dasara padagalu · hanuma · kanakadasaru · MADHWA

Bajare Hanumantam

ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ ಮಾನಸ
ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ

ಕೋಮಲ ಕಾಯಂ, ನಾಮಸುದೇವಂ
ಭಜಸುಖ ಸಿಂಹಂ, ಭೂಸುರ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ||1||

ಮೂರ್ಖ ನಿಶಾಚರ ವನಸಂಹಾರಂ
ಸೀತಾ ದು:ಖವಿನಾಶನ ಕಾರಂ||2||

ಪರಮಾನಂದ ಗುಣೋದಯ ಚರಿತಂ
ಕರುಣಾರಸ ಸಂಪೂರ್ಣಸುಭರಿತಂ||3||

ರಂಗ ರಂಗ ಗುಣ ಗಂಭೀರಂ
ದಾನವ ದೈತ್ಯಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಂ||4||

ಗುರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಕದಳೀ ರಂಗಂ
ಸ್ಥಿರ ಸದ್ಭಕ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಂ||5||

Bhajarē hanumantaṁ mānasa
bhajarē hanumantaṁ

kōmala kāyaṁ, nāmasudēvaṁ
bhajasukha sinhaṁ, bhūsura śrēṣṭhaṁ||1||

mūrkha niśācara vanasanhāraṁ
sītā du:Khavināśana kāraṁ||2||

paramānanda guṇōdaya caritaṁ
karuṇārasa sampūrṇasubharitaṁ||3||

raṅga raṅga guṇa gambhīraṁ
dānava daityāraṇya kuṭhāraṁ||4||

guru cennakēśava kadaḷī raṅgaṁ
sthira sadbhaktā mukhya prāṇaṁ||5||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s