dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Sangavaagali saadhu sangavaagali

Sangavaagali saadhu sangavaagali || pa ||
Sangadinda lingadeha bhangavaagali || a.pa ||

Achyutaanghri nishtara yadrucchalaabha tushtara |
Nishcaya j~jaanavantara | acca bhaagavatara nitya || 1 ||

Tantra saara ashtamahaa-| mantra paripoorna sneha |
Yantradinda moor jagaswa-| tantryana gurimaaduvavara || 2 ||

Pancha samskaara bedha panchayuktaraagi | nitya
Pra-pancha sootra prasanna venkata | panchabaanayyanavara || 3 ||

 

One thought on “Sangavaagali saadhu sangavaagali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s