostrating to tulasi plant Sri vishnave namaha
While bathing Sri trivikrama varahabinna dava rupi sri hariye namaha
While wearing clothes Sri upendraaya namaha
While sitting for sandhya vandane Sanaishvarathtargatha bharathi ramana mukyapranaanthargata krishnaaya namaha
While putting gopi chandana Rathipathi manmathargatha umapathi rudrantargatha, bharathiramana mukhyapraananthargatha bhuvaraaya namaha
Dvadasha namagalu Shuklapaksha kesavaaya namaha to damodhara (12 namas) & during krishnapaksha , it is sri sankarshana to sri krishna
While putting chakra mudre Kamantargata dyunamaka bharathi pati pranantargata shrinkara bhinna krithdholaya namaha (himkara namaka bhaghavadrupa)
While putting shankha mudre Prithvi namaka bharathi pati apanantargata pati maholkaya namaha ( pratihara namaka bhaghavadrupa)
While putting gadha mudra Dignamaka bharatipati vyanantargata  lakshmipati nidhana bhinna virolkaya namaha (nidhana namaka bhaghavadrupa)
While putting padma mudra Vang namaka bharatipati updanantargata prasadavabinnadkulkaya namaha (prastava namaka bhaghavadrupa)
 while putting narayana mudra Vidyunnamaka bhaarathi pati samanantargata udgeetha bhinna sahasrolkayanamaha (udgitha namaka bhaghavadrupa)
While taking nirmalya theertha Visvaya namaha daijasayanamaha, prakjnaya namaha
Nirmalya theertha prokshane Sri turyabinna mukundaya namaha
While doing sandhya vandane  sri raamaaya namaha
While putting yagnopavitra sacred thread Sri vamanaya namaha
Shankha theertha prokshane Sri mukundaya namaha
While taking theertha Sri raamaaya namaha, krishnaaya namaha, vedavyasaya namaha
While singing devaranaama Sri yogeesvaraya namaha
 while putting tulasi Sri ramaya namaha
While prostrating to guru & elders Garudantargata sri hariye namaha
While doing pradakshine Sheshaantargata haraye namaha
While donating (dhana) Parashuramaya namaha
While accepting donation Sri vamanaya namaha
While walking Sri bhuvaraya namah
 while crossing rivers Mathsaya namaha
While traveling Narasimhaya namaha
While travelling by air Trivikramaya namaha
While walking in mountains Parashuramaaya namaha
While sick Dhanvantarayai namaha
While taking/applying medicine Vaidya rupa narayanaaya namaha
While wearing flowers Kapilaya namaha
While eating or accepting tambula Pradhyumnaya namaha
While playing with babies/children Krishnaya namaha
While playing games Govindaya namaha
While being happy & listening to harikathe Hayavadanaya namaha, vedavyasaya namaha
While enjoying the pleasures of family life Gopijanajara krishnaya namaha
 while sleeping Padmanabaya namaha

 

Day Bhagavad roopa
Sunday Sri Narayanaya namaha
Monday Sri Narasimhaya namaha
Tuesday Sri Vedavyasaya namaha
Wednesday Sri Pandurangaya namaha
Thursday Sri Raama chandraya namaha
Friday Sri Krishnaya Namaha
Saturday Sri Venkateshaya namaha

 

 

dhadhi vamana sloka · everyday · MADHWA · slokas · vaamana · vamana · vamana jayanthi

Dhadhi vamana sthothra

ಹೇಮಾದ್ರಿ-ಶಿಖರಾಕಾರಂ ಶುದ್ಧ-ಸ್ಫಟಿಕ-ಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ-ನಿಭಂ ದೇವಂ ದ್ವಿಭಜಂ ವಾಮನಂ ಸ್ಮರೇತ್ || ೧ ||

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ದೇವೇಶಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ-ಮಧ್ಯಗಮ್ |
ಜ್ವಲತ್ಕಾಲಾನಲ-ಪ್ರಖ್ಯಂ ತಟಿತ್ಕೋಟಿ-ಸಮಪ್ರಭಮ್ || ೨ ||

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ-ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ-ಸುಶೀತಲಮ್ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲ-ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಮಚ್ಯುತಮವ್ಯಯಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸ-ಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಂ ದಿವ್ಯರತ್ನ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ವನಮಾಲಾ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ || ೪ ||

ಸುಂದರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಕಿರೀಟೇನ ವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಪರಿವೃತಮ್-ಅಪ್ಸರೋಗಣ-ಸೇವಿತಮ್ || ೫ ||

ಸನಕಾದಿಭಿರನ್ಯೈಶ್ಚ ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಸಮಂತತಃ |
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಭಿರ್-ಗೀಯಮಾನಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೬ ||

ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯೈರ್ದೇವೇಶೈಃ ಸ್ತೋತ್ರಾರಾಧನ-ತತ್ಪರೈಃ |
ತ್ರಿಯಂಬಕೋ ಮಹಾದೇವೋ ನೃತ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೭ ||

ದಧಿಮಿಶ್ರಾನ್ನಕವಲಂ ರುಗ್ಮಪಾತ್ರಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಕರೇಽಪಿ ಚಿಂತಯೇದ್ವಾಮೇ ಪೀಯೂಷಮಮಲಂ ಸುಧೀಃ || ೮ ||

ಸಾಧಕಾನಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಮನ್ನಪಾನಮುತ್ತಮಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಮಧೋಕ್ಷಜಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಚಾನ್ನಸಂಪದಮ್ || ೯ ||

ಅತಿಸುವಿಮಲಗಾತ್ರಂ ರುಗ್ಮಪಾತ್ರಸ್ಥಮನ್ನಂ
ಸುಲಲಿತದಧಿಖಂಢಂ ಪಾಣಿನಾ ದಕ್ಷಿಣೇನ |
ಕಲಶಮಮೃತಪೂರ್ಣಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ದಧಾನಂ
ತರತಿ ಸಕಲದುಃಖಾದ್ವಾಮನಂ ಭಾವಯೇದ್ಯಃ || ೧೦ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ |
ಅಕ್ಲೇಶಾದನ್ನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮೇವ ಚ || ೧೧ ||

ಅಭ್ರಶ್ಯಾಮಃ ಶುಭ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಸತ್ಕೌಪೀನಃ ಪೀತ-ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಶ್ರೀಃ |
ಛತ್ರೀ ದಂಡೀ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಃ ಪಾಯಾದ್ದೇವೋ ವಾಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ || ೧೨ ||

ಅಜಿನದಂಡ-ಕಮಲು-ಮೇಖಲಾ-ರುಚಿರ-ಪಾವನ-ವಾಮನ-ಮೂರ್ತಯೇ |
ಮಿತಜಗತ್ತ್ರಿತಯಾಯ ಜಿತಾರಯೇ ನಿಗಮವಾಕ್ಪಟವೇ ಬಟವೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀಭೂಮಿಸಹಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ನಮಾಮಿ ವಾಮನಂ ದೇವಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ-ವರಪ್ರದಮ್ || ೧೪ ||

ವಾಮನೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ದ್ರವ್ಯಸ್ಥೋ ವಾಮನಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ವಾಮನಸ್ತಾರಕೋಭಾಭ್ಯಾಂ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣೇ ದಧಿವಾಮನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Hemadri shikarakaram Shudha spatika sannibham
Poorna chandra nibhanam Devam dwibujam, Vamanam smareth

Padmasanatham devesham Chandra mandala madhyagam,
Jwalath kalanala prakhyam Tadith koti samaprabham.

Soorya koti prathikaasam Chandra koti susheethalam,
Chandra mandala madhyastham  Vishnu mavyaya machutham

Srivathsa kousthuboraskam Divya rathna vibhooshitham,
Peethambaradaram devam, Vana maalaa vibhooshitham.

Sundaram pundarikaaksham Kireetena Virajitham,
Shodasa sthree pariyutham Samyag apsara gana sevitham.

Sanakadhibhir anaischya Sthooyamaanam samathatha
Rig yajursaama atharvana vedaayai Geeyamaanam Janardhanam

Chathurmukhadayai devesai  Stotra aaradhana thath parai.
Tryambaka Maha devo  Nrutyathe yasya sannidhou.

Dadhi misranna kavalam Rukma pathram cha dakshine,
Kare thu chinthaye dhavaamay Peeyusham amalam sudhi.

Sadhakaanaam prayaschantham anna panam anuthamam,
Brahme muhurthe Choddhaya Dhyayed deva madokshajam.
Ayur arogyam  aiswaryam Labhathe Chaa anna sampada.

Athi suvimala gathram rukmapathrastamannam
Sulalitha Dhadhi bhandam paninaa dakshinena
Kalasam amruthapoornam Vaama hasthe dadhaanam
Tharathi sakala dukhaan Vamanam Bhavadeya

Idham stotram padethyasthu pratha kaale dwijothama
Aklesad anna sidhyartham  jnana sidhyartham eva cha.

Abhra shyama shubra yajopaveethi Sath koupeena Peeta Krishnajina sri
ChHathri Dandi Pundareekayathaksha Payed devo Vamano Brahmachsai.

Ajina danda kamandalu  mekhalaa ruchira Pavana Vamana Moorthaye,
Mitha jagat preeithayaa jitharaye Nigama Vak pathaye Vatave Nama.

Sri bhoomi sahitham divyam Mukthaa hara vibhooshitham
Nammami vamanam thwam Bhukthi mukthi vara pradam

amano budhi dathaa cha dravayastho vamana smrutha
Vamana stharakobhabyaam  Vamanaaya namo nama.

24 roopas · DEVOTIONAL · everyday · kesava nama · MADHWA

Chathuravimshadhi roopa of sri Narayana(24 roopas)

Kesava nama(by Kanaka dasaru)

No.

Roopa Lakshmi devi nama Tattvas

Ayudha

1 Keshava Sri Aakasha (Sky/ Space) Shankha,Chakra,

Gada,Padma

2 Narayana Lakshmi Vayu (Air/Gas) Padma,Gada,

Chakra,Shankha

3 Madhava Kamala Vahni (Fire/Light) Chakra,Shankha,

Padma,Gada

4 Govinda Padma Apa (Water) Gada,Padma,

Shankha,Chakra

5 Vishnu Padmini Prithvi (Earth) Padma,Shankha

Chakra,Gada

6 Madhusudhana Kamalalaya Shabdha (Sound) Shankha,Padma,

Gada,Chakra

7 Trivikrama Rama Sparsha (Touch) Gada,Chakra,

Shankha,Padma

8 Vamana Vrushaakapi Roopa (Sight/Light) Chakra,Gada,

Padma,Shankha

9 Sridhara Dhanya Rasa (Taste) Chakra,Gada,

Shankha,Padma

10 Hrishikesha Vruddhi Gandha (Smell) Chakra,Padma,

Shankha,Gada

11 Padmanabha Yagna Vaak (Speech) Padma,Chakra,

Gadha,Shankha

12 Damodhara Indira Paani (Hand) Shankha,Gadha,

Chakra,Padma

13 Sankarshana Hiranya Paadha (Legs) Shankha,Padma,

Chakra, gadha

14 Vasudeva Harani Payu (Excretory Organs) Shankha,Chakra,

Padma,Gadha

15 Pradyumna Sathya Upastha (Reproductory organs) Shankha,Gadha,

Padma, Chakra

16 Anirudha Nitya Shrotha (Ear) Gadha,Shankha,

Padma,Chakra

17 Purushothama Nanda Tvak (Skin) Padma,Shankha,

Gadha,Chakra

18 Adokshaja Treya Netra (Eye) Gadha,Shankha,

Chakra,Padma

19 Narashima Sukha Jihva (Tongue) Padma,Gadha,

Shankha,Chakra

20 Achyuta Sugandha Ghran (Nose) Padma,Chakra,

Shankha,Gadha

21 Janardhana Sundari Manas Chakra,Shankha,

Gadha,Padma

22 Upendra Vidya Buddhi Gadha,Chakra,

Padma,Shankha

23 Hari Sushila Ahankara Chakra,Padma,

Gadha,Shankha

24 Krishna Sulakshana Prakruti (Chitt) Gadha,Padma,

Chakra,Shankha