MADHWA · raghavendra

sri guru jai guru raghavendra

 ಶ್ರೀ ಗುರು ಜೈ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||ಪ||

ದೀನ ದಯಾಪರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಗಾನ ಲೋಲ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಗಾನ ವಿಶಾರದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||1||

ದ್ವಿಜವರ ವಂದಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸುಜನರ ಪಾಲಕನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕಮನೀ ಯಾನನ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವಿಮಲ ಮಾನಸನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||2||

ವೀಣಾ ಚತುರನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವೇಣುಗಾನ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪರಿಮಳ ರಚಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪರಿಹರಿಸೈಭವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||3||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಂಶನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಆಹ್ಲಾದವ ಕೊಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವಾಸುಕಿಯೆಂಶನ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವ್ಯಾಸ ಯತಿಯು ನೀನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||4||

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ದಾಶರಥಿಯ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಮೂಲ ರಾಮಾರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಬಾಲನ ಪೊರೆದೆಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ    ||5||

ಕಾಮಿತ ಫಲದನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪ್ರೇಮವಿದೆಯೆನ್ನೊಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಗಂಧಲೇಪ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||6||

ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕಂದನೆಂದು ತಿಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಮೂಢಗಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಅವನಾದಿಗೊಡೆಯನಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ …. ||7||

ಭಕ್ತ ಜನಾಶ್ರಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶಕ್ತ ನೀನೆ ಸರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸಾಸಿರ ವಂದ್ಯನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕ್ಲೇಶದರಿಸಿ ಪೊರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ……. ||8||

ಮಂತ್ರಾಲಯ ದೊರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸಂತಾಪವ ಕಳೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸರ್ವಜನ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||9||

ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬಿಡಿಪುದು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸಾಷ್ಠಾಂಗವು ನಿನಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ||10||

ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸುಗುಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶರಣರ ಸುರವರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪರಮ ಪುರುಷಪೊರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||11||

ಪತಿತ ಪಾವನನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸತತ ಭಜಿತಪೊರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕರುಣಿಗಳರಸನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವರಗುರು ರಾಜನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||12||

ಚಿಂಚಿತಾರ್ಥಪ್ರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿಠಲನಾಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಜಯ ಮಂಗಳ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಜಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ||13||

SrI guru jai guru ragavendra
Srita jana pAlaka ragavendra ||pa||

dIna dayApara ragavendra
j~jAna nidhiyE SrI ragavendra
gAna lOla SrI ragavendra
gAna viSArada SrI ragavendra ||1||

dvijavara vaMdita ragavendra
sujanara pAlakane ragavendra
kamanI yAnana ragavendra
vimala mAnasane ragavendra ||2||

vINA caturane ragavendra
vENugAna priya ragavendra
parimaLa racisida ragavendra
pariharisaiBava ragavendra ||3||

prahlAdaMSane ragavendra
AhlAdava koDu ragavendra
vAsukiyeMSana ragavendra
vyAsa yatiyu nInE ragavendra ||4||

SrI sudhIMdra suta ragavendra
dASarathiya priya ragavendra
mUla rAmArcaka ragavendra
bAlana poredeyO ragavendra ||5||

kAmita Paladane ragavendra
prEmavideyennoLu ragavendra
gaMdhalEpa priya ragavendra
suMdara mUruti ragavendra ||6||

taMde tAyi nIne ragavendra
kaMdaneMdu tiLi ragavendra
mUDhagitte j~jAna ragavendra
avanAdigoDeyanAda ragavendra …. ||7||

Bakta janASraya ragavendra
Sakta nIne sari ragavendra
sAsira vaMdyane ragavendra
klESadarisi pore ragavendra ……. ||8||

maMtrAlaya dore ragavendra
saMtApava kaLe ragavendra
sarvaSakta nIne ragavendra
sarvajana priya ragavendra ||9||

SAMta mUrti SrI ragavendra
BrAMtiya biDipudu ragavendra
kRuShNamUrti SrI ragavendra
sAShThAMgavu ninage ragavendra||10||

agaNita mahimane ragavendra
suguNa guNArNava ragavendra
SaraNara suravara ragavendra
parama puruShapore ragavendra ||11||

patita pAvanane ragavendra
satata Bajitapore ragavendra
karuNigaLarasane ragavendra
varaguru rAjane ragavendra ||12||

ciMcitArthaprada ragavendra
SrIkAMta viThalanAtha ragavendra
jaya maMgaLa guru ragavendra
jaya SuBa maMgaLa ragavendra ||13||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s