MADHWA · neivedhyam · Vadirajaru

Arohane maado ananda mooruthy

ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡೊ ಆನಂದಮೂರುತಿ ||ಪ||

ರÀನ್ನದ ತಳಿಗೆಯನ್ನು ಶೋಭನವಾದ
ಪೊನ್ನ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ನೆರವಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ನಿನ್ನರಸಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಸೆಯರ ಕೂಡಿ ಶಾ-
ಲ್ಯನ್ನ ಸವಿಶಾಕಗಳ ನೀಡಿದ ಕೈಯಿಂದ ||1||

ತುಪ್ಪ ಮಧು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪಾಯಸ ಕರಿಗಳ
ಲೇಪ ಸಾರಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ದಧಿ ಪಕ್ವಫಲಂಗಳು
ಆ ಪದ್ಮಮುಖಿ ಬಡಿಸಿದಳು ಲೇಹ್ಯಪೇಹ್ಯವ ||2||

ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳಾಮುನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಅನ್ನವೊ
ಮನ್ನಿಸಿ ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಕರಕಂಜದಿಂದ
ಪೂರ್ಣವಮಾಡು ಭುಜಿಸೊ ಹಯವದನ ಕೃ-
ಪಾಳು ಸಕಲಲೋಕಪಾಲ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ||3||

Ārōgaṇe māḍo ānandamūruti ||pa||

raÀnnada taḷigeyannu śōbhanavāda
ponna baṭṭalugaḷa neravi śrīharige
ninnarasi ā lakṣmi soseyara kūḍi śā-
lyanna saviśākagaḷa nīḍida kaiyinda ||1||

tuppa madhu citrānna pāyasa karigaḷa
lēpa sārasa bhakṣyagaḷa
gōpālakr̥ṣṇage dadhi pakvaphalaṅgaḷu
ā padmamukhi baḍisidaḷu lēhyapēhyava ||2||

enna kundugaḷāmunige divya annavo
mannisi karedu ninna karakan̄jadinda
pūrṇavamāḍu bhujiso hayavadana kr̥-
pāḷu sakalalōkapāla suraroḍeyane ||3||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s