aarathi · dasara padagalu · MADHWA · tulasi

Tulasi deviya padake

ತುಳಸಿದೇವಿ ಪದಕೇ | ನಾರೇರು | ಬೆಳಗಿರಿ ಆರುತಿಯಾ ||pa||

ಬೆಳಗುವುದೂ ನಮ್ಮ | ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನಲಲನೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಗೆ | ಕಲಿಮಲ ಹಾಗೆ ||a.pa||

ದಳಪ್ರತಿ ದಳದಲ್ಲಿ | ಶ್ರೀಹರಿ |
ನೆಲಸಿಹ ತಾನಲ್ಲಿಒಲಿಮೆಲಿ ಭಕುತರ |
ಹಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗೊಲಿದು ಅಭೀಷ್ಟವ |
ಸಲಿಸುವ ದೇವಿಗೆ ||1||

ಶರದಿ ಮಥಿಸೆ ಅಮೃತ | ಕಲಶವ |
ಧರಿಸುತ ಧನ್ವಂತ್ರಿಬರಲು ನಯನದಿಂ |
ಮರುಳೆ ಆನಂದಕೆವರ ಬಿಂದೋದ್ಭವೆ |
ಹರಿ ಪ್ರಿಯೆ ತುಳಸೀ ||2||

ಜಾಂಬುವತಿಯು ದೇವಿ | ನಿನ್ನಲಿ |
ಇಂಬು ತೋರಿ ಇರಲುಅಂಬುಜಾಕ್ಷ |
ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನ |
ತುಂಬಿ ದ್ವೈಭವದಿ | ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವಿಪ ||3||

Tuḷasidēvi padakē | nārēru | beḷagiri ārutiyā ||pa||

beḷaguvudū nam’ma | aḷagiri raṅganalalane śrī tuḷasige | kalimala hāge ||a.Pa||

daḷaprati daḷadalli | śrīhari |
nelasiha tānalli’olimeli bhakutara |
halavu sēvegaḷigolidu abhīṣṭava |
salisuva dēvige ||1||

śaradi mathise amr̥ta | kalaśava |
dharisuta dhanvantribaralu nayanadiṁ |
maruḷe ānandakevara bindōdbhave |
hari priye tuḷasī ||2||

jāmbuvatiyu dēvi | ninnali |
imbu tōri iralu’ambujākṣa |
guru gōvinda viṭhalana |
tumbi dvaibhavadi | sambhrama sēvipa ||3||

aarathi · dasara padagalu · deepavali · Harapanahalli bheemavva · MADHWA

Deepavali arathi haadu

ಸರಸಿಜನಯನಗೆ ಸಾಗರಶಯನಗೆ
ನಿರುತ ಸುಖಾನಂದಭರಿತನಾದವಗೆ
ಬರೆಸಿ ಉತ್ತರವ ಕಳುಹಿ ಹರುಷದಿ ತಂದ ಸತಿಯ-
ರರಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಹಿತ
ಹರುಷದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ
ಸರಸದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ ||ಪ||

ನಿಂದ್ಯ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಂದು ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಧುಗಟ್ಟಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಗ್ವೊಂದಿಸುತ
ತಂದು ಮಗಳ ಧಾರೆ ಮಂದರೋದ್ಧ್ಧರಗೆರೆಯೆ
ಜಾಂಬುವಂತ್ಯೇರ ಸಹಿತಾನಂದದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||1||

ಮಿತ್ರೆ ಕಾಳಿಂದಿ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುತನೆಡಬಲ
ಲಕ್ಷಣ ನೀಲ ನಕ್ಷತ್ರದಂದದÀಲಿ
ಒಪ್ಪುವÀ ಚಂದ್ರನಂಥ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನು ಇರಲು
ಅಷ್ಟಭಾರ್ಯೇರ ಸಹಿತ ನಕ್ಕು ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||2||

ನಾಶವಾಗಲಿ ನರ್ಕಾಸುರನ ಮಂದಿರ ಪೊಕ್ಕು
ಏಸುಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಒದಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು
ಶ್ರೀಶನ್ವೊಲಿದ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನು ಸೋಳ-
ಸಾಸಿರ ಸತಿಯರಿಂದ್ವಿಲಾಸದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||3||

Sarasijanayanage sāgaraśayanage
niruta sukhānandabharitanādavage
baresi uttarava kaḷuhi haruṣadi tanda satiya-
rarasi rukmiṇi sahita
haruṣadi kuḷita harige
sarasadāratiya beḷagire ||pa||

nindya pariharisalu bandu yud’dhava māḍi
sindhugaṭṭida rāmacandragvondisuta
tandu magaḷa dhāre mandarōd’dhdharagereye
jāmbuvantyēra sahitānandadi kuḷita harige ||1||

mitre kāḷindi bhadrā accutaneḍabala
lakṣaṇa nīla nakṣatradandadaÀli
oppuvaÀ candranantha vārijākṣanu iralu
aṣṭabhāryēra sahita nakku kuḷita harige ||2||

nāśavāgali narkāsurana mandira pokku
ēsujanmada puṇya odagi śrīhariyu
śrīśanvolida bhīmēśakr̥ṣṇanu sōḷa-
sāsira satiyarindvilāsadi kuḷita harige ||3||

aarathi · MADHWA · Mahalakshmi

Aarathi haadugalu – Mahalakshmi, Saraswathi & Parvathi

I have already posted collection of aarathi haadugalu in a separate post. I would like to post devi aarathi padagalu exclusively towards Navarathri festival

Mahalakshmi

  1. Arathiya hethamma
  2. Arati belagire naariyaru bega
  3. Mangalaaruti tandu belagire
  4. Chelveraratiya tandettire -Lakshmi arathi
  5. Arathi maduvevu lakshmi devige
  6. Etthire navarathnadaruthi

Parvathi/Gowri

  1. Arathi belega bannire

Saraswathy

  1. Aarathi haadu – Saraswathy
aarathi · dasara padagalu · MADHWA · saraswathy

Aarathi haadu – Saraswathy

ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತೀರೆ ವಾರಿಜಭವಮುಖಿಗೆ
ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತೀರೆ ||ಪ||

ಇಂದು ಬಿಂಬ ಸದೃಶ ವದನೆಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ಖಣಿಗೆ
ಅಂದ ಕುಂಕುಮಭೂಷಿತ ಫಣೆಗೆ ಹರಿದ್ರ ಭೂಷೆಗೆ
ಸಂದ ಮೌಕ್ತಿಕ ಚಂಪಕ ನಾಸಿಕೆಗೆ ಚಂದ ಕರುಣಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆಗೆ
ಕಂದರ್ಪ ಚಾಪ ಪರಿಭ್ರೂಲತೆಗೆ ಇಂದು ಛವಿಯ ಕಿರೀಟ ಭೃತೆಗೆ
ಹಿಂದೆ ಜೋಲ್ವ ಕನಕವೇಣಿಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ||1||

ಚಾರುವಸನ ಭೂಷಿತಾಂಗೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ಸುಕಾಂತೆಗೆ
ಹಾರಪದ ಶಮಿರೂಪ ಕಂಠೆಗೆ ಸುಕಂಬು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ
ಶೀರ ಕಟಿಯೊಳ್ನೆರೆವ ಮೇಖಲೆಗೆ ಸಾರ ವೇದಾಂಗ ಭೂತೆಗೆ
ಭಾರಿ ಭೂಷಣಯುಕ್ತ ವಾಣಿÉಗೆ ನೀರಜ ಪಲ್ಲವಗಾತ್ರೆಗೆ
ಸಾರಸಾಕ್ಷಿ ಶಿರಿವಂತೆಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ||2||

ಕರದಿ ವೀಣೆ ಧರಿಪ ದೇವಿಗೆ ಪಾವನ್ನಗಾತ್ರೆಗೆ|
ಧರೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನರಸಿಗೆ ಮಂಗಳ ವಾಣಿಗೆ
ಪರಿಪರಿಯಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆಗೆ ಸರಸ ಕೋಮಲ ಪದ್ಮಪಾತೆಗೆ
ಮರಕತಭೂಷಣ ಭಾಸೆಗೆ ನಿರುತ ಜನಕೆ ವಿದ್ಯಪ್ರದೆಗೆ
ನರಸಿಂಹವಿಠ್ಠಲನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ||3||

mangaLArutiyanettIre vArijaBavamuKige
mangaLArutiyanettIre ||pa||

indu biMba sadRuSa vadanege lAvaNya KaNige
anda kuMkumaBUShita PaNege haridra BUShege
sanda mauktika caMpaka nAsikege canda karuNABaraNa BUShitege
kandarpa cApa pariBrUlatege indu Caviya kirITa BRutege
hinde jOlva kanakavENige mangaLArutiyanettire ||1||

cAruvasana BUShitAngege vidyutsukAntege
hArapada SaÀmirUpa kanThege sukaMbu SrIdEvige
SIra kaTiyoLnereva mEKalege sAra vEdAnga BUtege
BAri BUShaNayukta vANiÉge nIraja pallavagAtrege
sArasAkShi Sirivantege mangaLArutiyanettire||2||

karadi vINe dharipa dEvige pAvannagAtrege|
dhareya sRuShTikartanarasige mangaLa vANige
paripariyalankAra BUShitege sarasa kOmala padmapAtege
marakataBUShaNa BAsege niruta janake vidyapradege
narasiMhaviThThalana bAlege mangaLArutiyanettire ||3||

 

aarathi · dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Dhooparathiya noduva banni

ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ||ಪ||

ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ||ಅ.ಪ||

ಮುತ್ತು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಪತಾಕ ಧ್ವಜ
ರತ್ನ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಪದಕ ಹಾರಗಳು
ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆಯ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ
ಸತ್ಯಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಸ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ||1||

ಢಣ ಢಣ ಢಣವೆಂಬ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆ ಭೇರಿ
ಝಣಕು ಧಿಮಿಕು ಎಂಬ ಮದ್ದಳೆಯ
ಝಣ ಝಣಿಸುವ ರವ ವೀಣೆ ಕಿನ್ನರಿ ಸ್ವರ
ಘನ ರಾಗದಿಂದಲಿ ಹಾಡುತ ಪಾಡುತಲಿ||2||

ಷಡಪಂಚ ಘಂಟೆ ಝಾಗಟೆಯು ಮೊದಲಾದ
ದೃಢವಾದ ವಾದ್ಯ ಮಂಗಳದಿನದಲ್ಲಿ
ಪಡೆದ ಕಾಂತಿ ಧವಳ ಶಂಖದ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ
ಒಡೆಯ ಶ್ರೀಯರಸನ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೂಜೆಯ||3||

ಹರಿ ಸುರಪತಿ ವಿರಿಂಚಿಜನಕ
ಪರಮ ಮೂರುತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಪರದೈವವೆಂಬ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನಾದ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ||4||

dhUpAratiya nODuva banni ||pa||

namma gOpAla kRuShNa dEvara pUjeya ||a.pa||

muttu Catra cAmara patAka dhvaja
ratna kettisida padaka hAragaLu
matte kOTi sUrya praBeya dhikkarisuva
satyaBAme rukmiNiyarasa SrI kRuShNana||1||

DhaNa DhaNa DhaNaveMba tALa daMDige BEri
JaNaku dhimiku eMba maddaLeya
JaNa JaNisuva rava vINe kinnari svara
Gana rAgadiMdali hADuta pADutali||2||

ShaDapaMca GaMTe JAgaTeyu modalAda
dRuDhavAda vAdya maMgaLadinadalli
paDeda kAnti dhavaLa SanKada pUjegaLiMda
oDeya SrIyarasana saMBramada pUjeya||3||

hari surapati virincijanaka
parama mUruti puruShOttamana
paradaivaveMba SrI ranganAthanAda
purandara viThala dEvara pUjeya||4||

 

aarathi · dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Ekaarathiya noduva banni

ಏಕಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ||ಪ|

ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಥನ ಸಿರಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುವ ||ಅ.ಪ||

ಹರುಷದಿಂದ ಏಕಾರತಿಯ ಬೆಳಗಲು
ನರಕದಿಂದುದ್ಧಾರ ಮಾಡುವನು
ಪರಮ ಭಕುತಿಯಿಂದ ನರರನು
ಹರಿ ತನ್ನ ಉದರದೊಳಿರಿಸುವನು||1||

ತುಪ್ಪದೊಳ್ಬೆರೆಸಿದ ಮೂರು ಬತ್ತಿಯನಿಟ್ಟು
ಒಪ್ಪುವ ದೀಪಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ
ತಪ್ಪದೆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳ ಸಂಹರಿಸುವ
ಅಪ್ಪ ವಿಟ್ಟಲನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುವ||2||

ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆಯ ಮಾಡದನ್ಯರ ಭಜಿಸದೆ
ಅನ್ಯ ದೇವರ ಸ್ಮರಿಸದಲೆ
ಅನನ್ಯನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಟಲನ್ನ
ಘನ್ನ ನಾಮಂಗಳ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಲಿನ್ನು||3||

EkAratiya nODuva banni ||pa|

namma lOkanAthana siri pAdakke beLaguva ||a.pa||

haruShadiMda EkAratiya beLagalu
narakadiMduddhAra mADuvanu
parama Bakutiyinda nararanu
hari tanna udaradoLirisuvanu||1||

tuppadoLberesida mUru battiyaniTTu
oppuva dIpake dIpa hacci
tappade sakala pApagaLa saMharisuva
appa viTTalana pAdakke beLaguva||2||

anya cinteya mADadanyara Bajisade
anya dEvara smarisadale
ananyanAgi SrI purandara viTTalanna
Ganna nAmangaLa dhyAnisuttalinnu||3||

aarathi · ganesha · MADHWA

Arathi haadu – Ganapathy

ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿರೆ – ಮಂಗಳಾಂಗಿಯರೆಲ್ಲರು ||ಪ||

ಅಂಗನಾಮಣಿ ಗೌರಿದೇವಿ-ಶುಭಾಂಗ ಮೃದ್ಛವ ಗಣಪಗೆ ||ಅ.ಪ||

ದಾಸರೀಪ್ಸಿತವನ್ನು ಸಲಿಸುವ ಈಶನಂದನ ಗಣಪಗೇ
ಪಾಶ ಅಂಕುಶ ಧರಿಸಿಹ ವಿಘ್ನೇಶ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಗೇ||1||

ವಿದ್ಯವೀವಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವಗೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಗಣಪಗೇ
ಶುದ್ಧಮನದಲಿ ಶರಣುಹೊದ್ದಲು ಉದ್ಧರಿಪ ಸದ್ದಯನಿಗೇ|| 2||

ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ದಕ್ಷನಾಗಿಹ ಗಣಪಗೇ
ಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ಜಗವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ ಭಜಕಗೇ ||3||

mangaLAratiyannu beLagire – mangaLAngiyarellaru ||pa||

anganAmaNi gauridEvi-SuBAnga mRudCava gaNapage ||a.pa||

dAsarIpsitavannu salisuva ISanaMdana gaNapagE
pASa ankuSa dharisiha viGnESa viGna vinASagE||1||

vidyavIvage buddhi koDuvage siddhidAyaka gaNapagE
Suddhamanadali SaraNuhoddalu uddharipa saddayanigE|| 2||

ikShucApana lakShyamADade dakShanAgiha gaNapagE
kukShiyoLu jagaviTTu rakShipa lakShmIkAntana BajakagE ||3||

 

aarathi · Gowri · MADHWA

Arathi haadu – Gowri

Arathi belega bannire

ಆರತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ನಾರೇರೆಲ್ಲರು ||ಪ||

ಕಾರುಣ್ಯ ಪಾಂಗಳಿಗೆ ಗೌರಿದೇವಿಗೆ||ಅ.ಪ.||

ದೇವರಾಜ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪಾವನಾಂಘ್ರಿಗೆ
ಜೀವಕೋಟಿಗನ್ನವಿತ್ತು ಕಾವ ದೇವಿಗೆ ||1||

ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೀವ ಶರ್ವಜಾಯೆಗೆ
ಪರ್ವತೇಶ ತನಯಳಿಗೆ ಗರ್ವರಹಿತೆಗೆ ||2||

ರಕ್ಷೌಘ ಧ್ವಂಸಿನಿಗೆ ದಕ್ಷ ಕನ್ಯೆಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ ಭಗಿನಿ ಲಕ್ಷಣಾಂಗಿಗೆ ||3||

Aratiyanettire nArErellaru ||pa||

kAruNya pAngaLige gauridEvige||a.pa.||

dEvarAja sEvyamAna pAvanAMGrige
jIvakOTigannavittu kAva dEvige ||1||

sarva sauBAgyavIva SarvajAyege
parvatESa tanayaLige garvarahitege ||2||

rakShauGa dhvaMsinige dakSha kanyege
lakShmIkAntana Bagini lakShaNAngige ||3||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · lakshmi · MADHWA

Etthire navarathnadaruthi

ಎತ್ತಿರೇ ನವರತ್ನದಾರುತಿ ಕರ್ತೃರಂಗನ ರಾಣಿಗೆ||ಪ||
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ನದಿಯಲಿ ವಜ್ರಪೀಠದಿ ಕುಳಿಸಿರೇ|
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವ ತೀಡಿದಂಥ ಮುದ್ದು ಮಂಗಳಗೌರಿಗೆ||1||

ಎರೆದು ಪೀತಾಂಬರವನುಡಿಸಿ ಸರ್ವಾಭರಣವನಿಡಿಸಿರೇ|
ಹರಳಿನೋಲೆ ಮೂಗುತಿ ಇಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||2||

ಅಚ್ಚಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಿಗೆ ಎತ್ತಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆ|
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||3||

ಹರಿಯ ವಂಚಿಸಿ ಕರವೀರದೊಳು ಭರದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವೊಳೇ|
ಪರಮಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವ ಕೊಡುವ ನಿಗರ್ವಿಗೊಲಿಯುವ ದೇವಿಗೆ||4||

ಹುಟ್ಟು ಬಡವಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಕೊಟ್ಟಳರಸನ ಸಿರಿಯನು|
ಹೆತ್ತಕುವರನ ತೋರಿದಂಥ ಶುಕ್ರವಾರದ ಗೌರಿಗೆ||5||

ನಿಗಮವೇದ್ಯಳೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಪೊಗಳುವೆ|
ತೆರೆದು ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡುವಂಥ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಗೆ||6||

ettirE navaratnadAruti kartRuraMgana rANige||pa||
uttamOttamalOlanAda viShNuvina kalyANige||a.pa||

Suddha snAnava mADi nadiyali vajrapIThadi kuLisirE|
tiddi tilakava tIDidantha muddu maMgaLagaurige||1||

eredu pItAMbaravanuDisi sarvABaraNavaniDisirE|
haraLinOle mUguti iTTa muddu mahAlakShmI dEvige||2||

accamallige lakSha saMpige ettirE nimma pAdake|
uttamOttamalOlanAda viShNuvina kalyANige||3||

hariya vancisi karavIradoLu Baradi sthiravAgiruvoLE|
paramaBaktarige varava koDuva nigarvigoliyuva dEvige||4||

huTTu baDaviya kaShTa kaLedu koTTaLarasana siriyanu|
hettakuvarana tOridantha SukravArada gaurige||5||

nigamavEdyaLE ninna mahimeya bagebageyindali pogaLuve|
teredu BAgyava nIDuvanha BImESakRuShNana maDadige||6||

 

aarathi · dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · lakshmi · MADHWA

Arathi maduvevu lakshmi devige

ಆರತಿ ಮಾಡುವೆವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||||
ಸಾಯಕ್ಕ ಧೇಯಕ್ಕಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ||.||

ಸೋಮಕಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಭುಂಜಿಸುತಿರಲು
ರಾಜನರಸಿ ಅಡಿಗೆ ಕಂಡು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಳು||||

ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪೋಗಲು
ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಶಿಶು ಪೆತ್ತು ವನಕೆ ನಡೆದಳು||||

ಸೋಮೇಶಭಟ್ಟನು ತುಳಸಿಗೆಂದು ಬಂದು
ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು||||

ರಾಜಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು
ರಾಜನರಸಿ ಧೇಯಕ್ಕ ಗೌರಿಯ ಮರೆತಳು||||

ಸಾಯಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಸತಿಯ ಪೂಜಿಸಿ 
ಮರಳಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವ ಪಡೆದಳು||||

Arati mADuvevu lakShmI dEvige||pa||

sAyakka dhEyakkage saMpattu koTTa lakShmIdEvige||a.pa||

sOmakAMbe pUje mADi Bunjisutiralu
rAjanarasi aDige kanDu ninde mADidaLu||1||

ninde mADida kAraNadinda rAjya pOgalu
aDaviyoLage eraDu SiSu pettu vanake naDedaLu||2||

sOmESaBaTTanu tuLasigendu bandu
eraDU makkaLannu etti manege hOdanu||3||

rAjamantrigaLige maduve mADikoTTanu
rAjanarasi dhEyakka gauriya maretaLu||4||

sAyakkana manege bandu BImESakRuShNana satiya pUjisi
maraLi tanna rAjyava paDedaLu||5||