dasara padagalu · MADHWA · Vijaya dasaru

Krishnarpithavendu kodalu

Back to blogging again!

This 2020, I want to be fully active in my blog.

I request all our readers to post the composer name along with the first line of song so that it will be easy for me to check and post the songs asap.

ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಿತವೆಂದು ಕೊಡುಲು ಎ-|
ಳ್ಳಷ್ಟಾದರೂ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಮೀರುವದು ||ಪ||

ಗಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಹಿತ ಹರರೂಪ ಮುನಿ ಅ-
ರಣ್ಯದಲಿ ಪಾಂಡವರು ಇರಲು ಬಂದು ||
ಪುಣ್ಯಬೇಕೆಂದೆನಲು ಬಂದು ದಳ ಶಾಖಾ ಕಾ- |
ರುಣ್ಯದಲಿ ಹರಿ ಎನಲು ಅಪರಿಮಿತವಾದುದು ||1||

ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವಾದಿಗಳ |
ಮಸ್ತಕದ ಮಣಿ ವಿದುರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ||
ಹಸ್ತು ಬಂದುದಕೆ ಉಪಾಯವೇನೆಂದೆನಲು |
ಹಸ್ತದೊಳು ಪಾಲ್ಗುಡತಿಯೆರಿಯೆ ಮಿಗಿಲಾದುದೊ||2||

ಅಣು ಮಹತ್ತಾಗಲಿ ಆವಾವ ಕರ್ಮಗಳು |
ತೃಣನಾದರರಿತು ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಲು ||
ಕ್ಷಣ ತನ್ನದೆನ್ನದೆ ಅರ್ಪಿತನೆ ನಿಕ್ಷೇಪ |
ಗುಣನಿಧಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಪುರದಲ್ಲಿ ||3||

Kr̥ṣṇārpitavendu koḍulu e-|
ḷḷaṣṭādarū mēru parvata mīruvadu ||pa||

gaṇyavillade śiṣya sahita hararūpa muni a-
raṇyadali pāṇḍavaru iralu bandu ||
puṇyabēkendenalu bandu daḷa śākhā kā- |
ruṇyadali hari enalu aparimitavādudu ||1||

hastināpuradalli sakala dēvādigaḷa |
mastakada maṇi vidurana maneyalli ||
hastu bandudake upāyavēnendenalu |
hastadoḷu pālguḍatiyeriye migilādudo||2||

aṇu mahattāgali āvāva karmagaḷu |
tr̥ṇanādararitu ariyade māḍalu ||
kṣaṇa tannadennade arpitane nikṣēpa |
guṇanidhi vijayaviṭhṭhalana puradalli ||3||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s