dasara padagalu · MADHWA · Sri sathyadharma thirtharu

Dasara pada on Sri Sathyadharma thirtharu

ಚಿತ್ತೆಸೈ ಬಿನ್ನೈಸುವೆ ಪರಾಕು ||pa||

ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸದ್ಗುರುರಾಯಾ ||a.pa||

ನಿನ್ನ ನಂಬಿದವ ಧನಮದಾಂಧರಿಗೆ
ಇನ್ಯಾತಕೆ ತೆರೆಯಲಿ ಬಾಯಾ ||1||

ಕಾಲಹರಣ ಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತಿದೆ
ಪಾಲಿಸುವುದು ಸತ್ಪಾಥೇಯಾ ||2||

ಶ್ರೀದವಿಠಲಾಶ್ರಿತ ಜನವತ್ಸಲ
ಸಾಧು ಸೇವ್ಯ ಸತ್ಯದಿಗೇಯಾ ||3||

chitthasii binnaisuve parAku ||pa||

satyadharma sadgururAyA ||a.pa||

ninna naMbidava dhanamadAndharige
inyAtake tereyali bAyA ||1||

kAlaharaNa balu kaShTavAgutide
pAlisuvudu satpAthEyA ||2||

SrIdaviThalASrita janavatsala
sAdhu sEvya satyadigEyA ||3||

One thought on “Dasara pada on Sri Sathyadharma thirtharu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s