dasara padagalu · MADHWA · Sri sathyagnana thirtharu

Dasara pada on Sathyagnana thirtharu

ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮುನಿರಾಯಾ ತವಸ್ಮರಣೆ ಸತತ ಕೊಡು ಜೀಯಾ ||pa||

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಣಿಯೆ ಧ್ಯಾನ ಮೌನ ಜಪ-ತಪಗಳ ನಿಧಿಯೆ||a.pa||

ಸರ್ವತ್ರದಿ ಶ್ರಿ ಹರಿಯನು ಕಾಣುತ
ಸರ್ವಭೂತ ‘ತರತನಾಗಿ
ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜಿಸಿ
ಸರ್ವಜ್ಞಮತ ಸುದಾಂಬುಧಿಗೆ ಚಂದ್ರಮನಾದೆ||1||

ಭರತಾರುಣ್ಯದಿ ಪರಮ ಹಂಸನಾಗಿ
ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಧುರವ’ಸಿ
ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ ಧರೆಯೊಳು
ಪೂರ್ಣಜ್ಞರ ಧ್ವಜ ಮೆರೆಸಿದ ಧೀರಾ||2||

ಲೌಕಿಕವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸಿ ನೀ-
ಪರಲೋಕ ಸಾಧನ ಲೋಕಕೆ ತಿಳಿಸಿ
ಟೀಕಾರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನವ ಹೊಂದಿದ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭೂಪತಿ’ಠ್ಠಲನ ದೂತಾ ||3||

Satya jñāna munirāyā tavasmaraṇe satata koḍu jīyā ||pa||

jñāna bhakti vairāgyada kaṇiye dhyāna mauna japa-tapagaḷa nidhiye||a.Pa||

sarvatradi śri hariyanu kāṇuta
sarvabhūta’taratanāgi
sarvōttamanu śrīrāmana pūjisi
sarvajñamata sudāmbudhige candramanāde||1||

bharatāruṇyadi parama hansanāgi
dharma sāmrājyada dhurava’si
dharma sanrakṣaṇe māḍuta dhareyoḷu
pūrṇajñara dhvaja meresida dhīrā||2||

laukikavanu sampūrṇa tyajisi nī-
paralōka sādhana lōkake tiḷisi
ṭīkārāyara sannidhānava hondida
śrīkānta bhūpati’ṭhṭhalana dūtā ||3||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s