dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · MADHWA

Maleya daya mado Ranga

I am very happy to share the wonderful work done by DAASA SAAHITHYA BHOOSHANA Sri V.V. Prasanna.

Please click the youtube link to listen the song” Maleya Dhaya maado Ranga”. This is a wonderful contribution by him to invoke the rain. 

Rain is undoubtedly much need of hour. Let’s all pray together for better monsoon this year. Unbearable heat waves and water scarcity is a big rising threat.

Composer: Helavanakatte Giriyamma

ಮಳೆಯ ದಯಮಾಡೊ ರಂಗಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ
ಕರುಣ ತಪ್ಪಿದರೆ ಉಳಿಯದೀ ಲೋಕ ||ಪ||.

ಪಶುಜಾತಿ ಹುಲ್ಲೆ ಸಾರಂಗ ಮೃಗಗಳು ಬಹಳ
ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿ ಬತ್ತಿದ ಕೆÀರೆಗೆ ಬಂದು
ತೃಷೆಯಡಗದೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡು
ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತಿಹವಯ್ಯ ಹರಿಯೆ ||1||

ಧಗೆಯಾಗಿ ದ್ರವಗುಂದಿ ಇರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರ
ಮೊಗೆ ಮೊಗೆದು ಪಾತ್ರೆಯಲಿ ನಾರಿಯರು
ಹಗಲೆಲ್ಲ ತರುತಿಹರು ಯೋಚನೆಯ ಮಾಡುತ್ತ
ಬೇಗದಿಂದಲಿ ತರಿಸೊ ವೃಷ್ಟಿಯನು ಹರಿಯೆ||2||

ಸಂದು ಹೋದವು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ
ಬಂದಿದೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸವೀಗ
ಇಂದು ಪುರಂದರಗೆ ಹೇಳಿ ವೃಷ್ಟಿಯ ತರಿಸೊ
ಸಂದೇಹವಿನ್ಯಾಕೆ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಯ ರಂಗ||3||

Maḷeya dayamāḍo raṅgayya nim’ma
karuṇa tappidare uḷiyadī lōka ||pa||.

Paśujāti hulle sāraṅga mr̥gagaḷu bahaḷa
hasidu bāyāri battida keÀrege bandu
tr̥ṣeyaḍagade tallaṇisi mūrchegoṇḍu
desedesege bāyi biḍutihavayya hariye ||1||

dhageyāgi dravagundi iruva bāviya nīra
moge mogedu pātreyali nāriyaru
hagalella tarutiharu yōcaneya māḍutta
bēgadindali tariso vr̥ṣṭiyanu hariye||2||

sandu hōdavu jyēṣṭha āṣāḍha śrāvaṇa
bandide bhādrapada māsavīga
indu purandarage hēḷi vr̥ṣṭiya tariso
sandēhavin’yāke heḷavanakaṭṭeya raṅga||3||

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · MADHWA

Krishna Parijatha

ಶ್ಲೋಕ : ದ್ವಾರಾವತಿಯಲಿ ದನುಜದಲ್ಲಣ ಮುಕುಂದ
ಸಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಸಹಿತ ಆನಂದದಿಂದ
ವಾರಿಜಾಂಬಕ ವಾಲಗದೊಳು ಚಂದ
ನಾರಂದಮುನಿ ತಾ ಪಾರಿಜಾತವ ತಂದ ||1||

ಪದ : ಬಲ್ಲಿದ ಮುನಿಯ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ ಸತ್ಕರಿಸಿದ
ಪುಷ್ಪಯಾರಿಗೆ ಎಂದ
ವಲ್ಲಭೆರುಕ್ಮಿಣಿಗಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾರೆ ಸಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ
ನೀನು ಬಲ್ಲದೆ ಇಂತೆಂದ
ಈ ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ತಂದು ಹೇಳಿದರಂದು
ಕೇಳಿದಳಾಕೆ ನಿಂದು
ತಲ್ಲಣಿಸುತ ಎದೆ ಧಿಗಿಲೆಂದು ಭುಗಿಭುಗಿಲೆಂದು
ಮನದಲ್ಲಿ ಅತಿನೊಂದು ||1||

ಶ್ಲೋಕ : ಇಂದ್ರಲೋಕದ ಚಂದದ ಕುಸುಮವನ್ನು
ಮಂದಗಮನೆಯ ಮುಡಿಗೆ ತಾ ಮುಡಿಸಿದನು
ಎಂದು ಎನ್ನೊಳು ಎರವು ಇಲ್ಲವು ಕಾಣಿ
ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಕುಹಕವ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ||2||

ಪದ : ಹರಿಯು ಮಾಡಿದ ಮಾಟವನು ಕಂಡೆನು ನಾನು
ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಪೇಳುವೆನು
ಪರಿಮಳದ ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂವ ತಂದನು ಭಾಮೆ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ತನ್ನ ಜೀವ
ಸರಿ ಬಂದ ಮಡದಿಗೆ ಮುಡಿಸಿದ ಶೃಂಗರಿಸಿದ
ಬಹುಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿದ
ಬರಿಯ ಮಾತಿನ ಬನ್ನಣೆಯಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ತನಗಲ್ಲಿ
ಠಕ್ಕುಠವಳಿಗಳಿಲ್ಲಿ ||2||

ಶ್ಲೋಕ : ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದೆನೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮರುಳಾದೆನೆ
ಹಚ್ಚಿರೆ ಮಾತ ಹರಿಯು ತಾ ಕೇಳಿದನೆ
ನೆಚ್ಚಿ ಇದ್ದೆನೆ ಎನ್ನೊಳು ವಂಚಿಸಿದನೆ
ರಚ್ಚಿಗಿಕ್ಕಿದ ರಂಪು ಮಾಡಿದ ಕಾಣೆ ||3||

ಪದ : ಮಾರನಟ್ಟುಳಿ ತಾಳಲಾರೆನೆ ಮುಖದೋರನೆ ಇನ್ನೇನು ತೆರನೆ
ತೋರಿಸೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಕೇಳು ದಮ್ಮಯ್ಯ
ಕಂತು ಕಮಲಜನಯ್ಯ
ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯದು ಮತ್ತೆ ಅಳಿವುದು
ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದು
ಸಾರಿದ ಸರಿಬಂದ ಸತಿಯ ಬಹುರತಿಯ
ಬಹು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದವ[ಳ] ||3||

ಶ್ಲೋಕ : ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಘವಿದ್ಯಾತಕ್ಮಮ್ಮ
ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಭೂಮಿ ಮತ್ಯಾತಕಮ್ಮ
ಗಿಳಿಇಲ್ಲದ ಗೂಡು ತಾನ್ಯಾತಕಮ್ಮ
ತಾಳಲಾರೆನೊ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದೆ ಎಮ್ಮ ||4||

ಪದ :ಯಾಕೆನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಸಿದನೊ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೊ
ಮಾತೆನ್ನ್ಯಾಕ ಪಡೆದಳೊ
ಸಾಕಿನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮದ ಬಾಳು ಯಾತಕೆ ಹೇಳು
ತಾಕಲೆನ್ನಯ ಗೋಳು
ಕುಹಕ ಪೇಳ್ದು ನಾರದ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದು ಬದ್ಧ
ಮೂರುಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಎನಗೆ ಭೇದವ ಮಾಡಿ ಹೋದನು
ಓಡಿ ತನಗ್ಯಾಕಿದು ಬ್ಯಾಡಿ ||4||

ಶ್ಲೋಕ : ಬಿಸಜಾಕ್ಷನ ಬಹಳ ನಂಬಿದ್ದೆ ನಾನು
ವಶವಾದನೆ ಒಲಿದು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ತಾನು
ಶಶಿಮುಖಿಯಳೆ ಸವತಿ ಅಟ್ಟುಳಿ ಇದೇನು
ಆಸೆಬಟ್ಟೆನೆ ಬಹಳ ವಸುದೇವ ಸುತಗೆ ||5||

ಪದ : ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದತಿ ಘುಡಘುಡಿಸುತ ಆರ್ಭಟಿಸುತ
ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಕೋಪಿಸುತ
ತೊಟ್ಟತೊಡಿಗೆ ಈಡಾಡುತ ಬಿಸಾಡುವ
ನನಗ್ಯಾಕಿದು ಎಂದು
ಪಟ್ಟೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಒರುಗುತ ತಾ ಎರಗುತ
ಮನದೊಳು ಮರುಗುತ
ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವುದಿದು ನೀತವೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವೆ
ಸುರಪಾರಿಜಾತವೆ ||5||

ಶ್ಲೋಕ :ದೇವಲೋಕದ ಹೂವ ತನಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ
ಭಾವೆ ಎನ್ನೊಳು ಮುನಿಯದೆ ಬಿಡುವಳಲ್ಲ
ಆವ ಪರಿಯಲಿ ತಿಳಿದು ಹೇಳುವೆನು ಸೊಲ್ಲ
ಜೀವದೊಲ್ಲಭೆಯೊಡನೆ ಪಂಥವು ಸಲ್ಲ ||6||

ಪದ : ಮಂದಗಮನೆ ಮುನಿದಿಹಳೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯೆಳೊ
ಎನ್ನೊಡನೆ ನುಡಿಯಳೊ
ಇಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಅಪ್ರಬುದ್ಧನಾದರೆ
ಕುಂದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿಡುವಳೋ ಸ್ನೇಹ ಬಿಡುವಳೊ
ಕೋಪವನು ತಾಳುವಳೊ ಇಂ
ತೆಂದು ನುಡಿದ ಮುಕುಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದನು
ಬಾಗಿಲೊಳು ನಿಂದನು ||6||

ಶ್ಲೋಕ :ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭೆ ಚದುರೆ ಮೋಹನಾಕಾರೆ
ಮುತ್ತುರತ್ನವ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಬೀರಿ
ಎತ್ತ ಹೋದಳೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ನಾರಿ
ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಸುಳುಹು ಕಾಣೆನು ತೋರಿ ||7||

ಪದ : ಕನ್ನಡಿ ಕದಪಿನ ಜಾಣೆಯ ಸುಪ್ರವೀಣೆಯ
ಕೋಕಿಲವಾಣಿಯ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋದಳು ತೋರಿಸೆ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸೆ ಬಂದೆನು
ಹಾರೈಸಿ ನಿಂತವರು ಕಣ್ಣು
ಸನ್ನೆಯ ಮಾಡಿ ತೋರ್ವದು ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ
ಮಾತಾಡಿ ||7||

ಶ್ಲೋಕ :ಹಾಸಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸತಿಯ ಕಂಡು
ಬೀಸಣಿಕೆಯಲಿ ಬೀಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು
ಸೂಸು ಪರಿಮಳ ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂವ ಹಾ-
ರೈಸಿ ಕಂಗಳು ತೀರ ನೋಡಿದಳು ಕಾಂತೆ ||8||

ಪದ : ಕಂಡಳು ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯ
ಫಲ್ಗುಣನ ಸಾರಥಿಯ
ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾತಕೆ ಬಂದೆ ಹೋಗೆಂದು ಅತ್ತ ಸಾಗೆಂದು
ಇದು ಏನು ಸೋಗೆಂದು
ಹಿಂಡು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶಿರೋರನ್ನಳೆ ಮೋಹನ್ನಳೆ
ಮುನಿಸ್ಯಾತಕೆನ್ನೊಡನೆ
ಕಂಡ ಕನಸು ಎಂದು ಭಾವಿಸೆ ಎನ್ನ ಜೀವಿಸೆ
ಅಪರಾಧವ ಕ್ಷಮಿಸೆ ||8||

ಶ್ಲೋಕ :ಅಕ್ಕರಿಂದಲೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಇತ್ತ ಹೂವ
ಮಿಕ್ಕ ಸತಿಯರಿಗ್ಯಾತಕೆಂಬ ಭಾವ
ಕಕ್ಕುಲಾತಿಯ ಕಂಡೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ
ಸೊಕ್ಕಬ್ಯಾಡವೊ ಸಾಕು ಹೋಗೆಲೊ ಗೋವ ||9||

ಪದ : ಮಲಯಜಗಂಧಿ ಮರನ ತಂದು ನಿಲಿಸುವೆನಿಂದು
ಮನ್ನಿಸೆ ಕೃಪಾಸಿಂಧು
ಬಲರಾಮ ನಂದಗೋಪನಾಣೆ ತಪ್ಪೆನು ಕಾಣೆ
ಕೋಕಿಲಸ್ವರಗಾನೆ
ಛಲವ್ಯಾತಕೆಂದು ತಕ್ಕೈಸಿದ ಸಂತೈಸಿದ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ
ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ
ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಯ ರಂಗನು ಕೃಪಾಂಗನು
ದೇವೋತ್ತುಂಗ ವಿಕ್ರಮನು ||9||

Sloka : dvaravatiyali danujadallana mukumda
Sare rukminisahita Anandadinda
Varijambaka valagadolu chanda
Naradamuni ta parijatava tanda ||1||

Pada : ballida muniya kullirisida satkarisida
Pushpayarige enda
Vallaberukminigallade byare salladu ella
Ninu ballade intenda
I suddi satyabamege tandu helidarandu
Kelidalake nindu
Tallanisuta ede dhigilendu bugibugilendu
Manadalli atinondu ||1||

Sloka : indralokada chandada kusumavannu
Mandagamaneya mudige ta mudisidanu
Endu ennolu eravu illavu kani
Indu madida kuhakava krushna tanu ||2||

Pada : hariyu madida matavanu kandenu nanu
Innarige peluvenu
Parimalada parijatada huva tandanu bame
Rukmini tanna jiva
Sari banda madadige mudisida srungarisida
Bahupriti badisida
Bariya matina bannaneyilla sneha tanagalli
Thakkuthavaligalilli ||2||

Sloka : mecci bandene mohakke maruladene
Haccire mata hariyu ta kelidane
Necci iddene ennolu vanchisidane
Raccigikkida rampu madida kane ||3||

Pada : maranattuli talalarene mukadorane innenu terane
Torise krushnanna ammayya kelu dammayya
Kamtu kamalajanayya
Baradiddare prana uliyadu matte alivudu
Enemdu tiliyadu
Sarida saribanda satiya bahuratiya
Bahu priti iddava[La] ||3||

Sloka : male illada megavidyatakmamma
Bele illada bumi matyatakamma
Gili^^illada gudu tanyatakamma
Talalareno sri krushnanillade emma ||4||

Pada :yakenna brahma puttisidano srushtisidano
Matennyaka padedalo
Sakinnu hennu janmada balu yatake helu
Takalennaya golu
Kuhaka peldu narada siddha embudu baddha
Muruloka prasiddha
Srikrushnange enage bedava madi hodanu
Odi tanagyakidu byadi ||4||

Sloka : bisajakshana bahala nambidde nanu
Vasavadane olidu rukminige tanu
Sasimukiyale savati attuli idenu
Asebattene bahala vasudeva sutage ||5||

Pada : sittinindati gudagudisuta arbatisuta
Ellarodane kopisuta
Tottatodige idaduta bisaduva
Nanagyakidu endu
Patte mancada mele oruguta ta eraguta
Manadolu maruguta
Ishtu maduvudidu nitave prakyatave
Suraparijatave ||5||

Sloka :devalokada huva tanagillavalla
Bave ennolu muniyade biduvalalla
Ava pariyali tilidu heluvenu solla
Jivadollabeyodane panthavu salla ||6||

Pada : mandagamane munidihalo enna priyelo
Ennodane nudiyalo
Indu allige hogadiddare illiddare
Aprabuddhanadare
Kundu enna myaliduvalo sneha biduvalo
Kopavanu taluvalo in
Tendu nudida mukumda nityanandanu
Bagilolu ninmdanu ||6||

Sloka :chittadollabe cadure mohanakare
Mutturatnava maneyolagella biri
Etta hodalo enna pranada nari
Satyabameya suluhu kanenu tori ||7||

Pada : kannadi kadapina janeya supravineya
Kokilavaniya
Innelli hodalu torise hatra serise bandenu
Haraisi nimtavaru kannu
Sanneya madi torvadu nodi mellage
Matadi ||7||

Sloka :hasi malagidda satiya kandu
Bisanikeyali bisida krushna tanu
Susu parimala parijatada huva ha-
Raisi kangalu tira nodidalu kante ||8||

Pada : kandalu karunyamurtiya satkirtiya
Palgunana sarathiya
Illigyatake bande hogendu atta sagendu
Idu Enu sogendu
Hindu striyara sirorannale mohannale
Munisyatakennodane
Kanda kanasu endu bavise enna jivise
Aparadhava kshamise ||8||

Sloka :akkarindale rukminige itta huva
Mikka satiyarigyatakemba bava
Kakkulatiya kande ninnalli jiva
Sokkabyadavo saku hogelo gova ||9||

Pada : malayajagandhi marana tandu nilisuvenindu
Mannise krupasindhu
Balarama namdagopanane tappenu kane
Kokilasvaragane
Calavyatakendu takkaisida santaisida todeyalli
Kullirisida
Helavanakatteya ranganu krupanganu
Devottunga vikramanu ||9||

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · MADHWA · siva

Baranyatake nire ni karatare

Baranyatake nire ni karatare sugunagambirana ||pa||

Muru loka sancara karunasagara tejiyaneri merevana ||a.pa||

Komalangana kantudahananu somarka sikinetranu
Vamadevanu vanajabava sambava munistomavinuta enna premana ||1||

Nilakanthana nigamasarana balasasidhara Bargana
Silasadguna palanetrana kalantaka enna kayavana ||2||

Mangalatmana mallaripudallana devottunga helavanakatteya
Rangagatisakanada nilagiri lingamurutiya ||3||

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma

Enidu bayala pasa nodidarilla

Enidu bayala pasa nodidarilla |
Enu huruduganeno |
Nana janmadi bandu hondalareno ninna |
Dhyanava kodo abimanadodeya ranga || Pa ||

Nirabobbaliyandadi dehava necci |
Duru hottenu hariye |
Yaru enage | sariyillanembahan ||
Kara prapancada bandhanadolu siluki nondeno |
Hari nimma namava neniyada |
Endendigenagittu sadgati toro || A. Pa ||

Badavaradhari kelo samsarada |
Maduvinolage dhumuki |
Kadehayiso kai pididu krupeyolenna |
Dadava seriso jagadodeya sri rangayya || 1 ||

Suttella bandhu balaga nava masadi |
Hottu padeda janani |
Putra sahodarara galigyagalalarade |
Matte yamanavaroyvaga yaru sangadayilla || 2 ||

Aseyembudu bidadu I buvanadol |
Lesuganenu hariye |
Basheya kodu munde januma barada hage |
Isa sannuta helavanakatte rangayya || 3 ||

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · MADHWA · narasimha

Sri narasimhadeva saranagata

Sri narasimhadeva saranagata rakshakane |
Danavari subaktadhina murutiye || pallavi ||

Hari tanna daivavendu smarisutiralu bala |
Nirava kanade dushta hiranyakasuranu |
Pari pari himsise moredu kopadoleddu |
Taralagolide bahu karunanidhiye || 1 ||

Citicitilendarbatisi kambavu sidiye |
Katikati masedagni nittusirinim halgala |
Katakata kadivutubbana tori ninda |
Kathina murutiye || 2 ||

Kobbida hiranyakanobba murivenendu |
Hebbagilolu sanje mabbinali danujana |
Garbava nakadinda ibbagavanu madi |
Hebbida karulanu harushadi dhariside || 3 ||

Bitarada suravrata prarthise bahu |
Pritiya Baktana matanu mannisi | ati |
Santanagi santosha padisida | A |
Natha rakshakane kataravalide || 4 ||

Kalana mardisi bahu ileya paliside |
Nalina sambavage balu harushavanitte |
Helavanakatte sri ranga dyaginagatte |
Nelevasa kambada narasimhadeva || 5 ||

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · ranganatha

Sriranga syamala komalanga

Sriranga syamala komalanga |
Krura rakkasa kula nivarana |
Naradadi vandyane || pa ||

Manikya mauktika hara dhira |
Vanipati pita vanaja netrane |
Vani bahottandadi ||
Canura mardana cidananda |
Venunada priya devane |
Ina kulambudhi chandrane || 1 ||

Akrura ambarisha varada |
Nakra bandhana nagastri rakshaka |
Chakradhara mukundane ||
Rukmini vallaba vasudeva |
Sakra sasidhara sesha sannuta |
Sakala lokotpatyane || 2 ||

Nityanandane nigamagocarane |
Satyabame sri manohara |
Madana sri gopalane ||
Baktavatsala Baya nivarana |
Kartu helavanakatte
Ramgane krupangane || 3 ||

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · MADHWA · rama

Rama sri ragunandana saranu

ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ ಶರಣು ಸಾರ್ವ-
ಭೌಮ ಭೂಸುರವಂದ್ಯ
ಸೋಮಶೇಖರಮಿತ್ರ ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ್ರ
ಕಾಮಧೇನು ವಿಶ್ವಭೀಮ ಸನ್ನುತ ಸೀತಾ ||pa||

ಕ್ರೂರ ದಾನವ ಸಂಹಾರ ಕೌಸಲ್ಯಾಕುಮಾರ ಭೂ-
ಭಾರಹರ ಭಜಕÀಜನೋದ್ಧಾರ ವೇದಾಂತಸಾರ
ಚಾರುವದನ ಮಣಿಹಾರ ಕುಂಡಲಧರ
ವೀರರಾಘವ ವಿಶ್ವಾಧಾರ ಕರುಣಿಸು ಸೀತಾ ||1||

ಪಾಪರಹಿತ ಪಾವನ ಚರಿತ ಅಹಲ್ಯಾ
ಶಾಪ ಹರಣ ದಿವ್ಯರೂಪ ರಮಾರಮಣ
ತಾಪ ವಿಚ್ಛೇದನ ತಾಮಸ ಗುಣಹರಣ ದ-
ಯಾಪರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮೂರುತಿ ಸೀತಾ ||2||

ಮದನಕೋಟಿ ಮೋಹನಾಂಗ ಮಾಧವ ಪುಣ್ಯಚರಿತ
ಕರುಣಾಪಾಂಗ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ರಂಗಯ್ಯ
ಸದಾನಂದ ಸುಮತೀಂದ್ರ ಹೃದಯ ಪಂಕಜಭೃಂಗ
ಕದನ ವಿಕ್ರಮ ಬಾಹು ಕೋದಂಡಧೃತ ಸೀತಾ||3||

Rama sri ragunandana saranu | sarva |
Bauma busura vandya || pa ||

Somasekara mitra kamita paladata |
Kamadhenu visva bima sannuta sita || A. Pa ||

Krura danava samhara kausalya kumara | BU |
Bara hara Bajaka janoddhara vedantasara |
Caruvadana mani hara kundaladhara |
Vira ragava visvadhara karunisu sita || 1 ||

Papa rahita pavana carita ahalya |
Sapa harana divya rupa ramaramana |
Tapa viccedana tamasa guna harana | da |
Ya parabrahma svarupa muruti sita || 2 ||

Madanakoti mohananga madhava punyacharita |
Karunapamga helavanakatte rangayya |
Sadanamda sumatimdra |hrudayabja brunga |
Kadana vikrama bahu kodandadhruta sita || 3 ||

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · MADHWA

Baktala banna paraku bagyada nidhiye

Baktala banna paraku bagyada nidhiye || pa ||

Ninna nambide nirajaksha paraku |
Ninna ranneya olume beku paraku |
Anyara sangavanolle paraku |
Ennapeksheya saliso paraku || 1 ||

Seshasayana srinivasa paraku |
Sasiranamada odeya paraku |
Dosha durita hara svami paraku |
Bashe palipudenna vasudeva paraku || 2 ||

Ratipatipita madhavane paraku |
Atirupane ennayyane paraku |
Hitavirahitara kayo paraku |
Karta helavanakatteranga paraku || 3 ||