dasara padagalu · gopala dasaru · MADHWA

Idu Eno charita yantroddhara

ಇದು ಏನೊ ಚರಿತ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರ ||pa||

ಇದು ಏನೊ ಚರಿತ ಶ್ರೀಪದುಮನಾಭನ ದೂತಸದಾ ಕಾಲದಲಿ ಸರ್ವರ ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತ ||a.pa||

ವಾರಿಧಿ ಗೋಷ್ಪಾದನೀರಂತೆ ದಾಟಿದಧೀರ ಯೋಗಾಸನಧಾರಿಯಾಗಿಪ್ಪೊದು ||

ದುರುಳ ಕೌರವರನ್ನು ವರಗದೆಯಲಿ ಕೊಂದಕರದಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಎಣಿಸುವುದು||

ಹೀನ ಮತಗಳನ್ನು ವಾಣಿಲಿ ತರಿದಂಥe್ಞÁನವಂತನೆ ಹೀಗೆ ಮೌನವ ಧರಿಸಿದ್ದು ||

ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ನೀನು ಪೂರ್ವಿಕ ದೇವನೆಶರ್ವನಪಿತ ಬಂದೀ ಪರ್ವತ ಸೇರಿದ್ದು ||

ಗೋಪಾಲವಿಠಲಗೆ ನೀ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ್ರಿಯುವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡದೆ ಈ ಪರಿ ಕುಳಿತದ್ದು ||

Idu Eno charita yantroddhara ||pa||

Idu Eno carita sripadumanabana dutasada kaladali sarvara hrudayantargata ||a.pa||

Varidhi goshpadanirante datidadhira yogasanadhariyagippodu ||

Durula kauravarannu varagadeyali kondakaradalli japamale dharisi enisuvudu||

Hina matagalannu vanili taridanthae jnanavantane hige maunava dharisiddu ||

Sarvavyapaka ninu purvika devanesarvanapita bandi parvata seriddu ||

Gopalavithalage ni priti mantriyuvyapara madade I pari kulitaddu ||

3 thoughts on “Idu Eno charita yantroddhara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s