MADHWA · Ugabogha

Index – Ughabhoga by various hari dasaru

 1. Ugabhoga by Sripadarajaru
 2. Ugabhoga by Vyasarajaru
 3. ugabhoga by Purandara dasaru(Part 1)
 4. ugabhoga by Purandara dasaru(Part 2)
 5. Ugabhogagalu by Vijaya dasaru
 6. Ugabhoga by Sri Gopala dasaru
 7. Ugabhogagalu by Sri Jagannatha dasaru
jagannatha dasaru · MADHWA · ugabhoga

Ugabhogagalu by Sri Jagannatha dasaru

ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಲೇನು
ಆರು ಶಾಪಿಸಲೇನು ಆರು ಕೋಪಿಸಲೇನು
ಆರು ಮುನಿದು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನು
ಮಾರುತಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರರ ಕರುಣವೆನ್ನೊಳಗಿರೆ
ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಲೇನು ?

Āru vandisalēnu āru nindisalēnu
āru śāpisalēnu āru kōpisalēnu
āru munidu mātanāḍadiddare ēnu
mārutāntaryāmi jagannāthaviṭhalana
kāruṇyapātrara karuṇavennoḷagire
āru vandisalēnu āru nindisalēnu?


ಅನಘನೆಂದೊಮ್ಮೆ ನೆನೆದ ಮಾನವ ಪಾಪ-
ವನದಿ ದಾಟುವ ಬಹುವೇಗದಿಂದ
ಜನನ ಮರಣ ಭಯವಿನಿತಿಲ್ಲ ಅವನೇ
ಸಜ್ಜನ ಶಿರೋಮಣಿ ಕಾಣೋ  ಸರ್ವರೊಳು
ಜನಕ  ಜನನಿ ಮೊದಲಾದ ನೂರೊಂದು ಕುಲವ
ಪಾವನ ಮಾಡುವನು ಪ್ರತಿದಿನದಲಿ
ವನಿತಾದಿ ವಿಷಯಂಗಳನುಭವಿಸುತz ತನ್ನ
ಮನೆಯೊಳಿರಲವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೋ
ಸನಕಾದಿಮುನಿಗಳ  ಮನಕೆ ನಿಲುಕದಿಪ್ಪ
ಘನಮಹಿಮನೇ ಬಂದು ಕುಣಿವ ಮುಂದೆ
ಹನುಮವಂದಿತ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲರೇಯ
ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ತಾ ಆವಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

Anaghanendom’me neneda mānava pāpa-
vanadi dāṭuva bahuvēgadinda
janana maraṇa bhayavinitilla avanē
sajjana śirōmaṇi kāṇō  sarvaroḷu
janaka  janani modalāda nūrondu kulava
pāvana māḍuvanu pratidinadali
vanitādi viṣayaṅgaḷanubhavisutaz tanna
maneyoḷiralava jīvanmuktanō
sanakādimunigaḷa  manake nilukadippa
ghanamahimanē bandu kuṇiva munde
hanumavandita jagannāthaviṭhalarēya
animitta bandhu tā āvāva kāladalli

 

 

MADHWA · Ugabogha · ugabogha

My favorite Ugabhoga collection

Sri Sripadarajaru

ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಧನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ವನಿತೆಯಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ತನಯರಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಇನಿತು ಸಂತೋಷ ಅವರವರಿಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ
ನೆನೆವೋ ಸಂತೋಷ ಎನಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗವಿಠಲ

Maneyinda santōṣa kelavarige lōkadalli dhanadinda santōṣa kelavarige lōkadalli vaniteyiṁ santōṣa kelavarige lōkadalli tanayariṁ santōṣa kelavarige lōkadalli initu santōṣa avaravarigāgali ninna nenevō santōṣa enagāgali nam’ma raṅgaviṭhala

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ
ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ
ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಿ
ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು
ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲು
ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ

Dhyānavu kr̥tayugadi yajana yajñavu trētāyugadi dānavāntakana dēvatārcane dvāparayugadi ā mānavarigeṣṭu phalavo aṣṭu phalavu kaliyugadi gānadali kēśavayenalu kaigūḍuvanu Ranga vittala

Purandara dasaru

ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯ ಪ್ರಸಂಗ
ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಗೋದಾವರಿ ಸಿಂಧು
ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥವು ಬಂದು ಎಣೆಯಾಗಿ ನಿಂದಿರಲು
ವಲ್ಲಭ ಪುರಂದರವಿಠಲನೊಪ್ಪಿದನು ||

Elli harikatheya prasanga
Alli gange yamune godavari sindhu
Ella tirthavu bandu eneyagi nindiralu
Vallaba purandaravithalanoppidanu ||

ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭದಿನ
 ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ 
ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭತಾರೆ
 ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭಕರಣ 
ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭಯೋಗ
 ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭಲಗ್ನ
ಇಂದು ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ
 ಪಾಡಿದ ದಿನವೆ ಶುಭದಿನವು

Indina dina subadina
Indina vara subavara
Indina tare subatare
Indina karana subakarana
Indina yoga subayoga
Indina lagna subalagna
Indu purandaravithalarayana
Padida dinave subadinavu

ಆನೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿಮೂಲ ಬಂದಂತೆ |
ಅಜಾಮಿಳನು ಕರೆದರೆ ನಾರಾಯಣನು ಬಂದಂತೆ |
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯ ಕರೆದರೆ ವಾಸುದೇವ ಬಂದಂತೆ |
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ |
ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನು ನಾ ಕರೆದರೆ |
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ |

Aneyu karedare adimula bandante |
Ajamilanu karedare narayananu bandante |
Adaviyalli dhruvaraya karedare vasudeva bandante |
Sabeyalli draupadi karedare srikrushna bandante |
Ninna dasara dasanu na karedare |
Enna palisabeku purandara vithala |

ಜಯ ಹರಿಯೊಂಬುದೆ ಸುದಿನವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ತಾರಾಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ಚಂದ್ರಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ವಿದ್ಯಾಬಲವು 
ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ದೈವಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಬಲವಯ್ಯಾ ಸುಜನರಿಗೆ ||

Jaya hariyombude sudinavu
Jaya hariyembude tarabalavu
Jaya hariyembude candrabalavu
Jaya hariyembude vidyabalavu
Jaya hariyembude daivabalavu
Jaya hari purandaravithalana
Balavayya sujanarige ||

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ
 ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಸಿರಿಗೆ
ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನಿಗೆ 
ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ ||

Subavidu shobana harige
Subavidu shobana sirige
Subavidu purandaravitthalarayanige
Subavidu shobana harige ||

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ಮೆರೆಸುವೆ 
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ
 ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವುಣಿಸುವೆ
 ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿರಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯೊ ದೇವ
 ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ondu kaladalli Ane kudure melmeresuve
Ondu kaladalli barigalalli nadesuve
Ondu kaladalli mrushtannavunisuve
Ondu kaladalli upavasavirisuve
Ninna mahimeya nine balleyo deva
Pannanngasayana sripurandara vittala||

ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ
 ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಬಂದಂತೆ
 ಮುಚುಕುಂದಗೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಬಂದಂತೆ
ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಂತೆ
 ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ
 ವಿಭೀಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಂದಂತೆ
 ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಬಂದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ನಿಂದು
 ಸಲಹಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Baliya manege vamana bandante
Bagirathage srigange bandante
Mucukundage sri mukunda bandante
Gopiyarige govinda bandante
Vidurana manege sri krushna bandante
Vibishanana manege sri rama bandante
Ninna namavu bandu enna naligeyali nindu
Salahali sri purandaravithala||

ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಿಂದ
ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಭರದಿಂದ
ಈ ಎರಡರ ಬಾಧೆಗೆ ನಾನೊಳಗಾದೆನೊ
ಸಲಹೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Hagalu ninna neneyalilla hasivu tr̥ṣeyinda iruḷu ninna neneyalilla nidrebharadinda ī eraḍara bādhege nānoḷagādeno salaho purandaraviṭhala purandaraviṭhala ||

Vijaya dasaru

ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಖಡ್ಗ ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಹಲಿಗೆ
ಅಂದವಾಗಿ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಿವಾರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಬಂದು ಬದಿಯಲಿ ನಿತ್ಯ ಬಾರಾಸನಾಗಿ ನಿಂದು
ಹಿಂದು ಮುಂದುಪದ್ರವವಾಗದಂತೆ
ಇಂದಿರೆರಮಣ ಕಾಯುತ್ತಲಿರೆ ಎನಗಾವ
ಬಂಧಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ
ಕಂದರ್ಪನಯ್ಯಾ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ
ದೇವ ಆಪತ್ತು ಬರಲೀಯ ನೋಡಿ

Ondu kaiyali khaḍga ondu kaiyali halige andavāgi piḍidukoṇḍu divārātriyali bandu badiyali nitya bārāsanāgi nindu hindu mundupadravavāgadante indireramaṇa kāyuttalire enagāva bandhakagaḷu illa dhan’ya dhan’ya kandarpanayyā siri vijaya viṭhṭhalarāya dēva āpattu baralīya nōḍi

ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿರಾ ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಪುದು
ಎತ್ತಿ ಕರವ ಮುಗಿವೆ ವಿನಯದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಘನವಯ್ಯ
ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ
ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯುಂಟು
ಅತ್ತ ಎಳೆಸದಿರಿ ದುಸ್ಸಂಗಕ್ಕೆ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿಜ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವರು
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಗುವ ಮಾರ್ಗವಿತ್ತು
ಉತ್ತಮ ಗುಣದಲ್ಲೆ ಮೊದಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಪ
ಅರ್ಥಿಯಾಗಲಿ ಆ ತರುವಾಯದಿ
ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ
ತುತಿಸಿ ಆತನ್ನ ಚರಣ ನೋಳ್ಪದ ಮಾಡು||

Tatvābhimānigaḷirā uttara pālipudu etti karava mugive vinayadalli ātmadoḷage nim’ma vyāpāra ghanavayya tattasthānadalli nityavāgi daityarige sarvada nim’ma prēraṇeyuṇṭu atta eḷesadiri dus’saṅgakke cittadalli nīvē nija vyāpāra māḍuvaru satyakke eraguva mārgavittu uttama guṇadalle modale nim’ma pūjipa arthiyāgali ā taruvāyadi uttama ślōka sirivijayaviṭhalanna tutisi ātanna caraṇa nōḷpada māḍu||

Gopala dasaru

ಅನ್ಯರಿಂದಲಿ ಸುಖವಾಯಿತೆಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಕ್ಲೇಶ ಮೇಲಯ್ಯ
ನಿನ್ನರಿಯದೆ ಅನ್ಯರ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರುಡ ಮೇಲಯ್ಯ
ಪುಣ್ಯಪಾಪವರಿಯದೆ ಬದುಕುವ ಮನು-
ಜನಿಗಿಂತ ನಾಯಿಕುನ್ನಿ ಲೇಸಯ್ಯ ಕುಲ-
ಹೀನನಾದರು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನು
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಮತಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಯ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ

An’yarindali sukhavāyitembuvudakkinta ninnindāyitemba klēśa mēlayya ninnariyade an’yara ballenembudakkinta kaṇṇilladiruva kuruḍa mēlayya puṇyapāpavariyade badukuva manu- janiginta nāyikunni lēsayya kula- hīnanādaru sukha duḥkhagaḷanu ninnindāyitemba mati cennāgi tiḷisayya gōpālaviṭhala

Achalananda vittala

ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಪಾಲು
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಗಂಡನಿಗಿಲ್ಲಾ |
ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಯದಲ್ಲಾ
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದಪಾಪ ಗಂಡನಿಗೇ|
ತೋಂಡರಕ್ಷಕ ಅಚಲಾನಂದ ವಿಠಲಾ ನೀ ಗಂಡ-ನಾ ಹೆಂಡತಿ* ||

Gaṇḍa māḍida puṇya heṇḍatige samapālu heṇḍati māḍida puṇya gaṇḍanigillā | gaṇḍa māḍida pāpa heṇḍatiyadallā heṇḍati māḍidapāpa gaṇḍanigē| tōṇḍarakṣaka acalānanda viṭhalā nī gaṇḍa-nā heṇḍati* ||

MADHWA · ugabhoga · vyasarayaru

Ugabhoga by Vyasarajaru

ಜಾರತ್ವವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಗೋಪೀಜನ ಜಾರನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ?
ಚೋರತ್ವವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ನವನೀತ ಚೋರನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ?
ಕ್ರೂರತ್ವವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಮಾವನ ಕೊಂದವನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ?
ಪ್ರತಿದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ
ಪತಿತಪಾವನನೆಂದು ಕರೆದರೆ ಸಾಲದೆ?
ಇಂತಿಪ್ಪ ಮಹಿಮೆಯೊಳೊಗೊಂದನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ
ಸಂತಸದಿ ನೆನೆಯೆ ಸಲುವ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ||

jAratvavanu mADida pApagaLigellA
gOpIjana jAranegdare sAlade?
cOratvavanu mADida pApagaLigella
navanIta cOranegdare sAlade?
krUratvavanu mADida pApagaLigella
mAvana kogdavanegdare sAlade?
pratidivasa mADida pApaggaLige ellA
patitapAvananegdu karedare sAlade?
igtippa mahimeyoLogogdannAdarU omme
santasadi neneye saluva sirikRuShNa |


ಕಂಗಳು ಚೆಲುವನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣಂಗಳು ವಾರುತಿಯ ಕೇಳಿ
ಹಿಂಗದೆ ನಾಮವ ವದನದಿ ಸವಿಯುತ್ತ ಪದಂಗಳ ಮನದಿ ನೆನೆನೆನೆದು
ರೋಮಂಗಳು ಪುಳಕಿತವಾಗಿ ಲೋಕಂಗಳ ಕಡಲೊಳು ಮುಳುಗಿ ಮೈಯುಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬುತ್ತ
ಅಂಗವ ಮೆರೆದಾನಂದದಿ ರಂಗಾ ಎನುತಿದ್ದರೆ ಸಾಲದೆ
ಮಂಗಳ ಜಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗವನೊಲ್ಲೆನೋ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯ||

kangaLu celuvanu nODi karNangaLu vArutiya kELi
higgade nAmava vadanadi saviyutta padangaLa manadi nenenenedu
rOmaggaLu puLakitavAgi lOkangaLa kaDaloLu muLugi maiyubbi kobbutta
angava meredAnandadi rangA enutiddare sAlade
mangaLa jayavannu karuNisO mattondu sangavanollenO sirikRuShNarAya||


ನೀರಿಲ್ಲದ ಭಾವಿ ಊರಿಲ್ಲದ ಮಠವು
ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಮರ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಲತೆ
ಧನವಿಲ್ಲದ ದಾತ ದಯವಿಲ್ಲದ ನಾಥ
ಮನಸಿಲ್ಲದ ಶಕುತಿ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ
ನರಹರಿ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನದ
ನರರಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ||

nIrillada BAvi Urillada maThavu
neraLillada mara Palavillada late
dhanavillada dAta dayavillada nAtha
manasillada Sakuti Bayavillada Bakuti
narahari mukunda SrIkRuShNa ennada
narariddu PalavEnu illadiddare Enu


ನಿನ್ನ ಎಂಜಲನುಂಡು ನಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಡೆಯುಟ್ಟು
ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬೆನ್ನಬಿಡದಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನ ಓಲೈಸಲೇಕೊ ಕೃಷ್ಣ
ಸಂಚಿತವನುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು
ನಿನ್ನ ಓಲೈಸಲೇಕೋ ಕೃಷ್ಣ
ದಿನಕರನುದಿಸಿ ಕತ್ತಲೆ ಪೋಗದಿದ್ದರೆ
ಹಗಲೇನೋ ಇರುಳೇನೊ ಕುರುಡಂಗ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ||

ninna enjalanunDu ninna beLLuDeyuTTu
munna mADida karma bennabiDadiddare
ninna OlaisalEko kRuShNa
sancitavanuMDu prapancadoLage biddu
ninna OlaisalEkO kRuShNa
dinakaranudisi kattale pOgadiddare
hagalEnO iruLEno kuruDanga sirikRuShNa


ಆವ ಜನುಮದ ತಾಯಿ ಆವ ಜನುಮದ ತಂದೆ
ಆವ ಜನುಮದ ಸತಿ ಆವಜನುಮದ ಸುತರು
ಆವ ಜನುಮದ ಬಂಧು ಆವ ಜನುಮದ ಬಳಗ
ಆವ ಜನುಮದ ಪಿಂಡ ಆವಂಗೆ ಜನಿಸುವೆವೊ
ನೀ ವೊಲಿದು ಪಾಲಿಸೈ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯ||

Ava janumada tAyi Ava janumada tande
Ava janumada sati Avajanumada sutaru
Ava janumada bandhu Ava janumada baLaga
Ava janumada pinDa Avange janisuvevo
nI volidu pAlisai sirikRuShNarAya

MADHWA · purandara dasaru · ugabhoga

ugabhoga by Purandara dasaru(Part 1)

ಅಣಕದಿಂದಾಗಲಿ ಡಂಭದಿಂದಾಗಲಿ
ಇದ್ದಾಡಾಗಲಿ ಬಿದ್ದಾಡಾಗಲಿ
ತಾಗಿದಾಡಾಗಲಿ ತಾಕಿಲ್ಲದಾಡಾಗಲಿ
ಮರೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆಯಾಗಲಿ ಹರಿಹರಿಯೆಂದವನಿಗೆ
ನರಕದ ಭಯವೇಕೆ ಯಮಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಿದರೇನು
ಯಮಪಟ್ಟಣ ಬಟ್ಟಬಯಲಾದರೇನು
ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Anakadindagali dambadindagali
Iddadagali biddadagali
Tagidadagali takilladadagali
Maredu mattommeyagali harihariyendavanige
Narakada bayaveke yamapattana kattidarenu
Yamapattana battabayaladarenu
Haridasarige purandara vittala||


ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣ ತಪ್ಪುವಾಗ
ಅನೇಕ ಬಂಧುಗಳು ಲಕ್ಷವೈದ್ಯರುಗಳು
ಇರಲಾಗಿ ಕಣ್ಣುಕಣ್ಣು ಬಿಡುವರು
ತಾಪಸಿಯರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು
ಅಂಜಬೇಡೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಜನಾಭನೆ ಬಂದು
ಆಪತ್ತುಗಳ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Sripatiya katakshavikshana tappuvaga
Aneka bandhugalu lakshavaidyarugalu
Iralagi kannukannu biduvaru
Tapasiyaranyadolage obba ontiyagiralu
Anjabedemdu namma kanjanabane bandu
Apattugala pariharisuva namma purandara vittala||


ಆವಾವ ಯುಗದಲಿ ವಿಷ್ಣುವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ
ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕಾಗಿಪ್ಪದಾಗಿ
ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ
ಸಾದೃಶ್ಯಂಗಳು ಪಂಚವಿಧ ಮುಕುತಿದಾಯಕ
ಭರಿತ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Avava yugadali vishnuvyapakanagi
Vishnu iddalli vishnu lokakagippadagi
Salokya sarupya samipya sayujya
Sadrusyangalu panchavidha mukutidayaka
Barita namma purandara vittala||


ಅಣುವಾಗಬಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾಗಬಲ್ಲ
ಅಣು ಮಹತ್ತೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ
ರೂಪನಾಗಬಲ್ಲ ಅರೂಪನಾಗಬಲ್ಲ
ರೂಪ ಅರೂಪ ಎರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ
ಸುಗುಣನಾಗಬಲ್ಲ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಬಲ್ಲ
ಸುಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಎರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ
ವ್ಯಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲ
ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ
ಘಟಿತಾಘಟಿತಾಚಿಂತ್ಯಾದುಭುತ
ಸ್ವಗತ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Anuvagaballa mahattagaballa
Anu mahatteradondagaballa
Rupanagaballa arupanagaballa
Rupa arupa eradondagaballa
Sugunanagaballa nirgunanagaballa
Suguna nirguna eradondagaballa
Vyaktanagaballa avyaktanagaballa
Vyakta avyakta eradondagaballa
Gatitagatitacintyadubuta
Svagata svarupa namma purandara vittala||


ತಂದೆ ನಾ ತಂದೆ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ
ಕಾಮದಲಿ ತಂದೆ ನೀ ಕ್ರೋಧದಲಿ ತಂದೆ
ತಾಮಸ ಕಡುಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ
ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ
ಎಂಭತ್ತನಾಲಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ
ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಹೇಗಾದರಾಗಲಿ ಮುಂದೆನ್ನ ಸಲಹೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Tande na tande ni tande na bande
Kamadali tande ni krodhadali tande
Tamasa kaduyoniyalli ni tamde na bande
Ondalla eradalla muralla nalkalla
Embattanalaku laksha yoniyalli ni tande na bande
Hindina janma hegadaragali mundenna salaho purandara vittala||


ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಬಯಲೆಂದು ಬಗೆವನೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಗಾರ
ಅಗಣಿತಗುಣ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿಂತೆಂದು
ಬಗೆವನೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯಿ
ನೀ ಸೇವ್ಯ ಜಗದೊಡೆಯ ನೀನಿರಲು
ಅನ್ಯದೇವರೊಡೆಯನೆಂದು
ಬಗೆವನೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಮದ್ಯಪಾನಿ
ಜಗದ ತಂದೆ ನೀನು , ನಿನ್ನ ದಾಸನೆನ್ನದೆ
ನೀನು ತಾನೆಂದು ಬಗೆವವ ಜಗದೊಳಗೆ ಗುರುತಲ್ಪಗ
ಇವರ ಸಂಸರ್ಗಿ ತತ್ಸಂಯೋಗಿಗಳು
ಇವರು ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಿಗಳು
ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀ ಸತ್ಯ ನೀ ಸತ್ಯ ನೀ ಸೇವ್ಯ
ಅಗಣಿತಗುಣಗಣನಿಲಯ ನೀನೆ
ತಂದೆ ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ನೀನು
ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಸಂಗ ಸಕಲ ಸುಖಸಂಪದವು
ನಂಬಿದೆನೊ ಸಲಹೋ ಪುರಂದರವಿಠಲರೇಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ||

Jagadantaryami ninu, ninna bittu
Bayalendu bagevane brahmahatyagara
Aganitaguna ninu, ninna gunagalimtendu
Bagevane jagadolage svarnasteyi
Ni sevya jagadodeya niniralu
Anyadevarodeyanendu
Bagevane jagadolage madyapani
Jagada tande ninu , ninna dasanennade
Ninu tanendu bagevava jagadolage gurutalpaga
Ivara samsargi tatsamyogigalu
Ivaru pancamahapatakigalu
Idara karanadinda ni satya ni satya ni sevya
Aganitagunagananilaya nine
Tande jagadantaryami ninu
Ninna dasara sanga sakala sukasampadavu
Nambideno salaho purandaravithalareya ayyayya ayya ||


ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬೊ ಹಿರಿಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ
ಈ ನರಪುತ್ರರಿಂದ ಆಹೋದೇನಯ್ಯ
ಪದ್ಮನಾಭನೆಂಬೊ ದೊಡ್ಡ ಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ
ಈ ದಡ್ಡಪುತ್ರನಿಂದಲಿ ಆಗೊ ಗತಿಯೇನಯ್ಯ
ಶ್ರೀಕೇಶವನೆಂಬೊ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ
ಈ ನಷ್ಟಪುತ್ರರಿಂದಲಾಗೋ ಗತಿಯೇನಯ್ಯ
ಪುರಂದರವಿಠಲನೆಂಬೊ ಪುಣ್ಯಪುತ್ರನಿರಲಾಗಿ
ಅನ್ಯಪುತ್ರರಿಂದಲಿ ಆಗೊ ಗತಿಯೇನಯ್ಯ ||

Harisarvottamanembo hiriputraniralagi
I naraputrarinda ahodenayya
Padmanabanembo dodda putraniralagi
I daddaputranindali Ago gatiyenayya
Srikesavanembo jyeshthaputraniralagi
I nashtaputrarindalago gatiyenayya
Purandaravithalanembo punyaputraniralagi
Anyaputrarindali Ago gatiyenayya ||


ತುಲಸಿಯಿರಲು ತುರುಚಿಯನು ತರುವಿರೊ
ಗಂಗೆಯಿರಲು ತೋಡಿದ ಕೂಪದಿ ಪಾನವ ಮಾಡಿದೆ
ರಾಜಹಂಸವಿರಲು ಕೋಯೆಂದು ಕೂಗುವ ಕೋಳಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದೆ
ಬಾವನವಿರಲು ಬೇಲಿನ ನೆಳಲೊರಗಿದೆ
ತಾಯಿ ಮಾರಿ ತೊತ್ತ ತರುವ ಮಾನವನಂತೆ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀನಿರಲನ್ಯತ್ರ ದೈವಂಗಳ ಎಣಿಸಿದೆ ||

Tulasiyiralu turuciyanu taruviro
Gangeyiralu todida kupadi panava madide
Rajahamsaviralu koyendu kuguva kolige halerede
Bavanaviralu belina nelaloragide
Tayi mari totta taruva manavanante
Purandara vittalaniniralanyatra daivangala eniside ||


ಹುಟ್ಟುವ ಭೀತಿ ಹೊಂದುವ ಭೀತಿ
ವಿಟ್ಠಲನಂಘ್ರಿಯ ನೆನೆಯದವರಿಗೆ
ಕಾಲನ ಭೀತಿ ಕರ್ಮದ ಭೀತಿ ಗೋ-
ಪಾಲನ ದಾಸನಾಗದವನಿಗೆ |
ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗದ ಮಹಾಭೀತಿ ಶ್ರೀ-
ಹರಿನಾಮನುಚ್ಛರಿಸದವಗೆ
ಹಲವು ಮಾತಿನ್ನೇನು ಹಲವು ಭೀತಿ
ಚೆಲುವ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲನ್ನ ಪೂಜಿಸದವಗೆ ||

Huttuva biti honduva biti
Vitthalanangriya neneyadavarige
Kalana biti karmada biti go-
Palana dasanagadavanige |
Arishadvargada mahabiti sri-
Harinamanuccarisadavage
Halavu matinnenu halavu biti
Celuva purandaravitthalanna pujisadavage ||


ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂದೆನಿಸಿದ ಜನರು ಭಂಗಪಡಲುಬೇಕು
ದಿನಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನ ಉದಕ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕಾಣದೆ ಇರಬೇಕು
ಬೆನ್ನ್ಹತ್ತಿ ರೋಗಗಳು ಹತ್ತಿ ಇರಲುಬೇಕು
ತನ್ನವರ ಕೈಯಿಂದ ಛೀಯೆನಿಸಿಕೊಳಬೇಕು
ಪನ್ನಗಶಯನ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ninna Baktarendenisida janaru bangapadalubeku
Dinapratidina anna udaka vastragalu kanade irabeku
Bennhatti rogagalu hatti iralubeku
Tannavara kaiyinda ciyenisikolabeku
Pannagasayana purandara vittala||


ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪಿಡಿದು ನಾ ನಿಲ್ಲುವೆ
ನಿನ್ನ ಪಂಜು ಹಿಡಿದು ಒಡ್ಡಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುವೆ
ನಿನ್ನ ಛತ್ರಚಾಮರ ಪಿಡಿದೇಳುವೆ
ನೀರು ನಿವಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಬ್ಬುವೆನು
ಬಿಡೆನು ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲವ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಬಿಡೆನು ||

Ninna kalhejjeya pididu na nilluve
Ninna panju hididu oddi bobbiduve
Ninna catrachamara pidideluve
Niru nivalisikondu kobbuvenu
Bidenu bidenu ninna caranakamalava
Purandara vittalaninna padava bidenu ||


ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಚ್ಯುತಗರ್ಪಿತವಲ್ಲದನ್ನ ಕಂ-
ಗೆಟ್ಟು ತುತಿಸಬೇಡ ಹರಿಯಲ್ಲದನ್ಯತ್ರ
ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಭೂಸುರರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಜನರ ಸಂಗ ಬೇಡ
ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನಂಘ್ರಿಯ ನೆನೆಯುತಲಿರು
ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಭೂಸುರರಲ್ಲಿ ||

Muttabeda acyutagarpitavalladanna kan-
Gettu tutisabeda hariyalladanyatra
Kashta beda busuraralli dushtajanara sanga beda
Sri purandaravithalanangriya neneyutaliru
Kashta beda busuraralli ||


ಆದಿಸೃಷ್ಟಿಯಲಾರು ಮೊದಲೆ ಉದಿಸಿದರೇನು , ಅವರವರೆ ಅಧಿಕರಧಿಕರಯ್ಯ
ಕಾಲಾಜಯಾದಿಗಳು ಮೊದಲೆ ಉದಿಸಿದರೇನು , ಅವರವರೆ ಅಧಿಕರಧಿಕರಯ್ಯ
ಅವರಂತರಂತರ ಅವರ ನೋಡಯ್ಯ , ಅವರವರೆ ಅಧಿಕರಧಿಕರಯ್ಯ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸಂತತಿ ನೋಡಯ್ಯ , ಅವರವರೆ ಅಧಿಕರಧಿಕರಯ್ಯ ||

Adisrushtiyalaru modale udisidarenu , avaravare adhikaradhikarayya
Kalajayadigalu modale udisidarenu , avaravare adhikaradhikarayya
Avarantarantara avara nodayya , avaravare adhikaradhikarayya
Purandaravithalana santati nodayya , avaravare adhikaradhikarayya ||


ಅಪಾಯ ಕೋಟಿಕೋಟಿಗಳಿಗೆ
ಉಪಾಯ ಒಂದೆ ಹರಿಭಕ್ತರ ತೋರಿಕೊಟ್ಟು
ಉಪಾಯ ಒಂದೆ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆಂದು
ಬೋವಿಟ್ಟು ಕರೆವ ಉಪಾಯ ಒಂದೆ ||

Apaya kotikotigalige
Upaya onde haribaktara torikottu
Upaya onde purandaravithalanendu
Bovittu kareva upaya onde ||


ಹರಿಗುರುಗಳಿಗೆರಗದೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಎರಗದೆ
ಕೆರವ ತಿಂಬೊ ನಾಯಿಗೆ ತುಪ್ಪವಾಗ ಸೊಗಸುವುದೆ
ಹರಿನಾಮಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರು ಕರಗುವರಲ್ಲದೆ
ನರಕಭಾಜನನಿಗು ಪಾಮರರು ಕರಗುವರೆ
ಚಂದ್ರಕಿರಣಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಒಸರುವುದಲ್ಲದೆ
ಗೋರಿಕಲ್ಲು ಒಸರುವುದೆ ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Harigurugaligeragade haribakti eragade
Kerava timbo nayige tuppavaga sogasuvude
Harinamakke haridasaru karaguvarallade
Narakabajananigu pamararu karaguvare
Candrakiranake candrakanti osaruvudallade
Gorikallu osaruvude siripurandara vittala||


ಸೂಸಲಾಸೆಗೆ ಪೋಗಿ ಬಡಿಗಲ್ಲಿನೊಳು ಸಿಕ್ಕಿದ
ಮೂಷಕನ ತೆರನಾದೆನೊ ಎಲೊ ದೇವ
ಹೇಸಿಕೆ ವಿಷಯಂಗಳಿಗೆ ಎರಗುತಿದೆ ಎನ್ನ ಮನ
ಘಾಸಿಯಾದೆನೊ ಹೃಷಿಕೇಶ ನೀ ಸಲಹಯ್ಯ
ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ಗುರು ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಿನ್ನ
ದಾಸರ ಸಂಗದೊಳು ಇರಿಸೆನ್ನ ಅನವರತ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆಯಯ್ಯ ||

Susalasege pogi badigallinolu sikkida
Mushakana teranadeno elo deva
Hesike vishayangalige eragutide enna mana
Gasiyadeno hrushikesa ni salahayya
Vasavarcita guru purandara vittalaninna
Dasara sangadolu irisenna anavarata klesa kaleyayya ||


ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ದಾವನ ಮಹಿಮೆ
ಸುಖಪೂರ್ಣ ಸುರವರಾರ್ಚಿತ ಪಾದ
ಶಕಟಮರ್ದನ ಶಾರದೇಂದುವಕ್ತ್ರ
ರುಚಿಕರ ವರಕಲ್ಯಾಣರಂಗ
ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Sakala srutipuranagalella davana mahime
Sukapurna suravararcita pada
Sakatamardana saradenduvaktra
Rucikara varakalyanaranga
Rukminiramana paripurna namma purandara vittala||


ಮರ್ಕಟನ ಕೈನೂಲು ಗುಕ್ಕರಿಯ ತೆರನಂತೆ
ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೆನ್ನ
ಹಿಕ್ಕಿ ಹೀರುತಲಿವೆ ಏಕೆ ನೋಡುತಲಿದ್ಯೊ
ಅಕ್ಕಟಕಟ ನಿನ್ನ ದಾಸನಲ್ಲವೆ ನಾನು
ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯ ತೋರಿಸೋ
ಪಕ್ಕದೊಳಗಿಟ್ಟು ಸಲಹೊ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Markatana kainulu gukkariya teranante
Sikkikondu kamakrodhadigalenna
Hikki hirutalive Eke nodutalidyo
Akkatakata ninna dasanallave nanu
Sikku bidisi ninna Bakutiya toriso
Pakkadolagittu salaho sripurandara vittala||


ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆರಳ ಜಪ
ಒಂದೇ ಅಯಿದು ಗೆರೆಯ ಜಪ
ಒಂದೇ ಹತ್ತು ಪುತ್ರ ಜೀವಿಮಣಿಯ ಜಪ
ಒಂದೇ ನೂರು ಶಂಖದ ಮಣಿಯ ಜಪ
ಒಂದೇ ಸಾವಿರ ಹವಳದ ಜಪ
ಒಂದೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯ ಜಪ
ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ಸುವರ್ಣಮಣಿಯ ಜಪ
ಒಂದೇ ಕೋಟಿ ದರ್ಭೆಗಂಟಿನ ಜಪ
ಒಂದೇ ಅನಂತ ಶ್ರೀತುಳಸಿಮಣಿಯ ಜಪವೆಂದು
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪೇಳ್ವ ||

Onde ondu berala japa
Onde ayidu gereya japa
Onde hattu putra jivimaniya japa
Onde nuru sankada maniya japa
Onde savira havalada japa
Onde hattu savira muttina maniya japa
Onde laksha suvarnamaniya japa
Onde koti darbegantina japa
Onde ananta sritulasimaniya japavemdu
Purandara vittalapelva ||


ಎರಡು ಘಳಿಗೆ ಬೆಳಗು ಇರಲು ಗೃಹಸ್ಥಗೆ ಸ್ನಾನ
ಕರವ ಮುಗಿದು ಮಾಡೊ ಸಂಕಲ್ಪ ವೇದ
ಪರಮಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಧರ್ಮವೆಂದು
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಾಲಿಸುವ |

Eradu galige belagu iralu gruhasthage snana
Karava mugidu mado sankalpa veda
Paramapunyatma brahmanadharmavendu
Purandara vittalamecci palisuva ||

ಮಲ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಕರದಲ್ಲಿ ಜಲವಿರೆ
ಮಲಕೆ ಸಮಾನ ಅದು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ
ವಿಲಸಿತ ಕರ್ಮವಾಚರಿಸಿ ಹರಿಯ ನೆನೆಯು
ಒಲಿವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Mala mutra maduvaga karadalli jalavire
Malake samana adu Suddhavalla
Vilasita karmavacarisi hariya neneyu
Oliva purandara vittala||


ಗುರುಕರುಣ ಹೊಂದುವುದು ಪರಮದುರ್ಲಭವಯ್ಯ
ಪರಿಪರಿ ವ್ರತಗಳ ಚರಿಸಲು ಫಲವೇನು
ಶರೀರಾದಿ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರ ಬಾಂಧವರು
ಇರಿಸೋರೆ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧನದಿ
ನಿರತವು ಗುರುಪಾದ ನಿಜವಾಗಿ ಮನದಲ್ಲರಿತು ಭಜಿಸಲು
ಅಖಿಳಸಂಪದವಕ್ಕು ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Gurukaruna honduvudu paramadurlabavayya
Paripari vratagala carisalu palavenu
Sariradi putra mitra kalatra bandhavaru
Irisore sadgatige sadhanadi
Niratavu gurupada nijavagi manadallaritu Bajisalu
Akilasampadavakku purandara vittala||


ಬೆನಕನನೊಲ್ಲೆನವ್ವ , ತುಲಕಿ ಆಡುವನ
ಷಣ್ಮುಖನನೊಲ್ಲೆನವ್ವ, ಬಹುಬಾಯಿಯವನ
ಇಂದ್ರನನೊಲ್ಲೆನವ್ವ , ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನವ್ವ
ಚಂದ್ರನನೊಲ್ಲೆನವ್ವ , ಕಳೆಗುಂದುವವನ
ರವಿಯನೊಲ್ಲೆನವ್ವ , ಉರಿದು ಮೂಡುವನ
ಹರನನೊಲ್ಲೆನವ್ವ , ಮರುಳುಗೊಂಬುವನ
ಚೆನ್ನರಾಯ ಚೆಲುವ ಜಗಕೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನ ಕರೆದು
ತಾರೆ ಎನಗೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Benakananollenavva , tulaki aduvana
Shanmukananollenavva, bahubayiyavana
Indrananollenavva , maiyella kannanavva
Candrananollenavva , kalegunduvavana
Raviyanollenavva , uridu muduvana
Harananollenavva , marulugombuvana
Cennaraya celuva jagakella odeyana karedu
Tare enage purandaravithala||


ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಎಂಬುವರ ಎರಡು ದಾಡಿ ಸೀಳಿ
ಹಲ್ಲುದುರಕುಟ್ಟಬೇಕು ಹರಿಭಕ್ತರಾದವರು
ಸಲ್ಲದು ಸಲ್ಲದು ಈ ಮಾತು , ಸಂಶಯ ಬೇಡಿರೋ
ಕಲ್ಲ ನಾರಿಯ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ella onde embuvara eradu dadi sili
Halludurakuttabeku haribaktaradavaru
Salladu salladu I matu , samsaya bediro
Kalla nariya madida sripurandara vittala||


ಉದಯಕಾಲದ ಜಪ ನಾಭಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿ
ವದನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲಕೆ ನಿತ್ಯ
ಪದುಮನಾಭ ತಂದೆ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ
ಇದೇ ಗಾಯತ್ರಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಬೇಕೊ ||

Udayakalada japa nabige sariyagi
Hrudayakke sariyagi madhyahnadi
Vadanakke samanagi sayankalake nitya
Padumanaba tande purandaravithalage
Ide gayatriyinda japisabeko ||


ಎನ್ನಮ್ಮ ಸಿರಿದೇವಿ ಇನ್ನು ಅರಿಯಳು ಮಹಿಮೆ
ಕುನ್ನಿ ಮಾನವನು ನಾನೇನು ಬಲ್ಲೇನು
ಪನ್ನಗಾದ್ರಿನಿಲಯನೆ ಪಾವನಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ
ಎನ್ನನುದ್ಧರಿಸಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ennamma siridevi innu ariyalu mahime
Kunni manavanu nanenu ballenu
Pannagadrinilayane pavanamurti krushna
Ennanuddharisayya purandara vittala||


ಎನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ
ಹರಿದಾಸನೆಂದೆನ್ನ ಕರೆವರು ಸಜ್ಜನರು
ಹರಿದಾಸನ್ನ ಯಾಮ್ಯರು ಎಳೆವರೆಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Enage ninnalli Bakti irali illadirali
Haridasanendenna karevaru sajjanaru
Haridasanna yamyaru elevaremba apakirtiyannu
Pariharisikollo sripurandara vittala||


ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರು ಮೋಹಿಸುವರಲ್ಲದೆ
ಪುರುಷರಿಗೆ ಪುರುಷರು ಮೋಹಿಸುವರುಂಟೆ
ಹರಿ ಪರಮಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಪುರುಷ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ನಿನಗೆ ಮೋಹಿಸುವರು
ತಿರುವೇಂಗಳಪ್ಪ ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲ
ಧರೆಯೊಳು ನೀನು ಮೋಹನರೂಪ ಕಾಣೊ ||

Striyarige purusharu mohisuvarallade
Purusharige purusharu mohisuvarunte
Hari paramapurusha purushottama
Purusha brahmadigalu ninage mohisuvaru
Tiruvengalappa siripurandaravithala
Dhareyolu ninu mohanarupa kano ||


ಸಕಲ ಸಾಧನಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು
ಭಕುತಿಸಾಧನವಲ್ಲದನ್ಯ ಸಾಧನವುಂಟೆ
ಭಕುತಿಗಭಿಮಾನಿ ಭಾರತಿಯ ಕರುಣದಿಂ
ಮುಕುತಿಗೆ ಪಥವೆಂದು ಮನವಿಟ್ಟು ಭಜಿಸಿರೊ
ಅಖಿಳೇಶ ಪುರಂದರವಿಠಲ ತಾನೊಲಿವ ||

Sakala sadhanakella siddhigolisuvudu
Bakutisadhanavalladanya sadhanavunte
Bakutigabimani baratiya karunadim
Mukutige pathavendu manavittu Bajisiro
Akilesa purandara vittalatanoliva ||


ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೀಟಕನು ನಾನಯ್ಯ
ಅಚ್ಯುತನೆ ಕಾಯೊ , ಅನಂತನೆ ತೆಗೆಯೊ
ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಪೊರೆಯೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ
ನೀ ಕರುಣವುಳ್ಳವನು ಕಾಣೊ ||

Kiccinolage bidda kitakanu nanayya
Acyutane kayo , anantane tegeyo
Govinda hari poreyo purandaravithala
Ni karunavullavanu kano ||


ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯ ಪ್ರಸಂಗ
ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಗೋದಾವರಿ ಸಿಂಧು
ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥವು ಬಂದು ಎಣೆಯಾಗಿ ನಿಂದಿರಲು
ವಲ್ಲಭ ಪುರಂದರವಿಠಲನೊಪ್ಪಿದನು ||

Elli harikatheya prasanga
Alli gange yamune godavari sindhu
Ella tirthavu bandu eneyagi nindiralu
Vallaba purandaravithalanoppidanu ||


ಮನೆಯೆಂಬ ಆಸೆಯು ಎನ್ನ ಮುಂದುಗೆಡಿಸುತಿದೆ
ಮನೆವಾರತೆಯು ಎನ್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುತಿದೆ
ಸುತರಾಸೆಯು ಎನ್ನ ದೈನ್ಯಬಡಿಸುತಿದೆ
ಇನಿತಾಸೆಯುಳಿದು ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ನಿಲುವಂತೆ ಮಾಡೊ ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Maneyemba Aseyu enna mundugedisutide
Manevarateyu enna bangapadisutide
Sutaraseyu enna dainyabadisutide
Initaseyulidu buddhi ninnalli
Niluvante mado siripurandara vittala||


ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಸತಿಯ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು
ವಿನಯದಿ ಗುರುಹಿರಿಯರ ಪೂಜಿಸಬೇಕು
ಮನಕೆ ಬಾರದ ಠಾವು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕು
ವನಜನಾಭನ ದಾಸರ ಸಂಗವಿರಬೇಕು
ನೆನೆಯುತಲಿರಬೇಕು ಪುರಂದರವಿಠಲನ ||

Anukulavillada satiya varjisabeku
Vinayadi guruhiriyara pujisabeku
Manake barada thavu bittu tolagabeku
Vanajanabana dasara sangavirabeku
Neneyutalirabeku purandaravithalana ||


ಏನು ಓದಿದರೇನು ಏನು ಕೇಳಿದರೇನು
ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗದ ಜನರು
ಮಾನಾಭಿಮಾನವ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ನೀನೆ ಸಲಹಬೇಕೊ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲ ||

Enu odidarenu Enu kelidarenu
Hina gunagala hingada janaru
Manabimanava ninagoppisida mele
Nine salahabeko purandaravitthala ||


ಒಬ್ಬರ ಬಂಟನಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆವುದಕ್ಕಿಂತ
ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯೊಳಿದ್ದು
ಲಭ್ಯವಾದೊಂದು ತಾರಕ ಸಾಕುಸಾಕು ಎನಗೆ
ಅಬ್ಬರ ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಗರ್ಭಿ
ಕರುಣಾಕರ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಲಭ್ಯ
ಒಂದು ತಾರಕ ಸಾಕು ಸಾಕು ||

Obbara bantanagi kala kalevudakkinta
Nirbandhavillada tannicceyoliddu
Labyavadondu taraka sakusaku enage
Abbara ollenayya ashtaralle santushta garbi
Karunakara purandara vittalalabya
Ondu taraka saku saku ||


ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಸಿಂಪಿಲಿ ಹಾಲ ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದೆ
ಮೂರು ಲೋಕವು ನಿನ್ನುದರದಲ್ಲಿರಲು
ಇರೇಳು ಲೋಕವನೀರಡಿ ಮಾಡಲು
ಮೂರುಲೋಕದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲ ನಿನ
ಬಾಲಕತನದ ಲೀಲೆಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ||

Kala mele malagi simpili hala kudidu belede
Muru lokavu ninnudaradalliralu
Irelu lokavaniradi madalu
Murulokadodeya sripurandaravitthala nina
Balakatanada lilege namo namo ||


ಶ್ರವಣದಿಂದ್ಹೋಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪವು
ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ್ಹೋಯಿತು ಸೇರಿದ್ದ ಪಾಪವು
ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜಮಿಳ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ವೈಕುಂಠ
ಕೊಟ್ಟಾತನೆ ಬಲ್ಲ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Sravanadind~hoyitu brahmahatya papavu
Smaraneyind~hoyitu seridda papavu
Ellidda ajamila ellittu vaikuntha
Kottatane balla purandara vittala||


ಮಾರಿಯ ಕೈಯಿಂದ ನೀರ ತರಿಸುವರು
ಮಸಣಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಕಸವ ಬಳಿಸುವರು
ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಭತ್ತವ ಕುಟ್ಟಿಸುವರು
ಜವನವರ ಕೈಯಿಂದ ಜಂಗುಲಿಯ ಕಾಯಿಸುವರು
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ದಾಸರು ಸರಿಬಂದ ಹಾಗಿಹರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ||

Mariya kaiyinda nira tarisuvaru
Masaniya kaiyinda kasava balisuvaru
Mrutyuvina kaiyinda Battava kuttisuvaru
Javanavara kaiyinda janguliya kayisuvaru
Purandaravithalana dasaru saribanda hagiharu bumiya mele ||


ತಾಯಿ ಗೋಪಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಒರಳನೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ
ವಾಲಿಯಂತೆ ಎದುರು ವಾದಿಸುತಿರಲಿಲ್ಲ
ಭೃಗುಮುನಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ತುಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಭೀಷ್ಮನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ
ಕೊಂಕಣಿಗರ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕೊಡತಿಯೆ ಮದ್ದೆಂದು
ಅವರೆ ಮದ್ದು ನಿನಗೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Tayi gopiyamte ninna oralanelesalilla
Valiyante eduru vadisutiralilla
Brugumuniyante ninna edeya tuliyalilla
Bishmanante ninna hane odeyalilla
Konkanigara emmege kodatiye maddendu
Avare maddu ninage purandara vittala||


ಏಳುತ್ತ ಗೋವಿಂದಗೆ ಕೈಯ ಮುಗಿವೆ
ಕಣ್ಣಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡುವೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ
ನಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದು ನಾರಾಯಣ ನರಹರಿ
ಸೋಳಸಾಸಿರ ಗೋಪಿಯರರಸ
ಎನ್ನಾಳುವ ಧೊರೆಯೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Elutta govindage kaiya mugive
Kannali tegedu noduve srihariya
Nalige tegedu narayana narahari
Solasasira gopiyararasa
Ennaluva dhoreye purandara vittala||


ಕೋಳಿಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನುಪಂಜರವು
ಬೋಳಿಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಜಾಜಿಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ
ಆಳಿಲ್ಲದವಗೆ ಅರಸುತನವೇಕೆ
ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯು ಬಡವಗಿನ್ನೇಕೆ
ನಿನ್ನ ಊಳಿಗ ಮಾಡದವನ ಬಾಳು ಇನ್ನೇತಕೆ
ಕೇಳಯ್ಯ ದೇವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Kolige Etakke honnupanjaravu
Bolige Etakke jajimallige dande
Alilladavage arasutanaveke
Malige maneyu badavaginneke
Ninna uliga madadavana balu innetake
Kelayya deva purandara vittala||


ಮಾತಾಪಿತರು ನಿನಗಂದೆ ಮಾರಿದರೆನ್ನ
ನಾಥನೆ ನೀನೆನ್ನ ಸಲಹದಿದ್ದರೆ ದೇವ
ಏತಕೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ
ನಾ ತಡೆಯೆನೊ ನಿನ್ನ ಬಿರುದಿಗಂಜುವನಲ್ಲ
ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವವೆ ಸಲಹೊ ಎನ್ನ
ಪ್ರಖ್ಯಾತಪುರುಷ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Matapitaru ninagande maridarenna
Nathane ninenna salahadiddare deva
Etake baktavatsalanenisikomde
Na tadeyeno ninna birudiganjuvanalla
Satvika daivave salaho enna
Prakyatapurusha sripurandara vittala||


ಕಾಳೀಯನಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಗಿಯಬೇಕು
ಬಲಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಕಯಿಸಲಿಬೇಕು
ಕುಬ್ಜೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ರಟ್ಟುಬುತ್ತು ಮಾಡಿ
ಮುಂಜೆರಗ ಪಿಡಿದು ಗುಂಬೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಅಟಿಮುಟ್ಟಿ ಹಾಕೆಂದರೆ
ಪುಟ್ಟದು ರವಿ ತಿರಿತಿಂಬಂತೆ ಮಾಡುವೆ ||

Kaliyanante katti bigiyabeku
Baliyante ninna bagila kayisalibeku
Kubjeyante ninna rattubuttu madi
Munjeraga pididu gumbe hakisabeku
Purandara vittalaninna atimutti hakendare
Puttadu ravi tiritimbante maduve ||


ಬಲಿಯಂತೆ ಮುಕುಟವ ಕದ್ದುಕೊಂಡೋಡಬೇಕು
ವಾಲಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೂದಲಿಸಬೇಕು
ಸುಗ್ರೀವನಂತೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದಿರಬೇಕು
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿರಬೇಕು

Baliyante mukutava kaddukondodabeku
Valiyante ninna mudalisabeku
Sugrivanante ninna lekkisadirabeku
Purandara vittalaninna nambirabeku


ಮನೋವಚನಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ
ನೀನೇ ನೀನೇ ನೀನೇ
ಪುರಂದರವಿಠಲ

Manovacanagalalli
Kayakarmagalalli
Nine nine nine
Purandaravithala


ಕಾವ ದೈವವು ನೀನೆ ಕೈಮುಗಿವೆನು ನಾನು
ಕೈವಲ್ಯ ಫಲದಾತ ಕೇಶವನೆ ರಘುನಾಥ
ಯಾವ ದೈವಕಿನ್ನು ಈ ವೈಭವಗಳ ಕಾಣೆ
ರಾವಣಾಂತಕ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Kava daivavu nine kaimugivenu nanu
Kaivalya paladata kesavane ragunatha
Yava daivakinnu I vaibavagala kane
Ravanantaka sripurandara vittala||


ಸಿರಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಸುರರು
ಮನು ಮುನಿಗಳು
ಮನುಜೋತ್ತಮರು
ತಾರತಮ್ಯಯುಕ್ತರು
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸದಾಶರಣರು ||

Siri caturmuka suraru
Manu munigalu
Manujottamaru
Taratamyayuktaru
Purandaravithalana sadasaranaru ||


ನಿನ್ನ ನಾಮಭಾಂಡಾರ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳನು ನಾನು
ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯೆಂಬ ಸಂಕೋಲೆಯನಿಕ್ಕಿ
ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು
ನಿನ್ನ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಸಿ ಬಡೆಸು ದೇವ
ನಿನ್ನ ವೈಕುಂಠದುರ್ಗದೊಳಗೆನ್ನ ಸೆರೆಯನಿಟ್ಟು
ಸಲಹೊ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ninna namabandara kadda kallanu nanu
Ninna bakutiyemba sankoleyanikki
Ninna dasara kaiyalli oppisikottu
Ninna mudrikeyinda kasi badesu deva
Ninna vaikunthadurgadolagenna sereyanittu
Salaho sri purandara vittala||


ಆನೆಯನು ಕಾಯಿದಾಗ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದದ್ದೇನು
ನಾನು ಒದರಲು ಈಗ ಕೇಳದಿದ್ದದ್ದೇನು
ದಾನವಾಂತಕ ದೀನರಕ್ಷಕ
ಮಾನವುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Aneyanu kayidaga j~janaviddaddenu
Nanu odaralu Iga keladiddaddenu
Danavantaka dinarakshaka
Manavulisikollo sripurandara vittala||


ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಮರಿಸಲು
ದುರಿತ ಪೀಡಿಪುದುಂಟೆ
ಅರಿತು ಭಜಿಪರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯಜೋಕೆ
ಕರುಣವರಿತು ತನ್ನ ಮಗನ ಕೂಗಿದವಗೆ
ಮರಣಕಾಲದಿ ಒದಗಿದೆ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ

Hari ninna smaraneya smarisalu
Durita pidipudunte
Aritu Bajiparigella kaivalyajoke
Karunavaritu tanna magana kugidavage
Maranakaladi odagide sripurandaravithala||


ಹೀನಮಾನವಯೋನಿಯಲಿ ಜನಿಸಿದೆನೊ ನಾನು
ಏನಾದರೇನು ದೀನದಯಾಸಾಗರನೆ
ಯೋನಿ ಎನ್ನ ದೇಹ ಅನ್ನದಂತೆ ಮಾಡೊ
ನ್ಯಾಸವನು ಬೋಧಿಸಿ ಸಾನುರಾಗದಿ ಕಾಯೊ
ವೇಣುಧರ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ನರಹರಿಯೆ
ಕಾನನದೊಳು ಕಣ್ಗೆ ಕಾಣದವ ಬಿದ್ದಂತೆ ನಾ ಬಿದ್ದೆ
ನೀ ಕಾಯೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Hinamanavayoniyali janisideno nanu
Enadarenu dinadayasagarane
Yoni enna deha annadamte mado
Nyasavanu bodhisi sanuragadi kayo
Venudhara vedantavedya narahariye
Kananadolu kange kanadava biddante na bidde
Ni kayo purandara vittala||


ಅರ್ಭಕನ ತೊದಲುನುಡಿ ಅವರೆ ತಾಯಿತಂದೆ
ಉಬ್ಬಿ ಕೇಳುವರ್ಯಾರೊ ಉರಗೇಂದ್ರಶಯನ
ಕಬ್ಬು ನಾನಾಡಿದರು ತಾಳಿ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನ
ಕಬ್ಬುಬಿಲ್ಲನ ಪಿತ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Arbakana todalunudi avare tayitande
Ubbi keluvaryaro uragendrasayana
Kabbu nanadidaru tali rakshisu enna
Kabbubillana pita purandara vittala||


ಅಣುರೇಣು ತೃಣದಲ್ಲಿ
ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ
ಗುಣವಂತನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ
ಗಣನೆ ಮಾಡುವರಾರು
ಎಣಿಸಿ ನೋಡುವಳಿನ್ನು
ಏಣಾಕ್ಷಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಜ್ಞಾನಸುಗುಣತತ್ವ
ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹರೇ
ಕಾಣಿಸೊ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ , ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Anurenu trunadalli
Paripurnanagiruva
Gunavantane ninna mahime
Ganane maduvararu
Enisi noduvalinnu
Enakshi siridevi j~janasugunatatva
Venugopala hare
Kaniso ninna mahime , purandara vittala||


ಹೊಲೆಯ ಬಂದಾನೆಂದು ಒಳಗೆ ದೇವರ ಮಾಡಿ
ಘಣಘಣ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ
ತನುವಿನ ಕೋಪ ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇನಯ್ಯ
ಮನಸಿನ ವಂಚನೆ ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇನಯ್ಯ
ಇಂಥಾ ಹೊರಗಿದ್ದ ಹೊಲೆಯನ್ನ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಇದಕ್ಕೇನು ಮದ್ದು ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Holeya bandanendu olage devara madi
Ganagana gante barisuta
Tanuvina kopa holeyallavenayya
Manasina vanchane holeyallavenayya
Intha horagidda holeyanna olage tumbittukondu
Idakkenu maddu sripurandara vittala||


ಉರಿಗಂಜೆ , ಸಿರಿಗಂಜೆ , ಶರೀರದ ಭಯಗಂಜೆ
ಪರಧನ ಪರಸತಿ ಎರದಕ್ಕಂಜುವೆನಯ್ಯ
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ರಾವಣನೇನಾಗಿ ಪೋದನು
ಮುಂದೆನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Uriganje , siriganje , sarirada Bayaganje
Paradhana parasati eradakkanjuvenayya
Hinde madida ravananenagi podanu
Mundenna salahayya purandaravithala


ಇಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ , ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ
ಪ್ರಕಟ ಸಹಸ್ರ ನೇಮಿ , ಭಕ್ತಜನಪ್ರೇಮಿ
ವಳನೋಡಿ ನಮ್ಮ
ಹೊಳೆವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ನರಿಯಬೇಕು ವರ್ಮ
ವಸ್ತುವಿನ ನೋಡಿ , ಸಮಸ್ತಮನ ಮಾಡಿ
ಅಸ್ತವಸ್ತು ಬೇಡಿ , ಸಮಸ್ತ ನಿಚಗೂಡಿ
ಮಾಡು ಗುರುಧ್ಯಾನ
ಮುದ್ದು ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಚರಣವ ||

Ikko namma svami , sarvantaryami
Prakata sahasra nemi , baktajanapremi
Valanodi namma
Holeva parabrahma-nariyabeku varma
Vastuvina nodi , samastamana madi
Astavastu bedi , samasta nicagudi
Madu gurudhyana
Muddu purandaravithalana caranava ||


ಹಗಲು ನಾಲ್ಕು ಝಾವ ಹಸಿವನು ಕಳೆದೆನೊ
ಇರುಳು ನಾಲ್ಕು ಝಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದೆನೊ
ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರಸುಖವೆಲ್ಲ
ಕೇಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Hagalu nalku java hasivanu kaledeno
Irulu nalku java vishayakke kudideno
Vyarthavayitalla I samsarasukavella
Kelayya tande sripurandara vittala||


ತಿಂಬರೆ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಲುಬೇಡ
ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ದೊರಕಲುಬೇಡ
ಬಟ್ಟೆ ದೊರಕಿದರೆ ಇಂಪು ತೋರಲುಬೇಡ
ಇಂಪು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲಿ ಸಂತೋಷ ತೋರಿಸಯ್ಯ
ಇಂದಿರಾರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Timbare anna huttalubeda
Anna huttidare batte dorakalubeda
Batte dorakidare impu toralubeda
Impu ninna padaravindadali santosha torisayya
Indiraradhya sri purandara vittala||


ಎರಗಿ ಭಜಿಪೆನೊ ನಿನ್ನ
ಚರಣಸನ್ನಿಧಿಗೆ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ
ಸ್ಮರಣೆಯನು ಎನಗಿತ್ತು
ಮರೆಯದೆ ಸಲಹೊ ಶ್ರೀ-
ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Eragi Bajipeno ninna
Caranasannidhige
Karunadindali ninna
Smaraneyanu enagittu
Mareyade salaho sri-
Purandara vittala||


ಎನ್ನ ಕಡೆಹಾಯಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಭಾರ , ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಲಿಹುದು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ
ಎನ್ನ ಸತಿಸುತರಿಗೆ ನೀನೇ ಗತಿ , ನಿನ್ನನೊಪ್ಪಿಸುವುದು ಎನ್ನ ನೀತಿ
ಎನ್ನ ಪಡಿಯಕ್ಕಿ ಸಲಹುವುದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ , ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆರಗುವುದು ಎನ್ನ ಕರ್ಮ
ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನೆಣಿಸುವುದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ , ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಬದುಕುವುದು ಎನ್ನದಲ್ಲ
ನೀನಲ್ಲ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Enna kadehayisuvudu ninna bara , ninna neneyuttalihudu enna vyapara
Enna satisutarige nine gati , ninnanoppisuvudu enna niti
Enna padiyakki salahuvudu ninna dharma , ninna adigeraguvudu enna karma
Enna tappugalanenisuvudu ninnadalla , ninna maretu badukuvudu ennadalla
Ninalla innarige moreyiduve purandara vittala||


ದೇವದೇವರ ದೇವ
ಜಗತ್ರಯಂಗಳ ಕಾವ
ಭಾವಜಪಿತ ನಮ್ಮ
ಪುರಂದರವಿಠಲ

Devadevara deva
Jagatrayamgala kava
Bavajapita namma
Purandaravithala


ಸಿರಿವಿರಿಂಚಾದಿಗಳು ಅರಿಯದಂಥ ಮಹಿಮೆ
ಎಣಿಸಿ ಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರ್ಯಾರೊ
ಅರವಿಂದದಳನಯನ ಶರಣೆಂದವರ ಕಾಯ್ವ
ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Sirivirinchadigalu ariyadantha mahime
Enisi paduvudakke arharyaro
Aravindadalanayana saranendavara kayva
Karunasagara namma purandara vittala||


ಪ್ರಸನ್ನರಕ್ಷಕ ನೀನು ಪಾಲಿಸೊ, ನಿನ್ನವನು ನಾನು
ಉಪಸಾಧನವರಿಯೆನೊ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆವೆನು
ಅಪರಾಧಿಗಾದಡೇನು , ಅಭಯಪ್ರದನು ನೀನು
ವಿಪರೀತ ಮಾಡದೆನ್ನನು ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಂಬಿದೆನೊ ||

Prasannarakshaka ninu paliso, ninnavanu nanu
Upasadhanavariyeno omme ninna nenevenu
Aparadhigadadenu , abayapradanu ninu
Viparita madadennanu purandara vittalanambideno ||


ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ
ಜೇನು ಮಳೆಗರೆದರೆ ವಿಷ ಹೋಗುವುದೇನಯ್ಯ
ಏನು ನೋಡಿದರೇನು , ಏನು ಕೇಳಿದರೇನು
ಮನದೊಳಗಿನ ತಾಮಸ ಮಾಣದನ್ನಕ
ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಗೆ ಸರ್ಪ ತಲೆದೂಗುವಂದದಿ
ಇದಕೇನು ಮದ್ದು ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Bellada katteya katti bevina bijava bitti
Jenu malegaredare visha hoguvudenayya
Enu nodidarenu , Enu kelidarenu
Manadolagina tamasa manadannaka
Kolala dhvanige sarpa taleduguvandadi
Idakenu maddu sripurandara vittala||


ಪರಮಾನಂದವು ಹರಿಗೆ
ಪರಮಾನಂದವು ಸಿರಿಗೆ
ಪರಮಾನಂದವು ನಮ್ಮ
ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನಿಗೆ ||

Paramanandavu harige
Paramanandavu sirige
Paramanandavu namma
Purandaravithalarayanige ||


ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಿಂದ
ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಭರದಿಂದ
ಈ ಎರಡರ ಬಾಧೆಗೆ ನಾನೊಳಗಾದೆನೊ
ಸಲಹೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Hagalu ninna neneyalilla hasivu trusheyinda
Irulu ninna neneyalilla nidrebaradinda
I eradara badhege nanolagadeno
Salaho purandara vittalapurandara vittala||


ಮರವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ನೆರಳಿಲ್ಲದನಕ
ನೆರಳಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ನೀರಿಲ್ಲದನಕ
ನೀರಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಕೊಡುವ ಮನವಿಲ್ಲದನಕ
ಮನವಿದ್ದರೆ ಫಲವೇನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನಕ
ದೇವ ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ
ಊಳಿಗ ಮಾಡದವನ ಬಾಳುವೆಯೇತಕೆ

Maraviddarenayya neralilladanaka
Neraliddarenayya nirilladanaka
Niriddu palavenu koduva manavilladanaka
Manaviddare palavenu j~janavilladanaka
Deva purandaravithalarayana
Uliga madadavana baluveyetake


ಮುಗುಳುನಗೆ ಕಲ್ಲಮೇಲಿದ್ದರೇನು
ಜಗದೊಳಗೆ ವಾರಿಧಿ ಮೇರೆ ತಪ್ಪಿದರೇನು
ಕಡೆಗೆ ಹಾಕುವರ್ಯಾರಯ್ಯ
ಬಿಡಿಸೊ ಬಿಡಿಸೊ ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲವನ್ನು
ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪುರಂದರವಿಠಲರೇಯ ||

Mugulunage kallameliddarenu
Jagadolage varidhi mere tappidarenu
Kadege hakuvaryarayya
Bidiso bidiso ninna caranakamalavannu
Ennodeya purandaravithalareya ||


ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ , ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಯ್ಯ
ಜಗಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು , ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು
ಮೂರು ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ , ನೀನು ನನ್ನೊಳಗೆ
ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಪ್ಪ ತೆರನಂತೆ
ಎನ್ನೊಳು ಅಡಗಿದೆಯೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Jagava suttihudella ninna mayavayya , ninna suttihudella enna manavayya
Jagake ballida ninu , ninage ballida nanu
Muru jagavu ninnolage , ninu nannolage
Kariyu kannadiyalli adagippa teranante
Ennolu adagideyo purandara vittala||


ದಾಸನಾದವಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ
ದಾಸನಾಗದವನೆಲ್ಲಿ ಪೋದರೆ ಭಾಗ
ದಾಸನೆಂದೆನಿಸಿದ ಭಾರತಿಯ ಗಂಡ
ಸತ್ಯಲೋಕವನಾಳ್ವ ಶೌಂಡ
ದಾಸರ ಹೃದಯದಿ ಮಿನುಗುವ
ಶ್ರೀಶ ವಾಸವಾದಿವಂದ್ಯ ದ್ವಿ-
ಸಾಸಿರಾಂಬಕ ಶರಣ್ಯ
ದಾಸರಿಗೊಲಿವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Dasanadavage vaikunthadalli vasa
Dasanagadavanelli podare baga
Dasanendenisida baratiya ganda
Satyalokavanalva saumda
Dasara hrudayadi minuguva
Srisa vasavadivandya dvi-
Sasirambaka saranya
Dasarigoliva purandara vittala||


ಹಂಗಿಸಿ ಹಂಗಿಸಿ ಎನಗೆ ಹರಿನಾಮ ನಿಲಿಸಿದರು
ಭಂಗಿಸಿ ಭಂಗಿಸಿ ಎನಗೆ ಬಯಲಾಸೆ ಕೆಡಿಸಿದರು
ಕಂಗೆಡಿಸಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿಸಿದರು
ಹಿಂದೆ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಎನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗ
ಬಾಯಿಬಡುಕರಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿದೆನೋ ಹರಿಯೆ |
ಕಾಡಿ ಕಾಡಿ ಕೈವಲ್ಯಪದವಿತ್ತರು
ಕಾಸು ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿದರು
ಮೀಸಲು ಮಾಡಿಸಿದರು ಹರಿಯ ಒಡವೆಯೆಂದು
ಲೇಸು ಕೊಡೊ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ್ನ
ದಾಸರ ದಾಸನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಹರಿಯೆ ||

Hangisi hangisi enage harinama nilisidaru
Bangisi Bangisi enage bayalase kedisidaru
Kangedisi kangedisi kamakrodha bidisidaru
Hinde nindisidare enna bandhubalaga
Bayibadukarinda nanu badukideno hariye |
Kadi kadi kaivalyapadavittaru
Kasu huttadante prayascitta madidaru
Misalu madisidaru hariya odaveyendu
Lesu kodo namma purandaravithalanna
Dasara dasanemdenisayya hariye ||


ಕೆಟ್ಟೆನೆಂದೆನಲೇಕೋ ಕ್ಲೇಶಪಡುವುದೇಕೋ, ಗೇಣು
ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಪರರ ಕಷ್ಟಪಡಿಸಲೇಕೊ
ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವನು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವನಲ್ಲ |
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದರೇನು ವನದೊಳಿದ್ದರೇನು
ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಲರಿಯನೆ
ಘಟ್ಟ್ಯಾಗಿ ಸಲಹುವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Kettenendenaleko klesapaduvudeko, genu
Hottegagi parara kashtapadisaleko
Huttisida devanu hullu meyisuvanalla |
Bettada meliddarenu vanadoliddarenu
Srushti madida deva sthiti madalariyane
Gattyagi salahuva purandara vittala||


ನರವೃಂದ ಎಂಬೊ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ-
ಹರಿನಾಮವೆಂಬಂಥ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿತಯ್ಯ
ನೆರಳು ಸೇರಲುಂಟು ಫಲವು ಮೆಲ್ಲಲುಂಟು
ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ನಾಮತ್ರಯಂಗಳುಂಟು
ಇದೇ ಮನುಜರ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಠಾವು
ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಸದಮಲ ಹೃದಯ ಪೀಠ
ಇದೇ ದ್ವಾರಕೆ ಇದೇ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿ
ಇದೇ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಮಂದಿರ ||

Naravrunda embo kananadalli sri-
Harinamavembantha kalpavruksha huttitayya
Neralu seraluntu Palavu mellaluntu
Naligeyali namatrayangaluntu
Ide manujara manada koneya thavu
Idu brahmadigala sadamala hrudaya pitha
Ide dvarake ide kshirambudhi
Ide purandaravithalana mandira ||


ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆಯೆಂದತ್ತೆ
ಅತ್ತೆ ಸತ್ತರೆ ಸೊಸೆ ಅಳುವಂತೆ ಆಯಿತು , ಅತ್ತೆ
ಅತ್ತೆ ಸತ್ತರೆ ಸೊಸೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಾಯಿತು
ಅತ್ತೆ ಸತ್ತರೆ ಸೊಸೆಯರಿಗೆದೆಗಿಚ್ಚು ಹೋಯಿತೆಂದು , ಅತ್ತೆ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರ ಮುಂದೆ ಪಾಡಿ ನಾನತ್ತೆ ||

Atte atte atteyendatte
Atte sattare sose aluvante Ayitu , atte
Atte sattare sosege buddhiyayitu
Atte sattare soseyarigedegiccu hoyitendu , atte
Purandaravithalanna padadalli Baktiyilladavara mumde padi nanatte ||


ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏಸುಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ
ಭಾಸುರ ರವಿಕೋಟಿ ಶ್ರೀಶ ಸುಗುಣವಂತ
ನಾಶರಹಿತ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ
ಲೇಸಾಗಿ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Dasanaguvudakke Esujanmada sukruta
Basura ravikoti srisa sugunavanta
Nasarahita ninna dasara dasya
Lesagi kodu kandya purandara vittala||


ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಕೊಡೊ , ಎನ್ನ ಧನ್ಯನ ಮಾಡೊ
ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ
ಅಂಬುಜನಯನನೆ ಅಂಬುಜಜನಕನೆ
ಅಂಬುಜನಾಭ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ
ಪಂಕಜನಯನನೆ ಪಂಕಜಜನಕನೆ
ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ
ಭಾಗೀರಥಿಪಿತ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ
ಯೋಗಿಗಳರಸ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ninna dhyanava kodo , enna dhanyana mado
Pannangasayana sripurandara vittala
Ambujanayanane ambujajanakane
Ambujanaba sripurandara vittala
Pankajanayanane pankajajanakane
Pankajanaba sripurandara vittala
Bagirathipita bagavatara priya
Yogigalarasa sripurandara vittala||


ಎಂದಿಗಾದರು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರ-
ವಿಂದವೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆನೊ
ಬಂಧುಬಳಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಿಂದು ,
ಮಂದರಧರ ಗೋವಿಂದ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ನೀ ಬಂಧು |
ಅನ್ಯರೊಬ್ಬರ ಕಾಣೆ ಮನ್ನಿಸುವರೆನ್ನ ಆಪನ್ನರಕ್ಷಕನೆ ಪರಿಪಾಲಿಸು
ಇನ್ನು ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ
ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂದೆ ಭಾರತಿರಮಣನೆ ಬಾರೊ ಮನೆಗಿಂದು
ತಂದೆ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನೆ ಎಂದೆಂದಿಗು ನೀನೆ ಜಗಕೆ ಬಂಧು

Endigadaru ninna padara-
Vindave gatiyendu nambideno
Bandhubalagava bittu bande ninna manegindu ,
Mandaradhara govinda purandaravithalane ni bandhu |
Anyarobbara kane mannisuvarenna apannarakshakane paripalisu
Innu pannamgasayana sri purandaravithalane
Baribarige ninna caranakke saranemde baratiramanane baro manegindu
Tande sripurandaravithalarayane endendigu nine jagake bandhu ||


ಅಲ್ಲದ ಕರ್ಮವ ಆಚರಿಸಿದವ ಕೆಟ್ಟ
ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದವ ಕೆಟ್ಟ
ಬಲ್ಲಿದರೊಡನೆ ಸೆಣಸಾಡುವವ ಕೆಟ್ಟ
ಲಲ್ಲೆಮಾತಿನ ಸತಿಯ ನಂಬಿದವ ಕೆಟ್ಟ
ಪುಲ್ಲನಾಭ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಮೆಲ್ಲಡಿ ನಂಬದವ ಕೆಟ್ಟ ನರಗೇಡಿ ||

Allada karmava Acarisidava ketta
Ellarolage virodhisidava ketta
Ballidarodane senasaduvava ketta
Lallematina satiya nambidava ketta
Pullanaba namma purandaravithalana
Melladi nambadava ketta naragedi ||


ಗುರಿಯ ನೆಚ್ಚವನೆ ಬಿಲ್ಲಾಳು
ಹರಿಯ ಭಜಿಸಲರಿಯದವನೆ ಮಾಸಾಳು
ಹರಿಯೆಂದು ಓದದೆಲ್ಲವು ಹಾಳು
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪಾರ್ಥನ ಮನೆಯಾಳು ||

Guriya neccavane billalu
Hariya Bajisalariyadavane masalu
Hariyendu Odadellavu halu
Purandara vittalaparthana maneyalu ||


ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭದಿನ
ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ
ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭತಾರೆ
ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭಕರಣ
ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭಯೋಗ
ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭಲಗ್ನ
ಇಂದು ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ
ಪಾಡಿದ ದಿನವೆ ಶುಭದಿನವು

Indina dina subadina
Indina vara subavara
Indina tare subatare
Indina karana subakarana
Indina yoga subayoga
Indina lagna subalagna
Indu purandaravithalarayana
Padida dinave subadinavu


ಉದಯ ಅಸ್ತಮಾನವೆಂಬೊ ಎರಡು ಕೊಳಗವಿಟ್ಟು |
ಆಯಸ್ಸು ಎಂಬೊ ರಾಸಿ ಅಳೆದು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ |
ಹರಿಯ ಭಜಿಸಬೇಕು, ಮನಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿದರೆ |
ತನಕಾರ್ಯವು ಘಟ್ಟಿ ||
ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ
ವಿಧಿಯೊಳು ಗೆಯ್ವಾಗ ಹೋಗದಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಕರುಣಾ ದೃಷ್ಟಿ
ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅವ ಜಗಜಟ್ಟಿ ||

Udaya astamanavembo eradu kolagavittu |
Ayassu embo rasi aledu hogada munna |
Hariya bajisabeku, manamutti Bajisidare |
Tanakaryavu gatti ||
Hagalladiddare tapatraya bennatti
Vidhiyolu geyvaga hogadayya katti
Purandaravithalana karuna drushti
Avana meliddare ava jagajatti ||


ಆನೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿಮೂಲ ಬಂದಂತೆ |
ಅಜಾಮಿಳನು ಕರೆದರೆ ನಾರಾಯಣನು ಬಂದಂತೆ |
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯ ಕರೆದರೆ ವಾಸುದೇವ ಬಂದಂತೆ |
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ |
ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನು ನಾ ಕರೆದರೆ |
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ |

Aneyu karedare adimula bandante |
Ajamilanu karedare narayananu bandante |
Adaviyalli dhruvaraya karedare vasudeva bandante |
Sabeyalli draupadi karedare srikrushna bandante |
Ninna dasara dasanu na karedare |
Enna palisabeku purandara vithala |


ಜಯ ಹರಿಯೊಂಬುದೆ ಸುದಿನವು
ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ತಾರಾಬಲವು
ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ಚಂದ್ರಬಲವು
ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ವಿದ್ಯಾಬಲವು
ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ದೈವಬಲವು
ಜಯ ಹರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಬಲವಯ್ಯಾ ಸುಜನರಿಗೆ ||

Jaya hariyombude sudinavu
Jaya hariyembude tarabalavu
Jaya hariyembude candrabalavu
Jaya hariyembude vidyabalavu
Jaya hariyembude daivabalavu
Jaya hari purandaravithalana
Balavayya sujanarige ||


ಗಜ ತುರಗ ಸಹಸ್ರದಾನ
ಗೋಕುಲ ಕೋಟಿ ದಾನ
ಭೂದಾನ, ಸಮುದ್ರಪರ್ಯಂತರ ದಾನ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಮವಿಲ್ಲ

Gaja turaga sahasradana
Gokula koti dana
Budana, samudraparyantara dana
Purandaravithalana dhyanakke samavilla


ಶ್ರವಣದಿಂದ ಹೋಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪ
ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಹೋಯಿತು ಸೇರಿದ್ದ ಪಾಪವು
ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜಮಿಳ, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ವೈಕುಂಠ
ಕೊಟ್ಟಾತನೇ ಬಲ್ಲ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Sravanadinda hoyitu brahmahatya papa
Smaraneyinda hoyitu seridda papavu
Ellidda ajamila, ellittu vaikumtha
Kottatane balla purandaravithala


ತನುವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿಯಲಿ
ಹರಿಯ ನಾಮವೆಂಬ ಭಾಂಡವ ತುಂಬಿ
ವ್ಯವಹಾರವನು ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಸುಂಕಿಗರು ಅಡ್ದಾದರೆ
ಮುಕುಂದನ ಮುದ್ರೆಯ ತೋರಿ
ಹೊಳೆಯ ದಾಟುವೆನಯ್ಯಾ
ಪುರಂದರವಿಠಲನಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಗಿ
ಮುಕುತಿ ಸುಖದ ಲಾಭವ ಪಡೆವೆ ನಾ ||

Tanuvemba dodda doniyali
Hariya namavemba bandava tumbi
Vyavaharavanu maduvenayya
Indriyagalemba sunkigaru addadare
Mukundana mudreya tori
Holeya datuvenayya
Purandaravithalanallige pogi
Mukuti sukada labava padeve na ||


ಧನದಾಸೆ ದೈನ್ಯ ಪಡಿಸುತಿದೆ
ವನಿತೆಯರಾಸೆ ಓಡಾಡಿಸುತಿದೆ
ಮನದಾಸೆ ಮಂತ್ರವ ಕೆಡಿಸುತಿದೆ
ಮನೆವಾರ್ತೆಯಾಸೆ ಮನವ ಬಾಧಿಸುತಿದೆ
ಇನಿತರಾಸೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಂಗಳ
ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Dhanadase dainya padisutide
Vaniteyarase odadisutide
Manadase mantrava kedisutide
Manevarteyase manava badhisutide
Initaraseya bidisi ninna caranangala
Nenevante mado purandaravithala


ಗುರಿಯನೆಚ್ಚವನೆ ಬಿಲ್ಲಾಳು
ಹರಿಯ ಭಜಿಸಲು ಅರಿಯದವ ಮಾಸಾಳು
ಹರಿಯೆಂದು ಓದದ ಓದೆಲ್ಲಾ ಹಾಳು
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪಾರ್ಥನ ಮನೆಯಾಳು

Guriyaneccavane billalu
Hariya Bajisalu ariyadava masalu
Hariyendu Odada odella halu
Purandara vittalaparthana maneyalu


ಒಬ್ಬರ ಭಂಟನಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆವುದಕ್ಕಿಂತ
ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನಿಚ್ಚೆಯೊಳಿದ್ದು
ಲಭ್ಯವಾದೊಂದು ತಾರಕ ಸಾಕು ಸಾಕು
ಅಬ್ಬರವೊಲ್ಲೆನಯ್ಯ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ
ಸಂತುಷ್ಟನಿಹೆನು ಕರುಣಾಕರ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Obbara bantanagi kala kalevudakkinta
Nirbandhavillade tannicceyoliddu
Labyavadondu taraka saku saku
Abbaravollenayya ashtaralle
Samtushtanihenu karunakara purandaravithala


ಸಾಗರಗಡೆಯ ಮಾಡಿ ಧರೆಯ ಕೂರಿಗೆ ಮಾಡಿ |
ಹರಬ್ರಹ್ಮರೆಂಬೊ ಎರಡೆತ್ತು ಹೂಡಿ |
ನರರೆಂಬೊ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ |
ಇಂದ್ರ ಬೆಳೆಸುವಾತ ಚಂದ್ರ ಕಳೆ ಕೀಳಿಸುವಾತ |
ಯಮರಾಯನಯ್ಯ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳಸೆಲ್ಲ |
ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ | ದುಃಖ
ಪಡಬೇಡೆಂದನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||

Sagaragadeya madi dhareya kurige madi |
Harabrahmarembo eradettu hudi |
Nararembo bijava bitti dhareyolage |
Indra belesuvata candra kale kilisuvata |
Yamarayanayya bittida belasella |
Ettikomdu hodaga | duhka
Padabedendanu purandara vithala ||


ಚೋರಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸೊಗಸುವುದೇ
ಜಾರಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೊಗಸುವುದೇ
ಶ್ರೀ ರಮಣನ ಕಥೆಯು ಕಳ್ಳಗೆ ಮೆಚ್ಚುವುದೇ|

ನಾರಿಗೆ ನಯವಿಲ್ಲದ ಚೆಲುವಿಕೆಯು
ಹರಿಸ್ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಹಾಡಿಕೆಯು
ಅರಣ್ಯರೋದನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ|

Chorage candrodaya sogasuvude
Jarage suryodaya sogasuvude
Sri ramanana katheyu kallage meccuvude|
Narige nayavillada celuvikeyu
Harismaranavillada hadikeyu
Aranyarodana purandara vithala|

 

MADHWA · purandara dasaru · ugabhoga

ugabhoga by Purandara dasaru(Part 2)

(ಆಚಮನ)
ಹಲವು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹವಣಿ ಎರಡಾಚಮನೆ
ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಕೆ ಮಾಡು ಮೂರಾಚಮನೆ
ನಲಿದುಂಡ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕಾಚಮನೆ
ಲಲನೆಯ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಯಿದಾಚಮನೆ-
ಯೆಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲೇಶ್ವರ ||

(Acamana)
Halavu karmagalige havani eradacamane
Malamutra visarjanake madu muracamane
Nalidunda mele nalkacamane
Lalaneya sangakke madu ayidacamane-
Yenda lakshmipati purandaravithalesvara ||


(ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ)
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಂಡ ನರನಿಗೆ ಉತ್ತಮಸಂಧ್ಯಾ
ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಕಂಡ ನರನಿಗೆ ಮಧ್ಯಮಸಂಧ್ಯಾ
ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದನೂ ಕಾಣದ ನರನಿಗೆ ಅಧಮಸಂಧ್ಯಾ
ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ (ನರನನು) ನಾರಾಯಣ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಬಿಡುವ ||

(sandhyavandane)
Nakshatragala kanda naranige uttamasandhya
Nakshatra onderadu kanda naranige madhyamasandhya
Nakshatra ondanu kanada naranige adhamasandhya
Nakshatra bittare (narananu) narayana purandara vittalabiduva ||


(ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣ)
ಹರೇ ಗೋವಿಂದ ಎಂದೇಳು
ಹತ್ತವತಾರವ ಪೇಳು
ಮೂಡಲದೆಸೆಗೆ ನಡೆ
ಗೋವಿಪ್ರತುಳಸಿಗೆ ಎರಗಿ ಬಂದು
ನೈರುತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೃಣವನಿಟ್ಟು ಶೌಚ ಮಾಡು(/ಮಲಮೂತ್ರಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು)
ಗುರು ಪರಂಪರೆಯೆಂದು ಪುರಂದರವಿಠಲ ಎನ್ನು||

(pratahsmarana)
Hare govinda endelu
Hattavatarava pelu
Mudaladesege nade
Govipratulasige eragi bandu
Nairutyadalli trunavanittu Sauca madu
Guru parampareyendu purandara vittalaennu||


(ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣ)
ಹತ್ತೈದು ಗಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೈದು ಬರಲೆದ್ದು
ಚಿತ್ತಜನಯ್ಯನ ಚಿತ್ತದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ
ಅತ್ತ ಉದಯಕ್ಕೆ ಘಳಿಗೆ ಎರಡಿರುವಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಆದಿತ್ಯಗರ್ಘ್ಯವನೀಯೆ
ಉತ್ತಮಜನರು ಪೊತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪಗಳನೆಲ್ಲ
ಉತ್ತರಿಸುವೆನೆಂದಾ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

(pratahsmarana)
Hattaidu galigeya mele mattaidu baraleddu
Cittajanayyana cittadi dhyanisi
Atta udayakke galige eradiruvalli
Nitya snanava madi adityagargyavaniye
Uttamajanaru pottidda papagalanella
Uttarisuvenenda purandaravithala||


(ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನ)
ನುಡಿವೆ ಲಿಂಗ ಶೌಚಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಷ್ಟು ಮಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ
ನೀರೊಳು ತೊಳೆದು ಬಲಗೈಗೆ ಅಯ್ದು ಮಣ್ಣು
ಎಡದ ಕೈಗೆ ಏಳು ಮಣ್ಣು
ಜೋಡು ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಯಿದೈದು ಮಣ್ಣು

(mruttika snana)
Nudive linga Saucakkomme gudakke muru nellikayiyashtu manna hacci
Nirolu toledu balagaige aydu mannu
Edada kaige elu mannu
Jodu padakke ayidaidu mannu
Ayidu kadeyolittu purandara vittalaennu ||


(ಆಚಮನ)
ಆಕಳ ಕಿವಿಗೆಣೆ ಅಂಗೈ ಹಳ್ಳವಾಗಿರಬೇಕು
ಉದ್ದು ಮುಣುಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ನೀರು
ಸಾಕಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಕೆಂಬಷ್ಟು ಕುಡಿದರೆ ಅದನು
ಸಾಕಾರ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಮದ್ಯಸಮ ಮಾಡುವ||

(Acamana)
Akala kivigene angai hallavagirabeku
Uddu munuguvante irabeku niru
Sakagade heccu kadime sakembashtu kudidare adanu
Sakara purandara vittalamadyasama maduva||


(ಸ್ನಾನ)
ಅಂದವಿಲ್ಲದ ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರಿವೆಯಿಂದ ಮೈದೊಳೆದು ಮಡಿವುಟ್ಟು ನಾಮಗಳಿಟ್ಟು
ಚಂದದಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡೆ ಫಲವಾಹುದು
ನಿಂದೆ ಹಿಂಗಲೆಂದು ಮಾಡಿದ ಮನುಜಂಗೆ
ಇಂದ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನುನರಕವೆಂದು ಅಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪೇಳಿದನೆಂದು ಸಿದ್ಧ ||

(snana)
Andavillada asaktanige omde ariveyinda maidoledu madivuttu namagalittu
Candadali sandhyavandane made palavahudu
Ninde hingalendu madida manujange
Indra hadinalku manunarakavendu andu purandara vithala pelidanndu siddha ||


(ಗುರು)
ಒಂದಕ್ಷರವ ಪೇಳಿದವರು ಉರ್ವಿಯೊಳಗೆ ಅವರೆ ಗುರು
ಎಂದು ಇಳೆಯೊಳು ಬಹುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಕುಂದದೆ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪದೆ
ಒಂದು ನೂರು ಶ್ವಾನಜನ್ಮ ಕೋಟಿ ಹೊಲೆಜನ್ಮ
ತಂದೀವನು ಪುರಂದರವಿಠಲ

(guru)
Ondaksharava pelidavaru urviyolage avare guru
Endu ileyolu bahumana madabeku kundade
Ondishtu apamana madidare tappade
Ondu nuru svanajanma koti holejanma
Tamdivanu purandaravithala


(ಅಭಿಷೇಕ ಮಹಿಮೆ)

ಅಪರಾಧ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಉದಕ
ಅಪರಾಧ ನೂರಕೆ ಕ್ಷೀರ ಹರಿಗೆ
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಕೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಕಾಣೊ ||
ಅಪರಾಧ ಲಕ್ಷಕೆ ಜೇನು ಘೃತ
ಅಪರಾಧ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕೆ ಬಲುಪರಿ ಕ್ಷೀರ
ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅಚ್ಚ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು
ಅಪರಾಧ ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಜಲ
ಅಪರಾಧ ಅನಂತ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಗಂಧೋದಕ
ಉಪಮೆರಹಿತ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ
ಶಾಂತಮನವಯ್ಯ ಶಾಂತವಾಕ್ಯ (/ತಾಪಸೋತ್ತಮನ ಒಲುಮೆ ವಾಕ್ಯ)

(abisheka mahime)
Aparadha hattakke abisheka udaka
Aparadha nurake kshira harige
Aparadha sahasrake halu mosaru kano ||
Aparadha lakshake jenu gruta
Aparadha hattu lakshake balupari kshira
Aparadha kshamege acca tengina halu
Aparadha kotige svacca jala
Aparadha anamta kshamege gandhodaka
Upamerahita namma purandaravithalage
Santamanavayya samtavakya


(ಜಪ)
ಮಧ್ಯಾಂಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮಣಿಸರವಿಟ್ಟಿನ್ನು
ಬದ್ಧ ಅಂಗುಟಾಗ್ರ ಎಣಿಸಬೇಕು
ಕಿರಿ ಅಂಗುಲಿ ಪಂಚ ಭೋಗಿಸಿ (ಬಗ್ಗಿಸಿ?) ಇರಬೇಕು
ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀರು ಸೋರದೆ ಗಾಯತ್ರಿಯ
ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಗೆಯ್ವುತಲಿರಬೇಕು
ಮುದ್ದುಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ್ನ
ಎದ್ದೆದ್ದು ನೋಡುವ ಬಗೆ ಕಾಣಲು ಬೇಕು

(japa)
Madhyanguliya mele manisaravittinnu
Baddha angutagra enisabeku
Kiri anguli panca bogisi irabeku
Badravagi nillisi niru sorade gayatriya
Buddhipurvakadinda geyvutalirabeku
Muddumuruti namma purandaravithalanna
Eddeddu noduva bage kanalu beku


(ಜಪ)
ಅನಾಮಿಕಾಖ್ಯ ಮಧ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಗೆರೆಯಾದಿ
ಇನಿತು ಮಧ್ಯಾಂಗುಲಿ ಕೊನೆಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿ
ಮನುಮೂರ್ತಿ ಪರಿಮಾಣ ಅಂಗುಷ್ಠದಿಂದಲಿ
ಎಣಿಸು ತರ್ಜನಿಮೂಲ ಪರ್ಯಂತರ
ಘನ ಹತ್ತು ಗೆರೆ ಜಪ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ
ಮನದಿ ಅರ್ಪಿಸುತ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವ

(japa)
Anamikakya madhyada eradaneya gereyadi
Initu madhyanguli konegere kudisi
Manumurti parimana angushthadindali
Enisu tarjanimula paryantara
Gana hattu gere japa purandaravithalage
Manadi arpisuta gayatri japava


(ಜಪ)
ಬಿಡು ಮನುಜಾ ಈ ಜಪವು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಾರದು
ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಿಬಿಡುತ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ನೋಡದಲೆ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಜಪವ ಮಾಡೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಆಹುದಯ್ಯ
ಒಡೆಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನೊಲಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಹಿಡಿಯೊ ಈ ಪರಿ ಹೇಳಿದ ವಚನತತ್ವಗಳ

(japa)
Bidu manuja I japavu siddhige baradu
Todeya kelage kai himde mumde kai cacibiduta mantrartha nodadale
Adigadige japava made daityarige Ahudayya
Odeya purandaravithalanolisabekadare
Hidiyo I pari helida vacanatatvagala


(ಅರ್ಘ್ಯ)
ರಮೆಯ ರಮಣನು ತಾನು ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳನೆಲ್ಲ
ಸುಮನಸರೊಳು ಸೂರ್ಯಗರ್ಘ್ಯವನಿತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನೆಲ್ಲ ಚಿಮ್ಮಿ ಕಳೆಯಿರೆಂದು
ಬೊಮ್ಮಮೂರುತಿ ತಾನು ಘಮ್ಮನೆ ಪೇಳಿರೆ
ನಿಮ್ಮಜ್ಞಾನಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಡದಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಿಪನು ಪುರಂದರವಿಠಲ

(argya)
Rameya ramananu tanu bommadigalanella
Sumanasarolu suryagargyavanittu
Nimma papagalanella cimmi kaleyirendu
Bommamuruti tanu Gammane pelire
Nimmaj~janake siluki summane kedadiri
Nimma sikshipanu purandaravithala


(ಮನ ಶುದ್ಧಿ)
ಹೃದಯದ ಮಲವನ್ನು ತೊಳೆಯಲರಿಯದೆ ತಾವು
ಉದಯದಲೆದ್ದು ಮಿಂದು ಗದಗದಗುಟ್ಟುವಂತೆ ಅದರಿಂದೇನು ಫಲ
ಅದಕಿಂತ ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ನೀರೊಳಗಿಪ್ಪ
ಮುದಿಕಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನಯ್ಯ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನಾಮವ ನೆನೆಯದೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ಬಾರಿ ಮುಳುಗಿದರೇನಯ್ಯ

(mana Suddhi)
Hrudayada malavannu toleyalariyade tavu
Udayadaleddu mindu gadagadaguttuvamte adarindenu Pala
Adakinta udayastamana nirolagippa
Mudikappe madida tappenayya
Purandaravithalana namava neneyade
Dinakke nuru bari mulugidarenayya


(ಗೋಪೀಚಂದನ ಮಹಿಮೆ)
ಕೂಪದಲ್ಲಾದರು ಕೊಳದಿ ಮುಣುಗಿದಲ್ಲಾದರು
ಪಾಪಿಯಲ್ಲಾದರು ಅಶುಚಿಯಲ್ಲಾದರು
ಪತ್ನಿ ನೆರೆದಾದರು ಗೋಪೀಚಂದನದ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೆ
ಮುಖ್ಯವಿದು ಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಂದು
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪೇಳ್ದ
(gopicandana mahime)
Kupadalladaru koladi munugidalladaru
Papiyalladaru asuciyalladaru
Patni neredadaru gopicandanada samparkaviddare
Mukyavidu kala samdhya emdu
Lakshmipati purandara vittalapelda


(ಹಲ್ಲು ಶುದ್ಧಿ)

ಹಲ್ಲು ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ
ಪ್ಲಕ್ಷಪತ್ರೆ ನೆಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು
ಮಹಾಲಯ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸದಿ
ಬಲ್ಲಿದೇಕಾದಶಿ ಪಾರ್ವಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೆ
ಇಟ್ಟ ಶಶಿ ರವಿ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆಯ್ಯ ( ಸಲ್ಲದಯ್ಯ? )
ದಂತಕಾಷ್ಠ ಮಲಿನಗಳಿಗೆ ಝಲ್ಲಿಸಿ
ನೀರ ಮುಕ್ಕುಳಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು
ಬಲ್ಲ ಬುಧರಿಗೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ
ಇಲ್ಲಿ ಒಲಿವ ಇದನಾಚರಿಸೆ

(hallu Suddhi)
Hallu belaguvalli bimba
Plakshapatre nellu nillu
Mahalaya punya divasadi
Ballidekadasi parvana amavasyeye
Itta sasi ravi grahanadalli alladeyya
Dantakashtha malinagalige Jallisi
Nira mukkulisi hanneradu
Balla budharige purandaravithala
Illi oliva idanacarise


ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ
ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ
ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ
ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದವ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ

Tamburi mitidava bavabdhi datidava
Talava tattidava surarolu seridava
Gejjeya kattidava kalarede mettidava
Gayana padidava harimurti nodiddava
Purandaravithalana nodidava vaikunthakke odidava


ಹರಿಯೆಂಬೋದೆ ಲಗ್ನಬಲವು, ಹರಿಯೆಂಬೋದೆ ಸುದಿನಬಲವು
ಹರಿಯೆಂಬೋದೆ ತಾರಾಬಲವು, ಹರಿಯೆಂಬೋದೆ ಚಂದ್ರಬಲವು
ಹರಿಯೆಂಬೋದೆ ವಿದ್ಯಾಬಲವು, ಹರಿಯೆಂಬೋದೆ ದ್ರವ್ಯಬಲವು
ಹರಿಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ಬಲವಯ್ಯ ಸರ್ವ ಸುಜನರಿಗೆ

Hariyembode lagnabalavu, hariyembode sudinabalavu
Hariyembode tarabalavu, hariyembode candrabalavu
Hariyembode vidyabalavu, hariyembode dravyabalavu
Harilakshmipati purandaravithalane balavayya sarva sujanarige


ಅಣುವಿಗೆ ಅಣುವಾಗಿ ಘನಕೆ ಘನವಾಗಿ
ಗುಣತ್ರಯ ತತ್ವಕೆ ಮೀರಿದ ದೊರೆಯಾಗಿ
ತೃಣ ಮೊದಲಾಗಿ ಮೇರು ಪರಿಯಂತ ಇರುವವ ನೀನಾಗಿ
ಗುಣನಿಧಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ
ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನಪ್ಪನೆ

Anuvige anuvagi Ganake ganavagi
Gunatraya tatvake mirida doreyagi
Truna modalagi meru pariyanta iruvava ninagi
Gunanidhi purandara vittalaninna mahime
Enike maduvaryaro ennappane


ನಿನ್ನುಂಗುಟವು ಬೊಮ್ಮಾಂಡವನೊಡೆಯಿತು
ನಿನ್ನ ನಡೆ ಜಗವ ಈರಡಿ ಮಾಡಿತು
ನಿನ್ನ ಪೊಕ್ಕಳು ಸರಸಿಜನಾಭನ ಪಡೆಯಿತು
ನಿನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಸಿರಿಲಕುಮಿಗೆಡೆಯಾಯಿತು
ನಿನ್ನ ನಳಿದೋಳು ಸಿರಿಲಕುಮಿಯ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿತು
ನಿನ್ನ ಕುಡಿನೋಟ ಸಕಲ ಜೀವರ ಪೊರೆಯಿತು
ನಿನ್ನ ತೊದಲುನುಡಿ ಸಕಲ ವೇದವ ಸವಿಯಿತು
ನಿನ್ನ ಅವಯವಂಗಳ ಮಹಿಮೆಯನು ಒಂದೊಂದು
ಪೊಗಳಲಳವಲ್ಲ ಸಿರಿಪುರಂದರ ವಿಠಲರೇಯ
ನಿನ್ನ ಅಪಾರಮಹಿಮೆಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆ ||

Ninnungutavu bommandavanodeyitu
Ninna nade jagava iradi maditu
Ninna pokkalu sarasijanabana padeyitu
Ninna vakshasthala sirilakumigedeyayitu
Ninna nalidolu sirilakumiya bigidappitu
Ninna kudinota sakala jivara poreyitu
Ninna todalunudi sakala vedava saviyitu
Ninna avayavamgala mahimeyanu ondondu
Pogalalalavalla siripurandara vithalareya
Ninna aparamahimege namo namo embe ||


ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾವಾಸ ಎಂದೆನಲು
ಶ್ರೀಪತಿ ಅಕ್ಷಯವಸ್ತ್ರವನಿತ್ತ
ದ್ರೌಪದಿಯಭಿಮಾನವ ಕಾಯ್ದ ನಮ್ಮ
ಆಪತ್ತಿಗಾಹೆನೆಂಬ ಶ್ರೀಪತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ
ಅಕ್ಷಯವಸ್ತ್ರವನಿತ್ತು ಪಾರ್ಥನ ರಮಣಿಯ ಕಾಯ್ದನು ||

Ha krushna dvarakavasa endenalu
Sripati akshayavastravanitta
Draupadiyabimanava kayda namma
Apattigahenemba sripati purandaravithala
Akshayavastravanittu parthana ramaniya kaydanu ||


ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ
ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಸಿರಿಗೆ
ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನಿಗೆ
ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ ||

Subavidu shobana harige
Subavidu shobana sirige
Subavidu purandaravitthalarayanige
Subavidu shobana harige ||


ತನ್ನ ತಾನರಿಯದಾ ಜ್ಞಾನವೇನೊ
ಚೆನ್ನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲನ ನೆನೆಯದವ
ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದರೇನು ಷಂಡನಾದರೆ ಏನು ||

Tanna tanariyada j~janaveno
Cenna sripurandaravitthalana neneyadava
Samnyasiyadarenu shandanadare Enu ||


ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎಂಜಲನುಂಡು
ನೀನುದಾಸೀನಮಾಡಿದರೆ ಲೋಕರು ನಗರೇ
ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲವನು ಕೊರಳಲಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Ninna dasanagi ninna enjalanundu
Ninudasinamadidare lokaru nagare
Ninna caranakamalavanu koralali kattuve purandaravithala||


ಬಡಗಿನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಪರೀತ ಹುಟ್ಟಿತು
ಮುಂದೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಕಣಕದ ರೊಟ್ಟಿ
ಅದಕೆ ಸಾಧನ ತೋವೆ ಕಟಕೆಟ್ಟಿ
ಅದರ ಮೇಲೆ ತಾ ಪುಣ್ಯವು ಪುಟ್ಟಿ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪ್ರಸಾದ ಘಟ್ಟಿ
ಯಾವಾಗ ದೊರಕಿದಾವಾಗ ಜಗಜಟ್ಟಿ||

Badagina nadalli ondu viparita huttitu
Munde mudde madida kanakada rotti
Adake sadhana tove kataketti
Adara mele ta punyavu putti
Purandaravithalana prasada gatti
Yavaga dorakidavaga jagajatti||


ಯಾರು ಮುನಿದು ನಮಗೇನು ಮಾಡುವರಯ್ಯ
ಯಾರು ಒಲಿದು ನಮಗೇನು ಕೊಡುವರಯ್ಯ
ಕೊಡಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕುನ್ನಿಗೆ ಕಾಸನು
ಈಯಲುಬೇಡ ನಮ್ಮ ಶುನಕಂಗೆ ತಳಿಗೆಯ
ಆನೆ ಮೆಲೆ ಪೋಪನ ಶ್ವಾನ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೆ
ನಮಗೆ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಾನೆ ಸಾಕು ||

Yaru munidu namagenu maduvarayya
Yaru olidu namagenu koduvarayya
Kodabeda namma kunnige kasanu
Iyalubeda namma sunakamge taligeya
Ane mele popana svana muttaballude
Namage sripurandaravithalane saku ||


ಲೇಸು ದಾಸರಿಗೆ ಸಿರಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ , ಕೀರ್ತಿ ಕಿಂಕರರಿಗೆ
ಅಪಕೀರ್ತಿ ಕ್ರೂರರಿಗೆ , ಜಯ ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಜಯ ಮಂಕುಗಳಿಗೆ , ನಷ್ಟ ಕಪಟರಿಗೆ
ಲಾಭ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ , ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ
ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ||

Lesu dasarige siri bagavatarige
Daridrya drohigalige , kirti kimkararige
Apakirti krurarige , jaya devarige
Apajaya mankugalige , nashta kapatarige
Laba mahatmarige , purandaravithalana alugalige mukti
Daityarige andhantamassu sandehavilla ||


ಕಣ್ಣಿಲಿ ಕೇಳುವ ಕಾಂಬುದನರಿವ
ಆಘ್ರಾಣಿಸುವ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ರಸನದಿ ಕೇಳುವ
ಕರ್ಮಲೋಪಕ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Kannili keluva kambudanariva
Agranisuva asvadisuva rasanadi keluva
Karmalopaka lokavilakshana purandara vittala||


ಆವಿನ ಕೊಂಬಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾಲವೆ
ನಿನ್ನ ನೆನೆದವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಲ್ಲವೆ
ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒರಲುತ್ತ ನರಲುತ್ತ ಹರಿಹರಿ ಎಂದವ
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Avina kombina tudiyalli sasive nintidda kalave
Ninna nenedava jivanmuktanallave
Sarvakaladalli oralutta naralutta harihari endava
Jivanmukta embudakke Enu ascaryavayya purandaravithala||


ಪಾಂಡುತನಯನಂತೆ ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಅಟ್ಟುಮಾಣಿಗೆ ಮಣೆಯ ಹಾಕಿಕ್ಕಬೇಕು
ಅರ್ಜುನನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಂಡಿಯ ಬೋವನ ಮಾಡಿ ಕುದುರೆಲಗಾಮು ಕೈಹಿಡಿಸಲಿಬೇಕು
ಆಹಾ ಅನುದಿನ ಅರ್ಚಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Pandutanayanante karedu ninna attumanige maneya hakikkabeku
Arjunanante ninna bandiya bovana madi kudurelagamu kaihidisalibeku
Aha anudina arcisi pujisi mosa hode svami purandara vittala||


ನಿತ್ಯ ಪತಿಭಾವ ಶ್ರೀಲಕುಮಿದೇವಿಗಯ್ಯ
ನಿತ್ಯ ಪುತ್ರಭಾವ ಬೊಮ್ಮ ಪ್ರಾಣರಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ಪೌತ್ರಭಾವ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯಭಾವ ಇಂದ್ರ ಕಾಮ ಆತ್ಮ ಜೀವರಿಗೆ
ಇಂತೆಂದ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Nitya patibava srilakumidevigayya
Nitya putrabava bomma pranarige
Nitya pautrabava garuda sesha rudrarige
Nitya brutyabava indra kama Atma jivarige
Intenda sripurandara vittala||


ಸನಕಾದಿಗಳ ಹಂಸದಂತೆ ಕಮಲದಲಿ ನಲಿವ ಮೂರುತಿಯನು
ಮನುಜೋತ್ತಮರೆಂಬ ಮನ ಅಂಬರದೊಳು
ಕಾಲಮಿಂಚಿನಂತೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ಗುರುಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Sanakadigala hamsadante kamaladali naliva murutiyanu
Manujottamaremba mana ambaradolu
Kalamincinante thalathalisuva gurupurandara vittala||


ಸತ್ಯಜನಾಭನೆ ಸತ್ಯಮಹಿಮನೆ
ಸತ್ಯಕಾಮನೆ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣನೆ
ಸತ್ಯಭೂಷಣ ನಿತ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲರೇಯ ||

Satyajanabane satyamahimane
Satyakamane satyapurnane
Satyabushana nitya purandaravithalareya ||


ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ಮೆರೆಸುವೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವುಣಿಸುವೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿರಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯೊ ದೇವ
ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ondu kaladalli Ane kudure melmeresuve
Ondu kaladalli barigalalli nadesuve
Ondu kaladalli mrushtannavunisuve
Ondu kaladalli upavasavirisuve
Ninna mahimeya nine balleyo deva
Pannanngasayana sripurandara vittala||


ಗಾಣದೆತ್ತಿನಂತೆ ತಿರುಗಾಡಲಾರೆ
ಬಂಡಿಯ ನೊಗದಂತೆ ಬೀಳಲಾರೆ
ಗಿಳಿಯಂತೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಕೂಗಾಡಲಾರೆ
ನವಿಲಿನಂತೆ ನಾ ನಲಿದಾಡಲಾರೆ
ಪುರಂದರವಿಠಲ,  ನೀನೇ ಕರುಣಾಳು ಕಾಯೋ

Ganadettinante tirugadalare
Bandiya nogadamte bilalare
Giliyante na ninna kugadalare
Navilinante na nalidadalare
Purandara vithala, nine karunalu kayo


ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎನಗೆ ಇರದಿರಲಿ
ಹರಿದಾಸನೆಂದೆನ್ನ ಕರೆವರು ಸಜ್ಜನರು
ಹರಿದಾಸರನು ಯಮನೆಳೆವನೆಂಬಪಕೀರ್ತಿಯ
ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Irali ninnalli Bakti enage iradirali
Haridasanendenna karevaru sajjanaru
Haridasaranu yamanelevanembapakirtiya
Pariharisikollo sri purandara vithala


ಇರುವದಾದರೆ ಮುಗುಳುತೆನೆ
ಅದಿಲ್ಲದಿರೆ ಚಿಗುರೆಲೆ
ಅದೂ ಇಲ್ಲದಿರೆ  ಬರಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರು ಮಣ್ಣು
ಅದೊಂದೂ ಇಲ್ಲದಿರೆ ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ ಎಂದೊರಲಿದರೆ ಸಾಕು
ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನೀಡಾಡುವ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Iruvadadare mugulutene
Adilladire cigurele
Adu illadire bariya kattige
Illadiddare beru mannu
Adondu illadire tulasi tulasi emdoralidare saku
Ella vastugalanidaduva purandara vittala


ಇದರಿಂಬಿಟ್ಟಿನ್ನಿಲ್ಲೆಂಬ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಬರಲಿ  ಮ-
ತ್ತಿದರಿಂಬಿಟ್ಟಿನ್ನಿಲ್ಲೆಂಬ ಮಹಾಭೀತಿ ಬರಲಿ ಮ-
ತ್ತಿದರಿಂಬಿಟ್ಟಿನ್ನಿಲ್ಲೆಂಬ ಮಹಾಬಾಧೆ ಬರಲಿ ಮ-
ತ್ತಿದರಿಂಬಿಟ್ಟಿನ್ನಿಲ್ಲೆಂಬ ಮಹಾ ಆಪತ್ತು ಬರಲಿ ಮ-
ತ್ತಿದರಿಂಬಿಟ್ಟಿನ್ನಿಲ್ಲೆಂಬ ಅದಕೊಂದಿದ-
ಕ್ಕೊಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ  ಕಾಣಿರೊ ಮ-
ತ್ತದಕೊಂದಿದಕೊಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ  ಕಾಣಿರೊ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ತನ್ನ ನಂಬಿದವರ ಹಿಂದ್ಹಾಕಿಕೊಂಬ ಕಾಣಿರೊ

Idarimbittinnillemba mahavyadhi barali ma-
Ttidarimbittinnillemba mahabiti barali ma-
Ttidarimbittinnillemba mahabadhe barali ma-
Ttidarimbittinnillemba maha Apattu barali ma-
Ttidarimbittinnillemba adakondida-
Kkondu yocisabedi kaniro ma-
Ttadakondidakondu yocisabedi kaniro
Purandara vittalatanna nambidavara hind~hakikomba kaniro


ಇದೇ ಮುನಿಗಳ ಮನದ ಕೊನೆ ಠಾವು
ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಹೃತ್ಕಮಲದ  ಠಾವು
ಇದೇ ಅರಿವ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವೈಕುಂಠವು
ಇದೇ ದ್ವಾರಕೆಯು  ಇದೇ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿ
ಇದೇ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಮನಮಂದಿರ

Ide munigala manada kone thavu
Ide brahmadigala hrutkamalada thavu
Ide ariva suj~janigalige vaikunthavu
Ide dvarakeyu ide kshirambudhi
Ide purandaravithalana manamandira


ಇಂದಿಗೆಂಬ ಚಿಂತೆ  ನಾಳಿಗೆಂಬಾ ಚಿಂತೆ ತೊತ್ತಿಗೇಕಯ್ಯ
ಒಡೆಯನುಳ್ಳನಕ ತೊತ್ತಿಗೇತರ ಚಿಂತೆ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮನಾಳವ  ಕಾವ ಚಿಂತೆಯವ-
ನೊಡೆಯ ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನು ಇರುತಿರೆ
ಒಡೆಯನುಳ್ಳ ತೊತ್ತಿಗೇತರ ಚಿಂತೆ

Indigemba cinte naligemba cinte tottigekayya
Odeyanullanaka tottigetara cinte
Adigadige nammanalava kava cimnteyava-
Nodeya purandaravithalarayanu irutire
Odeyanulla tottigetara cinte


ಅಚ್ಚುತನ ಭಕುತರಿಗೆ ಮನಮೆಚ್ಚದವನು ಪಾಪಿ
ಆ ನರನೊಳಾಡಿನೋಡಿ ನುಡಿಯೆ
ಮನುಜವೇಷದ ರಕ್ಕಸನೊಳಾಡಿ ನುಡಿದಂತೆ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನು
ಮೆಚ್ಚಿ ಮೆಚ್ಚನು ಕಾಣೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ

Achyutana Bakutarige manameccadavanu papi
A naranoladinodi nudiye
Manujaveshada rakkasanoladi nudidamte
Saccidanandatma purandaravithalanu
mecci meccanu kano endendigu


ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳೀಯೊ ಅಭ್ಯಾಗತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ
ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳೀಯೊ ಆ ಚಂಡಾಲ ಸಪ್ತರಿಗೆ
ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳೀಯೊ ಅಂಧ ದೀನ ಕೃಪಣರಿಗೆ
ಹಸಿವೆಗೆ ಹಾಗವನ್ನರ್ಪಿಸೊ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ

Annapanadigaliyo abyagata brahmanarige
Annapanadigaliyo A candala saptarige
Annapanadigaliyo andha dina krupanarige
Hasivege hagavannarpiso purandaravithalage


ಅನ್ಯರೊಬ್ಬರ ಕಾಣೆ ಮನ್ನಿಸುವರೆನ್ನ
ಆಪನ್ನ ರಕ್ಷಕನೆ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಇನ್ನು
ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Anyarobbara kane mannisuvarenna
Apanna rakshakane paripalisu innu
Pannangasayana purandaravithala


ಅತಳದಲ್ಲಿರಿಸೊ ಸುತಳದಲ್ಲಿರಿಸೊ
ತಳಾತಳ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರಿಸೊ
ಯೋನಿಯೊಳಿರಿಸೊ
ಮತ್ತಾವಯೋನಿಯಲ್ಲಿರಿಸೊ
ನೀನೆಲ್ಲಿರಿಸಿದರೆ ನಾನಲ್ಲಿರದಾದೆನೆ?
ನೀನೆಂತು ನಡೆದು ನಡೆಸಿಕೊಂಬುವೆಯೊ
ನಾನಂತಂತೆ ನಡೆಯುವೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Ataladalliriso sutaladalliriso
Talatala pataladalliriso
Yoniyoliriso
Mattavayoniyalliriso
Ninellirisidare nanalliradadene?
Ninemnu nadedu nadesikombuveyo
Nanantante nadeyuve purandaravithala


ಅಂಬರದಾಳವನು ರವಿಶಶಿ ಬಲ್ಲರು
ಅಂತರಲಾಡುವ ಪಕ್ಷಿ ತಾ ಬಲ್ಲುದೇ?
ಜಲದ ಪ್ರಮಾಣ ತಾವರೆಗಲ್ಲದೆ
ಮ್ಯಾಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ತಾವು ಬಲ್ಲವೇ ?
ಸುರತ ಸುಖವನೆಲ್ಲ ಯುವಕನಲ್ಲದೆ
ಬಾಲಕತನದವರು ತಾವು ಬಲ್ಲರೇ?
ದೇವ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭಕ್ತಿಯ ನೀನೇ ಬಲ್ಲಯ್ಯಾ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Ambaradalavanu ravisasi ballaru
Antaraladuva pakshi ta ballude?
Jalada pramana tavaregallade
Myaliruva gidagalu tavu ballave ?
Surata sukavanella yuvakanallade
Balakatanadavaru tavu ballare?
Deva ninna mahimeya
J~janigala Baktiya nine ballayya purandaravithala


ಅಂದು ಬಾಹೋದು ನಮಗಿಂದೇ ಬರಲಿ
ಇಂದು ಬಾಹುದು ನಮಗೀಗೇ ಬಾರಲಿ
ಈಗ ಬಾಹೋದು ನಮಗೀಕ್ಷಣವೇ ಬರಲಿ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ದಯವೊಂದು ನಮಗಿರಲಿ

Andu bahodu namaginde barali
Indu bahudu namagige barali
Iga bahodu namagikshanave barali
Purandaravithalana dayavondu namagirali


ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ
ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಮುಚುಕುಂದಗೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಬಂದಂತೆ
ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಂತೆ
ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ
ವಿಭೀಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಂದಂತೆ
ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಬಂದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ನಿಂದು
ಸಲಹಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Baliya manege vamana bandante
Bagirathage srigange bandante
Mucukundage sri mukunda bandante
Gopiyarige govinda bandante
Vidurana manege sri krushna bandante
Vibishanana manege sri rama bandante
Ninna namavu bandu enna naligeyali nindu
Salahali sri purandaravithala||


ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನಂಥ ದೊರೆಯು ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನಂಥ ತಂದೆ ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ
ನಾನೇ ಸ್ವದೇಶಿ ನೀನೇ ಪರದೇಶಿ
ನಿನ್ನರಸಿ ಲಕುಮಿ ಎನ್ನ ತಾಯಿ
ನಿನ್ನ ತಾಯ ತೋರೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ!

Ninnantha svami nanaguntu ninagilla
Ninnantha doreyu enaguntu ninagilla
Ninnantha tande enaguntu ninagilla
Nane svadesi nine paradesi
Ninnarasi lakumi enna tayi
Ninna taya toro purandara vithala||


ಅಂದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕರಾಗಿ ಅನಿಮಿಷರೆಲ್ಲ ಸಾಲೋಕ್ಯವ ಪಡೆದರು
ಅಂದು ಗೋವುಗಳಾಗಿ ಸಾಧನವ ಮಾಡಿ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು ಕೆಲರು
ಅಂದು ನಿನ್ನನು ಕೂಡಿ ಆಡಿ ಸಾರೂಪ್ಯವೆಂಬ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆದರು ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು
ಒಂದೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂಬ ಮುಕುತಿಯ ಪಡೆದರು ಕೆಲವರು
ಆಗ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸರ್ವಾಂಗದಲಿ ಅಜಗಿತ್ತು ಸಲಹಿದೆ
ಅನುಪಮ ಗುಣನಿಲಯ ಗುರುಪುರಂದರವಿಠಲ ಮುಖ್ಯಪ್ರಧಾನನಿಗೆ ||

Andu gokuladalli gopalakaragi animisharella salokyava padedaru
Andu govugalagi sadhanava madi samipyavannu padedaru kelaru
Andu ninnanu kudi adi sarupyavemba muktiya padedaru tatvabimanigalu
Ondondu avayavadalli sayujyavemba mukutiya padedaru kelavaru
Aga sayujya sarvangadali ajagittu salahide
Anupama gunanilaya gurupurandara vittalamukyapradhananige ||


ಕ್ರಿಮಿಕೀಟನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂದು ಹರಿಶರಣೆಂತೆನಲುಂಟೆ
ಹರಿಹರಿಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂದು ಹರಿಶರಣೆಂತೆನಲುಂಟೆ
ಕತ್ತೆ ಕರಡಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂದು ಹರಿಶರಣೆಂತೆನಲುಂಟೆ
ಹಂದಿಶುನಕನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂದು ಹರಿಶರಣೆಂತೆನಲುಂಟೆ
ಮರೆತೀಯೆ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭವಗಳನೊಂದು
ಮಾನುಷ ದೇಹ ಬಂದಿತೊ ನಿನಗೀಗ
ಬೇಗ ನೆನೆಯೆಲೊ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನ ||

Krimikitanagi huttidandu harisaranentenalunte
Hariharinanagi huttidandu harisaranentenalunte
Katte karadiyagi huttidandu harisaranentenalunte
Handisunakanagi huttidandu harisaranentenalunte
Maretiye manava ninna hindina bavagalanondu
Manusha deha bandito ninagiga
Bega neneyelo purandaravitthalarayana ||


ಅಲ್ಲಿ ವನಗಳುಂಟು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದೊಪ್ಪುತ್ತಲಿಹುದು
ಪಕ್ಷಿಜಾತಿಗಳುಂಟು ಅತಿವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಕಿಲಕಿಲ ಶಬ್ದವು ರಂಜಿಸುವ ನುಡಿಗಳು
ಮುಕುತರು ಬಂದು ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಸುಖಿಪರು
ಇಂಥಾ ಸುಖ ಬೇಕಾದರೆ ನೀಚವೃತ್ತಿಯ ಬಿಟ್ಟು
ಪರಲೋಕ ಸುಖವೀವ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಭಜಿಸು ಜೀವ ||

Alli vanagaluntu aprakrutavada palapushpagalindopputtalihudu
Pakshijatigaluntu ativilakshanavada kilakila Sabdavu ranjisuva nudigalu
Mukutaru bandu jalakridegala madi kulitu sukiparu
Intha suka bekadare nicavruttiya bittu
Paraloka sukaviva purandaravithalana Bajisu jiva ||


ಇಲ್ಲೆಂಥಾ ಸುಖಗಳುಂಟೊ ಅಲ್ಲಂಥಾ ಸುಖಗಳುಂಟು
ದುಃಖಮಿಶ್ರವಾದ ಸುಖ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿಪ್ಪುದು ನಾಶವುಂಟು
ದಿನಕೊಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾದಂಥ ಸುಖವಾಗಿ ನಾಶವಿಲ್ಲದ
ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಸುಖವನನುಭವಿಸುತ್ತ ಕ್ರಮದಿ ತಿರುಗುವರು
ಆಂದೋಳಿಕ ಛತ್ರಚಾಮರ ಸದಾ ಪೀತಾಂಬರ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳಿಂದೊಪ್ಪುತ
ಗುರು ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಭಜಿಸು ಜೀವ ||

Illentha sukagalunto allantha sukagaluntu
Duhkamisravada suka ihalokadallippudu nasavuntu
Dinakondu bagebageyadantha sukavagi nasavillada
Prakrutavada sukavananubavisutta kramadi tiruguvaru
Andolika catracamara sada pitambara sankacakragalindopputa
Guru purandaravithalana Bajisu jiva ||


ಬೆಟ್ಟದಂಥ ದುರಿತವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೊಟ್ಟರೆ
ಕೃಷ್ಣನಾಮದ ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಂದುಹೋದದ್ದು ಕಂಡೆ
ಎಲೆ ಎಲೆ ದುರಿತವೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಹೋಗು
ಎಲೆ ಎಲೆ ದುರಿತವೆ ಮರಳಿ ನೋಡದೆ ಹೋಗು
ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಶಿರವ ಚೆಂಡಾಡುವನು
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Bettadantha duritavu suttamuttalottare
Krushnanamada kidi biddu benduhodaddu kande
Ele ele duritave tirugi nodade hogu
Ele ele duritave marali nodade hogu
Ninna kandare sikshisade bida
Innomme kandare Sirava cendaduvanu
Pundarikaksha namma purandara vittala||


ಹೇಗೆ ಬರೆದೀತು ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಷಿ ಕೂತಿತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು
ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದೋಡಿದರು
ಸಂತೆ ನೆರೆದೀತು ನಾನಾ ಪರಿ
ತಿರುಗಿ ಆಯಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ
ವಸ್ತಿಕಾರನು ವಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ
ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ
ಈ ಸಂಸಾರಮಾಯ ಬಿಡಿಸಿ
ಕಾಯೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Hege bareditu pracinadalli
Hage irabeku samsaradalli
Pakshi kutitu angaladalli
Hari hoyitu A kshanadalli
Aduva makkalu mane kattidaru
Ata sakendu muridodidaru
Sante nereditu nana pari
Tirugi Ayitu tamma tamma dari
Vastikaranu vastige banda
Hottare eddu Urige hoda
I samsaramaya bidisi
Kayo purandara vittala||


ಮುಟ್ಟು ಯುವತಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಪ
ಎಂಟೆರಡು ಮೂರಾಚಮನಕೆ ಪರಿಹರವೊ
ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಥಟ್ಟನೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಸ್ನಾನದಿ ಶುದ್ಧ
ಮೆಟ್ಟಿದಡೆ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳ ಮೂರುದಿನ ವರ್ಜಿಸಲುಬೇಕು
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಸೋಂಕಲು ಐದು ನಿರಾಹಾರವಣ್ಣ
ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹರವಯ್ಯ
ಶಿಷ್ಟರಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಿದು
ಗಟ್ಟ್ಯಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಎಂದರೆ
ಮುಟ್ಟಲಂಜುವುದಘವು ಓಡಿಪೋಗುವುದಯ್ಯ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದೆ ಮಾತ್ರದಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣವ ವಿಚಾರಿಸು ಮನುಜ ಅಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳುವುದು ವಚನ
ಜಗನ್ನಾಥನ ನಂಬುವರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರಯ್ಯ
ಗುರು ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪದವಿಯ ಬೇಡುವರು ||

Muttu yuvatiya Sabda kelidare papa
Enteradu muracamanake pariharavo
Drushtisi nodidare thattane jaladalli ainuru snanadi Suddha
Mettidade kulita sthala murudina varjisalubeku
Uccishta sonkalu aidu niraharavanna
Ishtu madidare papa pariharavayya
Sishtarallade mattu ellavarige asadhyavidu
Gattyagi jagannatha endare
Muttalanjuvudagavu odipoguvudayya
Ishtella onde matradi padmapuranava vicarisu manuja alli
Spashtavagi peluvudu vacana
Jagannathana nambuvare ella kelirayya
Guru purandaravithalana padaviya beduvaru ||


ನೀನೆ ಕರ್ತನು ಅಕರ್ತ ಸಿರಿ ಅಜಭವಾದಿ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಮರರು
ನೀನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ವತಂತ್ರರವರು ನೀನೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾ
ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನಾಧೀನ
ಅನಾದಿಕಾಲದಿ ಇರುವ ಜೀವರಿಗೆ ನೀನೆ ಸುಖವನೀವೆ ರುದ್ಧಕರ್ಮಗಳಂತೆ
ಅನಾದಿಕಾಲದಿ ಜೀವಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನಾದಿಗಳು ನಿನ್ನಾಧೀನವಯ್ಯ
ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ನೀನೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ
ನೀನೆ ಸಲಹೊ ನಿನ್ನ ಅಡಿ ಪೊಂದಿದವರ ||

Nine kartanu akarta siri ajabavadi indradyamararu
Nine svatantra asvatantraravaru nine sarvatmanagi svikarisuva
J~jana ninnadhina karma ninnadhina
Anadikaladi iruva jivarige nine sukavanive ruddhakarmagalante
Anadikaladi jivakarma j~jana anadigalu ninnadhinavayya
Anadi karma nine purandaravithala
Nine salaho ninna adi pondidavara ||


ಆರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ವ್ಯಾಹೃತಿಯಿಂದ ಓಂಕಾರವಾಗುವುದು
ಕೇಳಿ ಈ ಪರಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದಿಂದ
ತೋರುತಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ರಚಿಸಿದ ಹರಿಯ ಮೆರೆವುದೈ
ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಿ ಅನಂತವೇದರಾಶಿ ಧೊರೆಯೆಂದು ಪೊಗಳುವುವೊ
ಓಂಕಾರ ಶ್ರೀಕಾರ ಮೆರೆವುದೈವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಗಳು
ಈ ಕೃತಿ ಅಶೇಷ ಗುಣಾಧಾರ ಎಂದು ನಾರಾಯಣೋದ ಪೂರ್ಣಗುಣನುತ
ಭರದಿ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಶನೊ ಮೆರೆವಾದೆಲೆ
ಶಾಶಟರ್ದವಧರಿಶಿಗೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಓಂಕಾರ ||

Aru aksharadinda vyahrutiyinda omkaravaguvudu
Keli I pari ippattunalku aksharadinda
Torutali gayatri racisida hariya merevudai
Purushasuktadi anantavedarasi dhoreyendu pogaluvuvo
Omkara srikara merevudaivattondu lakshagalu
I kruti asesha gunadhara endu narayanoda purnagunanuta
Baradi j~janarupasano merevadele
Sasatardavadharisige purandara vittalaomkara ||


ಮಧ್ಯಾಂಗುಲಿ ಮೇಲೆ ಮಣಿಸರವಿಟ್ಟಿನ್ನು
ಬದ್ಧ ಅಂಗುಟಾಗ್ರ ಎಣಿಸಬೇಕು
ಕಿರಿ ಅಂಗುಲಿ ಪಂಚ ಭೋಗಿಸಿ ಇರಬೇಕು
ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀರು ಸೋರದೆ ಗಾಯತ್ರಿ
ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಗೆಯ್ಯುತಲಿರಬೇಕು
ಮುದ್ದುಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಯವದೆಂದು ನೋಡುವಾ ಬಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ||

Madhyanguli mele manisaravittinnu
Baddha angutagra enisabeku
Kiri anguli panca bogisi irabeku
Badravagi nillisi niru sorade gayatri
Buddhipurvakadinda geyyutalirabeku
Muddumuruti namma purandaravithalana
Yavadendu noduva bage kanabeku ||


ಕಂಡಾನಿಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯವನು
ಪ್ರಾತರದಿ ಮಂಡಲಾಕಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಗಾರನಾಗಿ
ಚರಿಸದಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಗೆ
ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ಒಲಿಯ ||

Kandanisadalli argyavanu
Prataradi mandalakara
Madhyahnadalli pundagaranagi
Charisadale iddare avage
Pandita sripurandara vittalaoliya ||


ಕುಲಪತಿಯಾದರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಗೆಯ್ಯದ ಪಾಪಿಯಾದರು
ಪರದೋಷಿಯಾಗೆ ಪಾಪಗೆಯ್ದು ಪರಪತ್ನಿಯನಯ್ದಿರೆ
ಶ್ರೀಪತಿ ಗೋಪಿಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗಗೆ
ಭೂಪತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪಾದವ ತೋರ್ಪ ||

Kulapatiyadaru sandhyavandane geyyada papiyadaru
Paradoshiyage papageydu parapatniyanaydire
Sripati gopicandanaliptangage
Bupati purandara vittalapadava torpa ||


ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ
ಎಚ್ಚತ್ತಿರು ಎಲೆ ಮನ ಮನವೆ ಎಚ್ಚತ್ತಿರೆಲೆ ಮನವೆ
ಏಕೆ ಬೈಲನು ನೆನೆವೆ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದನೆಂಬ
ನಾಮದಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತಿರೆಲೆ ಮನವೆ
ಏಕೆ ಬಯಲ ನೆನೆವೆ ಅಚ್ಯುತನೆ ಆದಿಕೇಶವನೆ ಅನಾಥಬಂಧೋ ಸಲಹೆಂದು
ಅಚ್ಯುತನ ಪಾದವೆ ನಂಬು ಗತಿಯೆಂದು ಎಚ್ಚತ್ತಿರೆಲೆ ಮನವೆ
ಅನಂತಾನಂತ ದೇವರ ದೇವ ರಂಗೇಶ
ಅನಂತನೆಂದರೆ ಬಲುಭಯವಿನಾಶ
ಅನಂತನೆಂದರೆ ತಡೆವ ಯಮಪಾಶ ಎಚ್ಚತ್ತಿರೆಲೆ ಮನವೆ
ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಸಕಲತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ
ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಸಕಲಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ
ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಕೊಡುವ ಸಕಲಸುಜ್ಞಾನ ||

Srirama endare bagyakke karana
Srikrushna endare durita nivarana
Eccattiru ele mana manave eccattirele manave
Eke bailanu neneve acyutananta govindanemba
Namadali eccattirele manave
Eke bayala neneve acyutane adikesavane anathabandho salahendu
Acyutana padave nambu gatiyendu eccattirele manave
Anantananta devara deva ramgesa
Anantanendare balubayavinasa
Anantanendare tadeva yamapasa eccattirele manave
Govindanendare sakalatirtha snana
Govindanendare sakalamurti dhyana
Govindanendare purandara vittalakoduva sakalasuj~jana ||


ಹಸಿವಾಯಿತೇಳಿ ದೇವರ ತೊಳೆಯೆಂಬರು
ಹಸನಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡರು
ಹಸಿ ಹಾವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ಉರಗಗಾರನಾಟ ಮಾಡುವರಯ್ಯ
ಪರಧನ ಪರಸತಿ ಪರದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆರಗೋರು
ತ್ವರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದುರಿತ ಪೋಗುವುದೆ
ಸರುವವೆಲ್ಲವ ತೊರೆದು ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿ
ವರವ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Hasivayiteli devara toleyembaru
Hasanagi manadalli mutti pujeya madaru
Hasi havina buttiyante muddittukondu
Vasudheyolage uragagaranata maduvarayya
Paradhana parasati paradravyakkeragoru
Tvaregalagiddare durita poguvude
Saruvavellava toredu hariya dhyanava madi
Varava kodu namma purandaravithala||


ಇದರಿಂಬಿಟ್ಟೆನಿಲ್ಯೆಂಬ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಬರಲಿ , ಮ-
ತ್ತಿದರಿಂಬಿಟ್ಟೆನಿಲ್ಯೆಂಬ ಮಹಾಭೀತಿ ಬರಲಿ , ಮ-
ತ್ತಿದರಿಂಬಿಟ್ಟೆನಿಲ್ಯೆಂಬ ಮಹಾಬಾಧೆ ಬರಲಿ , ಮ-
ತ್ತಿದರಿಂಬಿಟ್ಟೆನಿಲ್ಯೆಂಬ ಮಹಾ ಆಪತ್ತು ಬರಲಿ , ಮ-
ತ್ತಿದರಿಂಬಿಟ್ಟೆನಿಲ್ಯೆಂಬ ಅದಕೊಂದಿದಕೊಂದ್ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಕಾಣಿರೊ, ಮ
ತ್ತದಕೊಂದಿದಕೊಂದ್ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಕಾಣಿರೊ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ತನ್ನ ನಂಬಿದವರ ಹಿಂದ್ಹಾಕಿಕೊಂಬ ಕಾಣಿರೊ ||

Idarimbittenilyemba mahavyadhi barali , ma-
Ttidarimbittenilyemba mahabiti barali , ma-
Ttidarimbittenilyemba mahabadhe barali , ma-
Ttidarimbittenilyemba maha Apattu barali , ma-
Ttidarimbittenilyemba adakondidakondyocisabedi kaniro, ma
Ttadakondidakondyocisabedi kaniro
Purandara vittalatanna nambidavara hind~hakikomba kaniro ||


ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದ , ಜಡಜಡಕೆ ಭೇದ
ಜೀವಜಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ
ಜೀವಾಜೀವ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತರ ಭೇದ
ಸಂಸಾರದೊಳು ಭೇದ
ಮುಕ್ತರೊಡೆಯ ಹರಿ ಭಕ್ತರಾಧೀನ , ಜಗ-
ತ್ಕರ್ತು ನೀ ಸಲಹಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Jiva jivake beda , jadajadake beda
Jivajada paramatmanige beda
Jivajiva muktamuktara beda
Samsaradolu beda
Muktarodeya hari baktaradhina , jaga-
Tkartu ni salahayya purandara vittala||


ಸಂತತ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಿಸಲು
ಅಂತ್ಯಫಲದಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಗಣಿತಫಲವು
ಅರ್ಧ ತುಳಸೀದಳದ ತಂತು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲು
ಶ್ರೀಹೇಮಗತ ಪುರಂದರವಿಠಲ ವೈಕುಂಠಪದವಿಯನೀವನೊ ||

Santata hanneradu koti suvarnapushpa samarpisalu
Antyapaladi koti koti aganitapalavu
Ardha tulasidalada tantu matra Baktiyinda samarpisalu
Srihemagata purandara vittalavaikunthapadaviyanivano ||


ಆ ಹರಿಸಿರಿಚರಣವಿರಲು ಮಿಕ್ಕ
ಭೂರಿದೈವಗಳಿಗೇಕೆ ಭಜಿಸುವೆ ಮರುಳೆ
ನೀರಡಿಸಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದು
ಭಾವಿ ನೀರು ಕುಡಿವ ಮಾನವರುಂಟೆ
ಕಾರುಣ್ಯ ವೈಕುಂಠ ವಿಠಲರೇಯ
ತಿರುವೇಂಗಳಪ್ಪ ಸಿರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

A harisiricaranaviralu mikka
Buridaivagaligeke Bajisuve marule
Niradisi jahnavi tiradalliddu
Bavi niru kudiva manavarunte
Karunya vaikuntha vithalareya
Tiruvengalappa siri purandara vittala||


ಬೇಡುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸಾವುದೆ ವರಲೇಸು
ಬೇಡುವವರಿಗೆ ವೊಬ್ಬಿ ಉಳಿಯೊದುಂಟೇನೊ ದೇವ
ಧೊರೆಯುಂಟೆ ಗೂಡು ಕಿರಿದು ಮಾಡಿ
ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ ನಾಡು ಅರಿಯಲು
ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿನ್ನದೆ
ಬೇಡುವ ಕಷ್ಟವನು ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯೊ
ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಬೇಡದಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Beduva kashtakkinta savude varalesu
Beduvavarige vobbi uliyodunteno deva
Dhoreyunte gudu kiridu madi
Baliya danava bedi nadu ariyalu
Sthula sukshma ninnade
Beduva kashtavanu nine balleyo
Svami enna bedadante madayya purandara vittala||


ಧ್ವಜ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ರೇಖಾಂಕಿತವಾದ
ಹರಿಪಾದಾಂಬುಜ ಸೇವಿಪ ಭಾಗವತರ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡೊ
ತ್ರಿಜಗವಂದ್ಯನ ಪಾಡುಭಕ್ತಿಯನು ಬೇಡು
ಕುಜನರ ಮಾತುಗಳ ಸುಡು , ದುರ್ಜನರ ಸಂಗವ ಬಿಡು
ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಯಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡು ||

Dhvaja vajrankusa rekankitavada
Haripadambuja sevipa bagavatara bagya nodo
Trijagavandyana padubaktiyanu bedu
Kujanara matugala sudu , durjanara sangava bidu
Gajendrana kayida srikrushnana smarane madu
Purandaravithalana bidade kondadu ||


ಬಡವರೊಳಗೆ ಎನ್ನಿಂದ್ಯಾರು ಬಡವರಿಲ್ಲ
ಕೊಡುವರೊಳಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ್ಯಾರು ಕೊಡುವರಿಲ್ಲ
ದೃಢಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ
ಬಿಡದೆ ಸಲಹೊ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ||z

Badavarolage ennindyaru badavarilla
Koduvarolage ninnindyaru koduvarilla
Drudhabakti ninnalli enage kalpisi
Bidade salaho sri purandara vithala||


ಹರಿ ನೀನೊಲಿವಂತೆ ಮಾಡು
ಒಲಿದರೆ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡು
ತಿರಿದರೆ ದಾರು ನೀಡದಂತೆ ಮಾಡು
ದಾರು ನೀಡಿದರೆ ಪೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದಂತೆ ಮಾಡು
ಪೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡು
ಬಟ್ಟೆ ದೊರೆತರೆ ಇಂಬು ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡು
ಇಂಬು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ರಂಗ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ
ಇಂಬಿಟ್ಟು ಸಲಹೊ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ

Hari ninolivante madu
Olidare tirivante madu
Tiridare daru nidadante madu
Daru nididare potte tumbadante madu
Potte tumbidare batte doreyadante madu
Batte doretare imbu doreyadante madu
Imbu doreyadiddare ranga ninna padaravindadalli
Imbittu salaho purandara vithala


ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ನಿದ್ರೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಿಸಿ
ನಾಥ ಗೋವಿಂದಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ
ಪ್ರೀತಿಯೊಳತಿಥಿಪೂಜೆಗೆಯ್ದು ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಕೇಳಿ
ನಾಥ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನು

Pratahkalada nidre pariharisi hariya smarisi
Natha govindage pradakshine madi
Pritiyolatithipujegeydu purana sastrava keli
Natha sripurandaravithalage namo ennu


ಮನ ಚಂಚಲದಿ ತಪವ ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವು
ಘನ ಅಜ್ಞಾನದಿ ಹಲವು ಕರ್ಮವು ಹತ್ತವು
ಧನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ದಾನವು ವೃಥಾ ಇವು
ಇನಿತಾದ್ದರಿಂದ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಈ ಯುಗದಿ
ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಲೇಸೆಂದನು

Mana camcaladi tapava madalu asakyavu
Gana aj~janadi halavu karmavu hattavu
Dhanasuddhiyillade danavu vrutha ivu
Initaddarinda purandara vittalai yugadi
Tanna namasmarane lesendanu


ದರಿದ್ರರೆನ್ನಬಹುದೆ ಹರಿದಾಸರ
ಸಿರಿವಂತರೆನಬಹುದೆ ಹರಿದ್ರೋಹಿಗಳ
ಹರಿದಾಸರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕರುಣವು ಸಿರಿದೇವಿ ಮೇಲಿಲ್ಲವೋ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಹುದೈ ಮಾನಾಭಿಮಾನ ಜಗದಿ

Daridrarennabahude haridasara
Sirivantarenabahude haridrohigala
Haridasara melidda karunavu siridevi melillavo
Purandara vithalana alugalige ellihudai manabimana jagadi


ಮಲಗಿ ಪಾಡಿದರೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವನು
ಕುಳಿತು ಪಾಡಿದರೆ ನಿಂತು ಕೇಳುವನು
ನಿಂತು ಪಾಡಿದರೆ ನಲಿದು ಕೇಳುವನು
ನಲಿದು ಪಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಬಿಟ್ಟೆನೆಂಬ ಪುರಂದರವಿಠಲ

Malagi padidare kulitu keluvanu
Kulitu padidare nintu keluvanu
Nintu padidare nalidu keluvanu
Nalidu padidare svarga surebittenemba purandaravithala


ಮನ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು
ತನು ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥ ಫಲವೇನು
ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಮೀನು ಮೊಸಳೆಯಂತೆ
ನಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕಾಗೆಯಂತೆ
ಹೊರಗೆ ಮಿಂದು ಒಳಗೆ ಮೀಯದವರ ಕಂಡು
ಬೆರಗಾಗಿ ನಗುತಿದ್ದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ

Mana Suddhiyilladavage mantrada palavenu
Tanu Suddhiyilladavage tirtha palavenu
Mindalli palavenu minu mosaleyante
Nindalli palavenu srisailada kageyante
Horage mindu olage miyadavara kandu
Beragagi nagutidda purandara vithala


ತಪ್ಪು ಸಾಸಿರಗಳ ಒಪ್ಪಿ ಕಾಯೋ ಕೃಪಾಳು |
ಮುಪ್ಪುರವನಳಿದಂಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯ |
ಅಪ್ರಮೇಯನೆ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮೆಗಳ |
ಅಪ್ಪು ನಿಧಿಯಲಿ ಪುಟ್ಟಿದವಳರಿಯಳು |
ಕಪ್ಪು ಮೇಘ ಕಾಂತಿಯೊಪ್ಪುವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ |
ಅಪ್ರಾಕೃತರೂಪ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Tappu sasiragala oppi kayo krupalu |
Muppuravanalidantha munindra vandya |
Aprameyane ninna adbuta mahimegala |
Appu nidhiyali puttidavalariyalu |
Kappu mega kantiyoppuva timmappa |
Aprakrutarupa purandara vittala||


ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ಪೊಗಳುವೆ |
ನಿನ್ನನೆ ಬೇಡಿ ಬೇಸರಿಸುವೆ |
ನಿನ್ನ ಕಾಲನು ಪಿಡಿವೆ ನಿನ್ನ ಹಾರೈಸುವೆ |
ನಿನ್ನ ತೊಂಡರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವೆ ||
ನಿನ್ನಂತೆ ಸಾಕಬಲ್ಲ ದೇವರಿನ್ನುಂಟೆ |
ಘನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ ದೇವರ ದೇವ ||

Ninnane paduve ninnane pogaluve |
Ninnane bedi besarisuve |
Ninna kalanu pidive ninna haraisuve |
Ninna tomdarige kai koduve ||
Ninnante sakaballa devarinnunte |
Ganna purandara vittaladevara deva ||


ಸಂತತಿ ಆಹೋದು ರಾಮಾಯಣವ ಕೇಳಲು |
ಸಕಲ ಪಾಪಹರವು ಭಾರತ ಕೇಳಲು |
ತಂತುಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣವ ಕೇಳಲು |
ತತ್ವ ವಿವೇಕವು ಬಾಹೋದು ||
ಅಂತರವರಿತು ಭಾಗವತ ಕೇಳಲು |
ಆಹೋದಗ್ರ್ಯನಾ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವು |
ಸಂತತ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡಲು |
ಸಕಲವು ಬಾಹೋದು ಸಾಯುಜ್ಯವು ||

Santati ahodu ramayanava kelalu |
Sakala papaharavu barata kelalu |
Tantumatra vishnupuranava kelalu |
Tatva vivekavu bahodu ||
Antaravaritu bagavata kelalu |
Ahodagryana Bakti vairagyavu |
Santata purandaravithalana sankirtane padalu |
Sakalavu bahodu sayujyavu ||


ಹಾರುವನ್ನ ಹೆಟ್ಟಬೇಕು |
ಹಾರುವನ್ನ ಕುಟ್ಟಬೇಕು |
ಹಾರುವನ್ನ ಕಂಡರೆ ಚಂಪೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ||
ಹಾರುವನು ಪರಧನ ಪರಸತಿ ವಶನಾಗಿ
ಊರವೊಳಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಹಾರುವಾರು |
ಮೈದಾರಹಾರ ತಂದೆ  ಮಾಡು ಎನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Haruvanna hettabeku |
Haruvanna kuttabeku |
Haruvanna kandare campe mele hodeyabeku ||
Haruvanu paradhana parasati vasanagi
Uravolage Aru mamdi haruvaru |
Maidarahara tande madu enna purandaravithala||


ಹಾಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ |
ಬೇಡಿದರೆನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ |
ಒಡೆಯಗೆ ಒಡಲನು ತೋರುತ | ಎನ್ನ |
ಬಡತನ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡುವೆ|
ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ |
ಅಡಿಗಳನು ಬದುಕುವೆ, ಸೇರಿ ಬದುಕುವೆ |

Hadidare ennodeyana haduve |
Bedidarennodeyana beduve |
Odeyage odalanu toruta | enna |
Badatana binnaha maduve|
Odeya sri purandaravithalarayana |
Adigalanu badukuve, seri badukuve ||

MADHWA · sripadarajaru · ugabhoga · Ugabogha

Ugabhoga by Sripadarajaru

Maneyinda santosha kelavarige lokadolu
dhanadinda santosha kelavarige lokadolu
vaniteyinda santosha kelavarige lokadolu
tanayarinda santosha kelavarige lokadolu
initu santosha avaravarigagali ninna nenevo
santosha enagagali namma rangavittala ||


Dhyanavu krutayugadi
yajana yaj~javu tretayugadi
dhanavantakana devatarcane dvaparayugadi
A manavarigeshtu Palavo ashtu Palavu kaliyugadi
ganadali kesavayenalu kaigoduvanu rangavittala |

 


 

Kalikalake samayugavillavayya
kalushaharisi kaivalyanivudhayya
sale nama kirtane smarane sakayya
smarisalu sayujya paravivudayya
balavanta srirangavittalana nenedare
kaliyugave krutayugavaguvudayya ||


 

Ballavanu ullavanu niniralu Bajisade
kshullakara matavididu sukava bayasuve nanu
kallu govina halu karu bayasidante na
hallu hogudanariye akatakata mandamatiyu
kallagovanu hullu ganjiyaneredu salahidede Enu Pala
ballidaseyu bidiso namo ramgavittala |


Enna mana vishayangalali mulugito
enna tanuvu vruddapya aidito
antakara kare baho hottayito
kala vilambana vinitillavayya
vyale aritu binnaha madide
hige taralara biduva tayigalunte – ni
karunanidhiyemba birudu salladu deva
karunakara sirirangavithalareya – ni
karunanidhiyemba birudu salladu deva ||


Kambaliya buttiyali kasavanarisuvarunte
ambujodarana nele ariyada duratumaru
bembidade sukanarasuvarunte uda-
rambaradi dambakaru ihaparake bahyarendu
sambaranmtaka pita rangavithalareyanna pa-
dambujodbramarudolumige duraradavaru
bembidade sukavanaruvarunte ||


Haribakutanadava aritu papava maduvudilla
ariyade madidare hariyu enisuvudilla
saranu banmdavana raviyatanayana nodu
mareyade Bajiso ranmgavithalareyana ||


Anantakaladalli yava punyadalli
enna mana ninnalli eragiso
enna manavanu ninna caranadolomme
ittu salaho rangavithala |


Bavavemba adaviyalli tapatrayadi siluki
bayagolladamte gelluvudake sriharinama
horatagi mattunte enna manava ninna
charanadallittu salaho namma rangavithala |


Munde kettu banmdavara
hindake hakikonda balika
banda gunadoshagala enisuvare ele deva |
andavalla ninna Ganatege
tandetayigalu tamma
kandanavagunagalenisuvare?
Endendigenna uddharisabekele deva
sandehavyatake namo rangavithalayya |


 

Marikonanante thora bagyava kottu
narakakke iduvano durjanarugalanu
sara Bakutarige daridryadigalannu
kottu paruganisuvanu ranmgavithalareya |


Ambaradalavanu inasasigalallade
ambarataladaladuva pakshi tavu ballave?
Jalada pramanava tavaregalallade melidda
maragidaballigalu tavu ballave?
Mavina hannina ruci aragiligalallade
cirva kagegalu tavu ballave?
Ninna mahime ninna Baktaru ballaru –
mattannyarenu ballarayya?
Baktaradhinane baktarodeyane Baktara
salahayya namo rangavithalayya ||


Baruvudu buddiyu balavu kirutiyu
nirutadi dhairyavu nirbayatvavu
arogananmda ajadya vakpatutvavu hare
rangavithala hanuma enalu |


Saligrama vrundavanadali ippante
enna manavanu bidadiha hari
jannara janna narahari govinda
enna manavanu bidadiha pundarika mana
piriyaneyayya pandarangipuripati sirirangavithala |


 

 

 

MADHWA · purandara dasaru · Ugabogha

Importance of Ankita of Hari dasaru stated by Purandara dasaru ugabhogas

 • It is the phrase or set of words used by a Haridasaru, usually at the end, to sign-off a composition. 
 • It is basically a literary signature or mudrika or pen-name that identifies the composed.
 •  Each Haridasa had his or her own ankitha.
 • Ankitas are usually conferred by gurus after sishyas prove their knowlege in thathva gnana. Few dasaru received their ankita through dream(swapna labda)
Guru upadesavillada j~janavuguru upadesavillada snanavu
Guru upadesavillada dhyanavu
Guru upadesavillada japavu
Guru upadesavillada tapavu
Guru upadesavillada mantra
Guru upadesavillada tantra
Uragana upavasadante kaniro
Guru vyasarayare karunadindali enage
Purandaravithalane paradaivavendaruhi
Durita Bayavella pariharisidaragi
Vara mahamantra upadesisidaragi ||

Ankita villada deha nishedha
Ankita villada kavya sobisadu
Ankita villadirabaradendu ca-
Krankitavannu madi ennangakke
Pankajanaba purandara vithalana
Ankita enagitta guruvyasamuniraya ||

MADHWA · Ugabogha · Vijaya dasaru

Ugabhogagalu by Vijaya dasaru

ಸುಡು ಸುಡು ಯಾಚಕನ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ
ಕೊಡುವೆನೆಂದರೆ ಬಹು ದಿವಸ ಕಾಯ್ದು
ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಕಡಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುತ
ಗಡಗಿಯೊಳಗಿನ ನೊಣದಂತೆ ಸುತ್ತುತ ಆಸೆ
ಬಿಡಲಾರದೆ ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಮಿಡುಕುತ
ಕಡುಮೂರ್ಖನಂತೆ ನಾನಾದೆನು ಪ್ರಾಣೇಶ
ಕಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಕೊಡುಗೈ ದಾತನಿಗೆ ಇನಿತು ಪರರಾಶೆ||

Sudu sudu yachakana janma vyartha vyartha
Koduvenebdare bahudivasa kaydu
Adige biddu avana manasu tanna
Kadege madikondu yocisuta
Gadigeyolagina nonadante suttuta Ase
Bidalarade hidiyalarade midukuta
Kadumurkanante nanadenu pranesa
Sudu sudu yacaka janma vyartha vyartha
Kadusampurna vijayavithalareya
Kodagaidatanire intu pararase |


 

ಹರಿ ಭಕುತಿಯಿಲ್ಲದವನೊಬ್ಬ ಕೋಣ
ಪರಿ ಪರಿ ಎಸಗಿದ್ದ ಸುಕೃತ ಕ್ಷೀಣ
ಧರೆಯೊಳಗವನೆ ಜೀರ್ಣಪದ ಕಾಣ
ಕೊರಳಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಾರವ ಕಾಣ
ಸುರ ನರೋರಗ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವಗೆ ಠಾಣ
ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪೊರೆಯನು ಪ್ರಾಣ||

Haribakutiyilladavanobba kona
Paripari esagidda sukruta kshina
Dhareyolagavane jirnapada kana
Koralali hakida harava kana
Suranaroruga madhya illavage tana
Sirivijayavithala poreyanu prana |

 


Dasara maneyalli vasavagiddava
Dasara baliyali serikondavaneno
Dasara maneyalli niru pottava nanu
Dasara maneyenjalede tegedava nanu
Dasarundaddu undu beledava nanu
Dasara mane munde ratri jagara nanu
Dasara nambida dasanu nanu
Doshi nanadade dosharahita punya-
Rasi purandaradasara myale dayasaradhiyittu
Ni salahuyenna pasava bidisutta
Lesu palipa namma vijayavithalareya
Bisi bisatadiru binkada daiva ||

Tattvabimanigalira uttara palipudu
Etti karava mugive vinayadalli
Atmadolage nimma vyapara Ganavayya
Tattvasthanadalli nityavagi
Daityarige sarvada nimma preraneyuntu
Atta elesadiri dussangakke
Chittadalli nive nija vyapara maduvaru
Satyakke eraguva margavittu
Uttama gunadalle modale nimma pujipa
Arthiyagali ataruvayadi
Uttamasloka sirivijayavithalanna
Tutisi Atanna carana noldada madu |


 

ಉಪವಾಸವಿದ್ದವನಿಗೆ ಊರು ತುಂಬಿದರೇನು
ಅಪಹಾಸಗೊಳಿಸುವ ಗೆಳೆಯನಾದರೆ ಏನು
ಕುಪಿತವ ಬಿಡದವನು ಕುಲಜನಾದರೇನು
ಕಪಟವ ಬಿಡದವನ ಕೂಡ ಉಂಡರೇನು
ಕೃಪೆಮಾಡದವನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೇನು
ತಪಸಿಗಳೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ||

Upavasaviddavanige Uru tumbidarenu
Apahasagolisuva geleyanadare Enu
Kupitava bidadava kulajanadarenu
Kapatava bidadavana kuda undare Enu
Krupe madadavana kalige biddare Enu
Tapasigalodeya namma vijayavithalareya |


ಆಕಳಿಗೆ ಕರುವುಗಳು ಏಸು ಇಪ್ಪಾವೆಂದು
ಲೋಕದೊಳು ಕೇಳಿದರೆ ಜನ ಒಪ್ಪೋದು
ಈ ಕರುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕಳುಗಳುಂಟೆಂದು
ವಾಕು ಬೆಸಗೊಂಡರೆ ಜನಮೆಚ್ಚುವುದೆ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿನಗಿಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಪೆನೆ
ಸಾಕುವ ದೊರೆಗಳು ಎಷ್ಟೆಂದು
ನೀ ಕೇಳಿದದಕೆ ಸೋಜಿಗವಾಗಿದೆ ಎನಗೆ
ಸಾಕುವರು ನಿನ್ನ ವಿನಾ ಉಂಟೇನಯ್ಯಾ
ಬಾಕುಳಿಗ ಮಾನವರು ಎನ್ನಂಥವರು ನಿನಗ
ನೇಕ ಜನ ತುಂಬಿಹದು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ
ಏಕೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೆ ಎನಗೋರ್ವನಲ್ಲದೆ
ನಾ ಕಾಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ಸಮನಾ
ಶ್ರೀ ಕಳತ್ರ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟರಾಯ
ಯಾಕೆ ಎನ್ನೊಡನೆ ಈ ಮಾತು ಸೊಗಸೆ||

Akalige karugalu Esu ippavendu
Lokadolu kelidare jana oppahudu
I karuvige eshtu akalugaluntendu
Vaku besagondare jana meccuvude
Srikanta ninagimdu uttara kodalapene
Sakuva doregalu eshtemdu
Ni kelidudake sojigavagide enage
Sakuvaru ninna vinaha untenayya
Bakuligamanavaru ennanthavaru ninaga-
Neka jana tumbihudu nodidalli
Eko svami nine enagorvanallade
Na kane innomdu ninna samana
Sri kalatra vijayavithala vemkataraya
Yake ennodane I matu sogase |


ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದೆನಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಭಂಗಪಡಲುಬೇಕು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಕಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಬೇಕು
ಬೆನ್ನುಬಿಡದೆ ರೋಗಂಗಳು ಬರಬೇಕು
ಪನ್ನಗಶಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ಎನ್ನನೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ ಏನು?

Ninna dasanemdenisikollalu beku Banga padalu beku
Dina pratidinadalli annavastra kanade irabeku
Bennubidade rogangalu hattiralu beku
Tannavara kaiyinda CI enisikolabeku
Pannangasayana srivijayavithalareya
Enna I pariyali madida bageyenu |


ಕಾಲಕಾಲಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯನು
ನಾಲಗೆಗೆ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ನಾರಾಯಣನೆ
ಕೀಳು ಮತಿಯನೆ ಬಿಡಿಸೊ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮಾಡಿಸೊ ನಿ
ನ್ನಾಳುಗಳೊಳಗೆ ಊಳಿಗವನಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೊ
ಬಳಲಿದೆನೊ ಭವದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬ
ಯಲಾಸೆಯಲಿ ನಾ ಕಾಲವ ಕಳೆದೆ
ಪಾಲಸಾಗರಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ
ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದೆನೊ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರೆ ||

Kalakalake ninna namada smaraneyanu
Naligege kodu kandya narayanane
Kilumatiyane bidiso kirtaneya madiso ni-
Nnalugalolage uligavanittu paliso
Balalideno bavadolage biddu ba-
Yalaseyali na kalava kalede
Palasagarasayi vijayavithala ninna
Palige bandeno paramapurusha hare |


Ondentu bagilulla pattanadolage
Munde ippattanalku maneyolu
Tandenna nillisi olagittu kavalu madi
Bandhanadolagittu balalisuvadanyaya
Tane antaratmaka ninu olagiddu svatantra-
Nendenisi enna baride kollisuvareno
Kandarpapita ranga ni kayabekenna
Entadarenu anantamuruti vijayavithala |


ನಿನ್ನ ಜನರ ಸಂಗ ಕೊಡು ಎನ್ನಂತರಂಗ
ಘನ್ನ ಸುಗುಣಾಂತರಂಗ ಮಂಗಳಾಂಗ
ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯೊಲ್ಲೆ ಅಂದಿನ ಭವಣಿ ಬಲ್ಲೆ
ಮನ್ನಿಸು ಮಾರಮಣ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ
ಇನ್ನು ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಕಡೆಮಾಡು ಇಹದಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬರುವ ಕರ್ಮದ ಬಲೆ
ಎನ್ನ ಮನೋರಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಹರಿ
ಧನ್ಯನ ಮಾಡುವದು ಪಥವ ತೋರಿ||

Ninna janara sanga kodu ennantaranga
Ganna sugunantaranga mangalanga
Anyapeksha olle amdina bavane balle
Mannisu maramana ille ille
Innu I dehadalle kade madu ihadalli
Munna putti baruva karmada bale
Enna manoratha sirivijayavithala hari
Dhanyana maduvadu pathava tori |


ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ಹಕ್ಕಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಗಗ
ನಕ್ಕೆ ಮೊಗವೆತ್ತಿ ಕೂಗುತಿಪ್ಪೆ
ಅಕ್ಕರೆ ನಿನಗಿನ್ನು ಬಾರದೆ ಎಲೊ ದೇ
ವಕ್ಕಳ ಒಡಿಯಾನೆ ತ್ರಿಜಗದಲ್ಲಿ
ರಕ್ಕಿಸಿ ಪೋದರೇನೋ ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳು ಯಾ
ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಬ್ಬನ ಸುತ್ತಿಸುವಿ
ಚಕ್ಕಂದವಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ನಾನೋರ್ವನೆ ಗತಿಯೆ
ಮುಕುತಿಯಾಗಿಪ್ಪದೆ ಸರ್ವರಿಗೆ
ಬಕ್ಕದಾಸನು ನಾನು ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ
ಲೆಖ್ಖಕ್ಕೆ ನಿಪನಾವಾವನಯ್ಯಾ||

Rekke murida pakshi bayibittante gaga-
Nakke mogavetti kugutippe
Akkara ninaginnu barade elo de-
Varkala odeyane trijagadalli
Thakkisi podareno sarvajivarolu Etakke
Ennobbana tukkisuveyo
Chakkandagide ninage nanorvane gatiye
Mukkutiyagippade sarvarige
Bakkadasanu nanu vijayavithala ninna
Lekkakke modalu enisuvenenayya ||


ಜನನದ ಭಯ ಮರಣದ ಭಯ ಬರುತಿಪ್ಪ
ಮನೊ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕೆರಗುವ ಭಯ
ಕಾನನ ಭಯ ಬಲುರೋಗ ತೊಡಕುವ ಭಯ ತೀವ್ರತಮ
ಸಿನ ಭಯ ಬಂದರಾದರು
ಗಣನೆ ಮಾಡರು ಕಾಣೊ ಹರಿಯ ನಂಬಿದ ಜನರು
ಅನುಮಾನ ಸಲ್ಲದು ಸಂತರ ತಿಳಿವುದು
ಜನುಮಾದಿ ಕರ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ
ರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನುದಿನ ಭಯಗಳ ನೀಗೊ||

Jananada Baya maranada Baya barutippa
Mano indriyagalu vishayakkeraguva Baya
Kanana Baya baluroga todakuva Baya
Tirva tamasina Baya bamdaradaru
Ganane madaru kano hariya nambida janaru
Anumana salladu santata tilivudu
Janumadikarta srivijayavithalana
Arcane madu anudina bayagala nigo |


ಜಾಲಿಸಬೇಕು ಜಾಲಿಸಬೇಕು ಜಾಲಿಸಬೇಕು ಜಾಲಗಾರನಾಗಿ
ಜಾಲ ಪಾಪಂಗಳು ಕಸ ಪೋಗುವಂತೆ ಜಾಲಿಸಬೇಕು
ಜಾಲಿಸಿ ಬಿಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ಜಾಳಿಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಲು ಮಾಯಾ
ಜಾಲ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಜಾಳಿಗೆಯಿಟ್ಟು ಜನನ ನೀಗಬೇಕು||

Jalisabeku jalisabeku jalisabeku
Jalagaranagi papajalamgala kasapoguvante
Jalisabeku jalisi olle vastu sampadisi
Jalige chennagi tumbalu maya-
Jala vijayavithalana sannidhiyalli
Jaligeyittu janana nigabeku |


ಮಡಿಮಾಡಿಕೊಂಬ ಬಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮನುಜ
ಮಡುವಿನೊಳಗಿನ ಉದಕ ಜಡವಲ್ಲವೆ
ಮಡಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ ವಸ್ತ್ರ ತಾನೆ ಜಡವು
ಮಡಿ ಎಂತಾಯಿತು ಪೇಳೊ ಸದಾಚಾರನೆ
ಜಡಜಡಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದರೆ ತಕ್ಷಣಕೆ
ಉಡುವದು ಹೊದೆವದು ಶುಚಿವಾಹುದೆ
ಜಡಕೆ ಈ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಬಂದ ತರುವಾಯ
ಪೊಡವೀಶ ರಂಗಂಗೆ ಪೇಳು ಅದನೆ
ಕಡಲಶಯನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಅಡಿಗಳ ನೆನೆದವನು ಸರ್ವದಾ ಮಡಿ ಎನ್ನು||

Madimadikomba bage tiliyabeku manuja
Maduvinolagina udaka jadavallade
Madiyendenisikomba vastra tane jadavu
Madiyentayitu pelo sadacharane
Jadajadake sambandhavadare takshanake
Uduvudu hodivudu Suci ahude
Jadake I samarthya banda taruvaya
Podavisa rangage pelu adane vadiddare
Kadalasayana namma vijayavithalareyana
Adigala nenedavanu sarvada madi ennu |


ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಿದು ಕೇಳಿರಿ ಸಜ್ಜನರು
ಅರುಹುವೆ ಸಿರಿಪತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವ
ಕರುಣಿಸಿ ವಾಕು ಮನೋ ಮಯನೆನಿಸಿ
ಶಿರದಶ ತೋಳೆರಡು ಪದವೆರಡು ಧರಿಸುತ್ತ
ಸ್ಥಿರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತ್ರಿವಿಧರ ಮನದಲಿಪ್ಪ
ಸುರರಿಗೆ ಬಲಭಾಗ ಪಂಚಾಸ್ಯದಿ ಇವರಿ
ವರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಾಮ ಪಂಚಾಸ್ಯದಿಂದ
ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸದಾಕಾಲಾ
ಶರಣವತ್ಸಲ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ವರವ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ಇವರ ಗತಿ||

Paramarahasyavidu keliri sajjanaru
Aruhuve siripatiya vyaparava
Karunisi vaku manomayanenisi
Siradasa toleradu padaveradu dharisutta
Sthiradehadali nintu trividhara manadalippa
Surarige balabaga pancasyadi iva-
Rivara striyarige vamapamcasyadinda
Prerane madutta sadakala
Saranavatsala sirivijayavithalareya
Prantakke kodutippa ivara gati |


ಎಲೊ ಎಲೊ ದುರಿತವೆ ಓಡು ಓಡು ಎನ್ನ
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಂತೆ ತಲೆ ಬಲಿತು ನಿಂದೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನ
ಕುಲಕೆ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲ ಕೈಲೆ ಕಡ್ಡಿಯನಿತ್ತೆ
ಮಲೆತವರ ಗಂಡ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಕಂಡರೆ ನಿನ್ನ
ತಲೆಯ ಚೆಂಡಾಡುವ ಭೂತ ಬಲಿಯನೀವ
ತಿಳಿದುಕೊ ನಿನ್ನೊಳು ನೀನು ಮೊದಲಂತೆ ನಾನಲ್ಲ
ಸುಲಭ ವಿಜಯವಿಠಲ ಒಲಿದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ||

Elo elo duritave odu odu enna
Baliyalli modalamte tale balitu nindeyadare ninna
Kulake kshemavilla kaili kaddiyanitte
Maletavara ganda sirikrushna kandare ninna
Taleya chendaduva butabaliyaniva
Tiliduko ninnolu ninu modalante nanalla
Sulaba vijayavithala olidare Bayavilla |


ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನು ಫಲವೊ
ಮೌನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನು ಫಲವೊ
ದಾನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನು ಫಲವೊ
ಸ್ನಾನ ಮೌನ ದಾನ ನಾನಾ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ
ಭಾನು ಉದಯದಲಿ ನೀನೆದ್ದು ಭಕುತಿಲಿ
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನೆಂಬೊ ನಾಮ
ಆನಂದವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೊನೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ
ನೀ ನೆನೆಯೊ ನೆನೆಯೊ ಮನವೆ
e್ಞÁನ ಗೋಚರ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನುಂಟು||

Snana madidarinnenu Palavo
Mauna madidarinnenu Palavo
Dana madidarinnenu Palavo
Snana mauna dana nana karmavella
Banu udayadali nineddu Bakutili
Srinarayananembo nama
Anandavagi omme konenaligeyinda
Ni neneyo ni neneyo manave
Snana madidarinnenu Pala
J~janagocara vijayavithalanna
Dhyanadali omme nenedare saku
Snana madidarinnenu untu |


ಅನಂತ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಬಿದ್ದವಗೆ
ಖಿನ್ನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ
ಚಿಣ್ಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೊದಲಾದ ಭಕುತರ
ಘನ್ನತೆ ಏನೆಂಬೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಮನ್ನಿಸು ಮಹರಾಯ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ಬಿನ್ನಹ ಕೈಕೊಂಡು ಭಕುತನ್ನ ಪಾಲಿಸು||

Ananta kalpakke ninna more biddavage |
Kinnateyillavembuda keli balle |
Chinna dhruva prahlada modalada Baktara |
Ganate enembe lokadalli |
Manniso maharaya vijayavithalareya |
Binnapa kaikondu Baktana paliso |


ಬಿಂಬ ಪೊಳೆಯುತಿರೆ ದಿಂಬ ದಂಡನೆ ಯಾಕೆ
ತುಂಬಿದೂಟವಿರೆ ತಿರುಪೆ ಯಾಕೆ
ಕೊಂಬೆಯಲಿಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ತಾನೇ ಬೀಳುತ್ತಿರಲು
ಕುಂಭಿಣಿಯಲಿ ಕೆಡಹಿ ಫಲ ಮೆಲುವರೆ
ಹಂಬಲಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಕರ್ಮವೆಂಬುದು ತೊರದು e್ಞÁ
ನಾಂಬುಧಿಯೊಳಗಿರು ನಂಬಿ ಹರಿಯ ಸಾರು
ಗಂಭೀರ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ
ಬಿಂಬ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಇಂಬುಂಟು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ||

Bimba poleyutire dinda dandaneyake |
Tumbidutavire tirupeyake |
Kombeyulla hannu tane biluttiralu
Kumbiniyali kedahi Pala meluvare |
Hambalagolasalla karmavembuva toredu |
J~janambudhiyolagiru nambi hariya saru |
Gambirapurusha sri hari vijayavithalareyana |
Bimba nodidavarige imbu untu vaikunthadalli |


Koti koti janmake ninna nama onde saku |
Datisuvudu Bava sagarava |
Butakatanadali haridasanadare |
Totavillade metiyettidante |
Nitagadu kano endigu yama batara |
Tata tappado kasiyalliddaru |
Hatakambaradhara vijayavithalareya |
Natiso ninna charanabjadali manasu |


ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಕೆ ಇತರ ನಾಮಗಳೆಣೆಯುಂಟೆ
ತಾರತಮ್ಯದಿ ದೇವತೆಗಳೊಳಗೆ ಹಿರಿತನಕೆ ಸಮವುಂಟೆ
ಧಾರುಣಿಯೊಳಗನ್ನದಾನಕೆ ಸಮಾನ ಉಂಟೆ
ಧೀರ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಗೆ ಸಮವುಂಟೆ||

Narayanana namake itara namagaleneyunte
Taratamyadi devategalolage hiritanake samavunte
Dhariniyolagannadanake samanavunte
Dhira vijayavithalanna dvadasi tithige samavunte |


ಕಠಿಣವಾದರು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಅನುಗಾಲ
ಜಠರಾದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಂತಾದರಾಗೆ
ನಟನೆಯ ಮಾಡುತ ತಿರುಗುವ ಮಾನವಗೆ
ಅಟವಿಯಲ್ಲಾದರು ಪೂರ್ಣ ಸುಖವು
ಸಟಿಯಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಅಜಭವಾದಿಗಳೆ ಬಲ್ಲರು
ದಿಟನೆ ತಿಳಿದು ಪೇಳಿದರು ಪುಸಿಯಲ್ಲ
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ವಿಠಲಾ ಎಂದು ನುಡಿದವಗೆ ಆವ ಭಯವುಂಟು||

Kathinavadaru ninna nama anugala
Jatharadolage ittu entadarage
Nataneya madutta tiruguva manavage
Ataviyalladaru purna sukavu
Sateyalla I matu ajabavadigale ballaru
Niccata tilidu helidaru pusiyalla
Vatapatrasayi namma vijayavithalareya
Vithala emdu nudidavage Ava bayavuntu |


Kulisa nambida narage Sailada bayavunte
Jaladhi nele ballavage kolace nirina Bayave
Chaladanka vijayavithala ninna neneyalu
Kelakala Arjisida duritagalu nilluvave |


ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದೆನಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಭಂಗಪಡಲುಬೇಕು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಕಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಬೇಕು
ಬೆನ್ನುಬಿಡದೆ ರೋಗಂಗಳು ಬರಬೇಕು
ಪನ್ನಗಶಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ
ಎನ್ನನೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ ಏನು?

Ninna dasanendenisikolalu beku Banga padalu beku
Dina pratidinadalli annavastra kanade irabeku
Bennu bidade rogangalu hattiralu beku
Tannavara kaiyinda CI enisikolabeku
Pannangasayana srivijayavithalareya
Enna I pariyalli madida bageyenu |

 ನಾನು ನೀನು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆಗಾದರು ನರ
ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ನುಡಿದನಾಗೆ
ಶ್ವಾನ ಸೂಕರ ದುರ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ
ಮಾನಸಾಧಮನಾಗಿ ಕಟ್ಟಕಡಿಗೆ
ನಾನಾ ಸಂಕಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೀನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ
ತಾನಿಳಿವನು ನಿತ್ಯ ನರಕದಲ್ಲಿ
ಅನಂತ ಜನುಮದೊಳು ಸೇವಕನೆಂದೆನೆ
ತಾನೊಲಿದು ಈವ ವಿಜಯವಿಠಲ ಗತಿ||

Nanu ninu endu ommegadaru nara
Ananta janumadali nudidanage
Svanasukaraduryoniyalli putti
Manushadhamanagi kattakadege
Nana sankatapattu hina bojana madi
Tanilivanu nityanarakadalli
Ananta janumadolu sevakanendene
Tanolidu Iva vijayavithala gati |


ಎತ್ತಣದೊ ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರ
ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸೆ
ತುತ್ತನು ಮೆಲುವಾಗ ಕಂಟಕವಿದ್ದಂತೆ
ಮೃತ್ಯು ಮಾರಿಗಳು ಕಾದಿಪ್ಪವೆಲ್ಲ
ಮತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಸುಖ ಬಯಸುವ ನರಗೆ
ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವೆನೊ
ಉತ್ತಮಗತಿ ಬಯಸುವ ನಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲಿನ
ಬುತ್ತಿಯಂದದಿ ಕಾಣೊ ಸತಿ ಸುತರು
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಾಡುವ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ
ತುತ್ತಿಸಲು ಬಂದು ಕೈವಲ್ಯ ದಾರಿಗಿಡುವ|

Ettanado I maya samsara
Nityavalla nityavalla vicarise
Tuttuvanu meluvaga kantha kavidante
Mrutyumarigalu kadippavella
Martyadali putti suka bayasuva narage
Hattu savira pranama maduveno
Uttama gati bayasuva nayi talemelina-
Buttiyandadi kano satisutaru
Chittadalladuva vijayavithalareyana
Tutisalu bandu kaivalyadariliduva ||


ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಕರೆದೊಯ್ದು ಮನ್ನಿಸಿ
ರನ್ನದಂದಣವೇರಿ ಮೆರೆಸಲು
ಮುನ್ನೇನು ಸುಖವಿನಿತಿಲ್ಲ ದುಃಖವಲ್ಲದೆ ಘೋರ
ಗನ್ನ ಘಾತಕವು ಎಂದಿಗೆ ತಪ್ಪದು
ಸನ್ನೆಯನು ಕೇಳಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿ ಉದಾ
ಸಿನ್ನವನು ಮಾಡಿ ಕೆರ ಹೊಡಿಸಿದ ಸುಖ
ವೇನು ಬಾರದು ಕಾಣೊ ಪನ್ನಗಾರಿಗಾದರು
ಅನ್ಯಥಾ ಬಿಡದಿರು ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ||

Anyadevategalu karedoydu mannisi
Rannadandanaveri meresalu
Munnenu sukavinitilla du:Kavallade gora
Ganna gatakavu endige tappadu
Sanneyanu keli saruvottama hari uda-
Sinavanu madi kera hodesida suka-
Venu baradu kano pannagarigadaru
Anyatha bidadiru vijayavithalanna
Anyadevategalu karedoydu mannise |