ganesha · MADHWA

Sri ganesha/vigneshwara shodasa namavali

For any pooja/vrata, we always start with Ganapathy pooja. Even if we are not having enough time to do ashtothra, we can recite this shodasa namavali of lord Ganesha

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ

 1. Ōṁ sumukhāya namaḥ
 2. ōṁ ēkadantāya namaḥ
 3. ōṁ kapilāya namaḥ
 4. ōṁ gajakarṇakāya namaḥ
 5. ōṁ lambōdarāya namaḥ
 6. ōṁ vikaṭāya namaḥ
 7. ōṁ vighnarājāya namaḥ
 8. ōṁ gaṇādhipāya namaḥ
 9. ōṁ dhūmrakētavē namaḥ
 10. ōṁ gaṇādhyakṣāya namaḥ
 11. ōṁ phālacandrāya namaḥ
 12. ōṁ gajānanāya namaḥ
 13. ōṁ vakratuṇḍāya namaḥ
 14. ōṁ śūrpakarṇāya namaḥ
 15. ōṁ hērambāya namaḥ
 16. ōṁ skandapūrvajāya namaḥ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s