dasara padagalu · MADHWA · purushottama thirtharu

Dasara pada on Sri Purushotthama thirtharu

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರೇ | ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರೆ ||pa||

ಧೃತ – ಸಾರಿ ಬಂದೆನು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಲುಭೂರಿ ಕರುಣವ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಸಿ ||a.pa||

ಅಲವ ಬೋಧರ ಮತವಾ | ಪೊಂದಿದರಆಲಸಾದೆ ಭಜಿಸುವರ್ಗೇ |
ಧೃತ – ಶೀಲ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ಸಲಹುತಕೀಳು ಕರ್ಮವ ಕಳೆವ ಮೌನಿಯೆ ||1||

ದ್ವಿಜ ಮೌಳಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ | ತವದಯದಿತೇಜೋ ತನಯನ ಪಡೆಯಲು |
ಧೃತ – ದ್ವಿಜನ ಗೈದಾವಿಪ್ರಸುತನನುನಿಜ ಸುಪೀಠದಿ ನಿಲಿಸಿ ಮೆರೆದ ||2||

ಜಯ ಧ್ವಜ ಕರಜಾತಾ | ವಾತಗೆ ಪ್ರೀತಕಣ್ವ ತಟದಿ ವಿಖ್ಯಾತಾ |
ಧೃತ – ತೋಯ ಜಾಕ್ಷಾನಾದ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನರತನೆ ||3||

Puruṣōttama tīrtharē | pālisi ennapuruṣōttama tīrthare ||pa||

dhr̥ta – sāri bandenu nim’ma nōḍalubhūri karuṇava māḍi pālisi ||a.Pa||

alava bōdhara matavā | pondidara’ālasāde bhajisuvargē |
dhr̥ta – śīla mārgava tōri salahutakīḷu karmava kaḷeva mauniye ||1||

dvija mauḷi rāmācārya | tavadayaditējō tanayana paḍeyalu |
dhr̥ta – dvijana gaidāviprasutananunija supīṭhadi nilisi mereda ||2||

jaya dhvaja karajātā | vātage prītakaṇva taṭadi vikhyātā |
dhr̥ta – tōya jākṣānāda gurugōvinda viṭhalana dhyānaratane ||3||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s