dasa sahithya · MADHWA · parampara

Yati / Dasa vareynaru Lineage

Click on Yati/Dasaru name to view songs composed by them respectively

Name of the Yatigalu

Ankitha Gurugalu Place

Aradhana

Srimad Ananda Theertharu Ananda thirtha Achyuta preksharu Badari Magha Shudda Navami
Sri Narahari thirtharu Narahari Sri Madhwacharyaru Hampi Pushya Bahula Saptami
Sri Sripadarajaru Ranga vittala Sri Swarnavarna thirtharu Mulubagulu Margashira Bahula Amavasya
Sri Vyasarjaru Krishna Sri Brahmanya thirtharu Nava brindavana Palguna Bahula Chaturthi
Sri Vadirajaru Hayavadana Sri Vaghisa thirtharu Sonda Palguna Bahula Tritiya
Sri Vijayeendra thirtharu Vijayeendra raama Sri Vibhudendra Tirtharu Kumbakonam Margashira Bahula Amavasya
Sri Raghavendra thirtharu venugopala Sri Sudhindra Tirtharu Mantralaya Shravana Shudda Dvitiya
Sri Vyasathathvagna thirtharu Vasudeva vittala Sri Bhuvanendra thirtharu Venisomapura Shravana Bahula Asttami
Sri Vidya Prasanna Tirtharu Prasanna Sri Vidya Varidhi Tirtharu Sosale Margashira Shudda Poornima

 

Name of the Dasaru

Ankitha Gurugalu Place

Aradhana

Sri Purandara dasaru Purandara Vittala Sri Vyaasa raja Hampi Pushya Bahula Amavasya
Sri Kanaka dasaru Neleyadi Keshava Sri Vyaasa raja Kaginele Not Known
Sri Mahipathi dasaru Mahipathi Khakandaki Karthika Bahula Amavasya
Helavanakatte giriyamma Helvanakatte Ranga Swapna lapda Not Known
Sri Prasanna venkata dasaru Prasanna Venkata Swapna lapda Bhadami Bhadrapada Shudda Dwadashi
Sri Vijaya dasaru Vijaya Vittala Sri Purandara Dasa (swapna lapda) Chippagiri Karthika Shudda Dashami
Sri Gopala dasaru Gopala Vittala Sri Vijaya dasaru Uttanuru Pushya Bahula Astamai
Sri Mohana dasaru Mohana Vittala Sri Vijaya Dasaru Chippagiri Jyeshta Shudda Shasti
Sri Jagannatha dasaru Jagannatha Vittala Gopala dasaru Manvi Bhadrapada Shudda Navami
Sri Pranesha dasaru Pranesha Vittala Sri Jagannatha Dasaru Lingasuguru Ashwija Shudda Saptami
Sri srida vittala dasaru Srida Vittala Sri Jagannatha Dasaru Karjagi Ashada Shukla Prathama Ekadashi
Modalakalu sesha dasaru Guru Vijaya Vittala (swapnalabda) Vijaya Dasaru(swapna) Modalakallu Vaishaka Shudda Ashttami
Harapanahalli bheemavva Bhimesha Krishna (swapnalabda) Swapna lapda Harapanahalli Pushya Shudda Triyodashi
Sri Guru Jagannatha dasaru Guru Jagannatha Vittala Kavitala Ashwija Bahula Padya
Sri Shyamasundara dasaru Shyamasundara Swapna lapda Lingasuguru Vaishaka Shudda Navami
dasara padagalu · MADHWA · parampara

Jo Jo haadu(Yati/Dasa varenyara)

ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ ತೂಗಿರೆ ಯತಿಗಳ
ತೂಗಿರೆ ದಾಸಗ್ರೇಸರರ ನಾಗಶಯನನು
ರಾಗವ ಪಡೆದಂಥ ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯರ ತೂಗಿರೆ ||pa||

ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮುದತೀರ್ಥ
ಸು-ನಾಮದಿ ಕರೆಸುವರ ತೂಗಿರೆ
ಆ ಮುದತೀರ್ಥ ಪದ್ಮನಾಭ
ನಾಮದಿಂದಿರುವರ ತೂಗಿರೆ||1||

ರಾಮನ ತಂದಿತ್ತ ನರಹರಿ ಮುನಿಪರ
ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ ತೂಗಿರೆ ಆಮ-
ಹಾವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ ಗೆಲಿದಂಥ
ಶ್ರೀ ಮದಕ್ಷೋಭ್ಯರ ತೂಗಿರೆ ||2||

ಕಾಕಿಣಿತೀರಸ್ಥ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರೆಂಬೊ
ನಾಕಪಾಂಶಜರನ ತೂಗಿರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ತಟದಿ ಜಿತಾಮಿತ್ರರೆಂಬೊ ಪಿ-
ನಾಕಿ ಅಂಶಜರನ ತೂಗಿರೆ ||3||

ರಾಜರಂದದಿ ಸುಖಭೋಜನ ಕೃದ್ಯತಿ
ರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದರ ತೂಗಿರೆ
ವ್ಯಾಜದಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೆನಿಸಿ
ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮಲಗ್ಯಾರ ತೂಗಿರೆ||4||

ವಾದಿಗಳನು ಯುಕ್ತಿವಾದದಿ ಗೆಲಿದಂಥ
ವಾದಿರಾಜರನ್ನ ತೂಗಿರೆ
ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರೆಂಬೊ
ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಜರ ತೂಗಿರೆ ||5||

ಪರಿಮಳ ರಚಿಸಿದ ವರಹಜ ತೀರಸ್ಥ
ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ತೂಗಿರೆ
ಇರುಳು ಕಾಲದಲಿ ತರಣಿಯ ತೋರಿದ
ಗುರುಸತ್ಯ ಬೋಧರ ತೂಗಿರೆ ||6||

ಪರಮತ ಖಂಡನ ನಿರುತದಿ ಮಾಡಿದ
ಗುರುವರದೇಂದ್ರರ ತೂಗಿರೆ
ಗುರು ಭುವನೇಂದ್ರರ ಕರಜವ್ಯಾಸತತ್ವ
ವರಿತ ಯತೀಶರ ತೂಗಿರೆ||7||

ವರಭಾಗವತಸಾರ ಸರಸದಿ ರಚಿಸಿದ
ಗುರುವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ತೂಗಿರೆ
ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕೂಡಲಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ
ಗುರುರಘುವೀರರ ತೂಗಿರೆ ||8||

ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸರಸದಿ ಪೇಳಿದ
ಪುರಂದರ ದಾಸರ ತೂಗಿರೆ
ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸುರಮುನಿ ಗರುಹಿದ
ಗುರು ವಿಜಯದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||9||

ಬನ್ನವ ಬಿಡಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ
ಭಾಗಣ್ಣ ದಾಸರನ್ನು ತೂಗಿರೆ
ಘನ್ನ ಹರಿಯಗುಣ ವರ್ಣಿಸಿದಂಥ ಜ
ಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||10||

ಮಾನವಿರಾಯರ ಪ್ರಾಣಪದಕರಾದ
ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರ ತೂಗಿರೆ
ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್ನ ಗಾನದಿ ತುತಿಸಿದ
ಆನಂದದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||11||

ವಾಸ ಆದಿಶಿಲಾಧೀಶನ್ನ ಭಜಿಸಿದ
ಶೇಷ್ಠ ದಾಸರನ್ನ ತೂಗೀರೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಪರ ನರಕೇಸರಿಗತಿಪ್ರೀಯ
ದಾಸೋತ್ತಮರನ್ನ ತೂಗೀರೆ ||12||

tUgire gurugaLa tUgire yatigaLa
tUgire dAsagrEsarara nAgaSayananu
rAgava paDedantha yOgivarENyara tUgire ||pa||

I mahiyoLu puTTi SrImudatIrtha
su-nAmadi karesuvara tUgire
A mudatIrtha padmanABa
nAmadindiruvara tUgire||1||

rAmana tanditta narahari munipara
mAdhava tIrthara tUgire Ama-
hAvidyAraNyarana gelidaMtha
SrI madakShOByara tUgire ||2||

kAkiNitIrastha TIkAcAryareMbo
nAkapAMSajarana tUgire SrIkRuShNa
taTadi jitAmitrareMbo pi-
nAki aMSajarana tUgire ||3||

rAjarandadi suKaBOjana kRudyati
rAja SrIpAdara tUgire
vyAjadi vijaya sAmrAjyarenisi
vyAsarAjaru malagyAra tUgire||4||

vAdigaLanu yuktivAdadi gelidantha
vAdirAjaranna tUgire
mEdiniyoLu kRuShNadvaipAyanareMbo
vEdavyAsAtmajara tUgire ||5||

parimaLa racisida varahaja tIrastha
guru rAGavEndrara tUgire
iruLu kAladali taraNiya tOrida
gurusatya bOdhara tUgire ||6||

paramata KanDana nirutadi mADida
guruvaradEndrara tUgire
guru BuvanEMdrara karajavyAsatatva
varita yatISara tUgire||7||

varaBAgavatasAra sarasadi racisida
guruviShNu tIrthara tUgire
parama kShEtrakUDaliyoLagiruvantha
gururaGuvIrara tUgire ||8||

hariya mahimeyannu sarasadi pELida
purandara dAsara tUgire
harisarvOttamanendu suramuni garuhida
guru vijayadAsara tUgire ||9||

bannava biDisi SiShyanna pAlisida
BAgaNNa dAsarannu tUgire
Ganna hariyaguNa varNisidantha ja
gannAtha dAsara tUgire ||10||

mAnavirAyara prANapadakarAda
prANESadAsara tUgire
vENugOpAlanna gAnadi tutisida
AnaMdadAsara tUgire ||11||

vAsa AdiSilAdhISanna Bajisida
SEShTha dAsaranna tUgIre
SrEShTha kArpara narakEsarigatiprIya
dAsOttamaranna tUgIre ||12||

 

dasara padagalu · MADHWA · parampara · prasanna venkata dasaru

Guru padava nambi hari padava

ಗುರುಪದವ ನಂಬಿ ಹರಿಪದವ ಕಾಂಬೆ
ಮರುತ ಸಂತತಿಗೆ ನಮಿಸುವೆ ನಮಿಸುವೆ ||pa||

ಹರಿಪದಕೆ ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕುತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ
ಹರಿಕಾರ್ಯದಲಿ ಧುರಂಧರನೆನಿಸುವ
ಹರಿಭೃತ್ಯಜನಕೆ ಹಿತಕಾರಿ ಔದಾರಿ ಜಗ
ದ್ಗುರು ಪರಮಹಂಸ ಮಧ್ವತ್ರಿರೂಪಿಯ ||1||

ತತ್ವಸಾಗರ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಪದ್ಮನಾಭಮುನಿ
ಕರ್ತ ಮೂಲರಾಮ ಮೆಚ್ಚಿದ ನರಹರಿಯ
ಮತ್ರ್ಯ ಮಾಯಿಜನ ತುಹಿನರವಿಭ
ಮಾಧವಾಭಿಜ್ಞ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥೆನಿಪ ಮಲ್ಲರ ||2||

ಸುಖತೀರ್ಥ ಗಂಭೀರ ವಾಕ್ಯವಾರಿಧಿಚಂದ್ರ
ಅಕಳಂಕ ಜಯವರ್ಯ ಯತಿಸಮೂಹ
ಮಕುಟಮಣಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ನಿರ್ಮಲಕಾಯ
ಸುಕವೀಂದ್ರ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧ ವಾಗೀಶರ ||3||

ಗುರುಭಕುತಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ರಾಮಚಂದ್ರಾಖ್ಯಯತಿ
ಗುರು ಆಜ್ಞಾಪಾಲ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಗಳ
ದುರುವಾದಿಗಜಮೃಗಪ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥ ಶ್ರುತಿ
ಪರಮಾರ್ಥ ಪರಿಚರ್ಯ ರಘುವರ್ಯರ ||4||

ವೈರಾಗ್ಯ ವೈಭವಾನ್ವಿತ ರಘೋತ್ತಮ ಮುನಿಪ
ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಜ್ಞ ವೇದವ್ಯಾಸರ
ಕೈವಲ್ಯಮಾರ್ಗಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪತಿಯು ಹೊನ್ನ
ಮೈಯ ಮರುತಂಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ||5||

ವೇದಾಮೃತಾಬ್ಧಿಯೊಳು ಮಗ್ನ ವೇದನಿಧಿಗಳ
ಸಾಧುನಿಕರಲಲಾಮ ಸತ್ಯವ್ರತರ
ಬಾದರಾಯಣ ರಾಮಪಾದರತ ಸತ್ಯನಿಧಿ
ಮೇದಿನಿಗೆ ಕಲ್ಪತರು ಸತ್ಯನಾಥರ ||6||

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾಥ ರತ್ನಾಕರ ಕರೋದ್ಭವ ಕುಮುದ
ಅಶೇಷಯಾಚಕ ಸುಖದ ಸುಗುಣ
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾಭಿನವ ಮುನಿ ಭಾಗವತೇಢ್ಯಜ್ಞ
ಶಾಶ್ವತ ಪರೋಕ್ಷ ಗುರುಪದನಿಷ್ಠರ ||7||

ದುಷ್ಟ ಪರವಾದಿ ನರಕುಲಿಶ ಜಿತಕಾಮ ತಪೋ
ನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯೋನ್ನತ ವಿಚಾರಶೀಲ
ಶಿಷ್ಟ ಜನಪಾಲ ಶ್ರುತಿ ಜಲಾಭ್ಧಿ ಕಲ್ಲೋಲ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾತ ಸತ್ಯಾಧೀಶರ ||8||

ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಸಕ್ತ ಗುರುಕೃಪಾಸಂಯುಕ್ತ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾತ ಸತ್ಯಾಧಿರಾಜರ
ಸೃಷ್ಠೇಶ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಪತಿಯ ಅನವರತ
ತುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ವಾಯುಮತ ಮಹಿಮರ ||9||

gurupadava naMbi haripadava kAMbe
maruta santatige namisuve namisuve ||pa||

haripadake acCinna Bakuti paripUrNa SrI
harikAryadali dhurandharanenisuva
hariBRutyajanake hitakAri audAri jaga
dguru paramahaMsa madhvatrirUpiya ||1||

tatvasAgara timingila padmanABamuni
karta mUlarAma meccida narahariya
matrya mAyijana tuhinaraviBa
mAdhavABij~ja akShOByatIrthenipa mallara ||2||

suKatIrtha gaMBIra vAkyavAridhichandra
akaLanka jayavarya yatisamUha
makuTamaNi vidyAdhirAja nirmalakAya
sukavIndra vAksiddha vAgISara ||3||

guruBakuti nissIma rAmachandrAKyayati
guru Aj~jApAla vidyAnidhigaLa
duruvAdigajamRugapa raGunAtha tIrtha Sruti
paramArtha paricarya raGuvaryara ||4||

vairAgya vaiBavAnvita raGhOttama munipa
vaiShNava tatvaj~ja vEdavyAsara
kaivalyamArgaj~ja vidyApatiyu honna
maiya marutaMSa vidyAdhISara ||5||

vEdAmRutAbdhiyoLu magna vEdanidhigaLa
sAdhunikaralalAma satyavratara
bAdarAyaNa rAmapAdarata satyanidhi
mEdinige kalpataru satyanAthara ||6||

SrI satyanAtha ratnAkara karOdBava kumuda
aSEShayAcaka suKada suguNa
SrI satyABinava muni BAgavatEDhyaj~ja
SASvata parOkSha gurupadaniShThara ||7||

duShTa paravAdi narakuliSa jitakAma tapO
niShTha vidyOnnata vicAraSIla
SiShTa janapAla Sruti jalABdhi kallOla
iShTArthadAta satyAdhISara ||8||

kRuShNa pAdAsakta gurukRupAsaMyukta
iShTArthadAta satyAdhirAjara
sRuShThESa prasannavenkaTapatiya anavarata
tuShTIkarisuva vAyumata mahimara ||9||

dasara padagalu · MADHWA · parampara

Guru parampara haadugalu

 1. Sri pathiya nabhi(Madhwa parampara)
 2. Guru madhwa rayarige
 3. Vrundavanagaliga namisi(Song on Nava brindhavana) – Jagannatha dasaru
 4. Guruvasake namo embe namma(Uttaradhi Mutt parampara by Vijaya dasaru)
 5. santarana smarisi janaru(Vijaya dasaru)
 6. Gurugala anudina neneve naa(Rayar mutt parampara by Pranesha dasaru)
 7. aa namipe guru santathige satata(Uttaradhi mutt parampara by Jagannatha dasaru)
 8. kaimugive kaimugive kaimugivenu(Uttaradhi mutt parampara by Galagali avvanavaru)
 9. Smarisu guru santatiyanu manavE(Vyasaraja mutt & Rayara mutt parampara by Jagannatha dasaru)
 10. Gurugala pada pankaja(Uttaradhi mutt and vyasaraja mutt parampara by Pranesha dasaru)
 11. satata smarisi madhwa santati(Uttaradhu mutt parampara by Prasanna venkata dasaru)
 12. Vandhisuve guru santatige(Pranesha dasaru)
 13. Guru padava nambi hari padava(Uttradhi mutt parampara by Prasanna venkata dasaru)
dasara padagalu · MADHWA · parampara · prasanna venkata dasaru

satata smarisi madhwa santati

ಸತತ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಧ್ವ ಸಂತತಿ ಗುರುಗಳ
ಗತಿಯುಂಟು ಸಂತತಿ ಸಂಪತ್ತಿಯುಂಟು || ಪ ||

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಪದ್ಮನಾಭ ನರಹರಿ ಮಾಧವ
ಆ ಮೌನಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಜಯರಾಯ
ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭೂಮಾ ಕವೀಂದ್ರ ವಾಗೀಶರ || ೧ ||

ಮುನಿರಾಮಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಘುನಾಥ
ಮಾರನ ಗೆಲಿದ ರಘುವರ್ಯ ರಘೋತ್ತಮ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಘನ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದನಿಧಿಗಳ || ೨ ||

ಸತ್ಯವ್ರತ ಸತ್ಯನಿಧಿ ಸತ್ಯನಾಥ ಅನುಪಮ
ಸತ್ಯಾಭಿನವ (ಗುರು) ಕರಪದ್ಮಜ
ನಮ್ಮ ಗುರು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸನ್ವೇಂಕಟಾ ಪ್ರಿಯರ || ೩||

satata smarisi madhva santati gurugaLa
gatiyunTu santati saMpattiyunTu || pa ||

SrI madhva padmanABa narahari mAdhava
A mauni akShOBya jayarAya
vidyAdhirAja BUmA kavIndra vAgISara || 1 ||

munirAmachandra vidyAnidhi raGunAtha
mArana gelida raGhuvarya raGhOttama
vEdavyAsa Gana vidyAdhISa vEdanidhigaLa || 2 ||

satyavrata satyanidhi satyanAtha anupama
satyABinava karapadmaja
namma guru satyapUrNa prasanvEnkaTA priyara || 3||

dasara padagalu · MADHWA · parampara · pranesha dasaru

Gurugala pada pankaja

ಗುರುಗಳ ಪದ ಪಂಕಜ | ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿತ್ಯಾ |
ದುರಿತೌಘಗಳನು | ಓಡಿಸುವನತ್ತತ್ತ ||pa||

ರಾಜೇಂದ್ರ ತಪೋನಿಧಿ | ಶ್ರೀ ಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥ |
ರಾಜಿತ ಪುರುಷೋತ್ಮ | ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥ||1||

ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪ್ರ |
ಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾ ||2||

ಬಲ್ಲೀದ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ |
ವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥರೆಂತೆಂಬಾ ||3||

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ತೀರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ |
ನೀಲೇಶ ಭಜಕರು ಶ್ರೀನಾಥ ತೀರ್ಥ ||4||

ರಘುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಕರಜಾತ |
ಸುಗುಣ ವಿದ್ಯಾನಾಥ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪತಿಯಾ ||5||

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಘುನಾಥ ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯ |
ಕೋವಿದ ವಿನುತ ರಘೂತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ||6||

ವ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ |
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳ ||7||
ಗುರು ಸತ್ಯನಾಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥ |
ವರ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ವಿಜಯರಾ ||8||

ಸತ್ಯ ಪ್ರೀಯರ ಸತ್ಯಬೋಧ ಸತ್ಯ ಸಂಧ |
ಸತ್ಯ ವರರ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಖ್ಯ ಮುನಿಪಾ ||9||

ಈ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅನುದಿನ ಸ್ಮರಿಸೂತ |
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ ಕರುಣವ ಪಡೆವೆ||10||

gurugaLa pada pankaja | smarisuve nityA |
duritauGagaLanu | ODisuvanattatta ||pa||

rAjEndra tapOnidhi | SrI jayadhvaja tIrtha |
rAjita puruShOtma | brahmaNya tIrtha||1||

madhvasiddhAnta saMsthApaka vyAsarAya pra |
siddha SrInivAsa SrI lakShmIkAMtA ||2||

ballIda SrIpati rAmachandra lakShmI |
vallaBa SrI lakShmInAtharenteMbA ||3||

SrI lakShmIpati tIrtha lakShmInArAyaNa |
nIlESa Bajakaru SrInAtha tIrtha ||4||

raGunAtha jagannAtha karajAta |
suguNa vidyAnAtha SrI vidyApatiyA ||5||

SrI vidyAnidhi raGunAtha SrI raGuvarya |
kOvida vinuta raGUttama tIrtha ||6||

vyAsa vidyApati vidyAdhISa tIrtha |
SrI satyavratara SrI satyanidhigaLa ||7||

guru satyanAtha SrI satyABinava tIrtha |
vara satyapUrNa SrI satya vijayarA ||8||

satya prIyara satyabOdha satya sandha |
satya varara satyadharmAKya munipA ||9||

I namma gurugaLa anudina smarisUta |
prANESa viThalana karuNava paDeve||10||

dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · parampara

Smarisu guru santatiyanu manavE

ಸ್ಮರಿಸು ಗುರು ಸಂತತಿಯನು ಮನವೇ ||pa||

ಸ್ಮರಿಸು ಗುರು ಸಂತತಿಯ ಸರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ
ಪೊರೆವ ಹರಿ ಚತುರವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನಿತ್ತು ||a.pa||

ಪರಮಹಂಸಾಖ್ಯ ಹರಿ ಗುರುತಮನೆನಿಸುತಿಪ್ಪ
ಪರಮೇಷ್ಠಿ ತತ್ಸುತರು ಸನಕಾದ್ಯರಾ
ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಕೂರ್ಮಾಸ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ
ಗುರುಡವಾಹನ ತೀರ್ಥ ಕೈವಲ್ಯ ಯತಿವರರ ||1||

ಜ್ಞಾನೇಶ ಪರತೀರ್ಥ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಾಜ್ಞ
ಸೂನು ಸುತಪೋರಾಜ ವರಕುಮಾರಾ
ಮೌನಿಕುಲವರ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಂಘ್ರಿಗಳ
ಆ ನಮಿಪೆನನವರತ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದೀ ||2||

ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಮರುತವತಾರ ಮಧ್ವಮುನಿ
ಪ್ರೋಚ್ಚಾಬ್ಜನಾಭ ನರಹರಿ ಮಾಧವಾ
ಸಚ್ಚರಿತ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮುನಿಪ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭೂ
ತೋಚ್ಛಾಟನವಗೈದ ಜಯತೀರ್ಥ ಗುರುವರರ ||3||

ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುತಪೋನಿಧಿ ಜ
ಯಧ್ವಜರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಾ
ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪ್ರ
ಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯತಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಪದ ||4||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತರನ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರರನ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಥಪತಿಯಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಸು
ಭಿಕ್ಷುಗಳ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರುಗಳನಾ ||5||

ಸಾನುರಾಗದಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ಮೂರ್ತಿ ವಿ
ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸಿ ಸುಖಿಸುತಿಪ್ಪಾ
ಶ್ರೀನಾಥ ಗುರುವರರ ಕರಕಮಲಜಾತ ವಿ
ದ್ಯಾನಾಥ ಯತಿಗಳನು ಅನುದಿನದಿ ಮರೆಯದಲೆ ||6||

ವಿಧ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕವೀಂದ್ರ ವಾಗೀಶರ ಸ್ವ
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಮ ಚಂದ್ರಾ
ಅದ್ವೈತ ಕುಮುದ ದಿನಪ ವಿಬುಧೇಂದ್ರಾರ್ಯ
ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಣಿ ಜಿತಾಮಿತ್ರ ಮುನಿವರರ ||7||

ರಘುನಂದನ ಸುರೇಂದ್ರ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಸುಧೀಂದ್ರ
ಸುಗುಣ ವಾರಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯರಾ
ನಿಗಮಾರ್ಥ ಕೋವಿದ ಸುಯೋಗೀಂದ್ರ ಸೂರೀಂದ್ರ
ಜಗತೀತಳದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಮತೀಂದ್ರರ ||8||

ಸಾಧುಜನಸನ್ನುತ ಉಪೇಂದ್ರರಾಯರ ವೇದ
ವೇದಾಂಗ ಚತುರ ವಾದೀಂದ್ರ ಯತಿಯಾ
ಭೇದಮತ ವಾರಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರ ವಸುಧೇಂದ್ರ ವಿ
ದ್ಯಾದಾನಾಸಕ್ತ ವರದೇಂದ್ರ ಯತಿವರರ ||9||

ರಾಮವೇದವ್ಯಾಸರಂಘ್ರಿ ಕಮಲಗಳ ಹೃ
ತ್ತಾಮರಸದೊಳು ಪೂಜಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು
ಧೀಮಂತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೋಸುಗದಿ ನವರತ್ನ
ಹೇಮ ಮಂಟಪ ವಿರಚಿಸಿದ ಭುವನೇಂದ್ರರಾ ||10||

ಪವಮಾನ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರೊಳುತ್ತಮರೆನಿಪ
ಭವ ಗೆದ್ದಾ ಸುಬೋಧ ಸುಜನೇಂದ್ರರಾ
ಅವನಿತ ದೊಳಗೆ ಅಭ್ಯಧಿಕರನ ಮಾಡಿ ಸ
ತ್ಕವಿಗಳನೆ ಸಂತೈಸಲೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಾ 1||11||

ಹರಿಯ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಅಹರ್ನಿಶಿಗಳಲಿ ಮಹ ವಿಪ
ತ್ಪರಿಹಾರಗೈಸುವುದು ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೇ
ಪರಮ ಸೌಖ್ಯವನೀವದಾದಾವ ಕಾಲದಲಿ
ಪೊರೆವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲವೊಲಿದು ನಿರುತಾ||12||

smarisu guru santatiyanu manavE ||pa||

smarisu guru santatiya sarvakAlagaLalli
poreva hari caturavidha puruShArthagaLanittu ||a.pa||

parama haMsAKya hari gurutamanenisutippa
paramEShThi tatsutaru sanakAdyarA
karakamala sanjAta kUrmAsa j~jAnanidhi
guruDavAhana tIrtha kaivalya yativarara ||1||

j~jAnESa paratIrtha satya praj~ja prAj~ja
sUnu sutapOrAja varakumArA
maunikulavara acyuta prEkSharanGrigaLa
A namipenanavarata Bakti pUrvakadI ||2||

acCinna Bakta marutavatAra madhvamuni
prOccAbjanABa narahari mAdhavA
saccarita akShOBya munipa prativAdi BU
tOcCATanavagaida jayatIrtha guruvarara ||3||

vidyAdhirAja rAjEndra sutapOnidhi ja
yadhvajara puruShOttama brahmaNyarA
madhva siddhAnta sthApaka vyAsarAya pra
siddha SrInivAsayatigaLa pavitra pada ||4||

lakShmI kAntarana SrIpati rAmacaMdrarana
lakShmI vallaBa lakShmI nAthapatiyA
lakShmI nArAyaNara SrI raGunAtha su
BikShugaLa jagannAtha gurugaLanA ||5||

sAnurAgadali sarvOttamana mUrti vi
j~jAna pUrvaka Bajisi suKisutippA
SrInAtha guruvarara karakamalajAta vi
dyAnAtha yatigaLanu anudinadi mareyadale ||6||

vidhyAdhirAjara kavIndra vAgISara sva
siddhAnta sthApisida rAma caMdrA
advaita kumuda dinapa vibudhEMdrArya
sadvaiShNavAgraNi jitAmitra munivarara ||7||

raGunandana surEndra vijayIndra sudhIndra
suguNa vAridhi rAGavEndrAryarA
nigamArtha kOvida suyOgIndra sUrIndra
jagatItaLadi prasiddha sumatIMdrara ||8||

sAdhujanasannuta upEndrarAyara vEda
vEdAnga chatura vAdIndra yatiyA
BEdamata vArinidhi chandra vasudhEndra vi
dyAdAnAsakta varadEndra yativarara ||9||

rAmavEdavyAsaranGri kamalagaLa hRu
ttAmarasadoLu pUjisida bageyannu
dhImantarige tiLisalOsugadi navaratna
hEma manTapa viracisida BuvanEndrarA ||10||

pavamAna mata pravartakaroLuttamarenipa
Bava geddA subOdha sujanEndrarA
avanita doLage aByadhikarana mADi sa
tkavigaLane santaisalendu sthApisidavarA 1||11||

hariya saMsmaraNe aharniSigaLali maha vipa
tparihAragaisuvudu gurugaLa smaraNE
parama sauKyavanIvadAdAva kAladali
poreva jagannAtha viThThalavolidu nirutA||12||

dasara padagalu · MADHWA · parampara

kaimugive kaimugive kaimugivenu

ಕೈಮುಗಿವೆ ಕೈಮುಗಿವೆ ಕೈಮುಗಿವೆನು ಸಖಿ
ವೈಭವದಾ ಗುರುಗಳಾ
ಕೈವಲ್ಯನೀಹೊ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಚರಣಕ್ಕೆ |ಪ|

ಮಧ್ವರಾಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ
ಶುದ್ಧ ಮಾಧವಾಕ್ಷೋಭ್ಯರೆ ಸಖಿ |
ಶುದ್ಧಮಾಧವಾಕ್ಷೋಭ್ಯರ ಚರಣವ
ವಿದ್ಯುಕ್ತದಿಂದ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ ||1||

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಯತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ
ಕವೀಂದ್ರಾ ವಾಗೀಶಾ ರಾಮಚಂದ್ರರೆ ಸಖಿಯೆ |
ವಾಗೀಶಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಗಳ
ಪಾದಪದ್ಮ ಮೊದಲ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ ||2||

ರಘುನಾಥ ರಘುವರ್ಯ ರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರಾ
ವೇದವ್ಯಾಸಾ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರೆ ಗೆಲಿಸಲಿ ಸಖಿಯೆ |
ವೇದವ್ಯಾಸಾ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಚರಣವ
ಮೋದದಿ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ || 3||

ಅಗಣಿತ ವೇದ ನಿಧಿ ಸತ್ಯವೃತ ತೀರ್ಥರಾ
ಸತ್ಯನಿಧಿ ಸತ್ಯನಾಥರ ಸಖಿಯೆ |
ಸತ್ಯನಿಧಿ ಸತ್ಯನಾಥರ ಚರಣವ
ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ ||4||

ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥಾ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣತೀರ್ಥರಾ
ಸತ್ಯವಿಜಯ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರಾ ಸಖಿಯೆ |
ಸತ್ಯವಿಜಯ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರಾ ಚರಣವಾ
ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ ||5||

ಸತ್ಯಭೋದ ಸತ್ಯ ಸಂಧ ಸತ್ಯವರ್ಯರ
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ,|
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಭೆಯೊಳು
ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳಾ ನುಡಿಸಲಿ ಸಖಿಯೆ ||6||

ಯತಿ ಮುನಿರಾಯರಾ ಅತಿಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ
ಗತಿಪ್ರದರಾದ ಗುರುಗಳಾ ಸಖಿಯೆ |
ಗತಿಪ್ರದರಾದ ಗುರುಗಳಾ ‘ರಮೇಶಾ’ನ
ಅತಿ ಭಕ್ತರಾ ಮೊದಲೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ಸಖಿಯೆ|| 7||

kaimugive kaimugive kaimugivenu saKi
vaiBavadA gurugaLA
kaivalyanIho namma kavigaLa charaNakke |pa|

madhvarAyaru padmanABa narahari tIrtha
Suddha mAdhavAkShOByare saKi |
SuddhamAdhavAkShOByara caraNava
vidyuktadinda balagoMbe saKiye ||1||

prasiddha jayatIrtha vidyAdhirAja
kavIndrA vAgISA rAmachandrare saKiye |
vAgISA rAmachandra vidyAnidhigaLa
pAdapadma modala balagoMbe saKiye ||2||

raGunAtha raGuvarya raGUttamatIrtharA
vEdavyAsA vidyAdhISare gelisali saKiye |
vEdavyAsA vidyAdhISara caraNava
mOdadi modale balagoMbe saKiye || 3||

agaNita vEda nidhi satyavRuta tIrtharA
satyanidhi satyanAthara saKiye |
satyanidhi satyanAthara caraNava
atyantavAgi balagoMbe saKiye ||4||

satyABinava tIrthA satyapUrNatIrtharA
satyavijaya satyapriya tIrtharA saKiye |
satyavijaya satyapriya tIrtharA caraNavA
atyantavAgi balagoMbe saKiye ||5||

satyaBOda satya sandha satyavaryara
cittaSuddhiyali balagoMbe saKiye,|
cittaSuddhiyali balagoMbe saBeyoLu
satyavAkyagaLA nuDisali saKiye ||6||

yati munirAyarA atiBaktarAgidda
gatipradarAda gurugaLA saKiye |
gatipradarAda gurugaLA ‘ramESA’na
ati BaktarA modale balagoMbe saKiye|| 7||

dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · parampara

aa namipe guru santathige satata

ಆ ನಮಿಪೆ ಗುರುಸಂತತಿಗೆ ಸತತ ಗೆ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ಯಾದಿಗಳ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎನಗೆಂದು||pa||

ಹಂಸನಾಮಕ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುರುವರ ಸರೋ
ಜಾಸನ ಪುತ್ರರೆನಿಸಿಕೊಂಬಾ
ಆ ಸನಕ ಸನಂದನ ಕುಮಾರಕರ ಶಿಷ್ಯ ದೂ
ರ್ವಾಸಮುನಿ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಪದಾಬ್ಜಗಳಿಗೆ ||1||

ಗರುಡವಾಹನತೀರ್ಥ ಕೈವಲ್ಲಜ್ಞಾನೇಶ
ಪರತೀರ್ಥ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾ
ವರಕುಮಾರಕ ತಪೋರಾಜ ಸಂಯಮಿ ವಿಮಲ
ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ||2||

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವರ ಪದ್ಮನಾಭ ನರಹರಿಮುನಿಪ
ಶ್ರೀ ಮಾಧವಕ್ಷೋಭ್ಯಯತಿ ಜಯಾರ್ಯ
ಧೀಮಂತ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸುಕವೀಂದ್ರ ನಿ
ಸ್ಸೀಮ ವಾಗೀಶಯತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾರ್ಯರಿಗೆ ||2||

ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಘುನಾಥ ರಘುವರ್ಯೋತ್ತಮ ಕರ
ಪದ್ಮ ಸಂಜಾತ ವೇದವ್ಯಾಸರಾ
ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಅಧೀಶನಿಧಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ನಿಧಿಯಾ
ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸತ್ಯನಾಥರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ||4||

ಸತ್ಯಾಭಿನವ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಿಜಯ ಪ್ರೀಯಾ
ಸತ್ಯಬೋಧರ ಸತ್ಯಸಂಧವರರಾ
ನಿತ್ಯದಲಿ ನೆನೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುವೆ ಬಿಂಬ
ಮೂರ್ತಿ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ತೋರಿಸಲೆಂದು ||5||

Aa namipe gurusantatige satata ge
j~jAna BakyAdigaLa karuNisali enagendu||pa||

haMsanAmaka hari brahmaguruvara sarO
jAsana putrarenisikoMbA
A sanaka sanandana kumArakara SiShya dU
rvAsamuni j~jAnanidhi tIrtha padAbjagaLige ||1||

garuDavAhanatIrtha kaivallaj~jAnESa
paratIrtha satya praj~ja prAj~jarA
varakumAraka tapOrAja saMyami vimala
karakamala sanjAta acyuta prEkSharige ||2||

SrI madhvavara padmanABa naraharimunipa
SrI mAdhavakShOByayati jayArya
dhImanta vidyAdhirAja sukavIndra ni
ssIma vAgISayati rAmachandrAryarige ||2||

vidyAnidhi raGunAtha raGuvaryOttama kara
padma sanjAta vEdavyAsarA
vidyApati adhISanidhi satyavrata nidhiyA
SuddhAtma satyanAthara pAda kamalagaLige ||4||

satyABinava pUrNa satyavijaya prIyA
satyabOdhara satyasandhavararA
nityadali nenedu kRutakRutyanAguve biMba
mUrti jagannAthaviThalana tOrisalendu ||5||

dasara padagalu · MADHWA · parampara · pranesha dasaru

Gurugala anudina neneve naa

ಗುರುಗಳನನುದಿನ ನೆನೆವೆ ನಾ
ದುರಿತ ದಟ್ಟುಳಿ ಸಾರೆ ಬಂದೀತಿನ್ನೇನಾ || ಪ ||

ಪಾರ್ಥ ರಕ್ಷಕನ ಸೇ  ವಾರ್ಥ ಖಳರ ಕೊಂದು
ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದ ಸುಖ  ತೀರ್ಥರೆಂತೆಂಬಾ || 1 ||

ನೀ ಪಾಲೀಸೆಂದೆನಲಾಪತ್ತು ಬಿಡಿಸುವ
ಮಾಪತಿ ನಿಜದೂತ  ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ || 2 ||

ಕರಿಪತಿ ಬಳಿಯಿಂದ  ಧರಿಜ ಪತಿಯ ತಂದು
ಗುರುಗಳಿಗಿತ್ತೀಹ  ನರಹರಿ ತೀರ್ಥಾ || 3 ||

ಬಾದರಾಯಣ ದಿವ್ಯ  ಪಾದ ಜಲಜ ಭೃಂಗ
ಭೂದೇವ ವಂದಿತ  ಮಾಧವ ತೀರ್ಥ || 4 ||

ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಮ್ಯಾಳ  ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಲ್ಲದೆ ಬಲು
ಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ  ಅಕ್ಷೊಭ್ಯ ಮುನಿಪ || 5 ||

ದಯಮಾಡಿರೆಂದು ವಿ  ನಯದಿಂದ ಭಜಿಪರ
ಬಯಕೀ ಪೂರೈಸುವ  ಜಯತೀರ್ಥರೆಂಬ || 6 ||

ಅದ್ವೈತ ಗಜ ಸಿಂಹ  ಮಧ್ವ ಮತೋದ್ಭವ
ಸದ್ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರೀಯ  ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ || 7 ||

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೇ  ವಂದೀಪ ಜನರಾಸೆ
ತಂದುಕೊಡುವ ದಯ  ಸಿಂಧು ಕವೀಂದ್ರಾ || 8 ||

ರಾಗ ವರ್ಜಿತ ಭಾಗವತರ ಪಾಲ
ಯೋಗಿ ಶಿರೋಮಣಿ  ವಾಗೀಶ ಮುನಿಪ || 9 ||

ಸಾರಿದ ಭಕುತರ  ಘೋರಿಪ ಅಘಗಳ
ದೂರ ಓಡಿಸುತಿಪ್ಪ  ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ || 10 ||

ಕು ಭವದೊಳಿರುವಾರ  ಸೊಬಗಿನಿಂದಲಿ ನೋಡಿ
ಅಭಯ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ  ವಿಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ || 11 ||

ಭ್ರಾಮಕ ಜನ ಶಿಕ್ಷ  ಧೀಮಂತ ಜನ ಪಕ್ಷ
ಹೇಮ ವರಣಾಂಗ ಜಿ  ತಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಪಾ || 12 ||

ಬಗೆ ಬಗೆ ಭಜಿಸಲು  ಇಗಡ ಜನರನೊಲ್ಲ
ಬಗಿವಾನು ಸುಜನರ  ರಘುನಂದನಾರ್ಯ || 13 ||

ಪೊಂದಿದವರ ನೋಯ  ದಂದದಿ ಸಲಹುವ
ಎಂದೆಂದು ಬಿಡದ ಶ್ರೀ ಸು  ರೇಂದ್ರಾಖ್ಯ ಮುನಿಪ || 14 ||

ನಿಜಭಕ್ತಿಯಲಿ ಪಾದ  ಭಜಿಸುವ ಅಗಣಿತ
ಸುಜನರ ಸಲಹುವ  ವಿಜಯಿಂದ್ರ ಮುನಿಪ || 15 ||

ವೀಂದ್ರ ವಾಹನ ಯಾದ  ವೇಂದ್ರಾಂಘ್ರಿ ಭಜಿಸುವ
ಸಾಂದ್ರ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಸು  ಧೀಂದ್ರಾಖ್ಯ ಮುನಿಪಾ || 16 ||

ಧಾರುಣಿಯೊಳಗತಿ  ಚಾರು ವೃಂದಾವನ
ದೀ ರಾಜಿಸುತಿಪ್ಪ  ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾ || 17 ||

ಶ್ಲಾಘೀನ ಗುಣನಿಧಿ  ಮಾಗಧ ರಿಪು ದಾಸ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಪುತ್ರ  ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ || 18 ||

ವೈರಾಗ್ಯ ಗುಣದಿಂದ  ಮಾರಾರೀಯಂದದಿ
ತೋರುವರನು ದಿನ  ಸೂರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ || 19 ||

ಕುಮತವೆಂಬಗಣೀತ  ತಿಮಿರ ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ಕಮಲಾಪ್ತನಂತೀಹ  ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ || 20 ||

ಸಲ್ಲಾದ ಸುಖಗಳ  ನೆಲ್ಲಾವು ಜರಿದು ಶ್ರೀ
ನಲ್ಲಾನ ಭಜಿಸಲು  ಬಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರಾ || 21 ||

ಮೋದ ಮುನಿ ಮತ ಮ  ಹೋದಧಿ ಚಂದ್ರ ವಿ
ದ್ಯಾದಿ ದಾನಾಸಕ್ತ  ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ || 22 ||

ಬಿಸಜನಾಭನ ದೂತ  ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ಖ್ಯಾತ
ಕಿಸಲಯೋಪಮ ಪಾದ  ವಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ || 23 ||

ಪರ ಮತೋರಗ ವೀಪ  ಕರುಣಿ ವಿಗತ ಕೋಪ
ವರ ವೇದ ಸುಕಲಾಪ  ವರದೇಂದ್ರ ಭೂಪ || 24 ||

ವಿರಕ್ತಿ ಮತಿ ಪಾಲಿಪ  ವಾದಿ ವಿಜಯ ಧೀರ
ವರದಾ ತೀರಸ್ಥ  ಧೀರೇ೦ದ್ರ ತೀರ್ಥ || 25 ||

ಸುವಿವೇಕಿಗಳಿಗಿಷ್ಟ  ತವಕದಿಂದಲಿ ಈವ
ಕವಿಭಿರೀಡಿತ ಪಾದ  ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ || 26 ||

ಶಬರೀ ವಲ್ಲಭನಂಘ್ರಿ  ಅಬುಜಾಳಿ ಸೂರ್ಯ ಸ
ನ್ನಿಭ ವಾದಿ ಗಜಸಿಂಹ ಸುಬೋಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ || 27 ||

ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ  ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ
ಈ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ  ಧ್ಯಾನದೊಳಿಹದೂ || 28 ||

gurugaLananudina neneve nA
durita daTTuLi sAre bandItinnEnA || pa ||

pArtha rakShakana sE vArtha KaLara kondu
kIrti paDeda suKa tIrtharenteMbA || 1 ||

nI pAlIsendenalApattu biDisuva
mApati nijadUta SrI padmanABa || 2 ||

karipati baLiyinda dharija patiya tandu
gurugaLigittIha narahari tIrthA || 3 ||

bAdarAyaNa divya pAda jalaja BRunga
BUdEva vandita mAdhava tIrtha || 4 ||

ikShucApana myALa lakShmI illade balu
pEkShe mADida akShoBya munipa || 5 ||

dayamADirendu vi nayadinda Bajipara
bayakI pUraisuva jayatIrthareMba || 6 ||

advaita gaja siMha madhva matOdBava
sadvaiShNava prIya vidyAdhirAja || 7 ||

sandEhavilladE vandIpa janarAse
tandukoDuva daya sindhu kavIndrA || 8 ||

rAga varjita BAgavatara pAla
yOgi SirOmaNi vAgISa munipa || 9 ||

sArida Bakutara GOripa aGagaLa
dUra ODisutippa SrI rAmachandra || 10 ||

ku BavadoLiruvAra sobaginindali nODi
aBaya koDutippa vibudhEndra tIrtha || 11 ||

BrAmaka jana SikSha dhImanta jana pakSha
hEma varaNAnga ji tAmitra munipA || 12 ||

bage bage Bajisalu igaDa janaranolla
bagivAnu sujanara raGhunandanArya || 13 ||

pondidavara nOya dandadi salahuva
endendu biDada SrI surEndrAKya munipa || 14 ||

nijaBaktiyali pAda Bajisuva agaNita
sujanara salahuva vijayindra munipa || 15 ||

vIndra vAhana yAda vEndrAnGri Bajisuva
sAndra Baktiyali su dhIndrAKya munipA || 16 ||

dhAruNiyoLagati cAru vRundAvana
dI rAjisutippa SrI rAGhavEndrA || 17 ||

SlAGIna guNanidhi mAgadha ripu dAsa
rAGhavEndrara putra yOgIndra tIrtha || 18 ||

vairAgya guNadinda mArArIyandadi
tOruvaranu dina sUrIndra tIrtha || 19 ||

kumataveMbagaNIta timira ODisuvalli
kamalAptanantIha sumatIndra tIrtha || 20 ||

sallAda suKagaLa nellAvu jaridu SrI
nallAna Bajisalu balla upEndrA || 21 ||

mOda muni mata ma hOdadhi chandra vi
dyAdi dAnAsakta vAdIndra tIrtha || 22 ||

bisajanABana dUta vasudhiyoLage KyAta
kisalayOpama pAda vasudhIndra tIrtha || 23 ||

para matOraga vIpa karuNi vigata kOpa
vara vEda sukalApa varadEndra BUpa || 24 ||

virakti mati pAlipa vAdi vijaya dhIra
varadA tIrastha dhIrEndra tIrtha || 25 ||

suvivEkigaLigiShTa tavakadindali Iva
kaviBirIDita pAda BuvanEndra tIrtha || 26 ||

SabarI vallaBananGri abujALi sUrya sa
nniBa vAdi gajasiMha subOdhEndra tIrtha || 27 ||

prANESa viThalana kANabEkAdare
I namma gurugaLa dhyAnadoLihadU || 28 ||