dasaavatharam · dasara padagalu · kolu haadu · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Kolu kamana geddha(Prasanna venkata dasaru)

ಕೋಲು ಕಾಮನ ಗೆದ್ದ ಕೋಲು ಮಾಯ್ಗಳನೊದ್ದ
ಕೋಲು ಆನಂದಮುನಿ ಪಿಡಿದಿಹ ಕೋಲೆ ||pa||

ತಮನೆಂಬುವನ ಕೊಂದು ಕಮಲಜನಿಗೆ ವೇದ
ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಜಗವನು ಕೋಲೆ
ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಜಗವನು ರಕ್ಷಿಸಿದ
ವಿಮಲ ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||1||

ಸುರಪನ ವಿಭವೆಲ್ಲ ಶರಧೀಲಿ ಮುಳುಗಿರೆ
ಗಿರಿಗಹಿ ಸುತ್ತಿ ಕಡೆಯಲು ಕೋಲೆ
ಗಿರಿಗಹಿ ಸುತ್ತಿ ಕಡೆಯಲು ನಗ ಜಾರೆ
ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||2||

ಹೊಂಗಣ್ಣಿನವನು ಭೂವೆಂಗಳನೆಳೆದೊಯ್ಯೆ
ಮಂಗಳಮಹಿಮ ದಯದಿಂದ ಕೋಲೆ
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ದಯದಿಂದ ನೆಗಹಿದ್ಯ
ಜ್ಞಾನoಗ ಶ್ರೀವರಾಹ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||3||

ಒಂದೆ ಮನದೊಳಂದು ಕಂದ ನೆನೆಯಲಾಗ
ಬಂದವನಯ್ಯನ್ನೊದೆದನು ಕೋಲೆ
ಬಂದವನಯ್ಯನ್ನೊದೆದನು ಅನಿಮಿತ್ತ
ಬಂಧು ನರಹರಿಯು ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||4||

ಎದುರಿಲ್ಲವೆನಗೆಂದು ಮದವೇರಿದವನ ತ್ರಿ
ಪದ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿ ಗೆಲಿದನು ಕೋಲೆ
ಪದ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿ ಗೆಲಿದಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಮುದದ ವಾಮನ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||5||

ಕುಜನರಳಿದು ಭಾಗ್ಯ ಸುಜನರಿಗೊಲಿದಿತ್ತ
ನಿಜ ತಾತನಾಜ್ಞ ಸಲಹಿದ ಕೋಲೆ
ನಿಜ ತಾತನಾಜ್ಞ ಸಲಹಿದ ಶುಭಗುಣ
ದ್ವಿಜರಾಮ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||6||

ಕೌಸಲ್ಯೆ ಗರ್ಭದಿ ಜನಿಸಿದ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ
ಕೌಶಿಕ ಕ್ರತುವ ಕಾಯ್ದನು ಕೋಲೆ
ಕೌಶಿಕ ಕ್ರತುವ ಕಾಯ್ದ ರಾವಣಾಂತಕ
ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ||7||

ಗೋಕುಲದಲಿ ಬೆಳೆದು ಪೋಕ ದನುಜರ ಅ
ನೇಕ ಪರಿಯಲಿ ಸದೆದನು ಕೋಲೆ ಅ
ನೇಕ ಪರಿಯಲಿ ಸದೆದ ಪಾಂಡವಪಾಲ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||8||

ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯವನೆ ಕಲಿಸಿ
ಸತ್ಯವಾದಿಗಳ ಪೊರೆದನು ಕೋಲೆ
ಸತ್ಯವಾದಿಗಳ ಪೊರೆದನು ಅಜವಂದ್ಯ
ಕರ್ತ ಬೌದ್ಧನು ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||9||

ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾಕಾರವು ಮಹಿಯೊಳಿಲ್ಲದಾಗೆ
ಸುಹಯವೇರಿ ಕಲಿಯನು ಕೋಲೆ
ಸುಹಯವೇರಿ ಕಲಿಯನೆಳೆದು ಕೊಂದ
ಮಹಾಕಲ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ ||10||

ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತಜನರ ಹೊರೆದ
ಮತ್ತಾವಕಾಲದಿ ರಕ್ಷಿಪ ಕೋಲೆ
ಮತ್ತಾವ ಕಾಲದಿ ರಕ್ಷಿಪ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ
ಕರ್ತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾದೆ ಕೋಲೆ||11||

kOlu kAmana gedda kOlu mAygaLanodda
kOlu Anandamuni piDidiha kOle ||pa||

tamaneMbuvana kondu kamalajanige vEda
kramadinda koTTu jagavanu kOle
kramadinda koTTu jagavanu rakShisida
vimala SrI matsya manedaiva kOle ||1||

surapana viBavella SaradhIli muLugire
girigahi sutti kaDeyalu kOle
girigahi sutti kaDeyalu naga jAre
dharisida SrI kUrma manedaiva kOle ||2||

hongaNNinavanu BUvengaLaneLedoyye
mangaLamahima dayadiMda kOle
mangaLa mahima dayadinda negahidya
jnangaa SrIvarAha manedaiva kOle ||3||

onde manadoLandu kanda neneyalAga
bandavanayyannodedanu kOle
bandavanayyannodedanu animitta
bandhu narahariyu manedaiva kOle ||4||

edurillavenagendu madavEridavana tri
pada BUmi bEDi gelidanu kOle
pada BUmi bEDi gelidA trivikrama
mudada vAmana manedaiva kOle ||5||

kujanaraLidu BAgya sujanarigoliditta
nija tAtanAj~ja salahida kOle
nija tAtanAj~ja salahida SuBaguNa
dvijarAma namma manedaiva kOle ||6||

kausalye garBadi janisida kRupeyalli
kauSika kratuva kAydanu kOle
kauSika kratuva kAyda rAvaNAMtaka
SrI sItArAma manedaiva kOle ||7||

gOkuladali beLedu pOka danujara a
nEka pariyali sadedanu kOle a
nEka pariyali sadeda pAMDavapAla
SrIkRuShNa namma manedaiva kOle ||8||

mithyAvAdigaLige mithyavane kalisi
satyavAdigaLa poredanu kOle
satyavAdigaLa poredanu ajavaMdya
karta bauddhanu manedaiva kOle ||9||

svAhA svadhAkAravu mahiyoLilladAge
suhayavEri kaliyanu kOle
suhayavEri kaliyaneLedu konda
mahAkalki namma manedaiva kOle ||10||

hattavatAradi Baktajanara horeda
mattAvakAladi rakShipa kOle
mattAva kAladi rakShipa prasanvenkaTa
kartana naMbi suKiyAde kOle ||11||

dasaavatharam · dasara padagalu · kolu haadu · Vadirajaru

Kolu kolenna kole(Vadirajaru)

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು
ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು
ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ||pa||

ತಮನ ಕೊಂದನ ಕೋಲೆ ಕಮಠನಾದನ ಕೋಲೆ
ಕ್ಷಮೆಯನೆತ್ತಿದನ ಕೋಲೆ ಕೋಲು
ಕಮನೀಯ ನರಸಿಂಹರೂಪನಾದನ ಕೋಲೆ
ಸುಮುಖ ವಾಮನನ ಕೋಲೆ ||1||

ಪರಶುರಾಮನ ಕೋಲೆ ರಘುಕುಲದಲುದಿಸಿ ದಶ-
ಶಿರನ ಕೊಂದವನ ಕೋಲೆ ಕೋಲು
ಸಿರಿಕೃಷúರಾಯನ ಸುಕೋಲೆ ಬುದ್ಧನ ಕೋಲೆ
ತುರಗವೇರಿದನ ಕೋಲೆ ||2||

ವಾದಿರಾಜನಿಗೊಲಿದು ಸೋದೆಪುರದಿ ನಿಂದು
ಮೋದಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಕೋಲೆ ಕೋಲು
ಕಾದಿ ಖಳರನು ಕೊಂದ ವೇದಗಳ ತಂದ ವಿ
ನೋದಿ ಹಯವದನ ಕೋಲೆ ||3||

kOlu kOlenna kOlu
kOlu kOlenna kOlu
kOlu kOlenna kOle|| pa||

tamana kondana kOle kamaThanAdana kOle
kShameyanettidana kOle kOlu
kamanIya narasiMharUpanAdana kOle
sumuKa vAmanana kOle ||1||

paraSurAmana kOle raGukuladaludisi daSa –
Sirana kondavana kOle kOlu
sirikRuSha úrAyana sukOle buddhana kOle
turagavEridana kOle ||2||

vAdirAjanigolidu sOdepuradi nindu
mOdi trivikramana kOle kOlu
kAdi KaLaranu konda vEdagaLa tanda vi
nOdi hayavadana kOle ||3||

dasaavatharam · dasara padagalu · MADHWA · mangalam · purandara dasaru

mangalaM jayamangalaM (carisuva jaladali)

ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ ||ಪ||

ಚರಿಸುವ ಜಲದಲಿ ಮತ್ಸ್ಯವತಾರನಿಗೆ
ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
ಧರೆಯನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಹವತಾರನಿಗೆ
ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ನರಸಿಂಹಗೆ ||1||

ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ
ಆ ಮಹಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ
ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸತ್ಯ-
ಭಾಮೆಯರಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ||2||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಹಯವೇರಿದ ಕಲ್ಕಿಗೆ
ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ
ಕರ್ತು ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನಿಗೆ ||3||

mangalaM jayamangalaM ||pa||

carisuva jaladali matsyavatAranige
giriya bennili potta kUrmanige
dhareyanuddharisida varahavatAranige
taraLana kAyda narasiMhage ||1||

BUmiya dAnava bEDidage
A mahA kShatriyara gelidavage
rAmachandraneMba svAmige satya-
BAmeyarasa gOpAlakRuShNage ||2||

battale nintidda bauddhanige
uttama hayavErida kalkige
hattavatAradi Baktara salahuva
kartu SrIpurandaraviThalanige ||3||

dasaavatharam · Gajendra moksha · MADHWA · Vadirajaru

Gajendra moksha by Vadirajaru

ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ

ಶ್ರೀನಾಥ ಪಾರ್ವತಿಯ ನಾಥ ಶರಣೆಂಬೆ |
ವಾಣಿ ಭಾರತಿಯ ಗಜಮುಖನ ಬಲಗೊಂಬೆ ||
ನಾನು ಬಲ್ಲಷ್ಟು ಪೇಳುವೆನು ಈ ಕಥೆಯ |
ಶ್ರೀನಾಥ ಗಜರಾಜಗೊಲಿದ ಸಂಗತಿಯ || ೧ ||

ಭಪನ್ನ ದೇಶ ದೇಶದ ರಾಯರೊಳಗೆ |
ಉತ್ತಮದ ದೇಶ ಗೌಳಾದೇಶದಲ್ಲಿ ||
ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರೊಳು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನೃಪನು |
ಮತ್ತೆ ಭೂಸುರರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾನು || ೨ ||

ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನರಹರಿಯ ನೆನೆದು ಚಿಂತಿಸುತ |
ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ವರ್ಜಿಸುತ ||
ಧ್ಯಾನದಲಿ ನರಹರಿಯ ನೆನೆದು ಚಿಂತಿಸುತ |
ಆನೆಕುದುರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತ || ೩ ||

ಸರ್ಪಶಯನನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾನು |
ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಕೊಟಪರ್ವತಕಾಗಿ ಬಂದು ||
ನಾಗಶಯನನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾನು |
ಮೇರುಮಂದರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ||೪ ||

ಸಿದ್ದ ಕಿನ್ನರರು ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ |
ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿವ ಮೃಗಖಗಗಳ ಸೀಮ ||
ಎತ್ತ ನೋಡಲು ನಾಲ್ಕು ದೇಶ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ |
ಸುತ್ತ ಸುವರ್ಣಮಯ ವಸ್ತುಗಳ ಧಾಮ || ೫ ||

ಹಲವು ನದಿ ಹಲವು ಕೊಳ ಹಲವು ಸರೋವರದಿ |
ಹಲವು ಪರಿ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮೆರೆವ ಅಳಿಕುಲದಿ ||
ಚೆಲುವ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರಿಯರ ಸ್ಥಾನ |
ಕುಣಿವ ನವಿಲುಗಳ ಗಿಳಿಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನ || ೬ ||

ಬಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ ಮಾಡಿದನು |
ಚಂದ ದಿಕ್ಕಿದನು ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳನು ||
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮ ಆಸನದಿ |
ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ಮನದೊಳಗಿರಿಸಿ ತಾನು || ೭ ||

ಅಂದಾಗ ಆಯೆಡೆಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿ ಬಂದ |
ನಿಂದಿರ್ದು ವಂದನೆಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲೆಂದ ||
ಎಂದೆನುತ ಮನದಿ ಕೋಪಿಸುತ ಶಾಪಿಸಿದ |
ಕುಂಜರದ ರೂಪಾಗಿ ಜನಿಸು ಹೋಗೆಂದ || ೮ ||

ತಪ್ಪುಂಟು ಮಹರ್ಷಿಯೆ ಕೇಳು ಬಿನ್ನಪವ |
ವಿಶ್ಯಾಪ ಎಂದಿಗಾಗುವುದೆನುತ ಪೇಳು ||
ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರವು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೋಕುತಲೆ |
ವಿಶ್ಯಾಪ ಅಂದಿಗಾಗುವುದೆಂದು ಪೇಳೆ ||
ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರವು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೋಕುತಲೆ |
ವಿಶ್ಯಾಪ ಅಂದಿಗಾಗುವುದೆಂದು ಪೇಳೆ || ೯ ||

ಜ್ಞಾನವಡಗಿದವು ಅಜ್ಞಾನ ವಾವರಿಸೆ |
ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದನು ಕತ್ತಲೆ ಮುಸುಕಂತೆ ||
ಧ್ಯಾನಿಸುತ ಹಿಂದುಮುಂದಾಗ ಕುಳಿತಿರಲು |
ಅನೆಯಾದನು ನೃಪನು ಆ ಕ್ಷಣದಿ ತಾನು || ೧೦ ||

ಮೇರುಪರ್ವತ ಕದಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ |
ಮೇಲುಮದ ಕೀಳು ಮದ ಸುರಿಯೆ ಕುಂಭದಲಿ |
ಕಾಡಾನೆ ಕರಿಯಾನೆ ಮರಿಯಾನೆ ಸಹಿತ |
ಕೂಡಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ||
ಕಾಡಾನೆಯಾಳಗ್ಹಲವು ಮಕ್ಕಳನೆ ಪಡೆದು |
ಕಾನನದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾನು || ೧೧ ||

ಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ತುತಲೆ ಇಳಿಯುತಲೆ |
ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ಮರವ ತುಳಿಯುತಲೆ ||
ದಟ್ಟ ಡವಿಯೊಳಗೆ ಸಂಚರವ ಮಾಡುತಲೆ |
ಬತ್ತಿದವು ಕೆರೆತೊರೆಯು ಬೇಸಗೆಯು ಬರಲು || ೧೨ ||

ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಏರುತಲಿ ಇಳಿಯುತಲಿ |
ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಗಿಡಮರವ ಮುರಿಯುತಲಿ ||
ತಂಡತಂಡದಲ್ಲಿದ ತನ್ನ ಸತಿ ಸುತರು |
ಬೆಂಡಾಗಿ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದರು || ೧೩ ||

ಬಾಳೆ ಕಿತ್ತಳೆನಿಂಬೆ ಚೂತ ಮಾದಲವು
ದಾಳಿಂಬ ದ್ರಾಕ್ಷಿಖರ್ಜೂರ ಪೇರಳೆಯು ||
ಮೇಲಾದ ಫಲಪುಷ್ಪದಿಂದ ಶೋಭಿಸಲು |
ತಾವರೆ ಕೊಳವೊಂದ ಕಂಡ ಗಜರಾಜ || ೧೪ ||

ನವರತ್ನ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸೋಪಾನ |
ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲು ಮುತ್ತಿ ಚಕ್ರವಾಕಗಳು ||
ನಲಿಯುತಿವೆ ಹಲುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಂಸಗಳು |
ಪರಿಮಳಿಸುವಾ ಕೊಳವೆ ಹೊಕ್ಕ ಗಜರಾಜ ||೧೫ ||

ಹೊಡೆಯುತಲಿ ಬಡೆಯುತಲಿ ಕುಡಿಯುತಲಿ ನೀರ |
ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತಲಿ ನಲಿದುವೊಂದಾಗಿ ||
ಕಾಡಾನೆ ಕರಿಯಾನೆ ಮರಿಯಾನೆ ಸಹಿತ |
ಕೂಡಿದೋಂಡಿರಲಿಂತು ಸಮ್ಭ್ರದುದಿ ಜಲದಿ || ೧೬ ||

ಮುನಿಯು ಶಾಪದಲೊಂದು ಮಕರಿ ಮಡುವಿನೊಳು |
ಹಲವುಕಾಲದಿ ತಪಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಲು ||
ಮದಗಜವು ಪೊಕ್ಕು ಮಡುವನೆ ಕಲುಕು ತಿರಲು
ತಡೆಯದಾ ಮಕರಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಕರಿಯ ಕಾಲು || ೧೭ ||

ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿದನು ಸುತ್ತ ನೋಡಿದನು |
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಬಿಡದು ಆ ಮಕರಿ ಕಾಲು ||
ಎಳೆದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದನು ಸೆಳದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದನು |
ಹೇಗೆ ನೋಡಿದರು ಬಿಡದು ಆ ಮಕರಿ ಕಾಲು || ೧೮ ||

ತನ್ನ ಸತಿ ಸುತರೆಲ್ಲ ಸೆಳದರೊಂದಾಗಿ |
ತಮ್ಮ ಕೈಲಾಗದೆಂದೆನುತ ತಿರುಗಿದರು |
ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ಹೋಗಿ ನೀವೆಂದ |
ದುಮ್ಮಾನದಿಂದ ದೊರದಲ್ಲಿದ್ದರವರು || ೧೯ ||

ಕಚ್ಚುತಲಿ ಸೆಳೆಯುತಲಿ ಆ ಮಕರಿ ಕಾಲು |
ರಕ್ತಮಯವಾಗಿ ತುಂಬಿತು ಕೊಳದ ನೀರು |
ಅಕ್ಕಟಾ ಎನಗಿನ್ನು ಗತಿಯಾರು ಎನುತ
ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟಂತೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಗಜರಾಜ || ೨೦ ||

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಶ್ರೀಹರಿಯೆನ್ನ ಕಾಯೋ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆ ಕಾಯೋ ||
ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆ ಭವಭಂಜನನೆ ಕಾಯೋ |
ಕಷ್ಟಪಡುತೇನೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕರುಣಿ ಕಾಯೋ || ೨೧ ||

ಎಂಭತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಾ |
ಇಂಬಿಟ್ಟ್ ಸಲಹೋ ಜಗದೀಶ್ವರನ ಕಾ ಯೋ |
ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರಗದೊಳಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ |
ಎಂಬಂಥ ನೀ ಎನ್ನ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸೊ || ೨೨ ||

ಈರೇಳು ಭುವನವನು ಹೃದಯದೊಳಗಿಟ್ಟೆ |
ಕಾದುಕೋ ಎಂದು ಗಜರಾಜ ವೊರೆಯಿಟ್ಟ |
ಅಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರ ವರುಷ|
ಬಹಳ ನೊದೆನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯೋ ಬಾಯೆಂದ || ೨೩ ||

ವೇದಗಳ ಕದ್ದು ಕೊಂಡೊಯ್ದ ದಾನವನ |
ಸಾಧಿಸಿದೆ ಭೇಧಿಸಿದೆ ಅವನ ಛೇದಿಸಿದೆ ||
ಆದಿ ನಿಗಮವ ತಂದು ಕಮಲಜನಿಗಿತ್ತೆ |
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಶರಣು || ೨೪ ||

ಸುರಾಸುರರು ಪಾಲ್ಗಡಲ ಮಥಿಸುತಿರಲು |
ಮರವೈರಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಹುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು |
ಭರದಿ ಮಂದರಗಿರಿಯು ಇಳಿಯುತಿರೆ ಬಂದು |
ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ ಕೂರ್ಮ ಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರನು || ೨೫ ||

ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ ಭೂಮಿ ದಾಡೆಯಲಿ ತಂದೆ |
ದುರುಳ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನು ಬೇಗದಲಿ ಕೊಂದೆ |
ಧರಣಿದೇವಿಯನು ಸದಮಲದೊಳು ಗೆದ್ದೆ |
ವರಹಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣು || ೨೬ ||

ಬಾಲಕನು ಕರೆಯಲಿಕೆ ಕಂಬದಲಿ ಬಂದೆ |
ಸೀಳಿ ರಕ್ಕಸನ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದೆ ||
ಶೀಲ ಪ್ರಲ್ಹಾದನಿಗೆ ಅಭಯವನು ಇತ್ತೆ |
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಪೊಡನಿದ್ದ ನರಸಿಂಹ ಶರನು || ೨೭ ||

ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ |
ನೆಲವನೆಲ್ಲವ ಮೂರು ಅಡಿಮಾಡಿ ಅಳೆದೆ ||
ಅಲೆದ ಪಾದದಲಿ ಭಾಗಿರಥಿಯ ತಂದೆ |
ಚೆಲುವೆ ವಾಮನಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ ಶರನು || ೨೮ ||

ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನೃಪರ ಕುಲವ ಸಂಹರಿಸಿ |
ರಕ್ತದಲಿ ಸ್ನಾನತರ್ಪಣವ ನೀ ಕೋಟ್ಟೆ
ಮತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೆರೆ ಓದಿ |
ವಿಪ್ರ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣು || ೨೯ ||

ಹರನ ಬಿಲ್ಲನೆ ಮುರಿದು ಧರಣಿಜೆಯ ತಂದೆ |
ದುರುಳ ರಾವಣಶಿರಗಳ ಹತ್ತು ತರಿದೆ |
ವರ ವಿಭೀಷಣಗವನ ರಾಜ್ಯ ಗಳನಿತ್ತೆ ||
ಶರಣರಕ್ಷಕ ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮ ಶರಣು || ೩೦ ||

ಮಧುರೆಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗೋಕುಲದಲಿ ಬೆಳೆದೆ |
ತರಳತನದಲಿ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಗಳ ಮೆದ್ದೆ |
ತರುವ ಕಾಯುತ ಕೊಂದೆ ಹಲವು ರಕ್ಕಸರ |
ಬಲರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲಕನೆ ಶರಣು || ೩೧ ||

ತ್ರಿಪುರಸತಿಯರ ವ್ರತ ಅಪಹರಿಸಿದವನೆ |
ಪೃಥವಿಯುಳು ಅಶ್ವತ್ಥನಾಗಿ ಮೆರೆದವನೆ ||
ಬಿಸಿಗಣ್ಣ ಹರಗೆ ಅಂಬಾಗಿ ನಿಂತವನೆ ||
ಪಶುಪತಿಪ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಶರಣು || ೩೨ ||

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಇರಲು |
ಬಿನ್ನಾಣದಿಂದ ತುರುಗವನೇರಿಕೊಂಡು ||
ಬನ್ನ ಪಡಿಸುತ ಹಲವು ಪಾತಕರ ಕೊಂದೆ |
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಕ್ಯವತಾರ ಶರಣು || ೩೩ ||

ಅರಿಯದಂತಿರದೆ ಅಚ್ಯುತ ರಕ್ಶಿಸೆನ್ನ |
ಮರೆಯೆ ದೆಂದಿರದೆ ಮಾಧವ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ||
ಕೆಳೆನೆಂದೆನದೆ ಕೇಶವ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ |
ಕಾಣಿನೆಂದೆನದೆ ಕರುಣಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ || ೩೪ ||

ಕಾಯಕಂಜದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತಿದೆ ಮುನ್ನ |
ಯಾವಾಗ ಹರಿಬಂದು ಕಾಯ್ವನೋ ಎನ್ನ |
ಚೇರಿದನು ಕೂಗಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಗಜರಾಜ |
ದಾನವಾಂತಕನು ಕಿವಿಗೋಟ್ಟು ಕೇಳಿದನು || ೩೫ ||

ಕ್ಷಿರಾಬ್ಧಿಯಲಿ ವೈಕುಂಠ ನೆಲಸಿದ್ಧ |
ಶೇಷನಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ||
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಒಪ್ಪಿರಲು |
ಆಲಯಿಸಿ ಕೇಳಿದನೆ ಅಜನನೆ ಅಜನ ಪೆತ್ತವನು || ೩೬ ||

ಶಂಕಚಕ್ರಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸದೇ |
ಬಿಂಕದಿಂ ಗರುಡನ್ನ ಪಗಲೇರಿಸಿಕೊಳದೆ ||
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯ ಕೂಡ ತಾನು ಉಸಿರಿಸದೆ ||
ಪಂಕಜನಾಭ ಬಂದನು ಕೊಳದ ಕಡೆಗೆ || ೩೭ ||

ಸಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದಿಳಿದು ಬರುವಾಗ |
ವಜ್ರಕುಂಡಲ ಕದಪು ಹಾರಗಳು ಹೊಳೆಯೆ |
ಹೊದ್ದ ಪೀತಾಂಬರವು ನೆಲಕೆ ಅಲೆಯುತಲಿ |
ಎದ್ದು ಬಂದನು ದಯಾಸಮುದ್ರ ಬಂದಂತೆ || ೩೮ ||

ಸಿಂಧುಸುತೆ ಪತಿಯೆಲ್ಲಿ ಪೋದನೋ ಎನುತ |
ಮಂದಗಮನೆಯು ಬರಲು ಪುರವೆಲ್ಲ ತೆರಳೆ ||
ವಂದಿಸದ ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವರೊಗ್ಗಿನಲಿ |
ಅಂದಾಗ ಶಖಚಕ್ರವು ಕೂಡಿ ಬರಲು || ೩೯ ||

ಹರಿಯು ಗರುಡನನೇರಿ ಕರಿಯತ್ತ ಬರಲು |
ಹರ ಪಾರ್ವತಿಯರು ನಂದಿಯನರಿಕೊಳುತ ||
ಶಿರವ ಮೇಲಿನ ಗಂಗೆ ತುಳುಕಾಡುತಿರಲು |
ಹರ ಬಂದ ಕೈಲಾಸಪುರದಿಂದ ಇಳಿದು || ೪೦ ||

ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರಿದೇವಿಯಳ ಸಹಿತ |
ಮುಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಗೆ ತುಳುಕಾಡು ತಿರಲು |
ಹರಪಾರ್ವ ತಿದೇವಿ ವೃಷಭವನ್ನೇರಿ |
ಹರ ಬಂದ ಕೈಲಾಸಪುರದಿಂದ ಇಳಿದು || ೪೧ ||

ದೇವರ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಸಹಿತ |
ದೇವಪುತ್ರಾದಿ ಸನಕಾದಿಗಳು ಕೂಡಿ ||
ಸುಮ್ಮನೇ ನಾರದನಂದು ನಡೆತಂದ |
ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೆಲ್ಲಾ ನೆರೆದರಂದು || ೪೨ ||

ಬಂದ ಚಕ್ರವನು ಕರಕಮಲದಲಿ ತೆಗೆದು |
ಸಂಧಿಸಿಟ್ಟನು ಮಕರಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿವಂತೆ |
ಅಂದಾಗ ಅವನ ಶಾಪ ವಿಶ್ಯಾಪವಾಗಿ |
ಗಂಧರ್ವ ರೂಪಿನಲಿ ನಿಂತಿತಾ ಮಕರಿ || ೪೩ ||

ಹರಿಯ ಸಂದರ್ಶನವು ಮದಗಜಕೆ ಸೋಕುತಲೆ |
ಒದಗಿದವು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲಿ |
ಉತ್ತ ಪಿತಾಂಬರವು ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲವು |
ಎಳೆತುಳಸಿಮಾಲೆಗಳು ಕೊರಳೊಳೊಪ್ಪಿದವು || ೪೪ ||

ಜಯಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ |
ಜಯ ಜಯ ಜನಾರ್ಧನ ಜಯ ವಿಶ್ವರೂಪ |
ಜಯತು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆ ಕ್ಷಿರಾಬ್ಧಿಶಯನ |
ಜಯವೆಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಎರಗಿದನು || ೪೫ ||

ಇಂದಿವನ ಭಾಗ್ಯವನು ನೋಡುವರು ಕೆಲರು |
ಇಂದಿರಾ ಪತಿಯ ಕೊಂಡಾಡುವರು ಕೆಲರು |
ಮಂದಾರ ಹೊಮಳೆಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಸುರರಂ |
ದುಂದುಭಿ ವಾದ್ಯಗಳ ವೈಭವ ಗಳಿರಲು || ೪೬ ||

ಸಿರಿಸಹಿತ ಹರಿಯು ಗರುಡ ನೇರಿಕೊಂಡು
ಕರಿರಾಜನೊಡನೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರಲು ||
ಹರಪಾರ್ವತಿಯರು ಕೈಲಾಸಕೆ ತೆರಳೆ |
ತರತರದ ವಾಹನಾದಿ ಸುರರು ತೆರಳಿದರು || ೪೭ ||

ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಈ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ |
ದುಃಸ್ವಪ್ನ ದುರ್ಬುಧಿ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಕಳೆವದು ||
ಸರ್ಪಾರಿ ವಾಹನನ ಧ್ಯಾನ ದೊಳಗಿರಲು |
ಸತ್ಸಂಗ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿ ದೊರಕುಪುದು || ೪೮ ||

ಹರಿಯ ನೆನೆ ಹರಿಯ ನೆನೆ ಹರಿಯ ನೆನೆ ಮನವೆ
ಮರೆಯದಲೆ ಮಾಧವನ ನೆನೆ ಕಂಡ್ಯ ಮನವೆ |
ಹರಿಯ ನೆನೆದವರಿಗೆ ಪರಮ ಪದವಿಯು ಉಂಟು |
ಕರಿರಾಜವರದನ್ನ ಶರಣೆಂದು ಭಜಿಸು || ೪೯ ||

ಜಯತು ದ್ರುವರಾಯನಿಗೆ ವರವಿತ್ತ ದೇವ |
ಜಯತು ಪ್ರಲ್ಹಾದಭಯವಿತ್ತ ದೇವ |
ಜಯತು ದ್ರೌಪದಿಯಭಿಮಾನ ಕಾಯ್ದು ದೇವಾ
ಜಯತು ಜಯ ಹಯವದನ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ || ೫೦ ||

nArAyaNa kRuShNa

SrInAtha pArvatiya nAtha SaraNeMbe |
vANi BAratiya gajamuKana balagoMbe ||
nAnu ballaShTu pELuvenu I katheya |
SrInAtha gajarAjagolida sangatiya || 1 ||

Bapanna dESa dESada rAyaroLage |
uttamada dESa gauLAdESadalli ||
viShNu BaktaroLu indradyumna nRupanu |
matte BUsurara pAlisuttidda tAnu || 2 ||

cittadalli narahariya nenedu cintisuta |
putramitrAdi bandhugaLa varjisuta ||
dhyAnadali narahariya nenedu cintisuta |
Anekudureya rAjyagaLanu tyajisutta || 3 ||

sarpaSayanana dhyAnadallidda tAnu |
matte trikoTaparvatakAgi bandu ||
nAgaSayanana dhyAnadallidda tAnu |
mErumandarada samIpakke bandu ||4 ||

sidda kinnararu gandharvarige sthAna |
eddeddu kuNiva mRugaKagagaLa sIma ||
etta nODalu nAlku dESa vistIrNa |
sutta suvarNamaya vastugaLa dhAma || 5 ||

halavu nadi halavu koLa halavu sarOvaradi |
halavu pari puShpagaLu mereva aLikuladi ||
celuva gandharva kinnariyara sthAna |
kuNiva navilugaLa giLikOgileya gAna || 6 ||

bandu nadiyalli snAnavana mADidanu |
canda dikkidanu dvAdaSa nAmagaLanu ||
sandhyAvandane mADi padma Asanadi |
indirApatiya manadoLagirisi tAnu || 7 ||

andAga AyeDege agastyamuni banda |
nindirdu vandaneya mADalillenda ||
endenuta manadi kOpisuta SApisida |
kunjarada rUpAgi janisu hOgenda || 8 ||

tappunTu maharShiye kELu binnapava |
viSyApa endigAguvudenuta pELu ||
viShNu cakravu bandu ninna sOkutale |
viSyApa aMdigAguvudendu pELe ||
viShNu cakravu bandu ninna sOkutale |
viSyApa andigAguvudendu pELe || 9 ||

j~jAnavaDagidavu aj~jAna vAvarise |
sUrya muLugidanu kattale musukante ||
dhyAnisuta hindumundAga kuLitiralu |
aneyAdanu nRupanu A kShaNadi tAnu || 10 ||

mEruparvata kadali iLidu baruvante |
mElumada kILu mada suriye kuMBadali |
kADAne kariyAne mariyAne sahita |
kUDikonDella ondAgi saMBramisi ||
kADAneyALag~halavu makkaLane paDedu |
kAnanadoLage sancarisuttidda tAnu || 11 ||

GaTTa beTTagaLa hattutale iLiyutale |
hiTTu hiTTAgi kalmarava tuLiyutale ||
daTTa DaviyoLage sancarava mADutale |
battidavu keretoreyu bEsageyu baralu || 12 ||

kanDakanDalli Erutali iLiyutali |
tunDutunDAgi giDamarava muriyutali ||
tanDatanDadallida tanna sati sutaru |
benDAgi hasivu tRuSheyinda baLalidaru || 13 ||

bALe kittaLeniMbe cUta mAdalavu
dALiMba drAkShiKarjUra pEraLeyu ||
mElAda PalapuShpadiMda SOBisalu |
tAvare koLavonda kanDa gajarAja || 14 ||

navaratna muttu mANikya sOpAna |
koLada suttalu mutti cakravAkagaLu ||
naliyutive haluva hakkigaLu haMsagaLu |
parimaLisuvA koLave hokka gajarAja ||15 ||

hoDeyutali baDeyutali kuDiyutali nIra |
maDuvinalli cellutali naliduvondAgi ||
kADAne kariyAne mariyAne sahita |
kUDidOnDiralintu samBradudi jaladi || 16 ||

muniyu SApadalondu makari maDuvinoLu |
halavukAladi tapisi jIvisuttiralu ||
madagajavu pokku maDuvane kaluku tiralu
taDeyadA makari hiDiyitu kariya kAlu || 17 ||

attitta nODidanu sutta nODidanu |
etta nODidarU biDadu A makari kAlu ||
eLedomme nODidanu seLadomme nODidanu |
hEge nODidaru biDadu A makari kAlu || 18 ||

tanna sati sutarella seLadarondAgi |
tamma kailAgadendenuta tirugidaru |
enna puNyada Palavu hOgi nIvenda |
dummAnadiMda doradalliddaravaru || 19 ||

kaccutali seLeyutali A makari kAlu |
raktamayavAgi tuMbitu koLada nIru |
akkaTA enaginnu gatiyAru enuta
dikkugeTTante moreyiTTa gajarAja || 20 ||

acyutAnanta SrIhariyenna kAyO |
saccidAnanda sarvESvarane kAyO ||
Baktavatsalane BavaBanjanane kAyO |
kaShTapaDutEne karuNisi karuNi kAyO || 21 ||

eMBattu nAlku lakSha jIvarASigaLA |
iMbiTT salahO jagadISvarana kA yO |
jangama sthAvaragadoLage paripUrNa |
eMbantha nI enna baMdhana biDiso || 22 ||

IrELu Buvanavanu hRudayadoLagiTTe |
kAdukO endu gajarAja voreyiTTa |
ahAra nidre illade sAvira varuSha|
bahaLa nodene svAmi kAyO bAyenda || 23 ||

vEdagaLa kaddu konDoyda dAnavana |
sAdhiside BEdhiside avana CEdiside ||
Adi nigamava tandu kamalajanigitte |
vEdAntavEdya matsyAvatAra SaraNu || 24 ||

surAsuraru pAlgaDala mathisutiralu |
maravairi hAsigeya huri mADikonDu |
Baradi mandaragiriyu iLiyutire bandu |
giriyanettida kUrma hari ninage Saranu || 25 ||

suruLi suttida BUmi dADeyali taMde |
duruLa hiraNyAkShananu bEgadali koMde |
dharaNidEviyanu sadamaladoLu gedde |
varahAvatAra SrIhari ninage SaraNu || 26 ||

bAlakanu kareyalike kaMbadali bande |
sILi rakkasana karuLina mAle hAkide ||
SIla pralhAdanige aBayavanu itte |
SrIlakShmipoDanidda narasiMha Saranu || 27 ||

baliya dAnava bEDi brahmacAriyAgi |
nelavanellava mUru aDimADi aLede ||
aleda pAdadali BAgirathiya taMde |
celuve vAmanamUrti trivikramane Saranu || 28 ||

duShTa kShatriya nRupara kulava saMharisi |
raktadali snAnatarpaNava nI kOTTe
matte vEdAnta SAstragaLa nere Odi |
vipra BArgavarAma hari ninage SaraNu || 29 ||

harana billane muridu dharaNijeya tande |
duruLa rAvaNaSiragaLa hattu taride |
vara viBIShaNagavana rAjya gaLanitte ||
SaraNarakShaka sItApati rAma SaraNu || 30 ||

madhureyali huTTi gOkuladali beLede |
taraLatanadali hAlu beNNegaLa medde |
taruva kAyuta konde halavu rakkasara |
balarAmakRuShNa gOpAlakane SaraNu || 31 ||

tripurasatiyara vrata apaharisidavane |
pRuthaviyuLu aSvatthanAgi meredavane ||
bisigaNNa harage aMbAgi nintavane ||
paSupatiprIya bauddha avatAra SaraNu || 32 ||

varNASramagaLella ondAgi iralu |
binnANadinda turugavanErikoMDu ||
banna paDisuta halavu pAtakara koMde |
brahmasvarUpa kalkyavatAra SaraNu || 33 ||

ariyadantirade acyuta rakSisenna |
mareye dendirade mAdhava rakShisenna ||
keLenendenade kESava rakShisenna |
kANinendenade karuNisi rakShisenna || 34 ||

kAyakanjada prANa hOgutide munna |
yAvAga haribandu kAyvanO enna |
cEridanu kUgi moreyiTTa gajarAja |
dAnavAntakanu kivigOTTu kELidanu || 35 ||

kShirAbdhiyali vaikuMTha nelasiddha |
SEShanA hAsigeya mEle kuLLirda ||
SrIlakShmI sammELanadiMda oppiralu |
Alayisi kELidane ajanane ajana pettavanu || 36 ||

SankachakragaLillavendu SankisadE |
binkadiM garuDanna pagalErisikoLade ||
pankajAkShiya kUDa tAnu usirisade ||
pankajanABa bandanu koLada kaDege || 37 ||

sajje upparigeyindiLidu baruvAga |
vajrakunDala kadapu hAragaLu hoLeye |
hodda pItAMbaravu nelake aleyutali |
eddu bandanu dayAsamudra baMdaMte || 38 ||

sindhusute patiyelli pOdanO enuta |
mandagamaneyu baralu puravella teraLe ||
vandisada garuDa gandharvarogginali |
andAga SaKacakravu kUDi baralu || 39 ||

hariyu garuDananEri kariyatta baralu |
hara pArvatiyaru nandiyanarikoLuta ||
Sirava mElina gange tuLukADutiralu |
hara baMda kailAsapuradinda iLidu || 40 ||

toDeya mElina gauridEviyaLa sahita |
muDiya mElina gange tuLukADu tiralu |
harapArva tidEvi vRuShaBavannEri |
hara baMda kailAsapuradinda iLidu || 41 ||

dEvarShi brahmarShi rAjarShi sahita |
dEvaputrAdi sanakAdigaLu kUDi ||
summanE nAradanaMdu naDetaMda |
dharma svarUpavellA neredaraMdu || 42 ||

banda cakravanu karakamaladali tegedu |
sandhisiTTanu makari hallu murivante |
andAga avana SApa viSyApavAgi |
gaMdharva rUpinali nintitA makari || 43 ||

hariya saMdarSanavu madagajake sOkutale |
odagidavu SanKa chakra nAlku kaigaLali |
utta pitAMbaravu kirITa kuMDalavu |
eLetuLasimAlegaLu koraLoLoppidavu || 44 ||

jayajaya jagannAtha jaya viSvamUrti |
jaya jaya janArdhana jaya viSvarUpa |
jayatu sarvOttamane kShirAbdhiSayana |
jayaveMdu padagaLige baMdu eragidanu || 45 ||

indivana BAgyavanu nODuvaru kelaru |
indirA patiya konDADuvaru kelaru |
mandAra homaLeya kareyutta suraraM |
duMduBi vAdyagaLa vaiBava gaLiralu || 46 ||

sirisahita hariyu garuDa nErikoMDu
karirAjanoDane vaikunThakke baralu ||
harapArvatiyaru kailAsake teraLe |
taratarada vAhanAdi suraru teraLidaru || 47 ||

hottAre eddu I kathe hELi kELidavarige |
duHsvapna durbudhi durvyasana kaLevadu ||
sarpAri vAhanana dhyAna doLagiralu |
satsanga sAyujya padavi dorakupudu || 48 ||

hariya nene hariya nene hariya nene manave
mareyadale mAdhavana nene kanDya manave |
hariya nenedavarige parama padaviyu uMTu |
karirAjavaradanna SaraNendu Bajisu || 49 ||

jayatu druvarAyanige varavitta dEva |
jayatu pralhAdaBayavitta dEva |
jayatu draupadiyaBimAna kAydu dEvA
jayatu jaya hayavadana SrIvAsudEva || 50 ||

dasaavatharam · dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Mangalam jaya mangalam

ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ||pa||

ನಿಗಮವ ತಂದಾ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಗೆ
ನಗವ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
ಜಗವನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಾಹಾವತಾರಗೆ
ಮಗುವಿನ ಕಾಯ್ದ ಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹಗೆ||1||

ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ
ಆ ಮಹಾ ಅರಸರ ಗೆಲಿದವಗೆ
ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸತ್ಯ-
ಭಾಮೆಯ ಅರಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ||2||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬುದ್ಧನಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಹಯವನೇರಿದ ಕಲ್ಕಿಗೆ
ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹಿದ
ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನಿಗೆ||3||

Mangalam jaya mangalam||pa||

Nigamava tanda matsyavatarage
Nagava bennali potta kurmanige
Jagavanuddharisida varahavatarage
Maguvina kayda muddu narasimhage||1||

Bumiya danava bedidage
A maha arasara gelidavage
Raamachandranemba svamige satya-
Bameya arasa gopalakrushnage||2||

Battale nintiha buddhanige
Uttama hayavanerida kalkige
Hattavataradi Baktara salahida
Nitya sri purandaravithalanige||3||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aarathi · dasaavatharam · dasara padagalu · MADHWA · Vadirajaru

aa mahimege mangalaarathi

ಆ ಮಹಿಮಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಎತ್ತಿದರು ||

ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಕ್ಷಗಂಗಳದೊಂದು ಬೆಳಕು
ನಿತ್ಯವೇದವ ತಂದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹೇಮಗಿರಿಯ ತಂದ ಬೆಳಕು
ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಯನ್ನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ವರಾಹಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹೊಳೆದ ಕೋರೆದಾಡೆಯ ಬೆಳಕು
ಧಾರುಣಿಯ ನೆಗವಿದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ನರಮೃಗರೂಪ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮೆರೆವೊ ನಖದ ಬೆಳಕು
ಉರಿಗಣ್ಣು ಜ್ವಾಲೆಯ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ವಾಮನಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭೂಮಿಯನಳೆದೊಂದು ಬೆಳಕು
ಬಾಲಕ ತನಯನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ಭಾರ್ಗವಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮೆರೆÉವೊ ಬಲುಭುಜದೊಂದು ಬೆಳಕು
ದುರುಳ ಕ್ಷತ್ರೆÉೀರ ಗೆದ್ದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ದಶರಥತನಯ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಎಸೆವೊ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣದ ಬೆಳಕು
ಶಶಿವದನೆಯ ತಂದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ಗೋಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ ಬೆಳಕು
ದೇವಕ್ಕಿತನಯನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬುದ್ಧಿಪಲ್ಲಟದೊಂದು ಬೆಳಕು
ರುದ್ರನ್ನ ಗೆಲಿದೊಂದು ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

ಕಲ್ಕ್ಯವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹೊಳೆವಾಖಂಡದೊಂದು ಬೆಳಕು
ಗುರು ಹಯವದನನ್ನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ||

A mahimage mangalaratiya ettidaru ||

Matsyavatara srihariya akshagangaladondu belaku
Nityavedava tanda belaku tumbitu dvaravatige ||

Kurmavatara srihariya hemagiriya tanda belaku
Ballida kayanna belaku tumbitu dvaravatige ||

Varahavatara srihariya holeda koredadeya belaku
Dharuniya negavida belaku tumbitu dvaravatige ||

Naramrugarupa srihariya merevo nakada belaku
Urigannu jvaleya belaku tumbitu dvaravatige ||

Vamanavatara srihariya bumiyanaledondu belaku
Balaka tanayana belaku tumbitu dvaravatige ||

Bargavavatara srihariya mereévo balubujadondu belaku
Durula kshatre;ra gedda belaku tumbitu dvaravatige ||

Dasarathatanaya srihariya esevo billubanada belaku
Sasivadaneya tanda belaku tumbitu dvaravatige ||

Gopi muddadida belaku
Devakkitanayana belaku tumbitu dvaravatige ||

Bauddhavatara srihariya buddhipallatadondu belaku
Rudranna gelidondu belaku tumbitu dvaravatige ||

Kalkyavatara srihariya holevakandadondu belaku
Guru hayavadananna belaku tumbitu dvaravatige ||

 

dasaavatharam · dasara padagalu · kanakadasaru · MADHWA

Govinda hari govindha

ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ||
ಗೋವಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಮುಕುಂದ||

ಮಚ್ಛ್ಯಾವತಾರದೊಳಾಳಿದನೆ – ಮಂದರಾಚಲ ಬೆನ್ನೊಳು ತಾಳಿದನೆ
ಅಚ್ಛ ಸೂಕರನಾಗಿ ಬಾಳಿದನೆ – ಮದಹೆಚ್ಚೆ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಸೀಳಿದನೆ||1||

ಕುಂಭಿನಿ ದಾನವ ಬೇಡಿದನೆ – ಕ್ಷಾತ್ರ-ರೆಂಬುವರನು ಹತ ಮಾಡಿದನೆ|
ಅಂಬುಧಿಗೆ ಶರ ಹೂಡಿದನೆ – ಕಮ-ಲಾಂಬಕ ಗೊಲ್ಲರೊಳಾಡಿದನೆ ||2||

ವಸುದೇವನುದರದಿ ಪುಟ್ಟಿದನೆ – ಪಲ್‍ಮಸೆವ ದನುಜರೊಡೆಗುಟ್ಟಿದನೆ|
ಎಸೆವ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿದನೆ – ಬಾ-ಧಿಸುವರ ಯಮಪುರಕಟ್ಟಿದನೆ ||3||

ಪೂತನಿಯ ಮೈ ಸೋಕಿದನೆ – ಬಲುಘಾತದ ಮೊಲೆಯುಂಡು ತೇಕಿದನೆ
ಘಾತಕಿಯನತ್ತ ನೂಕಿದನೆ – ಗೋಪವ್ರಾತ ಗೋಗಳನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದನೆ||4||

ಸಾಧಿಸಿ ತ್ರಿಪುರರ ಗೆಲಿದವನೆ – ಮ್ಲೇಚ್ಛರಛೇದಿಸೆ ಹಯವೇರಿ ಕೆಲೆದವನೆ
ಸಾಧುಸಂತರೊಡನೆ ನಲಿದವನೆ – ಬಾಡದಾದಿಕೇಶವ ಕನಕಗೊಲಿದವನೆ ||5||

Govinda Hari Govinda Keshava Krishna Janaardana||pa||

Matsyaavataradolaadidne mandaraacala bennolu taalidane
Accasookaranaagi baalidane madahecce hiranyana seelidane || 1 ||

Kumbhini daanava bedidane kshaatrarembuvaranu hata maadidane
Ambudhige shara hoodidane kamalaambaka gollarolaadidane || 2 ||

Vasudevanudaradi puttidane palmaseva danujarodaguttidane
Eseva kaalingana mettidane bhaadisuvara yamapurakattidane || 3 ||

Pootaniya maiya sokidane mahaa ghaatada moleyundu tegidane
Ghaatakiyanatta nookidane gopa vraata gogalanella saakidane || 4 ||

Saadhisi tripurava gelidavane mlecchara bhedisi hayaveri meredavane
Saadhisi sakalava tilidavane baadadaadikeshaava bhaktigolidavane || 5 ||

dasaavatharam · dasara padagalu · kanakadasaru · MADHWA

Devi namma devaru bandaru bannire

ದ್ಯಾವಿ ನಮ್ಮ ದ್ಯಾವರು ಬಂದರು ಬನ್ನೀರೆ, ನೋಡ ಬನ್ನಿರೆ ||pa||

ಕೆಂಗಣ್ಣ ಮೀನನಾಗಿ ನಮ ರಂಗಗುಂಗಾಡು ಸೋಮನ ಕೊಂದಾನ್ಮ್ಯಾ
ಗುಂಗಾಡು ಸೋಮನ ಕೊಂದು ವೇದವನುಬಂಗಾರದೊಡಲನಿಗಿತ್ತಾನ್ಮ್ಯಾ||1||

ದೊಡ್ಡ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ನಮ ರಂಗಗುಡ್ಡವ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾನ್ಮ್ಯಾ|
ಗುಡ್ಡವ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಸುರರನುದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾನ್ಮ್ಯಾ ||2||

ಚೆನ್ನ ಕಾಡಿನ ಹಂದಿಯಾಗಿ ನಮ ರಂಗಚಿನ್ನದ ಕಣ್ಣನ ಕೊಂದಾನ್ಮ್ಯಾ
ಚಿನ್ನದ ಕಣ್ಣನ ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯವನಜಸಂಭವಗಿತ್ತಾನ್ಮ್ಯಾ ||3||

ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಸಿಂಹನಾಗಿ ನಮ ರಂಗಹೊಟ್ಟೆಯ ಕರುಳ ಬಗೆದಾನ್ಮ್ಯಾ
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕರುಳ ಹಾರವ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ಟಗೆ ವರವ ಕೊಟ್ಟಾನ್ಮ್ಯಾ||4||

ಹುಡುಗ ಹಾರುವನಾಗಿ ನಮ ರಂಗಬೆಡಗಲಿ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಬೆಳೆದಾನ್ಮ್ಯಾ
ಬೆಡಗಲಿ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಲಿಯನ್ನಅಡಿಯಿಂದ ಪಾತಾಳಕೊತ್ತ್ಯಾನ್ಮ್ಯಾ ||5||

ತಾಯ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಸಾಸಿರ ತೋಳಿನಆವಿನ ಕಳ್ಳನ ಕೊಂದಾನ್ಮ್ಯಾ
ಆವಿನ ಕಳ್ಳನ ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯಅವನಿಸುರರಿಗೆ ಇತ್ತಾನ್ಮ್ಯಾ ||6||

ಪಿಂಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಕೊಂಗಗಳ ಕೂಡಿಛಂಗನೆ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋದಾನ್ಮ್ಯಾ
ಛಂಗನೆ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಗಿ ನಮ ರಂಗಹೆಂಗಸುಗಳ್ಳನ ಕೊಂದಾನ್ಮ್ಯಾ||7||

ಕರಿಯ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿ ತುರುಗಳ ಕಾಯುತಉರಗನ ಮಡುವ ಧುಮುಕ್ಯಾನ್ಮ್ಯಾ
ಉರಗನ ಹೆಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಹಾರಿ ಕುಣಿವಾಗವರವ ನಾರೇರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ್ಮ್ಯಾ ||8||

ಭಂಡನಂದದಿ ಕುಂಡೆಯ ಬಿಟುಗೊಂಡುಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗ್ಯಾನ್ಮ್ಯಾ|
ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ತ್ರಿಪುರರಹೆಂಡಿರನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಯಾನ್ಮ್ಯಾ ||9||

ಚೆಲುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುದುರೆಯ ಮಾಡಿಒಳ್ಳೆ ರಾಹುತನಾದಾನ್ಮ್ಯಾ
ಒಳ್ಳೆ ರಾಹುತನಾಗಿ ಮ್ಲೇಚ್ಛರಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮ್ಯಾಲೊದ್ದಾನ್ಮ್ಯಾ ||10||

ಡೊಳ್ಳಿನ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೈ ಭರಮಪ್ಪ ಹಾಕ್ಯಾನುತಾಳವ ಶಿವನಪ್ಪ ತಟ್ಟಾನ್ಮ್ಯಾ|
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪದಗಳ ಹನುಮಪ್ಪ ಹಾಡ್ಯಾನುಚೆಲುವ ಕನಕಪ್ಪ ಕುಣಿದಾನ್ಮ್ಯಾ||11||

Devi namma devaru bandaru bannire

Kenganna minanagi namma ranga gungadi somana kondanmya
gungadi somana kondu vedavanu bangara dodalanigittanmya||1||

Dodda maduvinolu namma ranga guddava hottukondu nintanmya
guddava hottukondu nintu suraranu doddavarannu madyanmya||2||

Cennakadina handiyagi namma ranga cinnada kannana kondanmya
cinnana kannana kondu bhumiya vanaja sambhavagittanmya||3||

Sittinda simhanagi nammaranga hotteya karula bagedanmya
hotteya karula harava madi puttage varava kottanmya||4||

Huduga haruvanagi namma ranga bedagili mugilige beladanmya
bedagili mugilige beladu baliyanu adiyinda patalakottanmya||5||

Taya matanu keli savira tolina Avina kallana kondanmya
Avina kallanu kondu bhumiya avaniya surarigittanmya||6||

Tingala kannina kongagalanu kudi changane lankege podanmya
changane lankege pogi namma ranga hengasugallana kondanmya||7||

Kariya holeyali turugala kayuta uragana maduva dhumuktyanma
urugana hedemale harihari kunivaga varava naryarige kottanmya||8||

Kanda kandalli kundeya bittukondu bhandatanadali nintanmya
bhandatanadali nintu tripurara hendiranella kedisanmya||9||

Celva hendatiya kudureya madi olleya ravutanadanmya
olleya ravutanagi mleccara dolla hotteyamele voddanmya||10||

Dollinamel; kaiya bharamappa hakyanu talava shivanappa tattanmya
ollolle padagala hanumappa hadyanu celuva kanakappa kunidanmya||11||

dasaavatharam · dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · mahipathi dasaru

Kolu Kolenna Kole

Those who have gifted with  attending Mysore Ramachandra dasaru kacheri, Would know this wonderful Kolu song composed by Mahipathi dasaru which celebrates dashavaathara. This is one of the master piece song of Ramachandra dasaru which he sings at the end.Audience gets excited  and right from Kids to the eldest person in the hall starts Kolu dance and It is a sheer Joy to watch this sambrama.

kolu-haadu

Kolu kolenna kole | kolu cinnada kole | kole || pa||

Shikshisi nigamacora, raakshasana kondu |
Rakshisi vedanuluhida kole |
Rakshisi vedanuluhida kshitiyolu
Matsyaavataarana balagombe kole || 1 ||

Dharmavanaliyalaagi marmava taalida karmahara
Shreemoortiya kole |
Karmahara shreemoortiyu dhareya potta
Koormaavataarana balagombe kole||2||

Dhareya kaddasurana kore daadimda seeli | hore
Hoydaadida narahari kole |
Hore hoydaadida narahari dhareya gedda
Varahaavataarana balagombe kole ||3||

Tarala pralhaadanaagi durula daityana kondu
Karalu vanamaale dharisidda kole |
Karalu vana maale dharisidda narahari
Narasimhaa avataaranna balagombe kole ||4||

Nemisi mooru paada bhoomiya bedidaa |
Hemmeya taa pariharisidda kole |
Hemmeya taa pariharisidda
Braahmananaagi|vaamanaavataranna balagombe kole ||5||

Aagneya meerade agrajara shira |
Sheeghrradimdali iluhida kole |
Sheeghrradimdali iluhida shiravannu bhaargava
Raamana balagombe kole || 6 ||

Kaamadi seeteyanoyda taamarasadavana
Kondu|nema sthaapisida ileyolu kole|
Nema sthaapisida ileyolu shyaamavarna |
Raamana balagombe kole || 7 ||

Dushta daityaranella kutti maduhida | nettane
Giriya ettida kole |
Nettane giriyanettida bottile
Krushnaavataaranna balagombe kole || 8 ||

Kaddu tripura pokku idda satiyara vruta | siddiya
Taanu alidaanu kole |
Siddiya taanu alidaanu buddiyali
Bouddhaavataaranna balagombe kole || 9 ||

Malla maanyaranella hallu muriyalaagi | nalla
Tejiya-nerida kole |
Nalla tejiya- nerida ballidanaagi kalkyaavataarana
Balagombe kole || 10 ||

Vastu paraatpara vistaara toralaagi |
Hattaavataarava dharisida kole |
Hattaavataarava dharisida mahipati
Antaraatmanna balagombe kole || 11 ||