dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · yatra

Theertha Kshethra smarane by Jagannatha dasaru

ಸ್ಮರಿಸಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಸಜ್ಜನರು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಅರಣೋದಯದಲೆದ್ದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಕಠಿಣಶ್ರಮದಿ ಮಾಳ್ಪ ಪಾಪರಾಶಿಗಳ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ ಸಂತ್ಯೆಸುವಾ ||pa||

ಭಾಗೀರಥಿ ಸರಸ್ವತಿ ಯಮುನಾ ವಾರಾಣಾ
ಶ್ರೀ ಗೋದ ಫಲ್ಗುಣಿ ಶೋಣಭದ್ರಾ ನರ್ಮ
ದಾ ಗಂಡಕಿ ಭಿಮರಥಿ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೇಮಾ
ವೇಗವತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಕಾಶಿಮಣಿಕರ್ಣಿ
ಕಾ ಗೌತಮಿ ವಿಯದ್ಗಂಗಾ ಕುಮುದ್ವತೀ
ಕಾಗಿನೀ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹೈಮ ಸಿಂಧು ಪಾಪಾಘನಾಶಿನೀ ||1||

ಸರಯು ಜಯಮಂಗಳ ಜಮದಗ್ನಿ ವರತಾಮ್ರ
ಪರಣಿ ಯೋಗಾನಂದ ಕೃತಮಾಲಕುಹು ಮಹೇ
ಶ್ವರಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರವತಿ ಭವನಾಶಿನಿ ಗದಾಧರ ಮೇನಕಾ
ಧುನಾಶಿ ಗರುಡ ಮದಿರಾ
ಮರುದ್ವತಿ ಸ್ವರ್ಣಮುಖರಿ ವರ ಝರತಾಪಿನಿ ಕಾಳಿ ಸೌ
ಪರಣಿ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಪಿನಾಕಿ ಕಪಿಲ ಶೀತಳ ಕಾನಂದ
ಕುರಮುಖಿ ಪ್ರಣವಸಿದ್ಧ||2||

ಕಾವೇರಿ ಸಿಧು ಮಾಲತಿ ಗಾರ್ಗಿಣಿ ಹರಿ
ದ್ರವತಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಕುಂದ ಕುಂದಿನಿ ಶೈವ
ದೇವವತಿ ಪಾತಾಳ ಗಂಗಾ ಪುನಹ ನೀರಾ ಕುಮಾರಧಾರಾ
ಸಾವಿತ್ರಿ ದಾನ್ಯಮಾಲಾ ಪುಷ್ಪವತಿ ಲೋಕ
ಪಾವನಿ ಮೌಳಿ ಮೌಕ್ತಿಕ ಸಿಂಧು ಧರ್ಮಕು
ಶಾವಂತಿನಿ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಭವ ನಾಶಿನಿ
ವರದಾ ಮಲಾಪಹಾರಿ ||3||

ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮಾನಸ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ
ಭೂಮಂಡಲದೊಳುತ್ತಮೋತ್ತಮ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಣಿ
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸೀತಾ
ಪದ್ಮಸರ ಚಂದ್ರಭಾಗತೀರ್ಥ
ವಾಮನ ಮಯೂರ ಪಂಪಾಸರೋವರ ಪುಣ್ಯ
ಧಾಮ ವ್ಯಾಸ ಸಮುದ್ರ ಧವಳಗಂಗಾ ಸುಸಾ
ಧ್ಯಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಗುರು ಭೀಮಸೇನತಟಾಕ
ರೋಮಹರ್ಷತೀರ್ಥ ||4||

ದ್ವಾರಕಾನಗರ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಟರರ ಬದರಿ ಕೇ
ದಾರ ನರನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಮಜ್ಜಗನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಮುಷ್ಣ
ಮೇರು ಪಾಶ್ರ್ವ ಮಂದರ ಸುಪಾಶ್ರ್ವ
ಮೈನಾಕ ಕೈಲಾಸ ಕಂಚಿ
ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ನೈಮಿಷ ದ್ವೈತವನ ಚಂಪ
ಕಾರುಣ್ಯ ಕಾಶಿ ಪಂಪಾವಂತಿಕಾ ಪುರಿ
ಗೌರಿ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಪಾಟಲ
ಹರಿದ್ವಾರ ಛಾಯಾಪಿಪ್ಪಲ ||5||

ಕೇದಾರ ಸಾಗರ ಮಂದಾಕಿನಿ ಕುಸುಮವತಿ
ಆದಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋಟೇಶ್ವರ ನಂದಿ
ಪಾದ ಕ್ರೌಂಚಾದ್ರಿ ಮಹಾನಂದಿ ಶಂಕರ ನಾಮ
ನಾರಯಣ ನಿವರ್ತಿ
ವೇದಪಾದ ಯಯಾತಿ ಗಿರಿ ಕಾಲಹಸ್ತಿ ಕೌ
ಮೋದಕೀ ಪಾಡುರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು
ಪಾದ ಗಯಾ ಕಾಳೇಶ್ವರೀ ಹಸ್ತನಾಪುರಿ
ಪಾಟಲೀ ಮಂತ್ರಾಲಯ||6||

ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿ ಮೈನಾಕ ಮಂದರ ಮಲಯ
ಕೈವಲ್ಯನಾಥ ಕಾಶೀರ ಜಾಂಬವತಿ ವೃಂ
ದಾವನ ಧನುಷ್ಕೋಟಿ ವಾತಾಪುರಿ
ಕನ್ಯಾಕುವರಿ ಕೈಲಾದ್ರಿ ವೃಷಭಾ
ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕುಂದರ ನಂದಪುರಿ ಮಾಯಾ
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗಂಧಮಾದನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ದ್ವಾ
ರಾವತಿ ವ್ಲಾಘ್ರಪುರಿಗೋಕುಲ
ನರಾಚಲಾಸೌಭದ್ರಿ ಆದಿನಾಥ ||7||

ಈ ಮಹಿಮಂಡಲದೊಳಿಪ್ಪ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ
ನಾಮಗಳ ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುತಿಹ
ಧೀಮಂತರಿಗೆ ಸಂಚಿತಾಪ ಪರಿಹರದಾನಂತರದಲಿ
ಸೋಮಾರ್ಕರುಳನಕ ಸಕಲ ಭೋಗಗಳ ಸು
ತ್ರಾಮಲೊಕದ ಲುಣಿಸಿ ಕರುಣಾಳು ಪ್ರಾತ್ಯಕೆ ಸ್ವ
ಧಾಮ ಮುಕ್ತರ ಮಾಳ್ಪನು ಅಹುದು
ಅಹುದೆಂದು ಸೂತ ಶೌನಕಣೆ ಪೇಳ್ದ||8||

ಈ ಭರತ ಖಂಡದೊಳಗುಳ್ಳ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ
ವೈಭವಾಬ್ಜ ಭವಾಂಡ ಪಾರನದೊಳಗೆ ಹರಿ
ನಾಭಿ ಸಂಭವ ಪೇಳ್ದ ನಾರದನಿಗಿಸಿತೆಂದು
ಪರಮಕಾರುಣ ದಿಂದ
ಸ್ತ್ರೀಬಾಲ ಗೋವಿಪ್ರಮಾತ ಪಿತೃಗಳ ಧನ
ಲೋಭದಿಂದಲಿಕೊಂದ ಪಾತಕವ ಪರಿಹರಿಸಿ
ಶ್ರೀಭೂರಮಣ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಕೊಡುವ
ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನು ||9||
smarisi tIrthakShEtra sajjanaru nityadali
araNOdayadaleddu BaktipUrvakavAgi
kaThiNaSramadi mALpa pAparASigaLa pariharisutta santyesuvA ||pa||

BAgIrathi sarasvati yamunA vArANA
SrI gOda PalguNi SONaBadrA narma
dA ganDaki Bimarathi tuNgaBadre prayAga trivENi hEmA
vEgavati gAyatrI kASimaNikarNi
kA gautami viyadgaNgA kumudvatI
kAginI nEtrAvati haima siNdhu pApAGanASinI ||1||

sarayu jayamaNgaLa jamadagni varatAmra
paraNi yOgAnaNda kRutamAlakuhu mahE
Svari SaNKa cakravati BavanASini gadAdhara mEnakA
dhunASi garuDa madirA
marudvati svarNamuKari vara JaratApini kALi sau
paraNi dakShiNOttarapinAki kapila SItaLa kAnaMda
kuramuKi praNavasiddha||2||

kAvEri sidhu mAlati gArgiNi hari
dravati iNdrANi kuMda kuNdini Saiva
dEvavati pAtALa gaNgA punaha nIrA kumAradhArA
sAvitri dAnyamAlA puShpavati lOka
pAvani mauLi mauktika siNdhu dharmaku
SAvaNtini cakratIrtha Bava nASini
varadA malApahAri ||3||

svAmi puShkaraNi mAnasa caNdra puShkaraNi
BUmaNDaladoLuttamOttama tripuShkaraNi
SrI madhva nitya puShkaraNi sItA
padmasara caNdraBAgatIrtha
vAmana mayUra paMpAsarOvara puNya
dhAma vyAsa samudra dhavaLagaMgA susA
dhyamRuta samudra guru BImasEnataTAka
rOmaharShatIrtha ||4||

dvArakAnagara sAlagrAma Tarara badari kE
dAra naranArAyaNa SrI majjagannAtha SrI muShNa
mEru pASrva maNdara supASrva
mainAka kailAsa kaNci
SrIraNganAtha naimiSha dvaitavana caMpa
kAruNya kASi paMpAvaNtikA puri
gauri mayUra siMhAdri pATala
haridvAra CAyApippala ||5||

kEdAra sAgara maNdAkini kusumavati
AdisubrahmaNya kOTESvara naNdi
pAda krauMcAdri mahAnaMdi SaNkara nAma
nArayaNa nivarti
vEdapAda yayAti giri kAlahasti kau
mOdakI pADuraNga kShEtra SrI viShNu
pAda gayA kALESvarI hastanApuri
pATalI maMtrAlaya||6||

gOvardhanAdri mainAka maNdara malaya
kaivalyanAtha kASIra jAMbavati vRuN
dAvana dhanuShkOTi vAtApuri
kanyAkuvari kailAdri vRuShaBA
SrI virUpAkSha kuNdara naMdapuri mAyA
SrIvatsa gaMdhamAdana citrakUTa dvA
rAvati vlAGrapurigOkula
narAcalAsauBadri AdinAtha ||7||

I mahimaNDaladoLippa tIrthakShEtra
nAmagaLa kAlatrayadalli sarisutiha
dhImaMtarige saNcitApa pariharadAnaNtaradali
sOmArkaruLanaka sakala BOgagaLa su
trAmalokada luNisi karuNALu prAtyake sva
dhAma muktara mALpanu ahudu
ahudeMdu sUta SaunakaNe pELda||8||

I Barata KaNDadoLaguLLa tIrthakShEtra
vaiBavAbja BavANDa pAranadoLage hari
nABi saMBava pELda nAradanigisiteNdu
paramakAruNa diNda
strIbAla gOvipramAta pitRugaLa dhana
lOBadiNdalikoNda pAtakava pariharisi
SrIBUramaNa jagannAtha viThThala koDuva
bEDidiShTArthagaLanu ||9||

MADHWA · theertha prabandha · Vadirajaru · yatra

Theertha prabandha

Sri Vadirajaru visited all the holy places in Bharata starting from Udupi in a clockwise direction via West, North , East and Southern directions

Vadirajaru finally reached Thiruvanantapura and submitted this holy Grantha called Theertha prabanda to the lotus feet of Sri Ananathapadmanaba swamy

Sloka version: theertha-prabanda-kannada(PDF link)

Paschima prabanda(Total:44)

 1. Invocation
 2. Parashurama kshetra
 3. Madhwa sarovara
 4. Sri Krishna temple
 5. Anantheshwara temple
 6. Pajaka kshetra
 7. Kunjarugiri
 8. Yelluru vishwanatha
 9. Madhyavata mutt
 10. Chintamani narasimha
 11. Netravati river
 12. Netravathi and kumaradhara sangam
 13. Subramanya kshetra
 14. Vedavyasa samputa
 15. Payaswini river
 16. Suverna river
 17. Kumbhasi kshetra
 18. Koteshwara kshetra
 19. Sankaranarayana kshetra
 20. Mukambika kshetra kolluru
 21. Sahyadri
 22. Harihara
 23. Bidarahalli ashwatha narayana
 24. Bidarahalli someshwara
 25. Bankapura keshava
 26. Varada river
 27. Banavasi mudukeshwara
 28. Dharmaganga river
 29. Shalmali river
 30. Sonda kshetra
 31. Manjuguni Venkatesha
 32. Yena bhairava
 33. Gokarna kshetra
 34. Kolhapur mahalakshmi
 35. Tapati river
 36. Narmada river
 37. Prabhasa kshetra
 38. Banaganga thirtha
 39. Dwaraka krishna
 40. Gomati river
 41. Chakra thirtha
 42. Shankoddhara tirtha
 43. Gopichandana
 44. Siddapuri and Bindusarovara
 45. Theertaharaja pushkara

Uttara Prabandha(Total:20) 

 1. Krishna river
 2. Pandarapura kshethra
 3. Godavari river
 4. Yamuna river
 5. Triveni sangamam
 6. Prayaga madhava
 7. Ganga water
 8. Kasi kshethra
 9. Gaya Gadadara
 10. Palgu river
 11. Mathura
 12. vishranthi theertha
 13. Vrindavan
 14. Ayodhya
 15. Naimisharanya
 16. Hastinapura
 17. Kurukshethra
 18. Shambala
 19. Shat prayagas
 20. Badari Kshethra

Purva prabandha

 1. Ganga sagara sangama
 2. puri Jagannatha
 3. srisaila
 4. Ahobila
 5. Bhavanashini river
 6. Nivrutthi sangama
 7. Tungabhadra river
 8. Hampi vittal
 9. Virupaksha temple
 10. Pampa kshethra
 11. Hampadevi
 12. Anegondi
 13. Jaya theertha
 14. Thirumala srinivasa
 15. Suvarna Mukhari river
 16. Kanchi varadaraja
 17. Shiva Kanchi Ekambareshwara
 18. Kanchi Kamakshi
 19. Arunachaleshwara
 20. Thirukovilur
 21. Vriddhalacheswara
 22. Srimushna Bhuvaraha
 23. Kumbakonam

Dakshina Prabandha

 1. Sriranga kshethra
 2. Panchapani kshethra
 3. Chandra pushkarani
 4. Cauvery river
 5. Vrishabachala
 6. Nupura ganga
 7. Darbashayana
 8. Rama sethu
 9. Rameshwara
 10. Dhanushkoti
 11. Sri Ramapada stotra
 12. Sri Rama stotra
 13. Tamraparani river
 14. Mahendra hills
 15. Kanyakumari
 16. Agasthya varnana
 17. Suchindra kshethra
 18. Adikeshava kshethra
 19. Gharatamala kshethra
 20. Ananta shayana kshethra

Paschima prabanda(Total:44)

Invocation

Sri Vadirajaru starts theertha prabandha by praying Lord sri Hari to provide purity of mind and for the successful completion of tour

Parasurama kshethra

Parasurama conquered lands from Kshathriyas and donated the land to brahmins. The land from Gokarna to Kanyakumari is called as Parasurama Kshethra

Madhwa sarovara

It is the holy pond in Udupi Sri Krishna Temple. Vadirajaru describes Madhwa sarvora and his aradhana daiva Udupi sri Krishna.

60345468.jpg

Udupi Sri Krishna temple

The greatness of Udupi Sri Krishna pooja done by Ashta mutt Swamijis in rotation is described and also how the idol from Dwaraka came to udupi is well narrated

Legend has it that Krishna’s mother Devaki and his wife Rukmini wished to enjoy his childhood pranks, at the end of the Dwapara yuga. The divine architect Viswakarma then created this image of Krishna bearing a churn in his right hand and a string in his left. Rukmini worshiped this image every day.

A sailor from Dwaraka loaded this heavy lump in his boat as ballast, in one of his trips along the west coast. The ship was caught in a terrible storm while sailing in the western coast of Malpe. Legend has it that while Sri Madhvacharya was meditating near Malpe Beach, he noticed that ship approach which was on the verge of sinking. Madhva knew beforehand that the ship carried the sacred idols of Lord Krishna and Balarama, and saved the ship by his yogic power. After saving it, he accepted the Gopi Chandana pieces that the captain of the ship offered. Madhva then installed Balarama idol in Vadabhandeshwara near Malpe beach and took Krishna idol to the lake later known as Madhva sarovar, purified it and installed it in the matt.

udupi-krishna

Anantheshwara Temple

Legend has it that Acharya Madhwa’s father served here as the temple priest. When he shifted to the holy Pajaka kshetra, he carried a replica of Lord Ananthapadmanabha’s idol with him and installed it at Pajaka where it is worshipped to this day

The deity worshipped here is referred to as Mahadeva of Padudevalaya in ancient inscriptions.

Even now worship is offered to the granite slab on which Acharya Madhwa sat invariably while teaching his students.

According to History, Lord Parashurama appeared in Lingakara in Anantheshwara temple

Anantheshwara.png

Pajaka kshethra and Kunjarugiri

Pajaka kshethra marks the birth place of Sri Madhvacharyaru. On this sacred place, Vadirajaru Installed sri Madhwacharyaru

On its foursides are four holy teerthas or tanks created by Lord Parashurama. On the eastern side is Parasu Teertha, on the southern side is Dhanus Teertha, on the west is Gada Teertha and on the north is Bana Teertha.

Inside the temple there is a pond named Vasudeva theertha. In the childhood days of Madhwacharya, once his mother wanted to have holy dip four theerthas around Durga betta. But due to health issues she was not possible for her to go to those theerthas and have holy dip. At that time child Vasudeva created this pond and assured his mother that, a holy dip in this pond itself is equivalent to the dip in those four theerthas. Hence the pond is named as Vasudeva Theertha.

There is another place close to Pajaka on our way to Pajaka from Durga betta where Vasudeva crushed a demon in the form of a snake. A small temple is built to preserve this monument

10629695_337274723119988_9015386385353602565_n

Kunjarugiri temple: 

Kunjaru is a hamlet in Kurkaal grama, situated 6-7 miles (approximately 11kms) to the south-east of Shree Krishna’s Udupi. This small village is reputed for its sanctity owing to the celebrated Durga Temple on a high hillock popularly known by the names: Kunjarugiri, Durgabetta and Vimanagiri

The magnificent idol of Shree Durga is a Chaturbhuja (four-armed) image. It stands holding the Shanka (conch) and Chakra (discus) in the upper hands and Dhanus (bow) and Trishula (trident) are being held in the lower hands.

The Durga temple is installed by Sri Parasurama devaru on the hilltop

travel-durga-parameshwari-pajaka-kshethra

Yelluru viswanatha

It is about 24 kms away from Udupi. When vadirajaru visited this place, it was noon. The temple was closed. Vadirajaru prayed to Lord shankara standing outside, The temple doors opened automatically . Vadirajaru went inside for darshan, again Nandi interrupted him and He prayed to Nandi and continued further

Here one can worship Viswanatha anywhere standing in front of Nandi

The temple has a rich history of over 1,000 years as the divine place of Swayambhu Saannidhya, a linga that is unusual and made of a special stone called ‘Rudrakshi shila’.

ganu_050309_yeloor14.jpg

Madhyavata mutt

This is the place where Madhwacharyaru used to do afternoon pooja on his way from Udupi to subramanya

one of the eight shaligrams which Madhwacharyaru brought from Badri is installed here

img_8420

Chintamani Narasimha

Chintamani Shree Laxminarasimha Temple is situated on the bank of Nethravathi river at Kade Shivalaya village in Bantwal Taluk

Chintamani is 6kms away from Uppinangadi road On Mangalore – Bangalore highway. According to History, Lord shiva was doing tapas here. certain bad elements tried to divert shiva. Narasimha appeared from Patala and destroyed bad elements and protected Shiva

Kade-Shivalaya-.jpg

Nethravathi river

This river takes its birth from Varaha hills and joins Arabian sea @ Mangalore

Nethravathi and Kumaradara sangamam

Nethravathi and Kumaradara sangamam river is in Uppinangadi place. Kumaradara starts from kumara hills. Vadirajaru describes the glory of this two rivers

Subramanya kshethra

It is inside the dense forests of Sahyachala. Sri Vishnu theertha , (younger brother of Madhwacharya is said to be here doing penance) established subramanya mutt.

Kukke Subrahmanya, one among the seven holy places created by Parashurama is mythologically and historically famous for “Nagaradhane”. Residing with Vasuki, God Subrahmanya showers his divine grace on devotees as the presiding deity of the Kshetra. It is also called “Guptha Kshetra”. “Mruthika Prasada” given here is regarded as sacrosanct.

Vadirajaru explains That visiting this kshethra will clear all past sinful deeds, will cure any types of skin diseases and pains

images.jpg

Vedavyasa samputa

Vadirajaru explains the salagrama which neither cant be opened or nor be seen

This temple is situated at the South East of Subrahmanya Temple. Devotees pray to the salagrama of Narasimha daily at this mutt

As per legends, the Lakshmi Narasimha and VedaVyasa idols placed at this shrine were present by VedaVyasa to Madhvacharyaru.

12141030_970736539649534_3685185560228923862_o.jpg

Payaswini river

Vadirajaru glorifies this river as Lord Jagannatha is present here and also he praises the birth of Mahalakshmi (As durga) around here

Suvarna river

This river originates from Varahagiri and passes through vedagiri and Moves along north of Kalyanpur

Kumbhashi kshehtra

It is around 30kms from Udupi. The Lord is called Siddhi Vinayaka or Sarva Siddhi Pradaayaka will grant and fulfill his devotees’ wishes.

This place is actually now called as Anegudde. Anegudde means elephant (Aane) hillock (Gudde) and it is the abode of the elephant god, Sri Vinayaka

It is believed when drought hit this area, the sage Agasthya came here to perform yagna to please the rain god. The demon Kumbhasura tried to disrupt the yagna by troubling the sages performing the yagna. To rescue the sages Lord Ganesha blessed Bheema, the strongest among the Padavas with a sword, using which Bheema killed the demon and facilitated the completion of the yagna.

In Theertha Prabandham Shri Vadirajaru exlained, since Bheema Killed demon using the sword(Asi) the name of the place is termed as Kumbhashi.

935152_10202552131301297_1797517255_n.jpg

Koteshwara kshethra

It is 2 kms away from Kumbhasi. There is a big Mahalingeshwara shrine here. The name koteshwara is derived from koti lingas.

The temple is believed to have been created by Saint Parashurma and is one of the 7 Parashurama Srishti Khetras. Lord Brahma is said to have worshiped Kotilingeshwara here.

According to the legends, one crore sages gathered in the place and did penance to Lord Shiva. Immensely pleased with their devotion, the Lord appeared in front of each of them. Thus the place came to be called Kotee-eshwar(one crore God) which late became Koteshwar.

namma1

Sankara Narayana kshethra

Shankaranarayana village, named after the temple, is located in the valley of mountain ranges close to the Sahyadris. It is located in Udupi District, Karnataka, 25KM from the Arabian Sea.

Lord Hari and Hara joined together to bless a saint called Kroda. Vadirajaru describes Hara with Trishula, Half moon, serpent whereas Hari with Sudarshana, Necklace and crown etc

Shankaranarayana village, named after the temple, is located in the valley of mountain ranges close to the Sahyadris.

The main deity of Shankaranarayana Temple is in the form of Udbhava Linga. The naturally formed lingam of Lord Shankara and Lord Narayana is one feet below the ground, inside the Garbhagudi. The devotees can only see the mirror image of the lingam. The Shankara Linga is on the right (left as seen by the devotees) and Narayana Linga on the left. While Shankara Lingam is in round shape, where as Narayana Linga is a flat one with foot prints of holy cow in it.

shankaranarayanaMain.jpg

Kolluru Mookambika kshethra

It is 80 km away from Udupi. Kolluru is a great shakthi and siddhi kshethra

Once, Sage Kola Maharishi was performing Tapas here when he was persistently troubled by a demon. This Demon had also been praying to Lord Shiva to get powers that would make him invincible and let him do whatever he wanted. Knowing the evil mind of this demon, Devi Shakthi made him Mooka (Dumb). So, when Lord Shiva appeared before him, he was unable to ask for any boon. Enraged by this, the Demon began to harass Kola Maharishi, who was also praying to the Lord. Kola Maharishi appealed to the Divine Mother for help. So, Devi Shakthi came down and vanquished the Demon, Mookasura.

Henceforth, in this region, she came to be known as Mookambika. Lord Shiva also appeared before the sage. Maharishi Kola asked that the Lord with His Consort should remain here forever. To grant his wish, a Jyotirlinga appeared, with a Swarnarekha (golden line) in the middle. Thus, one half of this Linga stands for the conscious principle as embodied by Shiva, Vishnu and Brahma, while the other stood for the Creative Principle in the form of Parvati, Lakshmi and Saraswathi.

Goddess uma appeared here with Lord shankara and slayed Mukasura. The Goddess Mookambika is in the form of Jyotir-Linga incorporating both Shiva and Shakthi

kollur-mookambika-devi11

Sahyadri

It is the mountain range that lies in the west coast. Kolluru temple is located at the foot hills of Kutachadri. Kutachadri is part of Sahyadri mountains

Harihara

It is located at Davanagere in Bangalore – Bombay highway on the banks of tungabadra river

It is said that the demon Guha appeased the creator of the universe and got a “vardan” or boon. As per this boon, neither Shiva (Hara) nor Vishnu (Hari) could destroy him single handedly. Guha started torturing the gods in Indralok as well as human beings in the prithvilok and it became difficult for everyone to withstand his devastation. As both Shiva and Hari could not destroy him on their own, they had to unite and take the form of Harihara to destroy Guha.

Hari and Hara are seen in the same idol inside garbhagudi. Hara on the right side wearing rudrakshi, crown and Trishula in the hand, Hari on the left side with chakra on one hand and showering blessings on the other hand

harihareshwara

Bidarahalli Ashwatha narayana

Vadirajaru explains the glory of Ashwatha vruksha on the banks of river Tungabadra. Vadirajaru defines one need not visit ram sethu, badri, Gaya, Pushkara, prayaga etc to get the blessings of Sri Hari, Just by visiting this aswatha Narayana(In the aswatha vruksha) We can get Sri Hari’s complete blessings

Bidarahalli someshwara

This kshetra is on the banks of Tungabhadra river in Bidarahalli.

Bankapura kesava

Bankapur is a town, just off NH4 between Haveri (10kms) and Hubli (60kms).

Bankapura was an area of Bakasura, which later on became the premises of Ghatothgaja. When the Pandavas escaped from the Wax Palace, through a tunnel, the other end of the tunnel opened at Bankapur. Its believed that Pandavas stayed here for some time and consecrated this idol of Sri Keshava

Varada river

The Varada river originates near Vardamoola in Sagara of Karnataka. It flows through the Western Ghats and enters the central districts of Karnataka, (Haveri and Bellary). The river joins the Tungabhadra River at Galaganath

Banavesi madhukeshwara

It is 25 kms away from sirsi.

The Madhukeshwara temple is located in Banavasi, an ancient town on the borders of the Uttara Kannada and Shimoga districts. The temple is dedicated to Lord Shiva. It is believed to have been built during the reign of the Kadamba dynasty.

 

800px-Madhukeshwara_Temple.JPG

Dharmaganga river

Vadirajaru took a holy dip here and explains the holiness of the river

shalmali river

shalmali river joins Arabian sea near Gokarna. Vadirajaru describe water is little salty on normal days and it become sweet on the eve of Gangashtami.

Sonda kshethra

It is approximately 20 kms from Sirsi town.

Vadirajaru describes the Trivikrama temple and Dhavala ganga.

The ruler of Swadi  requested Sri Vadiraja Theertharu to construct a temple as there existed no Vishnu temple at that place. Sri Vadiraja Swamy asked the king to start construction of a temple. When people questioned Swamiji on the idol, he told them that the idol of Sri Trivikrama would come to Sode from Uttara Badari (in the Himalayas). He told them that the idol is being worshipped by Sri Madhvacharya and the same was seen by him when he visited him and Sri Vyasa in Badari.

It is believed that the idol was brought to Sode by Sri Bhutaraja. Bhutaraja started bringing the entire Garbha Gudi (sanctum sanctorum) of the temple from Badari.

The structure is in the form of a stone chariot. On the way, he is supposed to have been stopped by a demon. Sri Bhutaraja used one of the wheels of the stone chariot to destroy the demon and made it on time to Sode. Even today, one can find that the stone chariot structure housing the idol in the temple has just three wheels. Devotees visiting Sode must definitely visit this temple and observe the unique stone chariot and the three wheels.

Dhavala Gange:

It is the sacred tank in the Sodhe kshethra and those who perform seva, Should take bath in Dhavala gange before commencing the seva. It is believed that this tank has all the holy rivers within it

maxresdefault12321271_546377195543072_18185678547807786_n

Manjuguni venkatesha

Manjuguni is located at a distance of 26 km from Sirsi. The temple here is dedicated to Lord Venkataramana and Goddess Padmavathi. According to “Sri Venkatesha Mahatmya” the founder of this temple is ” Sri Tirumala Yogi” a saint.

During winter, this place will be covered by thick fog and hence this place called by the name “Manjuguni”

manjuguni-sirsitourism-blogspot-com-2

Yena Bhairava

It is situated in Kumta Taluk of karwar district

According to the local history, Shankara entered the cave as being driven away by bhamasura. Water drops are falling on shiva’s head even though there is no water source found nearby.

Gokarna kshethra

Shiva is in Gokarna in the form of Athmalinga. The temple is located on the Arabian sea shore.

In Threthayuga, Ravana (Demon/Asura King of Lanka) reaches Kailasa and performed rigorous penance to get the “Atma Linga” from Lord Shiva, as Ravana’s mother expressed a keen desire to worship the atmalinga of Lord Shiva.

After a long penance, Lord shiva gave the “Atma linga” to Ravana as a boon and instructs Ravana to carry it home by walk, that he should never place it on the earth even for a short while failing which the linga would get eternally embedded at the place were he broke his commands.

As Ravana was coming near Gokarna. Maha Vishnu who had known well that Ravana was punctual in performing his periodical rites (Sandyavandhana), hides sun with his Sudarshana Chakra (Wheel). Thinking that it was time to perform the evening rites, Ravana finds a Brahmin boy and asked him to hold the Atma linga in his hand till he came back after finishing the rites.

Lord Ganapathi agreed to hold the linga on one condition that he would do so till he would be able to bear the weight of Linga and that thereafter he would call Ravana three times and if failed to come to him by then he would place the linga on the earth.

Lord Ganapathi calls Ravana three times when he was performing his rites and places the linga on the earth and he vanished. The Atma linga at once got firmly entrenched in the earth. Ravana learned that he had been tricked by the Gods.

The depressed demon king Ravana was deeply agitated and tried to pull up the linga, but the linga did not budge a little. It resulted in his throwing the coverings of the Linga to Dhareshwar, Gunavanteshwara, Murdeshwar and Shejjeshwar temples. Ravana was unable to lift the Linga from the ground again and called shiva linga as Mahabala (you are too strong). And ever since the Linga illustrious as Mahabaleshwara.

images

Kolhapur Mahalakshmi

This temple is located around 58 kms from Miraj town. In skanda purana this place is referred as karaveerapura

Legend says, Mahalakshmi came and stayed here at this place because of the anger caused by Brughu muni when he hits narayana’s chest

The statue of the Goddess Mahalakshmi is made of gemstone and is considered to be at least 5000 to 6000 years old. It weighs about 40 kilos.

mk110216.jpg

Tapati river

This river originates from vindhya hills and merges Arabian sea near Surat town.

Vadirajaru describes Tapti river as she clears all the sin of the good people

Narmada river

sins accumulated in 100 births are just cleared by just taking one holy bath in this river. The river originates from mekala giri of Amara Karnataka village situated in between vindhya hills and satpura hills

Prabhaasa kshethra

This place is also known as Somanath. Kapila, Saraswathy and Hiranya rivers join each other before they join Arabian sea.

Somnath temple is also known as Prabhas Pattan and the Shrine Eternal. Somnath is one of the 12 jyotirlinga shrines of God Shiva.

Chandra, (moon) was the first one to receive the benefic boon of Shri Somanath of Saurashtra, the Shiva pilgrimage, Agni Teerth and Surya Teerth. Then Chandra built a beautiful golden temple and put a glorious JyotirLinga in it, the first of its kind in India.

Chandra or moon is also called Som. That is why this JyotirLinga has become famous as Somanath. Chandra or moon looks very bright here. Therefore, this place is also known as “Prabhasapattana”.

bc4930c5-7

Banaganga theertha

It is 3km away from Somnath temple. The spring was created when Lord Krishna threw the arrow set on his leg by Jaravyadha.

banaganga-1024x768

Dhwarakapuri

After defeating Kushasura, Sri Krishna created a new town called Dwaraka over the kushali island through Vishwakarma. Later he came along with yadavas to stay at Dwarkaka leaving Mathura

It is also believed Dwaraka town was submerged under the sea after Sri Krishna’s mission was over

Dwarkadheesh temple is built in Chalukyan style of architecture. This beautiful temple has 51.8 meters height. Dwarkadheesh temple is also known as jagat Mandir.

gujarat-dwarakadhish-temple-fidwaraka

Gomathi river

Gomathi river merges with Arabian sea at Dwaraka. Vadirajaru glorifies the Gomathi river as washing the feet of Dwarakanath every day

Chakra theertha

After sri Krishna’s earthly mission was over, Chakra theertha was not visible and must have submerged under the sea

Vadirajaru describes the chakra theertha merged in Sea converts every ordinary stone into Chakrankana and in turn become fit for worship like saaligrama.

shankodhara theertha

Sri krishna killed panchajanas entering deep into the sea and came out with panchajanya to offer the same guru pradakshine to Guru sandipana Acharya

Vadirajaru describes the defeat of panchajana and significance of Panchajanya

Gopichandana

Vadirajaru describes the glory of Gopi chandana as one who wears the Gopi chandana are so powerful and more knowledgeable person.

Siddhapuri and bindu sarovara

Siddhapuri is 100 kms away from Ahmedabad.

Lord vishnu took the form of Kapila (who was born to Maharisi karmadama and Devahuti). Bindu Saravora was made up of cheerful tears by Kapila

Vadirjaru describes Siddhapuri as offering moksha to the visitors

img.jpg

Theertharaja pushkara

Here Mahavishnu remain as Varaha devaru after defeating Hiranyaksha.

According to local history, Demon was killing the childrens here. Brahma slayed the demon by throwing Pushkara , a spring appeared hill called as pushkara

The place became famous as pushkara as it was created on the fall of Pushkara(Lotus)

pushkar.JPG


 

Uttara Prabandha(Total:20) 

Krishna river

This river is also known as krishnaveni. The river originates from Mahabaleshwara 120 kms from Pune.

bhima and Tungabadra river joins krishna towards their flow and joins Bay of Bengal near Vijayawada.

When guru enters Kanyarashi, Holy Ganges along with 33 crores of Theerthas are present in this river.

Pandarapura kshethra

It is around 60 kms from Sholapur, Maharashtra.

Bhima river flowing river is called as chandra bhaga river

Here Panduranga appeared here to bless Pundarika(Who loved and worshipped his parents with utmost bhakthi and dedication).Upon the request of Pundarika, Panduranga appeared to stay here.

Lots of Hari dasaru visited panduranga and composed numerous songs on Panduranga/vittoba

images

pandharpur

Godavari river

This river originates from Trayambaka river and 25 kms away from Nasik station. This river merges with Bay of bengal near Rajamundry travelling a distance of 1500 kms.

When guru enters simha rashi, Holy Ganges along with 33 crores of Theerthas are present in this river.

Yamuna river

The origin of yamuna river is 10000 ft above sea level at the point known as Yamunadhri in Himalaya mountains. The water of the river is very cold. Yamuna is also known as kalindi .

Yamuna joins Holy Ganges at Prayag.

Vadirajaru describes as Yamuna never send the one who worship her to Yama, Instead she sends the good soul to Vaikunta

Triveni sangamam

Those who take a holy tip at the merging point of Ganga, Yamuna and Saraswathy(Triveni sangama or Prayaga) gets deliberated from rebirth

There is a vata vruksha which can wipe away all our sins. During pralaya kala, Lord vishnu is used to rests here

Kumbha mela is held here once in 12 years

Triveni Sangam Allahabad in Films.jpeg

Prayaga madhava

Lord brahma performed a yagna during the period of creation after pralaya. Hence this place is called as Prayaga

veni2.jpg

Ganga water

holy ganga is the biggest of all rivers in India. Ganges originates from Gangothri at Himalayas and after travelling a distance of 2400 kms, merges with Bay of Bengal at Calcutta. Gangothri is 92 kms away from uttara kashi

Vadirajaru states the color of yamuna is pink, color of saraswathy is blue black and color of Ganges is snow white and how it merges at Prayaga

Vadirajaru also describes how Ganga is related to Lord Hari and How she is special in all the ways.

ganga-river-hd-wallpaper

Kasi kshethra

Kashi is well known for Lord Viswanatha.

Lord shankara was liberated from Brahma kapala that stuck to his hand for twelve long years on reaching kashi town , the abode of bindu madhava

The Kashi Vishweshwar temple as we see it now was built by Ahalya Devi Holkar in 1777 AD. In 1785 AD, the then King of Kashi, Mansaram and his son Belvant Singh built many more temples near Varanas

kashi-vishwanath-shivling

bindu-madhava-2

Gaya Gadadara

It is situated on the banks of river Palguni

It is a belief that doing pinda pradhana here will relieve our departed elders from rebirth. Vadiraru explains the significance of Vishnu pada.

The city is named after Gayasura, the son of Tripurasura. The history of Gaya is found in the Gaya Mahatmya, an appendix to the Vayu Purana, and in shorter form in the Agni and Garuda Puranas.he asura (demon) Gaya acquired divine powers so that anyone who saw or touched him went straight to heaven. This intruded on the jurisdiction of Yamaraja, who rules death. Lord Vishnu killed the demon after granting him the boon that the ground covered by his body—some ten miles in extent—would become the holiest place on earth and be known as Gaya Ksetra. The ancestors of those who perform funeral ceremonies here are supposed to be sent straight to heaven.

gadadhara
Gaya Gadadara
hqdefault
Vishnu pada

On behalf of their forefathers, the pilgrims pour water on the temple’s main object of worship, a stone imprint, 40 cm long and 15 cm wide, of the lotus feet of Lord Vishnu in an octagonal basin, 1.2m in diameter. The footprint is imprinted in solid rock and is surrounded by a silver-plated basin.

Palgu river

This river is seen flowing in front of Vishnu pada temple. The river originates from kolhala mountains near gaya.

1621-050-FFCB3339.jpg

Mathura

Mathura is a city in the North Indian state of Uttar Pradesh. It is located approximately 50 km north of Agra, and 145 km south-east of Delhi; about 11 kilometers from the town of Vrindavan and 22 kilometers from Govardhan. Mathura is the birthplace of Lord Krishna at the centre of Braj or Brij-bhoomi, called Shri Krishna Janma-Bhoomi.

This holy town was constructed by Chathrugna during treta yuga, after slaying lavanasura with an arrow

Child dhruva performed deep penance here for 6 months before getting the darshan of Lord Sri Hari. Sri vishnu chakra saved ambareesha from the wrath of sage Durvasa

Lord Krishna who lifted Govardhana hill for protecting yadavas is just 22 kms away from here

mathura1A.jpg

vishranthi theertha

It is the holiest ghat out of 24 ghats on the banks of River Yamuna

This place is called vishranthi as Lord Krishna rested here for some time after killing kamsa

panPhoto_3903.jpg

Vrindavan

It is 5 kms away from Mathura.

Sri krishna spent his early years here and had his rasa kreeta at vrindavan

42d52558b6e6c44c92ee091289508cb9

Ayodhya

It is 134 kms away from Lucknow

It is the holy Raama kshethra of Treta Yuga. Vadirajaru describes How Bharata ruled Ayodhya just with Raama paadukas

122-4

Naimisharanya

Naimisharanya is located in the state of Uttar Pradesh about 90 km from its capital Lucknow in the district of Sitapur. Naimisharanya is situated on the left bank of the river Gomathi, which is a tributary of the river Ganges. Naimisharanya is popularly known as Neemsar or Naimisha. In the Bhagavata Purana it is mentioned: naimishe animisha-kshetre.

Naimisharanya is also called as Nemisharanya. Nemi means the outer surface of the disc (chakra) and the place where it fell is called by the name of Nemisharanya or popularly called as Naimisharanya. The spot where the Nemi of the chakra fell came to be known as Chakra Tirtha (a holy bathing place in the shape of a chakra) and the surrounding forest area as Naimisharanya.

It is also believed and said that once upon a time Lord Maha Vishnu had killed demons at this place within a split second – a nimisha (nimisha is a unit of time, the time it takes to blink) and thence forth this are was called as Naimishaaranya.

Suta puranika gave discourse on Bhagavatha and Mahabharata to Shaunaka and other 80,000 saints

91162728

Hastinapura

It is 35 kms south of Meerut

It was the capital of Pandavas for 36 years after kurukshethra war. Pandavas performed Ashwameda yaga here for 15 long years

Sri madhwacharyaru did one chathurmaasya here

Kurukshethra

The great saint Vishwamithra became Maharishi here

Sri Krishna delivered Geeta to the people through Arjuna here. During Solar/ Lunar eclipse, Sri Krishna visited this place to have holy bath in Brahma sarovara

Sri Madhwacharyaru visited this place on his way to Badari and remembered the weapons used by him during his bheemasena avathara during the epic war

brahm_sarovar_10

Shambala

It is situated in Moradabad district of Uttara pradesh. the holy town was known as sathyavrata in krutayuga, Mahadgiri during treta yuga, pingala in Dwapara yuga and sambhala in Kali yuga

Sri hari will take tenth avatara as kalki to eradicate evil in this world

Shat prayagas

To reach Badri, one has to cross six prayagas(300kms) from Hrishikes

The six prayagas are Deva prayaga, Rudra prayaga, Karna prayaga, Nanda prayaga, Vishnu prayaga and KEshava prayaga

PRayaga means confluence of two or more rivers

Badari Kshethra

Sri hari came here in four different avatharas: first one as Hayagriva devaru from Yagna Kunda, in Second as Sri Narayana, In third avathara as sri Krishna and fourth as Lord Vedavyasa

The temple history says that the presiding deity measuring about 1 meter is a black stone idol of Vishnu named as Badrinarayan. This image is considered as one of the eight Swayam vyakta kshetras where Lord Vishnu is seen self-manifested.

Sri Madhwacharyaru wrote Geeta bhasya at Badari and offered the same to Badari Narayana

badri-narayana-perumal

sri-badri-narayana-perumal-temple_1413612289.JPG


Purva prabandha

Ganga sagara sangama

It is the place where Holy Ganga joins Bay of Bengal near Calcutta

puri Jagannatha

This place is also known as Purushotthama kshethra and shanka kshethra

Puri was earlier known as Neelachala where existed temple of Neela madhav. When Neelachala was submerged under the sea, The celestials took neela madhav to heaven

Later, Indrayumna found holy wood and from which idols of Krishna, Bala rama and subadhra are found and installed here

1443803566903jai-jagannath-ji.jpg

srisaila

Srisaila is the abode of Lord Malligarjuna Swamy

The shrine of Lord Mallikarjuna picturesquely situated on a flat top of Nallamalai Hills, It is on the right side of the River Krishna in Kurnool District of Andhra Pradesh. This celebrated mountain is also named as Siridhan, Srigiri, Sirigiri, Sriparvatha and Srinagam

download (1).jpg

Ahobila

Ahobilam Narasimha Temple is situated on the Upper Ahobilam at a distance of 8km from Lower Ahobilam

This temple is located 35 kms from Nandyal. It is believed Lord Narasimha appeared in the pillar here to save Prahladha by killing Hiranyakasipu

Presiding deity of this temple is believed to be ‘svayambu’ (self-formed) and worshipped as ‘Lord Ahobila Narasimha Swamy’ and also called as ‘Ugra Narasimha’ because He appears here in His fierce aspect

Nine temples are dedicated to ‘Lord Narasimha’ (one of the ten incarnations of ‘Lord Vishnu’) which is called as Nava Narasimha temples and also situated at Ahobilam in the of Karnool district in Andhra Pradesh. The Nava Narasimha Temples are:

 1. Ahobilam Narasimha Temple
 2. Varaha Narasimha Temple
 3. Jwala Narasimha Temple
 4. Malola Narasimha Temple
 5. Karanja Narasimha Temple
 6. Yoganandha Narasimha Temple
 7. Chatravata Narasimha Temple
 8. Paavana Narasimha Temple
 9. Bhargava Narasimha Temple

Lord-Ahobila-Narasimha-Swamy-with-Goddess-Lakshmi.jpg

Nava_Narasimha_Temples.jpg

Bhavanashini river

Vadirajaru describes bhavanashini river that flows in Ahobila as sacred for providing Abhisheka water and Lotus for the Narasimha swamy

Nivrutthi sangama

It is the sangama of Krishna and Tungabadra rivers(Krishnaveni, Malapahari, Bhimarathi, Tungabadra and Bhavanashini)

Tungabhadra river

It is the sweetest water to drink. It originates from varaha hills. Tunga river and Bhadra river merges at kudli after flowing separately from the origin.

Hampi vittal

Hampi is situated at a distance of 15 kms from Hospet. Hampi was the capital of Vijayanagara empire

The highlight of Vittala temple is its impressive pillared halls and the stone chariot. The halls are carved with an overwhelming array of sculptures on the giant granite pillars. The stone chariot located inside the campus is almost an iconic structure of Hampi.

charriot

 

Virupaksha temple

Hampi used to be the seat of the Vijayanagara Empire and the Virupaksha Temple is among the group of monuments built during 1336 – 1570 A.D.

It is situated on the banks of river Tungabadra near Hemakuta hills. The main temple is east facing and has two large courtyards, one leading to the other.

Virupaksha-Temple-1010136.jpg

Pampa kshethra

It is also known as southern Kashi. Vadirajaru states Pampa as the kshethra that destroys all the sins

Hampadevi

Goddess durga devi temple is situated on Pampa saravora(Banks of River Tungabadra)

Anegondi

Vadirjaru glorifies Nava brindavana where there were eight brindavanas during his visit. Vadirajaru described those 8 yathis as Ashta diggajas who are bearing the burden of this universe

The place is surrounded by hills on three sides and by river Tungabhadra on the remaining side

According to Indian mythology, Anegundi was called Kishkindha, the kingdom of monkeys. Sugriva after defeating his evil brother Bali with the help of Lord Rama, established justice and order in the city and ruled there.

In Kannada , Anegundi means the elephant pit. This place was used for bathing the elephants of Vijayanagara Empire and also became the first capital of the empire.

img_8863

Malkhed Jaya theertha

Jayatheertharu is also known as Teekacharyaru. Vadirjaru glorifies the work of Jaya theertharu in Nyaya sudha and teekas

Malkhed comes under Gulbarga District.It is 40 kms away from Gulbarga

06_jayatheertharu.jpg

Thirumala srinivasa

Thirumala tirupathi is known as sheshadri during dwapara yuga, anjanadhri in treta yuga and vrishabadri in kruta yuga

The glory of tirumala is explained in varaha purana. Tirupathi is the abode of Lord Venkateshwara swamy

 ‘Sri Venkatachala Mahatrnyam’ contains Puranic lores from the twelve Mahapuranas. The puranic legends say that after the Pralaya  kalpa preceding the great Deluge, the Supreme Being Maha Vishnu, revealed Himself in the form of a White Boar, Sweta Varaha, rescued the earth and recreated it and having re-established the universe, He decided to stay on the earth for some time to protect the good and destroy the evil. Thus God Vishnu revealed Himself earlier. in the previous incarnation as Varahaswami on the bank of the Varaha Tirumala i.e. northern portion of Pushkarini at Tirumala. This manifestation as the White Boar is enshrined in the Adi Varahaswami temple on the north western bank ofthe Pushkarini at Tirumala_ This temple is believed to be older than the temple of Lord Venkateswara and claims precedence in worship and Nivedana.

Lord Vishnu Came to Bhu-loka on searching Goddess mahalakshmi who left Vaikunta because of the anger caused by Brughumini hitting sri Hari’s chest.

Lord vishnu lived as srinivasa, married Padmavathi and stayed in Tirumala for blessing people in kaliyuga

tirumala-tirupati-balaji-templedownload

Suvarna Mukhari river

This river flows near Thiruchanoor. Sri kshethra kalahasthi is situated on the banks of this river

Kanchi varadaraja

The 40 feet long idol of Lord Athi Varadaraja Perumal in reclining posture is made of Athi wood. This is brought out once in 40 years for the darshan of devotees. Chakkarathazwar shrine – the deity of the discus of Lord Perumal – with 16 hands holding conch and discus is on the eastern side of the temple tank.

Lord Varadaraja Perumal in His standing posture facing west blesses the devotees with all mercy.  As Perumal granted a boon – Varam in Tamil – to Lord Brahmma pleased with His Yajna, He is praised as Varadaraja Perumal.  The place derived the name Athigiri as Iravadam elephant lifted Perumal as a Mount.  Athi-Mount.   The 24 steps in the temple represent the number of letters of Gayatri Mahamantra.

When brahma performed Satrayaga, Lord Narayana emerged as Varadaraja

461e184b949b22ffd1f34c539500e577.jpg

Shiva Kanchi Ekambareshwara

Goddess parvathi worshipped Shankara by creating a Linga out of sand under the mango tree. Lord shiva is pleased and came to this punya kshethra

ent014_sanctum.jpg

Kanchi Kamakshi

The Goddess Kamakshi prevails in the form of Shakti. The place where goddess resides is “Gayatri Mandapam”. The Goddess lives in temple in 3 forms. They are Sri Kamakshi, Sri Bilahasam and Sri Chakram. The goddess is in a sitting posture of “Padmasana” .The goddess contains Pasa, Angusa, Pushpabana and Sugarcane in her forehands.

6442785977.jpg

Arunachaleshwara

This place is now called as thiruvannamalai. among the five type of lingas, Agni linga is present here

arunachaleshwara-mandir-prasad-thiruvannamalai-89.jpg

Thirukovilur

Vadirjaru describes the avatara of Bali and Trivikrama. This town is about 40 KM from Villupuram.

This is one among the “Pancha Krishnaranya Kshetram”. (five palces of Lord Krishna).

sri-thiruvikrama-perumal-temple_1420964345.jpg

Vriddhalacheswara

The big temple of maheshwara is situated at Vriddhachala. shankara presented himself before a saint called by Vibhishita, pleased by the deep penance of the later one

5573641455_c1dc5cdd17_z.jpg

Srimushna Bhuvaraha

It is 60 kms away from Thirukovilur

Mahavishnu took varaha avatara in this holy place. Acharya Madhwaru did one chathur maasya here

Srimushnam.jpg

Kumbakonam

It is situated on the banks of river Cauvery. Kumbakonam is a temple town with large number of temples.

Vadirajaru described the glory of sarangapani.

Tri-Kudandai.jpg


Dakshina Prabandha

Sriranga kshethra

Srirangam is an island with a length of 27 km and breadth of 5 km. It is 10 kms away from Tiruchirapalli

Ranganatha was the kula devaru of Sri Raama. After the requests of Vibhishana, Lord Raama handed over Ranganatha swamy to him.

On his way towards Srilanka, vibheeshana has to place the ranganatha on the ground to perform sandhyavandana.

Lord Ranganatha remained there firmly but for blessing vibhsana, Lord is  facing Srilanka

maxresdefault.jpg

Panchapani kshethra

Vadirajaru describes Sesha who spreads his five hoods as umbrella over the head of Ranganatha swamy.

Chandra pushkarani

On the fifth prakara of temple in srirangam, there is a tank known as chandra pushkarini in the form of full moon.

Cauvery river

This river originates from Sahyachala and merges with Bay of bengal beyond tanjore. The actual place of origin is Thala cauvery of coorg district

During Tula maasa, Holy ganges is present in cauvery water.

Vrishabachala

This place is around 20 kms from Madurai. this is also called as Azhagiri kovil. The main deity is sundara rajan, Sri Hari

Once Yamadharma raja did deep penance in the full to earn the grace of sri hari.

Sri Hari appeared as sundara raja before Yama and blessed him

moolava sundara perumal.jpg

Nupura ganga

when Sri Hari appeared as sundara raja before Yama, the holy ganges emerged out of his anklets and formed Nupura Ganga

Darbashayana

It is 10 kms away from Ramanathapuram town. According to local history, Lord Raama slept over dharba here in three days to please Sea god for constructing a bridge over it to cross the ocean and reach srilanka

Sri-Kalyana-Jagannatha-Perumal-Temple-2.jpg

Rama sethu

this is the bridge of 100 yojana in length was built by Raama from Rameshwaram to Dhanushkodi.

Vadirajaru also explains how hanuma was helpful in constructing the bridge and also Madhwacharyas Sarva moola granthas

25178206235_0d38df9787_b.jpg

Rameshwara

This place is also called as Gandha madana. Pandavas and Balarama has visited this place. Vadirajaru describes the prathistapana of Linga by Raama

Rameswaram2-v.jpg

Dhanushkoti

It is 20 kms away from Rameshwaram.  as per the vibishanas request of preventing hostile forces entering into Dhanush kodi, Lord Raama breaks the bridge built by him at different points standing at Dhanushkoti

Sri Ramapada stotra

Sri Rama stotra

Tamraparani river

This river orginates from Malayachala

Vadirajaru describes this river as the power of converting rain water into pearls

Mahendra hills

It is reported to be near Dharbshayana

Hanuma while on his search to locate seeta, Took a step in this mountain and the mountain was pressed to the bottom of the sea due to the force

Kanyakumari

This place is 96 kms from Tirunelveli. we can see sangama of Arabian sea, Bay of Bengal and Indian ocean.

Vadirajaru worships the divine power of Sridevi in the form of Kanyakumari. He describes how Goddess defeated Banasura

Vadirajaru describes Sri Kanyakumari as Goddess Mahalakshmi

kumari.jpg

Agasthya varnana

Vadirajaru worships Agasthya who lived in vyasa hills near Kanya theertha

Agasthya muni converted the whole ocean into single drop and sipped it to protect the celestials in the sea who were harrased by the demons

Suchindra kshethra

It is 13 kms away from Kanyakumari. The celestial head Mahendra, who was cursed by Sage gautama got deliberated at this place

suchindram.jpg

Adikeshava kshethra

it is situated in tiruvattar, 18 kms away from Trivandrum

The idol of keshava is 16 feet in length.

image001.jpg

Gharatamala kshethra

It is seen at Neyyatikara, 20 kms away from Thiruvattar.

Ananta shayana kshethra

It is situated 85 kms away from Kanyakumari. We pray Ananthapadmanabha in three sepatate doors as the idol is too long.

padmanabhaswami.jpg

Finally Vadirajaru submitted this holy Grantha “Theerta Prabhanda” in this place.

||Krishnarpanamasthu||

MADHWA · manthralaya · yatra

Yatra In and Around Mantralaya

In Manthralaya:

Sri Venkateshwara Swamy Devasthana in Manthralaya

Sri Rayaru installed with his own hands the idol of Lord Venkateswara at Manchali and used to worship Sri Venkateshwara swamy every day before entering brindavana

final

We can find the temple of Lord Venkateswara about one km from Manchalamma temple, near the house of Archaka (priest) of Moola Brindavana.

Madhavaram:

It is the place from which The Stone taken from here(The stone on which Sri Rama devaru sat) used to  build Brindavana

One piece of the stone was left behind at Madhavaram, at the spot where it had been located to show the significance of the location and the event.


Manchalamma Temple:

This area came under Siddi Masud Khan of   Adoni. Venkanna was the Deewan of Adoni province and he was a devotee of Rayaru.

Rayaru told Venkanna that he wanted to enter Brindavana at Mantralaya as this was the place where he as Prahalada(Earlier birth)had done penance. Rayaru then sought permission from Goddess Manchalamma for constructing his brindavana.

The Goddess accepted. She appeared before Rayaru and claimed that this place would be so well-known that devotees would only flock to his temple and not other temple. 

Rayaru then told the Goddess that he would bless devotes only if they visit her first and then had his darshan. Even today, this holds true and devotes are expected to see the Manchalamma first and then enter the abode of Rayaru.

 

2748-image00011.jpg


Manthralaya Raghavendra Mutt

-The place Millions of people visit every year with the hope and belief on Kamadhenu Kalpavruksha Sri Rayaru.

Sri Raghavendra Theertharu

image00001

Sri Vadeendra theertharu

966-image00015

Sri Sudarmendra Theertharu

image00003

Sri Suvrateendra Theertharu

dsc_0225

Sri Suyameendra Theertharu

suyameendra-teertha.jpg

Sri Sujayeendra Theertharu

dsc_0510.jpg

Sri Sushmeendra Theertharu

dscn8986

Sri Suyatheendra theertharu

dsc_0446


Towards North:

Panchamukhi ( Sri Pranadevara Sannidhi) (24km)

It is situated in the village Gandhal, Karnataka. It comes under Raichur district. It is just half an hour travel from Manthralaya. Lots of autos run from Manthralaya frequently.

Cave- Sri Rayaru performed meditation

The cave in which Sri Rayaru – as Guru Raghavendra – performed tapas for twelve years is on the top of a hillock.

After finishing his pooja of Rama at the cave temple, Guru Raghavendra used to sit for medidation. While on meditation at this cave he had carved the figures of Lord Venkateswara and Sri Lakshmi on the rock. The tapas continued for twelve years.

The darshan that Guru Raghavendra had of Sri Hanuman was when Sri Hanuman was a pancha mukhi. This place has now been named Panchamukhi Kshetra

Legand of Panchamukha Hanuman

Ravana requested his step brother Mahiravana, the king of Pathala Loka, to help him in the war. Mahiravana came in the disguise of Vibishana to Hanumantha who was guarding Sri Rama and Lakshmana. He made Hanuman believe that he is Vibishana and took charge of protecting Sri Rama and Lakshmana from Ravana the mayavi.

Mahiravana in the form of Vibeeshana took Lord Ram and Lakshman to his kingdom,pathala. When the real Vibishana came, every one understood that it was the handiwork of Mahiravana. The task of bringing back Sri Rama and Lakshmana was entrusted to Sri Hanuman.

pancha.jpg

Sri Hanuman entered pathala in search of Rama and Lakshmana. As per the advice of Sri Vibishana, Mahiravana could be killed only by blowing off the five lamps that are lit at his place of worship.

All the lamps were to be blown off simultaneously. Sri Hanuman prayed to Sri Rama and then on reckoning that if he had to blow all the five lamps at the same time he needs to have five mouths to blow from. He then assumed a form with five faces – pancha mukhi –  (Varaha facing north,  Narasimha facing south, Garuda in the west, Hayagriva facing sky and Hanuman in the east) and blew all the lamps simultaneously, and then killed Mahiravana.


Bichali ( Sri Raghavendra Swamy Mritika Brindavana) (22 km)

Kalluru ( Sri Mahalakshmi) (62 km)


Manvi (Sri Jagannathadasara Sannidhi) (90 km)

This is the birth place of Jagannatha Dasaru. This is approximately 50 mins drive from Raichur. Bus facilities are available from Raichur to Manvi

IMG_6213.JPG

img_6210


Chikalaparvi (Sri  Vijayadasara birth place) (105 km)

Chikalparvi is in Karnataka and it is at a distance of 55kms from Raichur district and 10 Kms from Manvi town. There is no direct bus between Raichur and Chickalaparavi. Get a bus to Manvi from Raichur and Then get a bus from Manvi to Chickalaparavi

img_9276img_9277

Nearest Railway station: Raichur


Utthanuru 

It is situated around 45 kms from Manthralaya. This is the birth place of Bhakthiyali bhaganna nadha Gopala dasaru.

Uttanoor Village , IEEJA Mandal, Alampur Taluk, Mahaboobnagar District


Sankapura ( Sri Gopala dasara Sannidhi) ( 50 km)

Because of the Poverty, Venkamma(mother of Bhaganna) with her childrens moved to Sankapura to work and earn in the new place. Because of their sincerity, Gudappa(Village accountant) did upanayana of Bhaganna along with his son. Bhaganna acquired siddhi by doing Gayathri Japa here.

dsc03058

On seeing the immense knowledge of Bhaganna, The king of Gadwal Rajaram gifted him fertile lands and a house in Uddanuru


Venisomapura ( Sri Vyasatatvagna Teerthara Sannidhi) ( 75 km)

Venisompuram is the place where Sri Vyasa Tatvagna Teertha Swamiji’s (Ieeji Swamigalu) Brindavana is located along with temples Sri Gopalakrishna Swamy &  Shodasha Bahu Sri Lakshmi Narasimha Swamy, on the banks of Tungabhadra.

as per advise of shri Gopala dasaru, Venkataramanachar(Poorvashrama name of Sri vyasa Thathvagna theertharu) took sanyAsa from shri bhuvanendra theertharu

He also took the ankita of “vasudava vittala” and composed many devara namas

vyasa.jpg

Vyasa Tatvajna Theertha, also known as Aijee Swamigalu, then preferred to remain out of the Matha Parampare and Remained as Hari dasa and Bidi sanyasi

Venisomapura is in Andhra Pradesh and it is on the banks of the river Tungabhadra.

To reach Venisompura from Mantralaya, one has to cross the Tungabhadra and pass through Ieeja and Chinna Tandrapad in Mahaboobnagar district, adjoining Kurnool district.


 

Towards South:

Ibharamapura ( Sri Appavara Sannidhi) ( 6 km)

This holy khetra is a village which is around 2.5 miles from Mantralayam

Ibramapura appavaru is an ardent devotee of Manthralaya Mahaprabhugalu

There is an idol of five Hanuman images which was worshipped by Pandavas. Madhu abhiskeka will be performed to this idol every year on the occassion of the Aradhane mahotsav of Sri Appavaru.

Detailed history:

https://appavaradarshna.wordpress.com/2010/07/13/ibharampur-krishnaryaappavara-darshna/

madhya-aradhnaprana-devaru1

contact

Sri Ramachandracharya. residing in Mantralayam 09948814796.
Sri Krishnamurthy achar, Mantralayam09493846468, 07396111215


Adoni ( Sri Raghuprema Teertharu,Sri Ranamandala Anjaneya Swamy Temple) ( 50 km)

Shri Raghuprema Teertha, a direct descendent in the lineage of Shri Kudli Akshobhya Teertha maTa

In the year 1920 A.D. (Roudri Nama Samvatsara, Adhika Shravana, Krishna Paksha, Sapthami, Sukravara – Friday), Srinivasacharya was bestowed the sanyasa dhiksha by Shri Raghudhantha Teertha & Shri Raghukantha Teertha of Kudli Akshobhya Teertha maTa

Shri Raghuprema Teertha entered the brundavanam during the year 1943 A.D. (Svabhanunama Samvatsara, Bhadrupada, Shukla Paksha, Pratipadha).

Contact:

SRI RAGHUPREMA TEERTHA SANNIDANAM,

15/458, SRI RAMA TEMPLE, VICTORIAPET,

ADONI – 518 301

Kurnool District (A.P.)

ecChippagiri ( Sri Vijaya dasara Sannidhi) ( 90 km)

Vijaya dasaru attained Hari Pada at this place near Vijaya rayara katte

img_8589img_8591img_8592

Nearest Railway station: Guntakkal

Sri Vijayadasara Seva Trust’,
Sri Vijayadasara Katte,
Aloor Taluk,
Kurnool District,
Chippagiri Post-518396.

Venkob Das (President) – +919052042932 (for advance room booking at chippagiri)


Three routes You can take to finish all the places

Route 1

route1.jpg

Route 2

route2

Route 3

route3

brindavana · MADHWA · Moola brindhavana · Tamilnadu · yatra

Moola Brindavanas in Tamilnadu

Edit: I am adding more brindavana details. Sorry for missing few in my first update. Thanks to Sri B.Sarvothaman for bringing this through a comment and enlightening me!

I have tried to compile the Moola brindavanas situated in Tamilnadu. I will keep on updating the information as and when available. I have attached three different maps spanning 90% of brindavanas in the same region.

List of Moola brindavanas in Tamilnadu:

 1. Uttaradhi Mutt – 6
 2. Raghavendra Mutt – 7
 3. Vyasaraja Mutt – 9
 4. Sripadaraja Mutt – 15
 5. Other Brindavanas/Bidi sanyasigalu – 8

Uttaradhi Mutt

Sri Raghutthama Theetharu(Manam poondi)

 || bhAvabodhakR^itaM seve raghuttamamahAgurum .
yacChiShyashiShyashiShyAdyAH TippaNyAcAryasaMj~nitAH ||

Period: 1557-1595

Guru: Sri Raghu varya theertharu
Sishyaru: Sri Raghupathi Theertharu and Sri Vedavyasa theertharu

His Tippanis are called as “Bhavabodha”.  That is why he is called as Bhavabodhakararu

Shri Raghuttama Teertharu entered Brindavana in 1595 AD on the day of Vaikunta Ekadashi( Pushya Shudda Ekadashi)

The Moola Brindavana of Shri Shri 1008 Shri Raghuttama Teertharu is located at Manampoondi near Tirukoilur the banks of river South Pinakini (Penna) which is in Villupuram District of present Tamilnadu.  This place is also known as “Pancha Krishnaranya Kshetra

Manampoondi is a small village located located between Tiruvanamalai and Tirukoilur. Manampoondi is 36 K.ms away from Tiruvannamalai. It is at a distance of 2 Kms from Tirukoilur.

Contact Information:

Sri Sri Raghuthamma Swamy Moola Brindavana,
Manmpoondi (Tirukoilur) – 605759,
District: Villupuram,
Tamilnadu.
Phone : 04153 – 24690


Sri Sathya Natha Theertharu(Veera cholapuram)

|| satyanAthaguruH pAtu yo dhIro navacandrikAm .
navAmR^itagadAtIrthatANDavAni vyacIkL^ipat ||

 His Aradhana falls on Margasirsha shudha Ekadhasi (On Mokshadha Ekadhasi day, also Gita Jayanthi)

Guru: Sri Sathya nidhi Theertharu
Sishyaru : Sri Sathya Abhinava theertharu

His moola brindavana is located at Veera Cholapuram is on the banks of river South Pennar. It is approximately 10 kms from Thirukovilur. Those who visit Raghuttama theerthara brindava, Can also plan this place as it is nearby.

Contact Information:
Sri V. Vadirajan
Brindavana Archaka,
Veercholapura – 605 755
Kodangal, Tamil Nadu
Phone: 04153-296938


Sri Sathya Abhinava Theertharu(Nachiar Kovil)

satyanaathaabdhisambhUta: sadgOgaNavijRumbhita: |
satyaabhinavatIrthEndu santaapaan hantu santatam |

Aradhane: Jyeshtha Shuddha Chaturdashi
Gurugalu: Sri Sathya Natha Theertharu
Sishyaru: Sri Sathya Poorna Theertharu, Sri Sathyadheesa Theertharu and Sri Sathyadhiraja theertharu

His brindavana is located at Nachiargudi(a small town) near Kumbakonam, Tamilnadu

Nachiargudi (Nacharakoil) comes under Thanjavur District. It is 10 K.M away from Kumbhakonam. There is sufficient bus facility to Nachargudi from Kumbhakonam.

Bus facilities are Available from Kumbakonam to Nachiar Kovil.

Contact Information:
Sri Gopal Rao
Shri Satyabhinava Brindavana,
Post – Nacharkoil, Vai – Kumbhakonam,
District: Tanjavoor,
Tamil Nadu: 612 602.
Phone: 0435 2466380


Sri Sathya Vijaya Theertharu(Aarani/Sathya Vijaya Nagara) 

satyapoorNaambudhErjaatO vidvajjanavijRuMbhita: |
dhanIdhvaMsItu sastaapaM shrIsatyavijayODupa: ||

Gurugalu: Sri Sathya Poorna Theertharu
Sishyaru: Sri Sathya Priya Theertharu
Aradhana: Chaitra Krishna Ekadashi

Shri Satyavijaya Teertharu entered Brindavana in Satyavijaya Nagar (Arani) on the banks of river Kaveri.

Satyavijaya Nagaram is a village in Arani Taluk, Thiruvannamalai District, Tamilnadu. It is about 240 km from Bangalore and 150 km from Chennai.

Contact:

1/440, “Sri Rama Nivas”
S.M.Road, Sathya Viajaya Nagar,
Arani Taluk. Pin:632317 (TN)
Phone:04173 – 291915 / 9944463550.


Sri Sathya Priya Theertharu(Mana Madurai)

|| shrIsatyavijayAmbodheH jAtaM satyapriyAmR^itam .
jarAmR^itI ja~NghanItu vibudhAnAM mude sadA ||

Gurugalu: Sri Sathya Vijaya Theertharu
Sishyaru: Sri Sathya Bodha Theertharu
Aradhana – Chaitra Shudda Trayodashi

His brindavana is located at Manamadurai – just 45 Kms from Madurai (TN) . Manamadurai comes under Shivagangai District.

Contact Information:
Shri S. Ananthan
Shri Satyapriya Thirtha Brindavana
Brindavana Agrahara,
Manamadurai – 625001
District: Shivaganga
Tamil Nadu


Sri Sathya Pramoda Theertharu(thirukovilur)

satyaabhijnakaraabjOtthaan panchaashadvarShapUjakaan |
satyapramOda tIrthaaryaan noumi nyaayasudhaarataan |

Ashrama Gurugalu   –   Sri Satyabhigna Tirtharu
Ashrama Sishyaru – Sri Sathyathma Theertharu(Current Pontiff)


Contact Information:

Sri Pt. Ananda Tirthachar Chimmalgi
Sri Sri Raghuthamma Swamy Moola Brindavana,
Manmpoondi (Tirukoailure) – 605759,
Dist : Villupuram,
Tamilnadu.
Phone : 04153 – 24690


 

Rayaru Mutt

Sri Vibhudendra Theertharu(Tirunelveli)

AkEralaM tathA sEtumAgangaM cA himAlayam |
nirAkRutAdvaitaSaivaM vibudhEndraguruM BajE ||

Period : 1435 – 1490
Ashrama Gurugalu : Sri Ramachandra Teertharu
Ashrama Shishyaru : Sri Jithamitra Teertharu

vibhudendraru.jpg

His Brindavana is located at Tirunelvelli (a town situated on the banks of river Tamraparni). He attained brindavana on the day of Margashira Shuddha of Sadharana Samvatsara in A.D.1490.


Sri Vijayeendra Theertharu(Kumbakonam)

BakthAnAM mAnasAMBOjaBAnavE kAmadhEnavE |
namatAM kalpataravE jayayIndraguravE namaH ||

Period : 1575 -1614
Ashrama Gurugalu : Sri Vyasarajaru and then Danda Pallata was performed with Sri Surendra Teertharu
Ashrama Shishyaru : Sri Sudheendra Teertharu

His aradhana falls on Jyesta Krishna Trayodashi.

Address:
Solaiappan Street
Valayapettai Agraharam, Kumbakonam, Tamil Nadu 612001, India


Sri Yogeendra Theertharu(Sri Rangam)

sAMdrabOdhAya SAstrEShu nistandramanasE harau |
rAGhavEndra kumArAya namO yOgIndrayOginE ||

Period : 1671 – 1688
Ashrama Gurugalu : Sri Raghavendra Swamy
Ashrama Shishyaru : Sri Sooreendra Teertharu

24998295461_1733d8a545_b.jpg

Aradhana Tithi : Maagha Shukla Dashami

His brindavana is located at Srirangam , Tamilnadu

Address:

Sri Sumatheendraswamigalavara Brindavana,
Sri Raghavendra Swamy Mutt,
Raghavendrapuram, SRIRANGAM –TRICHY 620006


Sri Surendara Theertharu(Madurai)

yashchakaarOpavaasEna trivaaraM bhUpradakShiNaM |
tasmai namO yatIMdraaya shrI surEMdratapasvinE ||

Period : 1688 – 1692
Ashrama Gurugalu :  Sri Yogendra Teertharu
Ashrama Shishyaru : Sri Sumateendra Teertharu
Aradhana Tithi : Jyeshta Shuddha Bahula

15041575.jpg

His Vrindavana is located at  Madurai .

Address:

Sri Guru Raghavendra Swamy Brindavanam,
No.1, Venkataswamy Naidu Agraharam
(near Petchiamman Padithurai) Madurai.


Sri Sumateendra Theertharu(Sri Rangam)

poorNapraj~Jamataambhodhi poorNEndumakalankinam |
sujanaambudhibhaasvantam sumateendragurum bhajE |

Period : 1692 – 1725
Ashrama Gurugalu : Sri Sooreendra Teertharu
Ashrama Shishyaru : Sri Upendra Teertharu

22849793752_206fd10624_b.jpg

Aradhana Tithi :  Ashvija Krishna Dwadashi(Sep – Oct)

Address:

NSRS MUTT SRIRANGAM
No : 7,Raghavendra Puram,
Srirangam,
Trichy 620 006
Ph : 0431 2432981
Ph : 0431 2431416
Mob: +91 9585599494
Mob : +91 9751795500


Sri Upendra Theertharu(Sri Rangam)

kRupaarasaamRutaambOdhimapaara mahimaanvitam|
upaasmahE tapOmUrtimupEndramuni pungavam||

Period : 1725-1728
Ashrama Gurugalu : Sri Sumateendra Teertharu
Ashrama Shishyaru : Sri Vadeendra Teertharu

15830200108_bcbd005fe5_b

Aradhana Tithi : MaaghaShukla Dashami (Jan – Feb)
Vrindavana Situated at : Sriranga


Sri Muneendra Theetharu(Sri Rangam)

13884316961_608b3e1ec7_b


Vyasaraja Mutt

Sri Sripathy Theertharu(Shenbakkam , Vellore)

Venkatesha padastakam Vadhibam Kavi Chaksanam
Sripathindra gurum vande sarvanthantreshu kovidam

Period: 1594 – 1612
Gurugalu: Sri Lakshmi Kantha Theertharu
Sishyaru: Sri Kambalu Rama Chandra theertharu

img_8905

Aradhana: Ashada Suddha Dwadashi


Sri Kambalu Ramachandra Theertharu(Shenbakkam, Vellore)

vandaarukalpataravE vaadikairavabhaanavE
shrIraamachandraguravE nama: kaaruNyasindhavE |

Aradhana – Margashira Shudda Triteeya

img_8899
Ashrama Gurugalu – Sri Sripati Tirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Lakshmi Vallabha Tirtharu


Sri Lakshmi Natha Theertharu(Sri Rangam)

nathamaneshtamandarah srinatha smaranadharah
lakshminathakhya gururadipsitartah pradosthu nah

Aradhana: Shravana Suddha Trayodashi

19_lakshminaathatheertharu.jpg

Gurugalu: Sri Lakshmi vallaba theertharu
Sishyaru:  Sri Lakshmi Pathy theertharu

His brindavanam is located at Sri Rangam, Tamilnadu

Address:

Vyasaraja Mutt,
Malligai poo Agraharam
Srirangam., Trichy


Sri Lakshmi Pathy Theertharu(Srirangam)

Lakshmi nathabdhi sambhutho  Lakshmi Pathyakhya Chandranah
Sadhu sandoha Kumuda modah sampatu nah sada

Aradhana: Karthika suddha Ekadashi

20_lakshmipatitheertharu

Gurugalu: Sri Lakshmi Natha theertharu
Sishyaru:  Sri Lakshmi Narayana theertharu


Sri Jagannatha Theertharu(Kumbakonam)

vidvatpankaja maartaanDa: vaadimattEbhakEsarI|
jagannaathagururbhUyaat jyaayasE shrEyasE mama |

Ashrama Gurugalu – Sri Sheshachandrikacharyaru
Ashrama Shishyaru – Sri Srinatha Tirtharu

23_jagannathatheertharu.jpg

Aradhana: Pushya suddha Dweetiya


Sri Vidhya Natha Theertharu(Kumbakonam)

vadhiyutha pasandoha garva patina kesari
naijanarthidho bhuyad vidya natha guru sriyah

Ashrama guru: Sri Sri Natha Theertharu
Sishyaru: Sri Vidyapathi theertharu

25_vidhyanaathatheertharu.jpg

Aradhana: Vaishaka suddha ekadashi


Sri Vidhya Pathi Theertharu(Kumbakonam)

vaadivaaraNagarvaaNaam ChEdE kanTIravassadaa |
vidyaapati gururbhUyaanman manObhIShTasiddayE ||

Ashrama GurugaLu – Sri Vidyanaatha Thirtharu
Ashrama Shishyaru – Sri Vidyavallabha Thirtharu

26_vidhyaapatitheertharu.jpg

Aradhana: Vaishaka Shukla chathurdhi


Sri Vidhya sridhara Theertharu(srirangam)

durvadi mattamatanga kanthirava udaradih
vidhya sridara yogisah sreyas bhyastumeh

Ashrama GurugaLu – Sri Vidhya sri Sindhu Theertharu
Ashrama Shishyaru – Sri Vidya srinivasa theertharu

32_vidhyasreedharatheertharu.jpg

Aradhana: Chaithra bahula chathurdhi


Sri Vidhya Varidhi theertharu(Srirangam)

sri krishnanungriyu gasakatamanaso yatisattamah
srimadvidhyavaridhirme gurubuyadabishtadah

Ashrama GurugaLu – Sri Vidhya Ratnakara Theertharu
Ashrama Shishyaru – Sri Vidya Prasanna theertharu

36_vidhyavaaradhitheertharu.jpg

Aradhana: Bhadrapada Suddha panchami


Sri Sripadaraja Mutt

Parasurama Theertharu(Sri Rangam)

sankarShaNa karaabjOttha: vidvatkumudabaandha va: |
parashuraamaaKyayat i: raajataam mamamaanasE |

Aradhana: Phalguna Shudda Hunnime

Gurugalu: Sri Sankarshana Theertharu
Sishyaru: Sri Adiraja Theertharu

His brindavana is located at Chanda Pushkarani near Sri Rangam


Sri Aadi Raja Theertharu(Srirangam)

paraSuraama karOtthaM suSaabtyaadiguNaarNavaM|
tatva |pradipaamRutaasaktaM AdiraajaguruMbhajE ||

Aradhana: Pushya Suddha Dashami

adhiraja

Gurugalu: Parasurama Theertharu
Sishyaru: Sri Sathya vrata Theertharu


Sri Sathya Vrata theertharu(Sri Rangam)

 lOkEShu viKyaata sukIrtimabtaM dhImabtamaadyaM kShitipaalajaatam |
satyavrataM j~jaanaviraagayuktaM bhaktaMharEssatyavrataM BajEhaM ||

Gurugalu: Sri Adhiraja Theertharu
Sishyaru: Sri Swarna varna theertharu

Aradhana: Chaithra Suddha hunnime


Sri SwarnaVarna Theertharu(Sri Rangam)
vasudhaatalaviKyaataM vairaagyaadi guNaarNavaM |
vEdavEdaaMga chaturaM svarNavarNaguruM bhajE ||
Gurugalu: Sri Sathya Vara Theertharu
Sishyaru: Sri Sripadaraja TheertharuAradhana: Jyeshta Bahula Chauthi

pic_swarnavarna_brindavana.jpg

Contact Information:

# 48, South Chittirai Steet
Srirangam
Contact:- Sri. Ragothama Achar & Sri Gururajachar
Ph:- (0431) 2431344


Sri Lakshmi Manohara Theertharu(Palliapalayam, Erode)

SrIrangaviThThalaasaktaM raghunaathaabdhichandiraM |
lakShmIkaTaakSha paatraM taM bhajElakShmImanOharaM ||

Gurugalu: Sri Raghu Natha Theertharu
Sishyaru: Sri Lakshmi Pathy Theertharu

img_8887-1

Aradhana: Pushya Suddha Hunnime

Contact information:

Nava Brindavan
Pallipalyam
Vasantha Nagar
Erode
Tiruchanduru Taluk
Contact:- Sri. Krishna Murthy Achar
Ph: (0424) 2223141


Sri Lakshmi Pathi theertharu(Palliapalayam, Erode)

suKatIrthamataadbiMdu jaataM lakShmImanOharaat |
sarvaabhIShTapradaMnrUNaaM lakShmIpati guruM bhajE ||

Gurugalu: Sri Lakshmi Manohara Theertharu
Sishyaru: Sri Lakshmi Natha Theertharu

img_8879-1

Aradhana: Ashada Suddha Dwadasi


Sri Lakshmi Kantha Theertharu(Venkarai)

narasiMhapadaasaktaM bhaktaabhIShTapradaayakam |
vij~jaanavimalaM SaantaM lakShmIkaantaguruM bhajE ||

Gurugalu: Sri Lakshmi Natha Theertharu
Sishyaru: Sri sri Kantha Theertharu

Aradhana: Jyeshta Suddha Chathurdashi

Contact information:

Paramattivellore Taluk
Namakkal District
Contact:- Sri. Guru Prasad
Ph: (04324) 270555


Sri Srinidhi Theertharu(Pallipalayam, Erode)

susaMstuti praNayana prasanna gururaajakam |
guruM SrInidhitIrthaaKyaM sat SrIkaantamaa bhajE ||

Gurugalu: Sri sri KanthaTheertharu
Sishyaru: Sri  Tejonidhi Theertharu

img_8895-1

Aradhana: Ashwija Bahula Saptami


Sri Sri Vidhya nidhi theertharu(Pallipalayam, Erode)

vidyaaMbhOdisaMbhUtaM viduShaaMcha sadaapriyaM |
pUjayantaM viThThaalaadIn vandE vidyaanidhiMmudaa ||

img_8889-1

Aradhana: Vaishaka suddha padhya


Sri Suguna Nidhi Theertharu(Bhavani)

BavAni puragAnadyAH kAvEryAH tIrasamsthitam |
mUlE shAKA maTElInam tam vandE sumathinidhim

Gurugalu: Sri Sugyananidhi theertharu
Sishyaru: Sri Sudhi nidhi theertharu

sugunanidhi

Aradhana: Ashada suddha saptami

Contact information:

Kaveri Road
Bhavani – 638 301
Contact:- Sri. Krishna Murthy Achar
Ph: (0424) 2223141


Sri Sudhi nidhi Theertharu(Pallipalayam, Tamilnadu)

satyadIptaM vaSyavaachaM yamaadyeraShTabhiryutaM |
haMsaadhISaM niShEvadhvaM sudhInidhividhiM budhaaH ||

Gurugalu: Sri Suguna nidhi theertharu
Sishyaru: Sri Medha nidhi theertharu

img_8884

Aradhana: Phalguna bahula Ashtami


Sri Medha nidhi theertharu(Palliapalayam, Erode)

Gopinaatha SaRpayaadhi Vairaagya GuNashaalini|
MeDhaaniDhi Guroon vamdhe SachiShyaapannivaar akan||

Gurugalu: Sri Sudhi nidhi theertharu
Sishyaru: Sri daya nidhi theertharu

img_8897

Aradhana: Karthika Amavasya


Sri Tejo nidhi Theertharu(Palliapalyam, Erode)

img_8880


Sri Yasho nidhi Theertharu(Palliapalayam, Erode)

Aradhana – Pushya Shudda Dashami
Ashrama Gurugalu – Sri Taponidhi Tirtharu
Ashrama Shishyaru – Sri Ananda Nidhi Tirtharu

img_8885


Sri Tapo nidhi Theertharu(Pallipalayam, Erode)

img_8898-1


Other Yathigalu/Bidi Sanyasis

Sri Vidhyapathi Theertharu(Shenbakkam)

img_8900

Sri Sathyaadhiraja Theertharu(Shenbakkam)

img_8901

Four Sishyas of Sathyadhiraja theertharu(Bidi Sanyasis)

 1. Sri Kesava Udyaru(Shenbakkam)
 2. Sri Govindha Madhva Udayaru(Shenbakkam)
 3. Sri Bhoovaraha Udayaru(Shenbakkam)
 4. Sri Raghunatha Udayaru(Shenbakkam)

Sankarashana Wodeyaru(Polur)

Read more: Sri Sankarshana Wodeyar – The Saint of Karapoondi

15401118_1057904364338945_6074449824770812292_n

Ranga wodeyaru(Sathya Vijaya nagara/aarani)

Sri Madhwanatha thirtharu(Srirangam)

Read more about Sri Madhwanatha yathigalu at Sri Madhwanatha thirtharu

06a6930d-3c7c-4f0f-80ad-f4867d268fab-1a4a29d31-4b83-4f5a-a381-0fa4d85b4875-1

Sri Srinidhi thirtharu(Balegaru matha, Anichampalayam)

img_6899-1

Sri Raghudhwaja thirtharu(Sathyamangalam)

img_6897

Recently identified brindavanagalu near coimbatore:

read more at Explore the unexplored Brindavana

d317a314-2f9b-40d0-ad32-96cd9057e619
Bellathi sri Lakshmi dhara thirtharu
img_6896-1
Karuvalur brindavana(unidentified – probably one of the 22 bidi sanyasi sishyaru of sri Vyasarayaryu)

Most of the brindavanas are located with in three major areas:

Map 1:(in and around Erode, Tamilnadu)

Railway station: Erode

erode.jpg

Map 2:(in and around Trichy, Tamilnadu)

Railway station: Trichy

srirangam

 

Map 3:(in and around Vellore, Tamilnadu)

Railway station: Katpaadi

aarani.jpg