dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · vedavyasa

Yeno ee vesha vedavyasa

ಏನೋ ಈ ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಏನೋ ಈ ವೇಷ ||pa||

ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರೀ ನಿವಾಸ ||a.pa||

ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲಪಾರ ವಸ್ತ್ರವನಿತ್ತೆ
ಕೌಪೀನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನಯ್ಯ ||1||

ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮಕುಟವಿರೆ
ನೆತ್ತಿಲಿ ಕೆಂಜೆಡೆ ಪೊತ್ತುಕೊಂಡಿಪ್ಪುದು ||2||

ವರ ವೈಕುಂಠವ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ
ಧರೆಯಾಳು ಬೋರೆಯ ಮರದಡಿಯಲಿರುವುದು ||3||

Yeno ee vesha vedavyasa||p||

Banu koti prakashaa badari nivasa||A.P||

Mutthu manikya mukuta veere
netthili genjade potthi kondippudhu|1|

drowpathi kareyalapaarvasthravanitthe
kowpina dharisidha kouthukavenayya|2|

vara vaikuntavannu bittu mohana vittalanna
dhareyolu poreya maradhadili iruvudhu|3|

FESTIVALS · kolu · MADHWA · navrathri · vijayadasami

Navarathri 

 1. Important days in Navrathri
 2. Akanda Deepam
 3. My home navarathri golu(2016)
 4. Aishwarya pathra Rangoli
 5. Lakshmi Hrudayam rangoli
 6. Devara mane rangoli
 7. Aarathi haadugalu – Mahalakshmi, Saraswathi & Parvathi

 

 • It is one of the commonly celebrated festival in India.
 • In South India, people have a system called golu(Display of dolls) for all the nine days and invites friends and family for arishina kumkuma
 • It is celebrated in Ashvayuja Masa Shukla Paksha.
 • According to Indian Lunar calendar, it has to be celebrated in the first nine days of Sharad Rutu (Indian Autumn season). So it is also called Sharad-Navaratri.
 • In Ashvayuja Maasa Mahatme of Bhavishyottara Purana Lord Narayana himself has explained about its significance to Sri Narada.
 • Starting from the day one of Ashvayuja month and till the tenth day, one should observe Navaratri ritual to please Goddess Mahalakshmi in form of Nava (9) Durga.
 • The purana emphasized that Goddess Lakshmi will fulfill all her devotees’ wishes by taking various forms viz Jayanti, Mangala, Kali, Swadha, Swaha, Kapalini, Durga, Kshama, Shivaa, Dhatree.
 • It is a common practice to recite srinivasa kalyana, Lakshmi shobhane, Sundara Kaandam etc by Women all the days and Men have the practice of doing sumadhwa vijaya paraayana on everyday and doing samarpaana on Vijayadasami day(Madhva Jayanthi)

How to Keep Golu/Kolu

 • A Kolu/Golu is a arrangement of steps for displaying clay dolls, toys etc
 • The number of steps should be in odd number: 3,5,7,9,11
 • Readymade Kolu racks are available in Market.  On normal days, you can utilize the same rack as book shelves or any purpose your home needs
 • One quick tip is busy the rack very early so that you dont need to pay high prices because of the demand in Navrathri time
 • You need a Cloth(Dhothi) to cover the steps and pushpins or safety pins to pin the ends properly
 • In case of not having a rack, you can custom steps using the boxes or tables you already have in home
 • In Tamilnadu, we have Kadhi craft Doll sales two to three months before navarathri
 • Mostly common available doll in every home includes:Ashta lakshmi, Dashaavatharam, Durga , saraswathy, Mahalakshmi, Chettiar bommai, Wedding set, Choppu saaman, Pillayaar(Ganesh), Chettiar bommai etc
 • Every year it is a tradition to buy one new doll atleast
 • After the wedding, for the first navarathri, Girls parent used to gift her clay dolls for Navarathri
 • This kolu setup is totally creative. You can make Mountains, park, zoo, anything as you want
 • There are more sets available in Market: Narasimha avathara, Brahmothsavam, Srinivasa Kalyanaam, Tulasi pooje, Sri ranganatha, Paanduranga, etc
 • Marappachi bommai(Wooden dolls gifted during marriage by parents) is a must to decorate and place in Kolu
 • Try to arrange the dolls in Tharatamya order(Madhwa Philosophy)
 • Keep the Kolu on Mahalaaya AMavasya day, Place the dolls in the evening itself
 • Keep the kalasa on the rack first
 • Draw a colorful rangoli in front of the kolu
 • Place kutthu vilakku (Deepadha Kamba) on both sides
 • Do not Keep the dolls that are partly broken or damaged in the kolu
 • Even if you buy lot of new dolls, It is the old dolls that you should always include with new ones
 • If you are arranging five step kolu (for example)means Try to keep God dolls in first four steps , in the last step you can keep chettiyar , Cricket set , Marriage set,  etc
 • Do pooja to the kalasa every morning and evening in all the nine days
 • Eveyday do Sundal as Neivedhya and Distribute it to the Mutthaidharu by inviting them to your house
 • On the evening of vijaya dasami(last day), Do udi thumbodhu to Marapachi(wooden doll) and keep the dolls in the sleeping position. Move the kalasa a little bit towards north
img_8283
A century old Marapachi bommai given on my wedding
Our home Main Kolu

Our Home extended kolu

Everyday Paarayana:

Links on Mahalakshmi:

Dasara padagalu

Sthothragalu

Ashtothram

 

Links on Durga:

Ayudha Pooja:

 • it falls on Maha Navami during Navratri.
 • Historically Ayudha Puja was meant to worship weapons but in its present form all sort of instruments,gadgets, cars, bikes etc are worshipped on the very same day.
 • Clean the house and Apply Sandalwood kumkum to all doors windows, gadgets, kitchen tools etc

Saraswathy pooja:

 • Do the Saraswathy Avaahana on the moola nakshathra day.
 • Place the Goddess Saraswathi’s photo frame or idol facing the East or West besides, the books representing saraswathi. Musical instruments are also kept for the puja.
 • First light the oil lamp. Apply sandalwood paste and kumkum on the forehead, palms and feet of the Goddess and then garland with flowers, gajavastra. Also apply on the books and musical instruments.
 • Do it visarjanam on the mentioned mugurat day
 • Prepare ele appam as Neivedhyam and offer to goddess Sarawathy
 • Chant Sarawathy slokas and songs as much as possible

Useful links on saraswathy:

Vijaya Dashami :

 • This 10th day stands for celebration of victory of good over evil.
 • The Shamee tree symbolizes the victory. Being devout to this tree and offering Pooja to it will fetch victory in all our deeds.
 • The pandavas completing their span of 12 year in jungle hid all weapons on this tree and proceeded  to live incognito. After completing this tenure they and took back the weapons and prayed the tree for a conquer; and the achieved it  too!.
 • And also, Lord Rama surpassed Ravana on this day at Lanka. That is why this day is called Vijaya Dashami.
 • This day also marks the birth of Sri Madhwacharyaru. Madhva Jayanthi is celebrated all over the World by Hari bhaktas

Madhwa Jayanthi

Shamee tree/Vanni maram worship:

Every one should go to  this tree with family in the evening and worship with following Mantra.

Amangalanam samanim samanim dushkrutasy cha |
Duhkapranasinim dhanyam prapadyeham samim subam ||

After that and while uttering the following sloka, every one should exchange the leaves of Shamee tree with elders, friends and relatives.

Sami samayate papam sami lohitakamtaka |
Dharitryarjuna-bananam ramasya priyavadinim ||
Karishyamanayatrayam yatha kalam sukam maya |
Satru nirvigna karti tvam Bava sri rama pujite ||

Sami samayate papam sami Satru vinasini |
Arjunasya dhanurdhari ramasya priyadarsini ||

 

MADHWA · saraswathy · saraswathy pooja · slokas

Saraswathy slokas

ಸರಸ್ವತೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ||

Saraswati namastubhyam varade kaama rupini
Vidyarambham karishyami siddhirbhavathu me sadaa.


ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರ ಧವಳಾ, ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ |
ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂಡಿತ ಕರಾ, ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ |
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್-ದೇವೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ |
ಸಾ ಮಾಮ್ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ |

Ya kundendu thushara haara dhavalaa ya subha vastraanvitha
Ya veena varadanda mandithakaraa ya swetha padmasana
Ya brahmachyutha sankara prabhruthibhirdevai sadaa pujitha
Samampathu saraswathi bhagavathi nissesha jaadyapaha


ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ವಿದ್ಯೇ ಕಮಲಲೋಚನೇ ।
ವಿದ್ಯಾರೂಪೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾಂ ದೇಹಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Saraswati mahabhage vidye kamala lochane
Viswarupe visalakshi vidyam dehi namostute

ashtothram · MADHWA · navrathri · saraswathy · saraswathy pooja

saraswathy Ashtothra satha namavali

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಾ ಕ್ಷ್ರೈಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಸ್ತ ಕಧ್ರತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಙ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ||10 ||
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮರ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಾತ ಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಮಹೊತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರ ಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ವಸುಧಾಯ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಿ ಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಙ್ಞಾ ನೈಕಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌದಾಮಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ || 60 ||
ಓಂ ಸುರ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಫಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಙ್ಞಾಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಂಭಾ ಸುರಪ್ರಮದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತ ಬೀಜನಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನ್ಣಾಕಾಯ ಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇ ವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾ ಸುರ ನಮಸ್ಕ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ವಾರಿ ಜಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರ ಗಂಧಾ ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರ ಮಾಲ್ಯ ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ವೇತಾನನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಭುಜಾಯೈ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತ ಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹಂಸಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಂಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ || 108 ||

 

1. Om Saraswatyai namaha
2. Om Maha Bhadrayai namaha
3. Om Maha Mayayai namaha
4. Om Vara Pradayai namaha
5. Om Sri Pradayai namaha
6. Om Padmanilayayai namaha
7. Om Padmakshyai namaha
8. Om Padmavaktragayai namaha
9. Om Sivanujayai namaha
10. Om Pustaka Dhruthe namaha
11. Om Jnana Samudrayai namaha
12. Om Ramayai namaha
13. Om Parayai namaha
14. Om Kamarupayai namaha
15. Om Maha Vidyayai namaha
16. Om Maha Pathaka Nasinyai namaha
17. Om Mahasrayayai namaha
18. Om Malinyai namaha
19. Om maha bhogayai namaha
20. Om Mahabhujayai namaha
21. Om Maha Bhagayai namaha
22. Om Mahotsahayai namaha
23. Om Divyangayai namaha
24. Om Sura Vandithayai namaha
25. Om Mahakalyai namaha
26. Om Mahapasayai namaha
27. Om Mahakarayai namaha
28. Om Mahankusayai namaha
29. Om Seethayai namaha
30. Om Vimalayai namaha
31. Om Viswayai namaha
32. Om Vidyunmalayai namaha
33. Om Vaishnavyai namaha
34. Om Chandrikayai namaha
35. Om Chandra vadanayai namaha
36. Om Chandralekha vibhushithayai namaha
37. Om Savitryai namaha
38. Om Surasayai namaha
39. Om Devyai namaha
40. Om Divyalankara bhushithayai namaha
41. Om Vagdevyai namaha
42. Om Vasudhayai namaha
43. Om Theevrayai namaha
44. Om Maha bhadrayai namaha
45. Om Mahabalayai namaha

46. Om bhogadayai namaha
47. Om Bharatyai namaha
48. Om Bhamayai namaha
49. Om Govindayai namaha
50. Om Gomatyai namaha
51. Om Sivayai namaha
52. Om Jatilayai namaha
53. Om Vindhya vasayai namaha
54. Om Vindhyachala virajithayai namaha
55. Om Chandikayai namaha
56. Om Vaishnavyai namaha
57. Om Brahmyai namaha
58. Om brahma jnanaika sadhanayai namaha
59. Om Saudhaminyai namaha
60. Om Sudha murthaye namaha
61. Om Subhadrayai namaha
62. Om Sura pujithayai namaha
63. Om Suvasinyai namaha
64. Om Sunasayai namaha
65. Om Vinidrayai namaha
66. Om padmalochanayai namaha
67. Om Vidya Roopayai namaha
68. Om Visalakshyai namaha
69. Om Brahma jayayai namaha
70. Om Maha phalayai namaha
71. Om Thrayee moortyai namaha
72. Om Trikalajnayai namaha
73. Om Trigunayai namaha
74. Om Sastra Roopinyai namaha
75. Om Sumbhasura pramadhinyai namaha
76. Om Subhadayai namaha
77. Om Sarvathmikayai namaha
78. Om Raktha beeja nihamtryai namaha
79. Om Chamundayai namaha
80. Om Ambicayai namaha
81. Om Mundakaya praharanayai namaha
82. Om Dhumralochana mardhanayai namaha
83. Om Sarvadeva sthuthayai namaha
84. Om Soumyayai namaha
85. Om Surasura namaskruthayai namaha
86. Om Kalaratryai namaha
87. Om Kaladharayai namaha
88. Om Roopa Soubhagya dayinyai namaha
89. Om Vagdevyai namaha
90. Om Vararohayai namaha
91. Om Varahyai namaha
92. Om Varijasanayai namaha
93. Om Chitrambarayai namaha

94. Om Chitragandhayai namaha
95. Om Chitra malya vibhushithayai namaha
96. Om Kanthayai namaha
97. Om Kamapradayai namaha
98. Om Vandyayai namaha
99. Om Vidyadhara Supujithayai namaha
100. Om Swethasanayai namaha
101. Om Neela bhujayai namaha
102. Om Chaturvarga phala pradayai namaha
103. Om Chaturanana Samrajyayai namaha
104. Om Raktha Madhyayai namaha
105. Om Niranjanayai namaha
106. Om Hamsasanayai namaha
107. Om Neelajanghayai namaha
108. Om Brahma Vishnu Sivathmikayai namaha

MADHWA · navrathri · saraswathy · saraswathy pooja

Sri saraswati dwadasanama stotram

sarasvati tviyam drushtva vinapustaka dharini |
Hamsavaha samayukta vidyadanakari mama || 1 ||
Prathamam baratinama dvitiyamca sarasvati |
Trutiyam saradadevi chaturtham hamsavahini || 2 ||
Panchamam jagatikyatam shashtham vagisvari tatha |
Kaumari saptamam proktam ashtamam brahmacarini || 3 ||
Navamam buddhidhatrica dasamam varadayini |
Ekadasam kshudraganta dvadasam buvaneshvari || 4 ||
Brahme dvadasanamani trisandhyam yah pathennarah |
Jihvagre vasate nityam brahmarupa sarasvati || 5 ||