aradhana · Jaya theertharu · MADHWA

Sri Jaya theertharu

This friday (7/14/2017) marks the aradhana of Great Legend Sri Jaya theertharu . I have tried to compile images and brief notes about Jaya theertharu in this post.

ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈ: |
ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ ||

Chhitrai: Padaiśca gambhīrairvākyair mānairakhaṇḍitai: |
Gurubhāvaṁ vyan̄jayantī bhāti śrījayatīrthavāk ||

ಮಿಥ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದುರ್ದ್ವಾಂತ ವಿದ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ: |
ಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯ ತರಣೀ: ಭಾಸತಾಂ ನೋ ಹೃದಂಬರೇ |

mithyā sid’dhānta durdvānta vidvansana vicakṣaṇa: |
Jayatīrthākhya taraṇī: Bhāsatāṁ nō hr̥dambarē |

Brief history of Sri Jaya theertharu

 

Poorvashrama name Dondo Raghunatha Pantha
Birth Place Mangalavede, 15 miles from Pandarapura
Wife Bheemabai
Sanyasashrama Period 1364-1387
Vrundavana place Malakheda
Ashrama Gurugalu Sri Akshobhya Thirtharu
Ashrama Shishyaru Sri Vidyadhiraja Thirtharu; Sri Vyasatirtharu
Aradhana Ashaada Krishna Panchami
Amsha Indra
Avesha Sheshadevaru
Ankita Raama Vittala
Previous janma As an Ox during Madhwacharyaru period carrying sarvamoola granthas
Other Names Teekarayaru, Teekakrutpaadaru

Mangalavede

Birthplace of Sri Jaya theertharu

19904963_10213519280559698_625613614797711187_n

Yeragola cave:

This is the place where Sri Jayatirtharu wrote Sriman nyaaya sudhaadi granthagalu. Sri Jayateertharu used to sit there in the lonely place for writing teeka with great aproksha gnana

13710038_957506974368892_8112103523681541001_n19989667_10213519280199689_1787284738105581854_n

img_8926
Grantha sakshi Mukhya prana devaru
img_8925
Cave entrance

 

It is here on this holy place that he has written majority of the teeka granthagalu.

Location:Yargola is a Village in Yadgir Taluk in Yadgir District of Karnataka State, India. It belongs to Gulbarga Division . It is located 22 KM towards West from District head quarters Yadgir.

Moola brindavana of Sri Jaya theertharu:

19956598_10213519318640650_6213938247097998782_o19961304_10213519318480646_2223567097665989439_n

20031904_10213519318440645_7463823439609882715_n
Paduke – Sri Jaya theertharu

Granthas:
೧.ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
೨.ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ – ಅಣುವ್ಯಾಕ್ಯಾನ ಟೀಕಾ
೩. ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಟೀಕಾ
೪. ಪ್ರಮೇಯದೀಪಿಕಾ – ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಾ ಟೀಕಾ
೫. ನ್ಯಾಯ ದೀಪಿಕಾ – ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಟೀಕಾ
೬. ಈಷಾವಸ್ಯೋಪನಿಶಾದ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
೬. ಷಟ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಶಾದ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
೮. ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನ ಟೀಕಾ
೯. ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಟೀಕಾ
೧೦. ತತ್ತ್ವೊದ್ಯೋತ ಟೀಕಾ
೧೧. ಮಾಯವಾದ ಖಂಡನ ಟೀಕಾ
೧೨. ಉಪಾಧಿ ಖಂಡನ ಟೀಕಾ
೧೩. ಪ್ರಪಂಚಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮನ ಟೀಕಾ
೧೪. ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯ ಟೀಕಾ
೧೫. ಕಥಾ ಲಕ್ಷಣ ಟೀಕಾ
೧೬. ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ ಟೀಕಾ
೧೭. ವಿಷ್ಣುತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಟೀಕಾ
೧೮. ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
೧೯. ವಾದಾವಲಿ
೨೦. ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ
೨೧ ಪದ್ಯಮಾಲ (ಕಾವ್ಯ ರೂಪದ ಕೃತಿ)

1.Tatvaprakāśika- brahmasūtra bhāṣya ṭīkā
2.Śrīmann’yāyasudhā – aṇuvyākyāna ṭīkā
3. N’yāyavivaraṇa ṭīkā
4. Pramēyadīpikā – gītābhāṣyā ṭīkā
5. N’yāya dīpikā – gītā tātparya ṭīkā
6. Īṣāvasyōpaniśād bhāṣya ṭīkā
6. Ṣaṭ praśnōpaniśād bhāṣya ṭīkā
8. Tatva saṅkhyāna ṭīkā
9. Tatva vivēka ṭīkā
10. Tattvodyōta ṭīkā
11. Māyavāda khaṇḍana ṭīkā
12. Upādhi khaṇḍana ṭīkā
13. Prapan̄camithyātvānumana ṭīkā
14. Karmanirṇaya ṭīkā
15. Kathā lakṣaṇa ṭīkā
16. Pramāṇa lakṣaṇa ṭīkā
17. Viṣṇutatva nirṇaya ṭīkā
18. R̥gbhāṣya ṭīkā
19. Vādāvali
20. Pramāṇa pad’dhati
21 padyamāla (kāvya rūpada kr̥ti)

2 thoughts on “Sri Jaya theertharu

  1. Wonderful. Good summary of Sri Jayathirthara life and his greatness. Am seeing all your posts and deeply appreciate your sincere efforts to reach out to young generations.I was thinking that you could bring out all your posts in the form of a book.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s