dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra

Raayo baaro thande thayi baaro

ರಾಯ ಬಾರೋ – ತ೦ದೆ ತಾಯಿ ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಬಾರೋ
ಮಾಯಿಗಳ ಮರ್ಧಿಸಿದ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ || ಪ ||

ವ೦ದಿಪ ಜನರಿಗೆ ಮ೦ದಾರ ತರುವ೦ತೆ
ಕು೦ದದಭೀಷ್ಟವ ಸಲಿಸುತಿಪ್ಪ – ರಾಯ ಬಾರೋ
ಕು೦ದದಬೀಷ್ಟವ ಸಲಿಸುತಿಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮ೦ದನ್ನ ಮತಿಗೆ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ – ರಾಯ ಬಾರೋ || ೧ ||

ಆರುಮೂರು ಎಳು ನಾಲ್ಕು ಎ೦ಟು ಗ್ರ೦ಥ ಸಾರಾರ್ಥ
ತೋರಿದಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದಿ೦ದ – ರಾಯ ಬಾರೋ
ತೋರಿದಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದಿ೦ದ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೂರಿಗಳರಸನೆ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ – ರಾಯ ಬಾರೋ || ೨ ||

ರಾಮಪದಸರಸೀರುಹ ಭೃ೦ಗ ಕೃಪಾಪಾ೦ಗ
ಭ್ರಾಮಕ ಜನರ ಮತಭ೦ಗ – ರಾಯ ಬಾರೋ
ಭ್ರಾಮಕ ಜನರ ಮತಭ೦ಗ ಮಾಡಿದ
ದೀಮ೦ತರೊಡೆಯನೆ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ – ರಾಯ ಬಾರೋ || ೩ ||

ಭಾಸುರಚರಿತನೆ ಭೂಸುರವ೦ದ್ಯನೆ
ಶ್ರೀ ಸುಧೀ೦ದ್ರಾರ್ಯರ ವರಪುತ್ರ – ರಾಯ ಬಾರೋ
ಶ್ರೀ ಸುಧೀ೦ದ್ರಾರ್ಯರ ವರಪುತ್ರನೆನಿಸಿದ
ದೈಶಿಕರೊಡೆಯನೆ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ – ರಾಯ ಬಾರೋ || ೪ ||

ಭೂತಳನಾಥನ ಭೀತಿಯ ಬಿಡಿಸಿದ
ಪ್ರೇತತ್ವ ಕಳೆದಿ ಮಹಿಷಿಯ – ರಾಯ ಬಾರೋ
ಪ್ರೇತತ್ವ ಕಳೆದಿ ಮಹಿಷಿಯ ಮಹಮಹಿಮ
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ – ರಾಯ ಬಾರೋ || ೫ ||

Raya baro tande tayi baro | namman kaya baro |

mayigala mardisida raghavendra, raya baro ||

vandipa janarige, mandara taruvante | kundadabhishtava salisutirpe | raya baro |
kumdadabhishtava salisutirpe sarvaj~ja | mandana matige raghavemdra, raya baro ||1||

armuru elu nalku entu grantha | sarartha toridi sarvarige nyayadinda | raya baro|
toridi sarvarige nyayadinda raya baro surigalarasane raghavendra, raya baro || 2||

ramapadabja satata bhrunga krupanga | bhramaka janara manabhanga | raya baro
bhramaka janara manabhanga madida dhimantarodeya raghavemdra, raya baro ||3||

bhasura charitane bhusura vandyane | shri sudhindraryara varaputra | raya baro
shri sudhindraryara varaputra neniside daishikarodeya raghavendra, raya baro ||4||

bhutalanathana bhitiya bidiside pretatva kaleda mahishiya | raya baro
pretatva kaleda mahishiya maha mahima jagannatha vithalana priti patra || raya baro ||

 

 

 

3 thoughts on “Raayo baaro thande thayi baaro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s