dasara padagalu · MADHWA · mangalam · tulasi

Tulasi devige Jaya mangalam

ತುಳಸೀ ದೇವಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ।। PA ।।

ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ । ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ।
ಳಾಗಿ ಮೆರೆವ ।। A.pa।।

ಮಂದರ ಗಿರಿಧರನಾ
ನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದಲಿ ವ-
ಸುಂಧರೆಯೊಳುದಿಸಿ ಬುಧ ।
ಮಂದರ ತರುವೆಂದೆನಿಸಿದ ।। 1 ।।

ಸರಸ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹರಿ
ಚರಣನಾಶ್ರಯಿಸಿ ।
ದರ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರುಗಳಿಂ ಬಹುಮಾನ ।
ಪರಸ್ಪರೆಯದಿಂದಲರುವಾ ।। 2 ।।

ಕಮಲೇಶವಿಠ್ಠಲರಾಯನಾ ।
ಸಮವಾಗದೆ ಮೇಲೆ ಮೆರೆದು ।
ಮಮತೆಯಿಂದಿರುವಳು ।
ಗಾಮಿಕ್ಯಾಡೊ ವನಮಾಲೆಯಾವ ।। 3।।

Tuḷasī dēvige jaya maṅgaḷaṁ।। PA।।

jaganmāteyāgi śrī hariya। prītipātra।
ḷāgi mereva।। A.Pa।।

mandara giridharanā
nanda bāṣpadindali va-
sundhareyoḷudisi budha।
mandara taruvendenisida।। 1।।

sarasa bud’dhiyinda hari
caraṇanāśrayisi।
dara brahmādyarugaḷiṁ bahumāna।
paraspareyadindalaruvā।। 2।।

kamalēśaviṭhṭhalarāyanā।
samavāgade mēle meredu।
mamateyindiruvaḷu।
gāmikyāḍo vanamāleyāva।। 3।।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s