dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Adhiyalli gajamukhana archisi

ಆದಿಯಲಿ ಗಜಮುಖನ ಅರ್ಚಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಲು
ಆವ ಬಗೆ ಕಾರ್ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ
ಮೋದದಿಂ ಸಲಿಸುವ ಮನದಿಷ್ಟವ
ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಕಲ ಸುರರಿಂಗೆ
ಮಾಧವನೇ ನೇಮಿಸಿಪ್ಪ ಈಯಧಿಕಾರವ
ಆದರದಿಂದ ಅವರವರೊಳು ನಿಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ
ಭೇದಗೊಳಿಸದೆ ಮಾಳ್ಪ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ādiyali gajamukhana arcisi ārambhisalu
āva bage kāryatati sid’dhigoḷisi
mōdadiṁ salisuva manadiṣṭava
sādhu janarella kēḷi sakala surariṅge
mādhavanē nēmisippa īyadhikārava
ādaradinda avaravaroḷu nindu kāryagaḷa
bhēdagoḷisade māḷpa purandaraviṭhala ||

aarathi · ganesha · MADHWA

Arathi haadu – Ganapathy

ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿರೆ – ಮಂಗಳಾಂಗಿಯರೆಲ್ಲರು ||ಪ||

ಅಂಗನಾಮಣಿ ಗೌರಿದೇವಿ-ಶುಭಾಂಗ ಮೃದ್ಛವ ಗಣಪಗೆ ||ಅ.ಪ||

ದಾಸರೀಪ್ಸಿತವನ್ನು ಸಲಿಸುವ ಈಶನಂದನ ಗಣಪಗೇ
ಪಾಶ ಅಂಕುಶ ಧರಿಸಿಹ ವಿಘ್ನೇಶ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಗೇ||1||

ವಿದ್ಯವೀವಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವಗೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಗಣಪಗೇ
ಶುದ್ಧಮನದಲಿ ಶರಣುಹೊದ್ದಲು ಉದ್ಧರಿಪ ಸದ್ದಯನಿಗೇ|| 2||

ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ದಕ್ಷನಾಗಿಹ ಗಣಪಗೇ
ಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ಜಗವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ ಭಜಕಗೇ ||3||

mangaLAratiyannu beLagire – mangaLAngiyarellaru ||pa||

anganAmaNi gauridEvi-SuBAnga mRudCava gaNapage ||a.pa||

dAsarIpsitavannu salisuva ISanaMdana gaNapagE
pASa ankuSa dharisiha viGnESa viGna vinASagE||1||

vidyavIvage buddhi koDuvage siddhidAyaka gaNapagE
Suddhamanadali SaraNuhoddalu uddharipa saddayanigE|| 2||

ikShucApana lakShyamADade dakShanAgiha gaNapagE
kukShiyoLu jagaviTTu rakShipa lakShmIkAntana BajakagE ||3||

 

ganesha · MADHWA

Sri ganesha/vigneshwara shodasa namavali

For any pooja/vrata, we always start with Ganapathy pooja. Even if we are not having enough time to do ashtothra, we can recite this shodasa namavali of lord Ganesha

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ

 1. Ōṁ sumukhāya namaḥ
 2. ōṁ ēkadantāya namaḥ
 3. ōṁ kapilāya namaḥ
 4. ōṁ gajakarṇakāya namaḥ
 5. ōṁ lambōdarāya namaḥ
 6. ōṁ vikaṭāya namaḥ
 7. ōṁ vighnarājāya namaḥ
 8. ōṁ gaṇādhipāya namaḥ
 9. ōṁ dhūmrakētavē namaḥ
 10. ōṁ gaṇādhyakṣāya namaḥ
 11. ōṁ phālacandrāya namaḥ
 12. ōṁ gajānanāya namaḥ
 13. ōṁ vakratuṇḍāya namaḥ
 14. ōṁ śūrpakarṇāya namaḥ
 15. ōṁ hērambāya namaḥ
 16. ōṁ skandapūrvajāya namaḥ

 

dasara padagalu · ganesha · gopala dasaru · MADHWA

Gajavadana pavana

ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ||pa||

ವರ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮದಯಾಳೊಕರುಣಾಪೂರಿತ ಗೌರೀವರಕುಮಾರನೆ ||

ಸುಂದರವದನಾರವಿಂದನಯನ ಘನ-ಸುಂದರಿ ಕಂದನೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸೊ ||

ಗೋಪಾಲವಿಠಲನ ಅಪಾರ ಭಜಕನೆಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾನೇಕ ಮಹಿಮಾ ||

Gajavadana pavana vignanasana ||pa||

Vara pasankusadhara paramadayalokarunapurita gaurivarakumarane ||

Sundaravadanaravindanayana Gana-sumdari kandane bandu rakshiso ||

Gopalavithalana apara bajakanesapanugrahasaktaneka mahima ||

dasara padagalu · ganesha · MADHWA · vyasarayaru

Gajamukhane siddhi dhayakane

ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು||pa||

ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೆ ಶರಣು
ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ||a.pa||

ಮಂದ ಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಸುಜ್ಞಾನ ವನಿತ್ತು
ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪ ತೆರದಿ
ಸುಂದರಾಂಗನೆ ನಿನ್ನ ಪದದ್ವಂದ್ವಕೆರಗುವೆನು
ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ||1||

ಹರನ ತನಯನೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ಸುರನರ ವರದ
ಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿ ಎನ್ನ ಕರಗಳನೆ ಪಿಡಿದು
ಪೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡೆನು ನೆರೆದೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳನು
ತ್ವರಿಯದಿಂದಲಿ ನೋಡು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ||2||

ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಹೊದ್ದಿ ಮೆರೆವೆನೊ ನಾನು
ಅಬ್ಧಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಶಬ್ದದಲಿ ಪೇಳ್ವ
ಶುದ್ಧಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ
ಮಧ್ವವಲ್ಲಭವೇಣುಕೃಷ್ಣಗತಿಪ್ರಿಯ||3||

Gajamukhane siddhidayakane vandipe sharanu||p||

Trijaga vandita nada devadevane sharanu sujana vijaya vighnavanu palhiarive sharanu||a.pa||

Manda matiyenu pidisi gajamukhane indiresha pada vondi padiradi
sundarangane ninna pada dvandva kelaguvenu sandeha madade indu karudekudu||1||

Siddhi daya ninna hoddi veravenu nanu adri shayanana mahime bhaktadali pelva
shuddha matiyenu pottu uddharisa bekenna madhva bandhavu venu krsna gati priyane||2||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · ganesh · ganesh chathurdhi · jagannatha dasaru · MADHWA

amba thaneya he ramba

ಅಂಬಾತನಯ ಹೇರಂಬ ಪೂರ್ಣಕರು ||pa||

ಣಾಂಬುಧೇ ತವ ಚರಣಾಂಬುಜ ಕೆರಗುವೆ ||a.pa||

ದಶನ ಮೋದಕ ಪಾಶಾಂಕುಳ ಪಾಣೇ
ಅಸಮಸಹಸ ಚರುದೇಷ್ಣ ವಂದಿಪೆ ||1||

ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದವಂದಿತ ಚರಣಾರ
ವಿಂದುಯುಗಳ ದಯದಿಂದ ತೋರೆನಗೆ ||2||

ಯೂಥಪವದನ ಪ್ರದ್ಲೋತ ಸನ್ನಿಭ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿರು ಸಂಪ್ರೀತಿ ವಿಜಯ ಜಯ ||3||

amba thaneya he ramba poorna||pa||

karunambudhi thava saranake eraguve||a.pa||

dhasana modhaka pashangusha paani
asama charudheshna kusumanabhana putra||1||

brundaraka vrindha vandhitha charana
aravindhayugala  daya dhindha thorenna||2||

yugapa vadhana prathyodha sannitha
jagannatha vittalana sampreeti vishaya jaya||3||

everyday · ganesh · ganesh chathurdhi · ganesha · MADHWA · slokas

Ganesha Shodasa Nama stotram

ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ |
ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ || 1 ||

ಧೂಮ್ರ ಕೇತುಃ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ |
ವಕ್ರತುಂಡ ಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹೇರಂಬಃ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ || 2 ||

ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣು ಯಾದಪಿ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ || 3 ||

Sumukhaschaikadanthascha, Kapilo Gaja Karnika
Lambhodarascha Vikato Vignarajo Vinayaka

Dhoomakethurganadhyaksha Phalachandro Gajanana,
Vakra Thunda Soorpakarno Herambha Skanda poorvaja

Shodasaithani namani ya padeth srunuyadhapi,
Vidhyarambhe vivahe cha pravese, nirgame thadha,
Sangrame sarvakarye cha vigna sthasya na jayathe.

 

dasara padagalu · ganesh · ganesh chathurdhi · ganesh chathurthi · ganesha · MADHWA · sripadarajaru

Modalondipe ninage

ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ||ಪ||

ನಮಗೆ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ |ಅ ಪ|

ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದ ರಣದಲಿ ಗಣನಾಥ |೧|

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಪೂಜಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ |೨|

ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ್ನ ಪಾದ ಭೃಂಗನೆ ಪಾಲಿಸೊ ಗಣನಾಥ |೩|

Modalondipe ninage gananaatha || pa ||

Banda vigna kaleyo gananaatha || a. Pa. ||

Hinde raavananu madadinda ninna poojisade |
Sanda ranadali gananaathaa || 1 ||

Aadiyalli dharmaraaja poojisi ninnaya paada |
Saadhisida raajya gananaathaa || 2 ||

Mangala mooruti guru rangaviththalana |
Paada bhrungane paaliso gananaathaa || 3 ||