dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · Nava brindhavana

Vrundavanagaliga namisi(Song on Nava brindhavana)

ವೃಂದಾವನಗಳಿಗಾನಮಿಸಿ ನಿತ್ಯ
ನಂದ ತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ದಾರಕರೆನಿಪ||pa||

ವರ ಮಧ್ವಮುನಿ ಕಮಲಕರ ಪದ್ಮ ಸಂಜಾತ
ಗುರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕವೀಂದ್ರಾ
ಕರಸರೋರುಹ ಜಾತ ವಾಗೀಶಮುನಿ
ಪರಘುವರ್ಯ ಗೋವಿಂದಾಖ್ಯ ಒಡೆಯರ ಪವಿತ್ರತಮ ||1||

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ಪ್ರಪೌತ್ರರೆನಿಪ
ವಸುಧೀಂದ್ರ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಯಾ
ಭೂಸುರರು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲಿ ಸ್ಮರಿಸೆ ನಿ
ರ್ದೋಷರನ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಸುತಿಹ ||2||

ದೇವತೆಗಳು ಇವರು ಸಂದೇಹ ಬಡಸಲ್ಲಾ ಮಿ
ಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಪರಾಭವ ಮಾಡಿ ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ
ಕೀರ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಐದಿಹರಾ ||3||

Vrundavanagaliga namisi nitya tirthananda matoddharakarenipa | pa |

Vara madhvamuni kamalakara padmasanjata gurupadmanaba Sriramatirtha kavindra-
Karasaroruha jata vagisamunipa raguvarya Govindakya odeyara pavitratama ||1||

Srisudheendraryara prapautrarenipa vasudhindra vyasaraya srinivasamuniya |
Busuraru parama santoshadali smarise nirdosharana madi abilashe puraisutiha|| 2||

|Devategalu ivaru sandeha badisalla mithyavadigala parabava madi I |
Vasundhareyolage kirtiyutaragi lakshmivara jagannatha vithalana aidihara ||3||

Anegundi · Nava brindhavana

Nava brindhavana

padmanabham kavindram cha vaageesham vyaasaraajakam
 raGuvaryam srinivasam, ramatirtha tathaiva cha|
Shri Sudheendram cha govindam navavrundavanam bhajE| 

 • Navabrindavana is a small island situated nearby to Anegundi of Koppal District. Anegundi is 20 K.ms away from Gangavathi.
 •  From Anegundi one has to cross River Tungabhadra by boat to reach Navabrindavana.

IMG_5803.JPG

 • Navabrindavana is situated in the river Tungabhadra.Another way to approach Navabrindavana is Via Hampi
 • Apart from the Brindavanaa, one can also visit three ancient temples dedicated to Lord Anjaneya, Lord Ranganatha and Avatara traya Anjaneya
Avathara traya hanuman
Hanumantha shrine
Ranganatha shrine
Full view of nava brindhava
Padmanabha theertharu
Kavindra theetharu
Vagheesa theertharu
Vyasa raja theertharu
Sri rama theertharu
Sri srinivasa theertharu
Sri Govinda wodeyaru
Sri sudheendra theertharu
raghu varya theertharu

Nava Brindavana Dhyana shlokas

1. Sri Padmanabha Theertha (1317-1324)

pUrNapraj~nakR^itaM bhAShyamAdau tadbhAvapUrvakam |
yo vyAkaronnamastasmai padmanAbhAkhyayogine ||

2. Sri Raghuvarya theertharu (1502-1537)

mahA pravAhini bheema yasya mArga madAnmadA |
raghuvaryO mudaMdadyathkAmithArtha pradayAka : ||

3. Sri Kavindra Theertharu: (1392-1398)

|| vIndrArUDhapadAsaktaM rAjendramunisevitam .
shrIkavIndramuniM vande bhajatAM candrasannibham ||

4. Sri Vaageesha Theertha: (1398-1406)

vAsudeva pAda dhvandhath vArijA saktha mAnasam |
padha vyAkyAna kuchalaM vAgisha yatIM asraye ||

5. Sri Vyasaraja Theertha (1447-1539)

arthikalpita kalpoyam pratyarthi gaja kesarI |
vyaasatiirtha gururbhuuyAd asmad iShTaartha siddhaye ||

6. Sri Srinivasa Theertha (1539-1564)

yadhunAtha padAmboja saMsaktho hamsarAnmudhe |
sreenivaasa gururbuyAth vAsavisunu pUjakaH||

7. Sri Rama Theertha (1564-1584)

rAma thIrtha guruM vande rAma pAdAbja pAjakaM |
samyakjnAtha tharesAnAM rAma pAraMya sAdhakaM

8. Sri Sudheendra Theertha (1614-1623)

kusArgru mathaye bAnuthyudhayevAdhi beethaye
Aradhitha shreepathya sudhindra yathave namaH

9. Sri Govinda Odeyaru (1534)

tungabadrA nadhi teere charantham dhuscharaM thapaH
vandhe govinda thirthaakyaM muniM kjnana samrudhaye ||

 

Erode · MADHWA · Nava brindhavana

Nava brindhavana at Erode,Tamilnadu

Nava brindavanas of sri padarajaru mutt is located at the banks of cauvery river in Erode, Tamilnadu. Indeed a very peaceful place.

Source: Google

Details of brindavanas

The nine saints at Nava Brindavan Erode are as follows:

 1. Sri Lakshmi Manohara Theertharu (1670-1708)
 2. Sri Lakshmipathi Theertharu(1700-1715)
 3. Sri Srinidhi Theertha(1781-1787)
 4. Sri Vidyanidhi Theertharu (1772-1795)
 5. Sri Sudhinidhi theertharu(1888-1908)
 6. Sri Sri Medhanidhi Theertharu(1908-1926)
 7. Sri Thejanidhi Theertharu(1770-1806)
 8. Sri Thaponidhi Theertharu(1806-1838)
 9. Sri Yashonidhi Theertharu (1840-1856)

img_8897
Sri Medha nidhi theertharu

 

Sri tapo nidhi theertharu

 

Sri Tejonidhi theertharu

 

Sri sudhinidhi theertharu

 

Sri yasho nidhi theertharu

 

Sri sri vidhya nidhi theertharu

 

img_8879-1
Sri Lakshmi pathy Theertharu

 

img_8887-1
Sri Lakshmi Manohara Theertharu

 

img_8895-1
Sri Srinidhi Theertharu

 

Contact address: 

Nava Brindavan
Pallipalyam
Vasantha Nagar
Erode
Contact:- Sri. Krishna Murthy Achar
Ph: (0424) 2223141