bharathi devi · dasara padagalu · MADHWA · Vijaya dasaru

Bharati janani palisu nitya marutana

ಭಾರತೀ ಜನನಿ ಪಾಲಿಸು ನಿತ್ಯ ಮಾರುತನ ರಾಣಿ |
ಭಾರಿ ಭಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಭಾರ ನಿನ್ನದೇ ವಾಣೀ ||pa||

ಭಕುತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅನುದಿನ |
ಅಕಟನಿಲ್ಲದೆ |
ಸಕಲ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಭಕನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಪಾ |
ಪಕೆ ಎರಗಿದೆ ಯಾತಕೆ ಬಾರದವನಾದೆ ||1||

ಆರನ್ನ ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನನು ನಾ |
ಸಾರಿದೆ ಮಾಣದೆ |
ವಾರ ವಾರಕೆನ್ನ ಉದ್ಧಾರವ ಮಾಳ್ಪುದು |
ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲಿ ಶೃಂಗಾರವಾರಿಧಿ ವೇಗ ||2||

ನುತಿಸಿ ವಂದನೆ ಮಾಡುವೆ ನಿತ್ಯ |
ಕೃತಿಯನಂದನೆ |
ಸತತ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಪದಾಬ್ಜದಿ |
ರತಿ ಆಗುವಂತೆ ಸುಮತಿಯನು ಕರುಣಿಸೇ ||3||

Bharati janani palisu nitya marutana rani |
Bari barige enna bara ninnade vani ||pa||

Bakuti illade anudina |
Akatanillade |
Sakala thavinalli arbakanagi tirugi pa |
Pake eragide yatake baradavanade ||1||

Aranna kanade ninnanu na |
Saride manade |
Vara varakenna uddharava malpudu |
Karunyadindali srungaravaridhi vega ||2||

Nutisi vandane maduve nitya |
Krutiyanandane |
Satata vijayaviththalana padabjadi |
Rati Aguvante sumatiyanu karunise ||3||

3 thoughts on “Bharati janani palisu nitya marutana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s