dasara padagalu · lakshmi · MADHWA · mohana dasaru

Venkatadhri nilayana

ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಿಲಯನ ಪಂಕಜನಾಭನ ತೋರವ್ವ ಲಕುಮಿ ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಕಂದಾ – ನಮ್ಮಶಶಿಮುಖಿಯರೊಡನೆ ಆನಂದಾ
ಪಶುಗಳ ಕಾಯ್ದ ಗೋವಿಂದ – ನಮ್ಮಬಿಸಜನಾಭ ಮುಕುಂದಾ ||

ಸಾಮಜರಾಜ ವರದಾ – ಬಲುಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಪೊರೆದಾ
ಆ ಮಹಾ ದಿತಿಜರ ತರಿದಾ – ನಿಸ್ಸೀಮ ಮಹಾಮಹಿಮನಾಗಿ ಮೆರೆದ – ನಮ್ಮ ||

ಉರಗಗಿರಿಯಲಿಪ್ಪ – ಅಂದುಮರುತನ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಪ್ಪ
ಶರಣರಿಗೊರವಿತ್ತ ತಪ್ಪಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ – ನಮ್ಮಪ್ಪನ ||

Venkatadri nilayana |
Pankajanabana toravva lakumi || pa ||

Vasudeva devaki kanda namma | sasimukiyarodane Ananda ||
Pasugala kayda govinda namma | bisajanaba mukundana || 1 ||

Samarajana varada balu |Premadi Bakutara poreda ||
A maha ditijara tarida | nissima mahimanagi meredanthavana || 2 ||

Uragadri giriyallippa namma | Marutana pegaleri bappa ||
Saranarigoliyutippa | siri | mohanaviththala timmappana || 3 ||

bhajana · kolu · MADHWA · mohana dasaru

Daasa Raayara Dwaja Aarohane Geethe

Jayagalu Agali apajayagalu hogali
Jayadevi ramana oliyali kole
Jayadevi ramana oliyali namma
Vijayarayara kirti mereyalu kole||

Hariye sarvottama hariye paradevate
Haridasarembo birudina kole
Haridasarembo birudina hekkale
Hiribagilolage nudisevu kole||

Pannanga shayana suparna vahana
Suparna vahana sukhapurna kole
Suparna vahana sukhapurnanada
Mohana viththala karunisu kole ||

dasara padagalu · kolu haadu · MADHWA · mohana dasaru

Kolu haadu by Mohana dasaru

  • Kolu haadu is a long poem (Dheergakriti) of 217 stanzas (Nudis).
  • Each stanza consists of four lines only out of which second and third lines are repeated.
  • The whole song is set in folk tune in the raga Naada nama Kriye.
  • The theme of Kolu Haadu is based on a story in Mahabharata Aswamedha Parva. In this story, Rukmini, Sri Krishna, Subhadra and Arjuna had mutual conversations and friendly debates. In that debate they apparently accuse each other mildly and this poem is of the gendre of Ninda Stuti.
  • In the ninda stuti apparent accusations / insults handled actually turn out to be stuti or praise of Lord God only. This poem is of that type. The poem has all Navaras in it including Haasya Rasa (Humour). This poem earned the title “Yukteyalli Mohana” for Sri Mohana Daasa.
Stanza Description
1 – 3 Mangalaacharane
4 Dashavathara
5 – 28 Chathura vimshadhi roopa
29 – 35 Vyuha roopa varnana
36 – 43 Tharathamya varnana
44 – 57 Madhwaacharyaru , Guru and other dasaru prarthana
58 – 65 Krishna leela varnana, dwarakapuri varnana
66 – 75 Devata stuthi on sri Krishna
76 – 94 Madhwamatha significance and Maayavadha kandana
95 – 120 Vaikunta varnana
121 – 209 Rukmini – Krishna, Subhadra – Arjuna  debates
210 – 217 Greatness of the work

kolu-haadu-english

kolu-haadu-kannada

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · vedavyasa

Yeno ee vesha vedavyasa

ಏನೋ ಈ ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಏನೋ ಈ ವೇಷ ||pa||

ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರೀ ನಿವಾಸ ||a.pa||

ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲಪಾರ ವಸ್ತ್ರವನಿತ್ತೆ
ಕೌಪೀನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನಯ್ಯ ||1||

ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮಕುಟವಿರೆ
ನೆತ್ತಿಲಿ ಕೆಂಜೆಡೆ ಪೊತ್ತುಕೊಂಡಿಪ್ಪುದು ||2||

ವರ ವೈಕುಂಠವ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ
ಧರೆಯಾಳು ಬೋರೆಯ ಮರದಡಿಯಲಿರುವುದು ||3||

Yeno ee vesha vedavyasa||p||

Banu koti prakashaa badari nivasa||A.P||

Mutthu manikya mukuta veere
netthili genjade potthi kondippudhu|1|

drowpathi kareyalapaarvasthravanitthe
kowpina dharisidha kouthukavenayya|2|

vara vaikuntavannu bittu mohana vittalanna
dhareyolu poreya maradhadili iruvudhu|3|

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

Vijayaraayara paada nijavaagi

ವಿಜಯ ರಾಯರ ಪಾದ ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬಲು
ಅಜನ ಪಿತ ತಾನೇ ಒಲಿವ ||ಪ||

“ವಿ” ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ವಿಷ್ಣು ದಾಸನಾಗುವನು
“ಜ” ಎನಲು ಜನನ ಹಾನಿ
“ಯ” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡೆ ಯಮ ಭಟರು ಓಡುವರು
“ರಾಯ” ಎಂದೆನಲು ಹರಿ ಕಾವ ವರವೀವ ||೧||

ಇವರ ಸ್ಮರಣೆಯು ಸ್ನಾನ ಇವರ ಸ್ಮರಣೆಯು ಧ್ಯಾನ
ಇವರ ಸ್ಮರಣೆಯು ಅಮೃತ ಪಾನ
ಇವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡೆ ಯುವತಿಗ್‍ಅಕ್ಷಯವಿತ್ತ
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲುವಾ ಕುಣಿವಾ ||೨||

ವಾರಾಣಾಸಿ ಯಾತ್ರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ
ಮಾರಪಿತನೊಲುಮೆಯನು ಪಡೆದು
ಮೂರವತಾರದ ಮಧ್ವಮುನಿ ರಾಯರ
ಚಾರುಚರಣವನು ಧರಿಪ ಈ ಮುನಿಪ ||೩||

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ
ಗುರು ವಿಜಯರಾಯನೀತ
ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು
ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೊ ದಿಟ್ಟರು ||೪||

ದಾನಧರ್ಮದಿ ಮಹಾ ಔದಾರ್ಯ ಗುಣಶೌರ್ಯ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರೇಮ ಕುವರ
ಮಾನವಿ ಸೀಮೆ ಚಿಕಲಪರವಿವಾಸ
ಮೋಹನ್ನವಿಠ್ಠಲನ್ನ ನಿಜದಾಸ ಉಲ್ಲಾಸ ||೫||

Vijayaraayara paada nijavaagi nambalu ajana pita
Taane olivaa ||pa||

Dwijaketanana gunada vrujana kondaaduva
Sujanara mandaara neetaa | prakhyaataa ||a.pa.||

“vi”endu nudiyalu vishnudaasanaaguvanu “ja”
Enalu janana haani |
“ya” endu kondaade yamabhataru oduvaru
“raa”enalu hari kaavaa | varaveevaa ||1||

Ivara smaraneye snaana ivara smaraneye
Dhyaana ivara smaraneyu amruta paana |
Ivara smaraneya maade yuvatigakshayavitta
Trivikramana munde niluvaa | nalivaa||2||

Vaaranaasiya yaatre mooru baari maadi
Maarapitanolume padedu |
Mooraavataarada madhwamuniraayara | chaaru
Charanava bhajipa | munipa ||3||

Purandaradaasara paramaanugraha paatra guru
Vijayaraayaneetaa|
Siri vijaya viththalana shreenivaasaacaaryaru
Hariyaaj~jeyim kottaro | dhittaro ||4||

Daana dharmadi mahaa oudaarya guna sheela
Shreenivaasana prema kuvara |
Maanavi seemeya chikalaparaviyavaasa mohanna
Viththalana nija daasaa | ulhaasaa ||5||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

Tande Vijaya Raayaa

ತಂದೆ ವಿಜಯರಾಯ ವ್ಯಾಳಿಗೆಬಂದ್ಯೊ ವಿಜಯರಾಯ ||pa||

ಹಿಂದೇಸು ಜನ್ಮವು ಮುಂದೇಸು ಜನ್ಮವುಒಂದು ತಿಳಿಯದೆಂದಿಗು ಯೆನ್ನಯ ||a.pa||

ಸೂರ್ಯನ ಸುತನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಶೌರ್ಯ ದೂತನಂತೆ ||
ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯವು ತಿಳಿಯದೆ ನಿನ ಪರಿಚಾರ್ಯನ ಯೆಳೆತಿರೆ ಭಾರ್ಯಳು ಮೊರೆಯಿಡೆ ||1||

ಅದೇ ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿಸುದತಿ ತಾ ಹೃದಯ ಬದ್ಧ ಮಾಡಿ ||
ಮಧುಸೂದನನೆ ಮೋದ ತೀರ್ಥರೆಂ-ದೊದರಿದಳೊದರಿದಳ್ ವಿಜಯರಾಯರೆಂದು ||2||

ಕರಗಳನೇ ಕಟ್ಟಿ ಯೆಳೆಯುತಿರೆದೊರೆಗಳನೇ ಮುಟ್ಟಿ ||
ಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠಲನ ಪದವ ತೋರಿಧರಿಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಕರುಣಾಳುವೆ ಯೆನ್ನ ||3||

Tande vijayaraayaa vyaalege bandyo vijayaraayaa || pa ||

Hindesu janumavo mundesu janumavo |
Ondu tiliyadu endendigoo ninnaya || a.pa. ||

Sooryana sutanante alli | mahaa shoora dootarante |
Kaaryaa kaaryavu tiliyade ninna bali |
Aaryana eleyalu bhaaryalu moreyide || 1 ||

Adu dhairya nodi | sudati taa hrudaya badda maadi |
Madhusoodanane muda teeritendu |
Odaridal odaridal vijayaraayarendu || 2 ||

Karagalane katti eleyutire karavanne mutti |
Siri mohana viththalana paadava tori |
Dharege tandu bitte karunaaluve enna || 3 ||