MADHWA · Ugabogha · ugabogha

My favorite Ugabhoga collection

Sri Sripadarajaru

ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಧನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ವನಿತೆಯಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ತನಯರಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಇನಿತು ಸಂತೋಷ ಅವರವರಿಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ
ನೆನೆವೋ ಸಂತೋಷ ಎನಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗವಿಠಲ

Maneyinda santōṣa kelavarige lōkadalli dhanadinda santōṣa kelavarige lōkadalli vaniteyiṁ santōṣa kelavarige lōkadalli tanayariṁ santōṣa kelavarige lōkadalli initu santōṣa avaravarigāgali ninna nenevō santōṣa enagāgali nam’ma raṅgaviṭhala

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ
ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ
ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಿ
ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು
ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲು
ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ

Dhyānavu kr̥tayugadi yajana yajñavu trētāyugadi dānavāntakana dēvatārcane dvāparayugadi ā mānavarigeṣṭu phalavo aṣṭu phalavu kaliyugadi gānadali kēśavayenalu kaigūḍuvanu Ranga vittala

Purandara dasaru

ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯ ಪ್ರಸಂಗ
ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಗೋದಾವರಿ ಸಿಂಧು
ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥವು ಬಂದು ಎಣೆಯಾಗಿ ನಿಂದಿರಲು
ವಲ್ಲಭ ಪುರಂದರವಿಠಲನೊಪ್ಪಿದನು ||

Elli harikatheya prasanga
Alli gange yamune godavari sindhu
Ella tirthavu bandu eneyagi nindiralu
Vallaba purandaravithalanoppidanu ||

ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭದಿನ
 ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ 
ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭತಾರೆ
 ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭಕರಣ 
ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭಯೋಗ
 ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭಲಗ್ನ
ಇಂದು ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ
 ಪಾಡಿದ ದಿನವೆ ಶುಭದಿನವು

Indina dina subadina
Indina vara subavara
Indina tare subatare
Indina karana subakarana
Indina yoga subayoga
Indina lagna subalagna
Indu purandaravithalarayana
Padida dinave subadinavu

ಆನೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿಮೂಲ ಬಂದಂತೆ |
ಅಜಾಮಿಳನು ಕರೆದರೆ ನಾರಾಯಣನು ಬಂದಂತೆ |
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯ ಕರೆದರೆ ವಾಸುದೇವ ಬಂದಂತೆ |
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ |
ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನು ನಾ ಕರೆದರೆ |
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ |

Aneyu karedare adimula bandante |
Ajamilanu karedare narayananu bandante |
Adaviyalli dhruvaraya karedare vasudeva bandante |
Sabeyalli draupadi karedare srikrushna bandante |
Ninna dasara dasanu na karedare |
Enna palisabeku purandara vithala |

ಜಯ ಹರಿಯೊಂಬುದೆ ಸುದಿನವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ತಾರಾಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ಚಂದ್ರಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ವಿದ್ಯಾಬಲವು 
ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುದೆ ದೈವಬಲವು
 ಜಯ ಹರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಬಲವಯ್ಯಾ ಸುಜನರಿಗೆ ||

Jaya hariyombude sudinavu
Jaya hariyembude tarabalavu
Jaya hariyembude candrabalavu
Jaya hariyembude vidyabalavu
Jaya hariyembude daivabalavu
Jaya hari purandaravithalana
Balavayya sujanarige ||

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ
 ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಸಿರಿಗೆ
ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನಿಗೆ 
ಶುಭವಿದು ಶೋಭನ ಹರಿಗೆ ||

Subavidu shobana harige
Subavidu shobana sirige
Subavidu purandaravitthalarayanige
Subavidu shobana harige ||

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ಮೆರೆಸುವೆ 
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ
 ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವುಣಿಸುವೆ
 ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿರಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯೊ ದೇವ
 ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ondu kaladalli Ane kudure melmeresuve
Ondu kaladalli barigalalli nadesuve
Ondu kaladalli mrushtannavunisuve
Ondu kaladalli upavasavirisuve
Ninna mahimeya nine balleyo deva
Pannanngasayana sripurandara vittala||

ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ
 ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಬಂದಂತೆ
 ಮುಚುಕುಂದಗೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಬಂದಂತೆ
ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಂತೆ
 ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ
 ವಿಭೀಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಂದಂತೆ
 ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಬಂದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ನಿಂದು
 ಸಲಹಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ||

Baliya manege vamana bandante
Bagirathage srigange bandante
Mucukundage sri mukunda bandante
Gopiyarige govinda bandante
Vidurana manege sri krushna bandante
Vibishanana manege sri rama bandante
Ninna namavu bandu enna naligeyali nindu
Salahali sri purandaravithala||

ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಿಂದ
ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಭರದಿಂದ
ಈ ಎರಡರ ಬಾಧೆಗೆ ನಾನೊಳಗಾದೆನೊ
ಸಲಹೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Hagalu ninna neneyalilla hasivu tr̥ṣeyinda iruḷu ninna neneyalilla nidrebharadinda ī eraḍara bādhege nānoḷagādeno salaho purandaraviṭhala purandaraviṭhala ||

Vijaya dasaru

ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಖಡ್ಗ ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಹಲಿಗೆ
ಅಂದವಾಗಿ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಿವಾರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಬಂದು ಬದಿಯಲಿ ನಿತ್ಯ ಬಾರಾಸನಾಗಿ ನಿಂದು
ಹಿಂದು ಮುಂದುಪದ್ರವವಾಗದಂತೆ
ಇಂದಿರೆರಮಣ ಕಾಯುತ್ತಲಿರೆ ಎನಗಾವ
ಬಂಧಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ
ಕಂದರ್ಪನಯ್ಯಾ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ
ದೇವ ಆಪತ್ತು ಬರಲೀಯ ನೋಡಿ

Ondu kaiyali khaḍga ondu kaiyali halige andavāgi piḍidukoṇḍu divārātriyali bandu badiyali nitya bārāsanāgi nindu hindu mundupadravavāgadante indireramaṇa kāyuttalire enagāva bandhakagaḷu illa dhan’ya dhan’ya kandarpanayyā siri vijaya viṭhṭhalarāya dēva āpattu baralīya nōḍi

ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿರಾ ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಪುದು
ಎತ್ತಿ ಕರವ ಮುಗಿವೆ ವಿನಯದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಘನವಯ್ಯ
ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ
ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯುಂಟು
ಅತ್ತ ಎಳೆಸದಿರಿ ದುಸ್ಸಂಗಕ್ಕೆ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿಜ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವರು
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಗುವ ಮಾರ್ಗವಿತ್ತು
ಉತ್ತಮ ಗುಣದಲ್ಲೆ ಮೊದಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಪ
ಅರ್ಥಿಯಾಗಲಿ ಆ ತರುವಾಯದಿ
ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ
ತುತಿಸಿ ಆತನ್ನ ಚರಣ ನೋಳ್ಪದ ಮಾಡು||

Tatvābhimānigaḷirā uttara pālipudu etti karava mugive vinayadalli ātmadoḷage nim’ma vyāpāra ghanavayya tattasthānadalli nityavāgi daityarige sarvada nim’ma prēraṇeyuṇṭu atta eḷesadiri dus’saṅgakke cittadalli nīvē nija vyāpāra māḍuvaru satyakke eraguva mārgavittu uttama guṇadalle modale nim’ma pūjipa arthiyāgali ā taruvāyadi uttama ślōka sirivijayaviṭhalanna tutisi ātanna caraṇa nōḷpada māḍu||

Gopala dasaru

ಅನ್ಯರಿಂದಲಿ ಸುಖವಾಯಿತೆಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಕ್ಲೇಶ ಮೇಲಯ್ಯ
ನಿನ್ನರಿಯದೆ ಅನ್ಯರ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರುಡ ಮೇಲಯ್ಯ
ಪುಣ್ಯಪಾಪವರಿಯದೆ ಬದುಕುವ ಮನು-
ಜನಿಗಿಂತ ನಾಯಿಕುನ್ನಿ ಲೇಸಯ್ಯ ಕುಲ-
ಹೀನನಾದರು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನು
ನಿನ್ನಿಂದಾಯಿತೆಂಬ ಮತಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಯ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ

An’yarindali sukhavāyitembuvudakkinta ninnindāyitemba klēśa mēlayya ninnariyade an’yara ballenembudakkinta kaṇṇilladiruva kuruḍa mēlayya puṇyapāpavariyade badukuva manu- janiginta nāyikunni lēsayya kula- hīnanādaru sukha duḥkhagaḷanu ninnindāyitemba mati cennāgi tiḷisayya gōpālaviṭhala

Achalananda vittala

ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಪಾಲು
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಗಂಡನಿಗಿಲ್ಲಾ |
ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಯದಲ್ಲಾ
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದಪಾಪ ಗಂಡನಿಗೇ|
ತೋಂಡರಕ್ಷಕ ಅಚಲಾನಂದ ವಿಠಲಾ ನೀ ಗಂಡ-ನಾ ಹೆಂಡತಿ* ||

Gaṇḍa māḍida puṇya heṇḍatige samapālu heṇḍati māḍida puṇya gaṇḍanigillā | gaṇḍa māḍida pāpa heṇḍatiyadallā heṇḍati māḍidapāpa gaṇḍanigē| tōṇḍarakṣaka acalānanda viṭhalā nī gaṇḍa-nā heṇḍati* ||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · Kaliyuga · MADHWA · purandara dasaru · sripadarajaru · ugabogha · Vijaya dasaru

What is the best method to pray in Kaliyuga?

This is such a serious and important question “What is the best method to pray in Kaliyuga?“. Haridasargalu answers us with a simple solution  “smarane“. Just by thinking Lord Sri Hari with complete bakthi and dedication, one can attain Moksha easily

Dhyanavu Kruthayugadi
Yajana Yagnaadigalu Tretayugadi
Daanavaantakana Devataarchaneyu Dwaparayugadi
Kaliyugadali ganadi KESHAVA enalu
kaiKoduvanu Sri Ranga Vittala

Shri Padarajaru


kalikaalake samayuga villavayya
kalusha harisi kaivalya veevudaiyya
sale naama keerthane smarane saakayya
smarisalu saayajya padaveevudayya
balavanta sriranga vithalana nenedare
kaliyugave krutayuga vaaguvudayya.

Shri Padarajaru


Kaliyugadalli hari namava nenedare
Kula kotigalu uddharisuvavo ranga||

Sulabhada muktige sulabha den danisuva
Jalaruha nabha na nene manave||

Snana vaneriyenu mounava nariyenu
Dhyanava neriyenu nendena beda
Janaki vallabha dasaratha nandana
Gana vinodhana nene manave||1||

Archisalariyen mechcisalariyen
Tucchana nendena beda
Achut ananda govinda mukundana
Iccheyindali nene manave||2||

Japavondhariyen tapavondhariyen
Upadesavilla nendhena beda
Apara mahima shri purandara vittalana
Upayadindali nene manave||3||

Shri purandara dasaru


Koti Koti janmake ninna naama onde saku
daatisuvudu bhavasaagarava
bootakathanadali haridasanaadare thotavillade
moti ethidante neetaagadu kaano endigu
yama bhatara kaata tappadu kaashiyallidharu
haatakambharadhara vijayavittalareya
naatiso ninna charanaabjadali manasu ||

Shri Vijaya dasaru

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · mangalam · purandara dasaru · ugabogha

Mangalam padagalu – SKV sanjose

We are blessed to attend regularly thursday evening pooja @ Sri Krishna vrundavana temple , San Jose by Nagendrachar udupa. Check the youtube link here:

Mangalam nithya jaya mangalam mangalam shubha mangalam
Akruragolida trivikramage nakrana gelida parakramige
Shakrana garva apaharava madida shakrana shisyana gelidavage||1||
Gangeya padeda shri ranganige rangu manikadunguradavage
Bhrnga kundaleyara vratavena bangisida angajanayya shubhanganige||2||
Dhareyoladhika venkatachalage sthiravagi puskarinili nelasihage
Paratatva shri puranadara vittalage vara venkata shrinivasanige||3||


Kaayena Vaacaa Manase Aindriyairvaa
Buddhy Aatmanaa Vaa Prakrteh Svabhaavaat |
Karomi Yad-Yat-Sakalam Parasmai
Naarayana yethi Samarpayaami ||


Hagalu ninna neneyalilla hasive thrusheyinda
Irulu ninna neneyalilla nidre bharadinda
Iveradara bhaadhege naa olagaadeno purandaravittala
Karunisi kayo purandaravittala||


Indina dinave shubha dinavu |
Indina vaara shubha vaara |
Indina taare shubha taare |
Indina yoga shubha yoga |
Indina karana shubha karana |
Indina lagna shubha lagna |
Indu shree purundaraviththalaraayana |
Paadida dinave shubha dinavu |


Shubhavidu shobhana harige |
Shubhavidu shobhana sirige |
Shubavidhu purandara vittala raayage
Shubhavidu shobhana harige |
Shubavidhu purandara vittala raayage
Shubhavidu shobhana sirige |

MADHWA · madhwacharyaru · purandara dasaru · ugabogha

Ugabhoga on Madhwacharyaru

Sri. Madhvacharya’s contribution to the world’s philosophical thought consists in re-instating Vaishnavism as the religion and philosophy of the Vedas on the incontrovertible evidence of Vedic Texts, as interpreted by the Itihasas and Puranas.

ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ದೈವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ದೈವಕೆ ಎಂಟು ಗುಣವೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ನಿರೂಹನೆಂದು – ತಾನೆ ದೈವವೆಂಬ
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ವೇದಾರ್ಥವರಿತೂ ಅರಿಯರು
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವರಿತೂ ಅರಿಯರು
ಒಬ್ಬ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೊಬ್ಬನೇ
ಎಂದು ತೋರಿ ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ॥

“Obba acahryanu daivave illavenda
Obba acharyanu daivake ente gunavenda
Obbacharyanu nirguna niraakara
Niravayavanenda, Tane kadeyali daivavenda
Obbaroo Vedarthavinitu ariyaru
Obba Madhvacharyare Purandaravithalana
Obbane daivavendu tori kottaraagi”


ವೈದಿಕ ಮತದಲಿ ನಡೆದೆವೆಂದು ತಾವು
ವೈಷ್ಣವವಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವರು
ವೈಷ್ಣವ ಮತದಲಿ ನಡೆವೆವೆಂದು
ವೈದಿಕವಂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವರು
ವೈದಿಕ ವೈಷ್ಣವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಮಧ್ವಮುನಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮೆಚ್ಚ॥

“Vaidika matadali nadedevendu taavu
Vaishnavavam bittu kottaru kelavaru
Vaishnava matadalli nadedevendu taavu
Vaidikavam bittu kottaru kelavaru
Vaidika Vaihnava Vondendu Madhva-muni
Pratipaadisida Purandara Vithala mechche”

ಏಕವಿಂಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯ ದೂಷಕನೆಂಬ
ಬಿರುದು ನಮ್ಮಯ ಗುರುರಾಯಗಲ್ಲದುಂಟೆ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸ್ರೋತ್ತಮನೆಂಬ
ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಮ್ಮ ಗುರು ರಾಯರಿಗಲ್ಲದುಂಟೆ||

Ekavimsati kubashya dushakanemba
Birudu nammaya gururayagalladunte
Purandara vithala srottamanemba
Siddhantavu namma guru rayarigalladunte||


ಮಧ್ವರಾಯರ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಥದೋ ವರ್ಣಿಸಲು
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರವು
ಅದ್ವೈತಮತವೆಂಬೋ ಅರಣ್ಯವ ಪೊಕ್ಕು
ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ವಾದಿಗಳನೆ ಗೆದ್ದು
ಪದ್ಧತಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಮತವನುದ್ಧರಿಸಿ
ವೃದ್ಧಿಗೈಸಿದರು ಸರ್ವಸಜ್ಜನರನ್ನು
ಸಿದ್ಧರಾವೆಂದು ಗೀರ್ವಾಣರೆಲ್ಲರು
ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿದರು ಕರವ ಹೊಡೆದು
ವಿದ್ವಾಂಸನಾನೆಂದು ಅಹಂಕರಿಸಿದೆ ಇವರ
ಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತಿದೃಢಭಕುತಿ ಮಾಡಿ
ಮಧ್ವರಾಯರೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಧಾರಕರೆಂದು
ಪದೇಪದೆಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡಿದರೆ
ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠಲ
ಹೃದ್ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ ನಿಂತು ಸಲಹುವನು ಬೇಗ॥
Madhvarayara bagya enthado varnisalu
Suddhasattvatmakavada sariravu
Advaitamatavembo aranyava pokku
Vidhvamsa madi vadigalane geddu
Paddhati tappadante matavanuddharisi
Vruddhigaisidaru sarvasajjanarannu
Siddharavendu girvanarellaru
Eddeddu kunidaru karava hodedu
Vidvamsananendu ahankariside ivara
Padapadmadalli atidrudhabakuti madi
Madhvarayare namage uddharakaremdu
Padepadege tilidu kondadidare
Siddhidayaka siri mohana vithala
Hruddrushtiyali nintu salahuvanu bega||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · purandara dasaru · ugabogha

Ughabhoga collections

Aneyu karedare adimula bandante
Ajamilanu karedare narayananu bandante
Adaviyalli dhruvaraya karedare vasudeva bandante
Sabheyalli draupadi karedare srikrishna bandante
Ninna dasara dasanu na karedare
Enna palisabeku purandara vitthala


Baliya manege vamana bandante
Bhagirathage Srigange bandante
Vibhishanage srirama bandante
Vidurana manege srikrishna bandante
Ninna namavu Enna
Naligeyalli nindu salahali sri purandara vithala


Hagalu ninna neneyalilla hasive thrusheyinda
Irulu ninna neneyalilla nidre bharadinda
Iveradara bhaadhege naa olagaadeno purandaravittala
Karunisi kayo purandaravittala


Ondu kaaladi Ane kudure melmeresuve
Ondu kaaladi barigaalali nadesuve
Ondu kaaladi mrushtaanna unisuve
Ondu kaaladi upavaasavirisuve
Ninna mahimeya nine balleyo deva
Pannagashayana shripurandaravittala |