dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · MADHWA

Maleya daya mado Ranga

I am very happy to share the wonderful work done by DAASA SAAHITHYA BHOOSHANA Sri V.V. Prasanna.

Please click the youtube link to listen the song” Maleya Dhaya maado Ranga”. This is a wonderful contribution by him to invoke the rain. 

Rain is undoubtedly much need of hour. Let’s all pray together for better monsoon this year. Unbearable heat waves and water scarcity is a big rising threat.

Composer: Helavanakatte Giriyamma

ಮಳೆಯ ದಯಮಾಡೊ ರಂಗಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ
ಕರುಣ ತಪ್ಪಿದರೆ ಉಳಿಯದೀ ಲೋಕ ||ಪ||.

ಪಶುಜಾತಿ ಹುಲ್ಲೆ ಸಾರಂಗ ಮೃಗಗಳು ಬಹಳ
ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿ ಬತ್ತಿದ ಕೆÀರೆಗೆ ಬಂದು
ತೃಷೆಯಡಗದೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡು
ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತಿಹವಯ್ಯ ಹರಿಯೆ ||1||

ಧಗೆಯಾಗಿ ದ್ರವಗುಂದಿ ಇರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರ
ಮೊಗೆ ಮೊಗೆದು ಪಾತ್ರೆಯಲಿ ನಾರಿಯರು
ಹಗಲೆಲ್ಲ ತರುತಿಹರು ಯೋಚನೆಯ ಮಾಡುತ್ತ
ಬೇಗದಿಂದಲಿ ತರಿಸೊ ವೃಷ್ಟಿಯನು ಹರಿಯೆ||2||

ಸಂದು ಹೋದವು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ
ಬಂದಿದೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸವೀಗ
ಇಂದು ಪುರಂದರಗೆ ಹೇಳಿ ವೃಷ್ಟಿಯ ತರಿಸೊ
ಸಂದೇಹವಿನ್ಯಾಕೆ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಯ ರಂಗ||3||

Maḷeya dayamāḍo raṅgayya nim’ma
karuṇa tappidare uḷiyadī lōka ||pa||.

Paśujāti hulle sāraṅga mr̥gagaḷu bahaḷa
hasidu bāyāri battida keÀrege bandu
tr̥ṣeyaḍagade tallaṇisi mūrchegoṇḍu
desedesege bāyi biḍutihavayya hariye ||1||

dhageyāgi dravagundi iruva bāviya nīra
moge mogedu pātreyali nāriyaru
hagalella tarutiharu yōcaneya māḍutta
bēgadindali tariso vr̥ṣṭiyanu hariye||2||

sandu hōdavu jyēṣṭha āṣāḍha śrāvaṇa
bandide bhādrapada māsavīga
indu purandarage hēḷi vr̥ṣṭiya tariso
sandēhavin’yāke heḷavanakaṭṭeya raṅga||3||

3 thoughts on “Maleya daya mado Ranga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s