dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA

Rama manoharane

ರಮಾ ಮನೋಹರನೆ ದೀನ – ಪತಿತಪಾವನಾ ||pa||

ಚೆಂದದಿಂದ ವೇದ ತಂದ
ಮಂದರೋದ್ಧಾರಾ ಅರ
ವಿಂದನಯನ ಬಂಧು ರಕ್ಷಿಸೊ
ಇಂದು ಭೂಧರಾ ||1||

ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ
ವರದ ವಾಮನಾ ಧೃತ
ಕರದ ಪರಶುರಾಮ ರಾಘವ
ಯರು ಕುಲೋತ್ತಮಾ ||2||

ಲೋಕ ಮೋಹಕ ಬುದ್ಧನಾಗಿ
ತೇಜಿಯೇರಿದಾ ಜಗ
ದೇಕ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ಭೀಕರಾಂತಿಕಾ ||3||

Rama manoharane dina patita pavana |

Chandadinda veda tanda mandaroddhara
Aravinda nayana bandhu rakshiso indu budhara || 1 ||

Karula male dharisida sri varada vamana dhruta
Ratha parasurama ragava yadu kulottama | |2 ||

Loka mohaka buddhanagi tejiyanerida
Jagadeka jagannatha vithala dhikarantaka || 3 ||

One thought on “Rama manoharane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s