adhika maasa · apoopa dana · MADHWA

Bhagavath naama chinthana(33) during Apoopa dana

ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಹರಿಂ ಕೃಷ್ಣಮಧೋಕ್ಷಜಂ |
ಕೇಶವಂ ಮಾಧವಂ ರಾಮಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ |
ಗೋವಿಂದಂ ವಾಮನಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀಕಂಠಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಂ |
ನಾರಾಯಣಂ ಮಧುರಿಪುಂ ಅನಿರುದ್ಧಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ |
ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಮನಂತಂ ಶೇಷಶಾಯಿನಂ |
ಸಂಕರ್ಷಣಂ ಚ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಂ ದೈತ್ಯಾರಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ |
ಜನಾರ್ದನಂ ಧರಾವಾಸಂ ದಾಮೋದರಮಘಾರ್ದನಂ |
ಶ್ರೀಪತಿಂ ಚ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರತಿನಾಮಭಿ: |
ಮಂತ್ರೈರೇತೈಶ್ಚ ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಪೂಪಕಂ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಂತತಿಂ |

Viṣṇuṁ jiṣṇuṁ mahāviṣṇuṁ hariṁ kr̥ṣṇamadhōkṣajaṁ |
kēśavaṁ mādhavaṁ rāmaṁ acyutaṁ puruṣōttamaṁ |
gōvindaṁ vāmanaṁ śrīśaṁ śrīkaṇṭhaṁ viśvasākṣiṇaṁ |
nārāyaṇaṁ madhuripuṁ anirud’dhaṁ trivikramaṁ |
vāsudēvaṁ jagadyōnimanantaṁ śēṣaśāyinaṁ |
saṅkarṣaṇaṁ ca pradyumnaṁ daityāri viśvatōmukhaṁ |
janārdanaṁ dharāvāsaṁ dāmōdaramaghārdanaṁ |
śrīpatiṁ ca trayastrinśaduddiśya pratināmabhi: |
Mantrairētaiśca yō dadyāt trayastrinśadapūpakaṁ |
prāpnōti vipulāṁ lakṣmī putrapautrādisantatiṁ |

4 thoughts on “Bhagavath naama chinthana(33) during Apoopa dana

  1. Bhagavannama chintana sloka. Thanks for uploading..The most sacred thing to do is Naama sankirtane,,,

    Like

  2. Shree Krishnaya Namaha. Shree Krishnarpanamastu. Very Good and Excellent Site giving beautiful and wonderful Spritual Journey. Keep it up. Supreme personality of GODHEAD Bless and Bestow tons of Happiness and everything for the entire team. Regards
    Shivakumar
    Bangalore

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s