deepavali · ganga snana · MADHWA · snana

Sloka to chant while doing ganga snana on deepavali

thaile lakshmir jale gangaa deepavasyaas chathurdashim
pratha snanamthu ya kuryaath sa yama lokam na pasyathi