dasara padagalu · MADHWA · neivedhyam

Neivedhya haadugalu

  1. Palaharavane mado
  2. Aroghaneya maadeleyya
  3. Neivedhya kollo Narayana swamiSavidhunna barayya
  4. Arohane maado ananda mooruthy
  5. Aroghane maadu saarasukhadodeya
  6. Sripathiya neivedhya koduva haadu
  7. Savidhunna barayya

other references

  1. Neivedhya Suladhi
  2. Neivedhya prakarana sandhi
  3. Neivedhya mandala rangoli
MADHWA · neivedhyam · Vadirajaru

Arohane maado ananda mooruthy

ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡೊ ಆನಂದಮೂರುತಿ ||ಪ||

ರÀನ್ನದ ತಳಿಗೆಯನ್ನು ಶೋಭನವಾದ
ಪೊನ್ನ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ನೆರವಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ನಿನ್ನರಸಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಸೆಯರ ಕೂಡಿ ಶಾ-
ಲ್ಯನ್ನ ಸವಿಶಾಕಗಳ ನೀಡಿದ ಕೈಯಿಂದ ||1||

ತುಪ್ಪ ಮಧು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪಾಯಸ ಕರಿಗಳ
ಲೇಪ ಸಾರಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ದಧಿ ಪಕ್ವಫಲಂಗಳು
ಆ ಪದ್ಮಮುಖಿ ಬಡಿಸಿದಳು ಲೇಹ್ಯಪೇಹ್ಯವ ||2||

ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳಾಮುನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಅನ್ನವೊ
ಮನ್ನಿಸಿ ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಕರಕಂಜದಿಂದ
ಪೂರ್ಣವಮಾಡು ಭುಜಿಸೊ ಹಯವದನ ಕೃ-
ಪಾಳು ಸಕಲಲೋಕಪಾಲ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ||3||

Ārōgaṇe māḍo ānandamūruti ||pa||

raÀnnada taḷigeyannu śōbhanavāda
ponna baṭṭalugaḷa neravi śrīharige
ninnarasi ā lakṣmi soseyara kūḍi śā-
lyanna saviśākagaḷa nīḍida kaiyinda ||1||

tuppa madhu citrānna pāyasa karigaḷa
lēpa sārasa bhakṣyagaḷa
gōpālakr̥ṣṇage dadhi pakvaphalaṅgaḷu
ā padmamukhi baḍisidaḷu lēhyapēhyava ||2||

enna kundugaḷāmunige divya annavo
mannisi karedu ninna karakan̄jadinda
pūrṇavamāḍu bhujiso hayavadana kr̥-
pāḷu sakalalōkapāla suraroḍeyane ||3||

MADHWA · neivedhyam · sulaadhi · Vijaya dasaru

Neivedhya Suladhi

ನೈವೇದ್ಯ ಸುಳಾದಿ

ಧ್ರುವತಾಳ

ಅನ್ನಾಭಿಮಾನಿ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಪರ
ಮಾನ್ನದೊಳು ಭಾರತೀ ನಾರಾಯಣಾ
ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾಧವ ಘೃತಕೆ
ಕನ್ಯಾಲಕುಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನೋ
ಬೆಣ್ಣೆಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಷ್ಣು ಶಿರೋ
ರನ್ನ ಮಂಡಿಗಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗೀಶ ಮಧುಸೂದನಾ
ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾ
ಘನ್ನ ದಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ವರುಣ ವಾಮನ್ನ
ಚನ್ನಾ ಸೂಪಿನಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಶ್ರೀಧರದೇವ
ಮುನ್ನೆ ಪತ್ರಾ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರನು ಹೃಷೀಕೇಶ
ಇನ್ನು ಫಲ ಶಾಖಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಪದುಮನಾಭ
ಬಣ್ಣಿಪೆ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದಾಮೋದರ
ಅನಾಮ್ಲಪತಿ ರುದ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕರುಷಣಾ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಪಾದ ಸಕ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರವ
ರೇಣ್ಯಾ ಇಂದ್ರಾನು ತದ್ಗತ ವಾಸುದೇವ
ಪನ್ನಗಶಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ ಪಾವನ್ನ
ಮೂರ್ತಿಯನೆನಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ನೀನಾಗೋ || ೧ ||

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಪರಿ ಪರಿ ಸೋಪಸ್ಕರದಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ
ಪರಮೇಷ್ಠಿಯನ್ನಿ ಆತಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ತರುವಾಯ ಕಟುದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಮರಾಯ
ಇರುತಿಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಮೂರುತಿ
ಸರಕು ಸಂಭಾರಗಳು ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಏಳಾ
ಮರೀಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕರ್ಪುರ ಚಂದನ ಕೇ
ಸರ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಪರಿ ವಿಧವಾದ
ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಮನುಮಥ ಅಧಿಪತಿ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವನು ವಾಸವಾಗಿಹನಯ್ಯ
ಪರೀಕ್ಷಿಸು ತೈಲ ಪಕ್ವಕೆ ಜಯಂತ
ವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮೂರುತಿ ಪೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ
ಮರಳೆ ಸಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜೇಶ್ವರ
ನರಹರಿ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಾನು
ಅರೆಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ದಿನ ಭಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಇರುತಿಪ್ಪನು ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಮೂರ್ತಿ
ಸುರುಚಿ ಲವಣದಲ್ಲಿ ನಿ‌ಋತಿಮತಿ ಜನಾರ್ದನ
ಸ್ಥಿರವೆನ್ನಿ ಲವಣ ಶಾಖಕ್ಕಭಿಮಾನಿ
ಮರೀಚಿ ಪ್ರಾಣನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಗವಂತ
ಪರಮ ಶೋಭಿತ ತಾಂಬೂಲಕೆ ಗಂಗಾ
ಹರಿನಾಮಕ ದೇವ ಸ್ವಾದೋದಕದಲ್ಲಿ
ತರಣಿ ಸಮನ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎನ್ನಿ
ಸುರರ ಮಸ್ತಕ ಮಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ
ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸುಜನಕೆ ತಿಳಿಪುವ ಇದರಂತೆ || ೨ ||

ತ್ರಿವಿದಿತಾಳ

ಪಾಕ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಪುಷ್ಕರ ಹಂಸನಾಮಕ ದೇವ
ಬೇಕಾದ ಸ್ವಾದುರಸಗಳಿಗೆ ರತಿ ವಿಶ್ವಾ
ಕಾಕುಲಾತಿ ಸಲ್ಲವಲಿಗೆ ಪಾವಕ ಭೃಗು
ನೀ ಕೇಳು ಶುಷ್ಕ ಗೋಮಯ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಈರ್ವರಾ
ವೋಕುಳಿನಾಮಕ ವಸಂತ ಋಷಭನು
ಪಾಕ ಕರ್ತಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಶ್ವಂಭರ ವೇ
ದಿಕಾಮಂಟಪ ಸಹ ಭೂದೇವಿ ಸೂಕರಾ
ಆಕಾಶ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಕುಮಾರಾ
ಶ್ರೀಕಾಂತನೀತನೋ ಆ ವರ್ಣಕ್ಕಭಿಮಾನಿ
ಸಾಕಾರವಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಪುರುಷಲೋಕ
ಪವಿತ್ರ ತುಲಸಿಯಲ್ಲಿ ರಮಾ ಕಪಿಲಾ
ರಾಕೇಂದುವಿನಂತೆ ಪಾಕ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಕೇಳು
ಕಾಕೋದರನ ರಾಣಿ ವಾರುಣಿ ಅನಂತಾ
ಲೋಕಾಂಬಿಕನಂತೆ ಪೊಳೆವ ಭೋಜನಪಾತ್ರಿಗೆ
ಲೋಕ ಜನನಿ ದುರ್ಗಾ ಹರಿರಾಣಿ ಸತ್ಯ
ಶೋಕ ಕಳೆವ ನಾನಾ ಮಾಟ ತಿದ್ದಿದ ಮಾ
ಣಿಕಮಯ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸೌಪರ್ಣ ದತ್ತಾನು
ಶ್ರೀಕಳತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ ವಿವೇಕವಂತರ
ಚಿತ್ತದಲಿ ಕೈಕೊಂಬನು || ೩ ||

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಓದನ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಮೇಷ್ಟಿಮಾಳ್ಪರು
ಶ್ರೀದೇವಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಸೂಪಮಾಳ್ಪರು ಕೇಳಿ
ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಭಕ್ಷ ಮಾಳ್ಪನು ಸುರುಚಿ
ಯಾದ ಪರಮಾನ್ನ ಭಾರತಿ ಮಾಳ್ಪಳು
ಸ್ವಾದು ಶಾಖಾ ಫಲಾದಿಗಳು ಇಂದ್ರಾದಿ
ಚ್ಯಾದ್ಯರು ಮಾಡುವರು ಇಂತು
ಮಾಧವನ ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡಬೇ
ಕಾದ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿ ತಾರತಮ್ಯದ ದಿಕ್ಕು
ಭೇದಗಳಿಂದಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕೋಣೆಗೆ ಭಕ್ಷಾ
ಐದು ಮೊಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾನ್ನ
ವಾದಾವಿಲ್ಲದೆ ನೈ‌ಋತ್ತಿ ಕೋಣಿಲಿ ಲೇ
ಹಾದಿಗಳಿಡಬೇಕು ಭೂತ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ
ಆದರಿಸಿ ವ್ಯಂಜನ ಪದಾರ್ಥಂಗಳು
ಮೋದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಓದನ ಪಾತ್ರಿಯ ಇಡಬೇಕು ಪರಮಾನ್ನ
ಓದನ್ನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಘ್ರೃತ ಪಾತ್ರಿ ದಧಿ ಮೊದ
ಲಾದವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ
ಸ್ವಾದಾದೋಕವಿಟ್ಟು ದೇವಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು
ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ
ಬೋಧಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಆದಿ ಪರಬೊಮ್ಮಾ ಆತ್ಮನಂದು ನೆನೆಸೋ || ೪ ||

ಆದಿತಾಳ

ಭೋಜನ ಪಾತ್ರಿ ಮಂಡಿಸಿ ಮೊದಲು ದಿವ್ಯಾನ್ನವಿ
ರಾಜಿಸುವೋ ಲವಣ ವ್ಯಂಜನಾದಿ ದ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಜದೆ ಸಾರುವೆ ಇದರ ತರುವಾಯ
ತೇಜವಾಗಿದ್ದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವವು ಇಡಬೇಕು
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ರಂಗ ಇನಿತು ಕೈಕೊಂಬನೆಂದು
ನೈಜ ಭಾವದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ
ಭೋಜ್ಯ ಭೋಜಕ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗಾನು ಹರಿಯಂದು
ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯಕನೆಂದು ಅಂತರ ಮುಖನಾಗೋ
ಈ ಜಡ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವದೆಂತೋ
ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪ
ವ್ಯಾಜರಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡಲೋ ಮಾಡೆಲೊ
ರಾಜ ಪದವಿ ಉಂಟು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲ
ಬೀಜ ಮಾತು ಪೇಳುವೆ ಹಲವು ಹಂಬಲಸಲ್ಲ
ಮೂಜಗದೊಳಗಿದ್ದ ವರ್ಣಂಗಳು ಶುಭ್ರ
ರಾಜಸ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೀತ ಕಷ್ಠಪದಾರ್ಥ
ರಾಜಿಸುತಿಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ ದ್ರವ್ಯಾಭಿಮಾನಿ
ರಾಜೀವ ಪೀಠ ವಾಯು ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ
ರಾಜಶೇಖರ ಮೊದಲಾದ ತತ್ತ್ವದಲಿದ್ದ
ಸುಜನರು ಕೇಳಿ ಶುಭ್ರಾದಿ ವರ್ಣಕ್ರಮಕೆ
ಪೂಜೆವಂತರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರುಷಣ
ರೈಜನಕ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧಮೂರ್ತಿ ವಾಸ
ಆ ಜನ್ಮಾರಾಭ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಮಹಾ
ರಾಜಾದಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗುವುದು
ರಾಜಾ ರಾಜಾಪ್ತ ಪ್ರೀಯ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪರಮ
ಸೋಜಿಗನು ಕಾಣೋ ಸಾಲಕಾಮಂಧ ಹರಣ || ೫ ||

ಜತೆ

ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡು ಶ್ರೀ
ಕಾಂತ ವಿಜಯವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ || ೬ ||

Dhruvatala
Annabimani chandra alli kesava para
Mannadolu barati narayana
Purna bakshagalalli surya madhava grutake
Kanyalakumi alli govindano
Bennepalinalli sarasvati vishnu siro
Ranna mamndigiyalli vagisa madhusudana
Benneyalli vayu alli trivikrama
Ganna dadhiyalli chandra varuna vamanna
Channa supinalli garuda sridharadeva
Munne patra sakadalli mitranu hrushikesa
Innu Pala sakagalalli sarpa padumanaba
Bannipe Amladalli parvati damodara
Anamlapati rudra alli sankarushana
Kannige impada sakkariyalli surava
Renya indranu tadgata vasudeva
Pannagasayi namma vijayavithalareyana pavanna
Murtiyanenisi pavitra ninago || 1 ||

Matta tala
Pari pari sopaskaradallige abimani
Parameshthiyanni Atage pradyumna
Taruvaya katudravyakke yamaraya
Irutippanu alli aniruddha muruti
Saraku sambaragalu imgu sasive ELA
Marici jirige karpura chandana ke
Sara modalada paripari vidhavada
Parimala dravyakke manumatha adhipati
Purushottama devanu vasavagihanayya
Parikshisu taila pakvake jayanta
Vara adhokshaja muruti pondikondu nitya
Marale sandigeyalli daksha prajesvara
Narahari allippa adbuta karyanu
Aremare illade uddina bakshadalli
Irutippanu manu alli acyuta murti
Suruci lavanadalli ni^^Rutimati janardana
Sthiravenni lavana sakakkabimani
Marici prananu alli upemdra Bagavanta
Parama sobita tambulake ganga
Harinamaka deva svadodakadalli
Tarani samana putra srikrushnanu enni
Surara mastaka mani vijayavithalareya
Smarisida sujanake tilipuva idarante || 2 ||

Trividi tala
Paka Suddhige pushkara hamsanamaka deva
Bekada svadurasagalige rati visva
Kakulati sallavalige pavaka brugu
Ni kelu sushka gomaya pindakke irvara
Vokulinamaka vasanta rushabanu
Paka kartalu sridevi visvambara ve
Dikamamtapa saha budevi sukara
Akasa bagakke ganapati kumara
Srikantanitano A varnakkabimani
Sakaravagidda vishvaksena purushaloka
Pavitra tulasiyalli rama kapila
Rakenduvinante paka patrige kelu
Kakodarana rani varuni ananta
Lokambikanante poleva bojanapatrige
Loka janani durga harirani satya
Soka kaleva nana mata tiddida ma
Nikamaya battalige sauparna dattanu
Srikalatra namma vijayavithalareya vivekavantara
Chittadali kaikombanu || 3 ||

Atta tala
Odana sarasvati parameshtimalparu
Sridevi cannagi supamalparu keli
Adi jagadguru baksha malpanu suruci
Yada paramanna bharati malpalu
Svadu SAKA paladigalu indradi
Cyadyaru maduvaru intu
Madhavana munde naivedya idabe
Kada lakshana tili taratamyada dikku
Bedagalindali agni konege baksha
Aidu moliya dikkinalli paramanna
Vadavillade nai^^Rutti konili le
Hadigalidabeku buta vayuvinalli
Adarisi vyanjana padarthangalu
Modadalli ittu idara madhyadalli
Odana patriya idabeku paramanna
Odannadedeyalli grruta patri dadhi moda
Ladavu sthapisi badiyalli tambula
Svadadokavittu devange kai mugidu
Veda mantragalinda tutisi kondadutta
Bodhamuruti namma vijayaviththalareya
Adi parabomma Atmanandu neneso || 4 ||

Adi tala
Bojana patri mandisi modalu divyannavi
Rajisuvo lavana vyanjanadi dvitiyalli
Majade saruve idara taruvaya
Tejavagidda bakshya sarvavu idabeku
Mujagatpati ranga initu kaikombanendu
Naija bavadinda chintisabeku nodi
Bojya bojaka bokta boganu hariyandu
Pujya pujyakanendu antara mukanago
I jada dravyadinda truptiyaguvademto
Rajivanetra krushna horage olage ippa
Vyajarahitanagi madalo madelo
Raja padavi untu endigu nasavilla
Bija matu peluve halavu hambalasalla
Mujagadolagidda varnangalu subra
Rajasa baga matte pita kashthapadartha
Rajisutippa nalku bage dravyabimani
Rajiva pitha vayu sarasvati barati
Rajasekara modalada tattvadalidda
Sujanaru keli subradi varnakramake
Pujevantaru alli vasudeva sankarushana
Raijanaka pradyumna aniruddhamurti vasa
A janmarabyavagi ide matra tilidu maha
Rajadilokadalli vasavaguvudu
Raja rajapta priya vijayavithala parama
Sojiganu kano salakamandha harana || 5 ||

Jate
Chintane prakara viniyoga madu sri
Kanta vijayavithala krushnage padarthagala || 6 ||

dasara padagalu · MADHWA · neivedhyam · Vijaya dasaru

Sripathiya neivedhya koduva haadu

ಶ್ರೀಪತಿಯ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡುವದು

ಧೂಪದಾಂತರ ಭೂಮಿಶೋಧನ
ಆಪದಿಂ ಮಂಡಲವ ಮಾಡುತ ರಂಗವಲಿ ಹಾಕಿ
ಸೂಪ ಅನ್ನವು ಅಗ್ನಿಕೋಣದಿ
ಆ ಪರಮ ಅನ್ನವನು ಈಶಾ
ನ್ಯಾಪೆಯಾಲೇಹಗಳ ನೈರುತದಲಿ ಇಟ್ಟು ತಥಾ ||1||

ವಾಯುದಿಶದಲಿ ಉಪಸುಭೋಜ್ಯವು
ವಾಯಸಾನ್ನದ ಮಧ್ಯ ಘೃತಸಂ
ಸ್ತೂಯಮಾನ ನಿವೇದನವು ಈ ಕ್ರಮದಿ ಹೀಂಗಿಟ್ಟು
ಬಾಯಿಯಿಂದಲಿ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತುತಿ
ಗಾಯನದಿ ನುಡಿಯುತಲಿ ಈ ಕಡೆ
ಆಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನು ಚಿಂತಿಸುತ ||2||

ಓದನಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಶಿಪರ
ಮೋದನಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾರತಿ
ಆದಿವಾಕರ ಭಕ್ಷ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೀಜೆ ಸರ್ಪಿಯಲಿ
ಸ್ವಾದುಕ್ಷೀರಕ ವಾಣಿ ಮಂಡಿಗಿ
ಲೀ ದ್ರುಹಿಣನವನೀತ ಪವನಾ
ದಾದಧಿಗೆ ಶಶಿವರುಣ ಸೂಪಕೆ ಗರುಡ ಅಭಿಮಾನಿ ||3||

ಶಾಕದಲಿ ಶೇಷಾಮ್ಲ ಗಿರಿಜಾ
ನೇಕನಾಮ್ಲದಿ ರುದ್ರಸಿತದಲಿ
ಪಾಕಶಾಸನ ಶೇಷುಪಸ್ಕರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಪತಿಯೂ
ಈ ಕಟು ಪದಾರ್ಥದಲಿ ಯಮ ಬಾ
ಹ್ಲೀಕ ತಂತುಭದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ
ನೇಕ ವ್ಯಂಜನ ತೈಲ ಪಕ್ವದಿ ಸೌಮ್ಯನಾಮಕನೂ ||4||

ಕೂಷುಮಾಂಡದ ಸಂಡಿಗಿಲಿ ಕುಲ
ಮಾಷದಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ
ಮಾಷ ಭಕ್ಷದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನು ಲವಣದಲಿ ನಿಋತಿ
ಈ ಸುಫಲ ಷಡ್ರಸದಿ ಪ್ರಾಣ ವಿ
ಶೇಷ ತಾಂಬೂಲದಲಿ ಗಂಗಾ
ಆ ಸುಕರ್ಮಕೆ ಪುಷ್ಕರನು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೂ ||5||

ಸಕಲ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಕದಿ
ಭುಕು ಪದಾರ್ಥಕೆ ವಿಶ್ವ ಮೂರುತಿ
ಮುಖದಲೀ ನುಡಿ ಅಂತಿಲೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರುತಿಯ
ನಖ ಚತು ಪದಾರ್ಥದಲಿ ಆ ಸ
ಮ್ಯಕು ಚತುರವಿಂಶತಿ ಅಭಿಮಾ
ನಿಕರ ಚಿಂತಿಸಿ ಸರ್ಪಿ ಸಹ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಯನು ಹಾಕಿ||6||

ಕ್ಷೀರ ದÀಧಿ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಕ
ರ್ಜೀರ ಪನಸ ಕಪಿಥ್ಥ ಪಣ್ಕದ
ಳೀರಸಾಲ ದ್ರಾಕ್ಷ ತಾಂಬೂಲದಲಿ ಚಿಂತನೆಯೂ
ಪೂರ ಶಂಖದಿ ಉದಕ ಓಂ ನಮೊ
ನಾರೆಯಣಾ ಅಪ್ಟಾಕ್ಷರವು ತನ
ಮೋರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಶತಾಷ್ಟವರ್ತಿಲಿ ಮಂತರಿಸಿ ತೆರೆದೂ||7||

ಸೌರಭೀ ಮಂತ್ರದಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿ
ತೋರಿ ತೀವ್ರದಿ ಮುದ್ರಿ ನಿರ್ವಿಷ
ಮೂರೆರಡು ಮೊದಲಾಗಿ ಶಂಖವು ಅಂತಿಮಾಡಿ ತಥಾ
ಪೂರ್ವ ಆಪೋಶನವು ಹೇಳಿ ಅ
ಪೂರ್ವ ನೈವೇದ್ಯವು ಸಮರ್ಪಿಸಿ
ಸಾರ್ವಭೌಮಗ ಉತ್ತರಾಪೋಶನವು ಹೇಳಿ ತಥಾ ||8||

ಪೂಗ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತರದಿ ಅತಿ
ಬ್ಯಾಗದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾದಿ ನೈವೇ
ದ್ಯಾಗ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯದಿ ಉಳಿದ ದೇವರಿಗೆ
ಸಾಗಿಸೀ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸಂಪುಟ
ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವೈಶ್ವದೇವವು
ಸಾಗಿಸೀ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಧೇನಿಸುತ ಮುದದಿ||9||

Sripatiya naivedya koduvadu….

Dhupadantara bumisodhana
Apadim mandalava maduta rangavali haki
Supa annavu agnikonadi
A parama annavanu ISA
Nyapeyalehagala nairutadali ittu tatha ||1||

Vayudisadali upasubojyavu
Vayasannada madhya grutasam
Stuyamana nivedanavu I kramadi hingittu
Bayiyindali dvadasa stuti
Gayanadi nudiyutali I kade
Aya abimanigalu devategalanu chintisuta ||2||

Odanaka abimani sasipara
Modanaka abimani barati
Adivakara baksha kshirabdhije sarpiyali
Svadukshiraka vani mandigi
Li druhinanavanita pavana
Dadadhige sasivaruna supake garuda abimani ||3||

Sakadali seshamla girija
Nekanamladi rudrasitadali
Pakasasana seshupaskaradalli vakpatiyu
I katu padarthadali yama ba
Hlika tantubadalli manmatha
Neka vyanjana taila pakvadi saumyanamakanu ||4||

Kushumandada sandigili kula
Mashadali daksha prajapati
Masha bakshadi brahmaputranu lavanadali ni^^Ruti
I supala shadrasadi prana vi
Sesha tambuladali ganga
A sukarmake pushkaranu abimani devateyu ||5||

Sakala bakshyagalalli udakadi
Visva muruti
Mukadali nudi anmtili sri krushna murutiya
Naka chatu padarthadali A sa
Myaku chaturavimsati abima
Nikara chintisi sarpi saha sri tulasiyanu haki||6||

Kshira daàdhi karpura saka
Rjira panasa kapiththa pankada
Lirasala draksha tambuladali chintaneyu
Pura sankadi udaka OM namo

Nareyana aptaksharavu tana
More mucchi satashtavartili mantarisi teredu||7||

Saurabi mantradali prekshisi
Mureradu modalagi sankavu antimadi tatha
Purva aposanavu heli a
Purva naivedyavu samarpisi
Sarvabaumaga uttaraposanavu heli tatha ||8||

Puga arpisidantaradi ati
Byagadali lakshyadi naive
Dyaga arpisi taratamyadi ulida devarige
Sagisi sri hariya samputa
Daga nillisi vaisvadevavu
Sagisi sri vijayavithalana dhenisuta mudadi||9||

dasara padagalu · dwadasa sloka · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · madhwacharyaru · neivedhyam

Dwadasa sthothra – ashtama adhyaya preenayamo vasudevam

This is a part of dwadasa stotra written by shri Madhwacharyaru. This is sung during neivedhyam.

 

ವಂದಿತ ಶೇಷ ವಂದ್ಯೋರು ವೃಂದಾರಕಂ
ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತೋ ದಾರಪೀಣಾಂಸಕಮ್ |
ಇಂದಿರ ಚಂಚಲ ಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ
ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ ||
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ
ಪುಷ್ಟ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ |
ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷ ಸಂಹಾರಕ ಮೋದ್ಯತಂ
ಹೃಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ
ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾ ನಂದದ ಶ್ರೀಪದಮ್ |
ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶಯ ಪ್ರಾಣಿಸಂಪ್ರೇರಕಂ
ತನ್ನಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮಿಮಾಂಸಿತಂ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೈಃ ಸದಾವೇದವಾದೋನ್ಮುಖೈಃ
ಸುಪ್ರತಾಪೈಃ ಕ್ಷೀತಿಶೇಶ್ವರೈಶ್ಚಾರ್ಚಿತಂ |
ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋರು ಸಂವಿದ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ಸಪ್ರಕಾಶಾಜರಾನಂದ ರೂಪಂಪರಂ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅತ್ಯಯೋ ಯಸ್ಯ ಕೇನಾಪಿನಕ್ವಾಪಿಹಿ
ಪ್ರತ್ಯತೋ ಯದ್ಗುಣೇಷೂತ್ತಮಾನಾಂಪರಃ |
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಏಕೋ ವರೋಣ್ಯೋ
ವಶೀ ಮತ್ಯನೂನೈಃ ಸದಾ ವೇದವಾದೋದಿತಃ ||
ಪಶ್ಯತಾಂ ದುಃಖ ಸಂತಾನ ನಿರ್ಮೂಲನಂ
ದೃಶ್ಯತಾಂ ದೃಶ್ಯತಾಮಿತ್ಯ ಜೇಶಾಚಿ(ರ್ಥಿ)ತಮ್ |
ನಶ್ಯತಾಂ ದೂರಗಂ ಸರ್ವದಾಪ್ಯಾತ್ಮಗಂ
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಚಯಾ ಸಜ್ಜನೇಷ್ವಾಗತಂ ||

ಅಗ್ರಜಂ ಯಃ ಸಸರ್ಜಾಜಮಗ್ರ್ಯಾಕೃತಿಂ
ವಿಗ್ರಹೋಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಗುಣಾ ಏವ ಹಿ |
ಉಗ್ರ ಆದ್ಯೋಽಪಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಗ್ರ್ಯಾತ್ಮಜಃ
ಸದ್ಗೃಹೀತಃ ಸದಾಯಃ ಪರಂದೈವತಮ್ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅಚ್ಯುತೋ ಯೋ ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಖಿಲೈಃ
ಪ್ರಚ್ಯುತೋಽಶೇಷ ದೋಷೈಃ ಸದಾಪೂರ್ತಿತ |
ಉಚ್ಯತೇ ಸವವೇದೋರು ವಾದೈರಜಃ
ಸ್ವಜಿತೋ(ಚ್ಯತೇ) ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂವೈಸ್ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಧಾರ್ಯತೇ ಯೇನವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ
ವಾರ್ಯತೇ ಶೇಷ ದುಃಖಂ ನಿಜಧ್ಯಾಯಿನಾಂ |
ಪಾರ್ಯತೇ ಸರ್ವಮನ್ಯೈರ್ನಯತ್ಪಾರ್ಯತೇ
ಕಾರ್ಯತೇ ಚಾಖಿಲಂ ಸರ್ವಭೂತೈಃ ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಸವಪಾಪಾನಿ ಯತ್ಸಂಸ್ಮೃತೇಃ ಸಂಕ್ಷಯ
ಸರ್ವದಾ ಯಾಂತಿಭಕ್ತ್ಯಾವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಂ |
ಶರ್ವಗುರ್ವಾದಿಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನದಃ
ಕುರ್ವತೇ ಕರ್ಮ ಯತ್ಪ್ರೀತಯೆ ಸಜ್ಜನಾಃ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಸ್ವರ್ಪಿತಂಽ
ಪ್ರಕ್ಷ ಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿಃಯನ್ನಾಮತ |
ಅಕ್ಷರೋಯೋಽಜರಃ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ
ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಕಮ್ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ನಂದಿತೀರ್ಥೋರುಸನ್ನಾಮಿನೋ ನಂದಿನಃ
ಸಂದಧಾನಾಃ ಸದಾನಂದದೇವೇ ಮತಿಮ್ |
ಮಂದಹಾಸಾರುಣಾಪಾಂಗ ದತ್ತೋನ್ನತಿಂ
ನ(ವಂ)ದಿತಾ ಶೇಷದೇವಾದಿ ವೃಂದಂ ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ
ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಅಷ್ಟಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Vandita shesha vandyoru vrundaarakamChandana charchito daara peenaamsakamIndira
chanchala paangda neerajitamMandarodhari vruttodhbhuja bhoginam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||1||

Srushti samhara leelavila saatatamPushta shadgunya sad-vigrahollasinamDushta nih
shesha samhara kar modhyatamHrushta pushtathi shishta praja samshrayam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||2||

Unnata prarthitha shesha samsadhakamSannata lowkika nandada sreepadamBhinna
karmashaya prani samprerakamTanna kim neti vidvatsu meemaamsitam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||3||

Vipra mukhyai sada vedava donmukhaiSupratha paikshiti shaikshvarai-schachitam
Apra tharkaryorusam vidgunam nirmalamSapraka shajara nandaro pamparam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||4||

Attyayo yesya kenapi na kwapihiPratyayo yadgune shuthamaa nam parahSatya sadkalpa
yekovaren yovashiMatya noonai sada vedava doditah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||5||

Pashyatam dukha santana nirmoolanamDrushyatam drushyata Mityaje-sharshitam
Nashyatam dooragam sarvada-pyathmagamVashyatam svecchaya sajjane-shwagatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||6||

Agrajam yah sasar jajamagya krutiVigraho yesya sarve guna yevahiUgra aadhyopi
yesyatmaja gyathmajahSadgruhi tah sada yah param daivatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||7||

Achyuto yogunai nirthya mevakhilaiprachyuto shesha doshai sada purthitahUchyate
sarva vedoruva dairajahSvarchite bramha rundraindra purvaih sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||8||

Dhaaryate yenah vishvam sada jaadikamVaaryate shesha dukham nijah dhyayinaamPaaryate
sarva manyainayath paryatheKaaryathe chakilam sarva bhuthai sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||9||

Sarva papaniyath samsmruthe samshayamSarvada yanthi bhakthya vishuddatamanaam
Sarva gurvadi girvana samsthanadahKurvathe karma yat preetaye sajjanah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||10||

Akshayam karma yasmin pare swarpithamPrakshayam yanthi dukkhani yennamatah
Aksharo yojarahah sarva daivaamrutahKukshigam yesya vikshwam sada jadikam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||11||

Nandi thirthoru sannamino nandinahSanda danahah sadananda devemateem
Manda haasaruna paagdadha thonnatiVandita shesha devaadi vrindam sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||12||