bhadrapada maasa · MADHWA

Bhadrapada maasa – Important days

Date Event
23/08/17 Dhanvanthri Jayanthi
24/08/17 Varaha jayanthi
Swarna gowri vratha
25/08/17 Ganesha chathurthi
26/08/17 Rushi panchami
30/08/17 Jyeshta gowri Pooja
02/09/17 Ekadashi

Ksheeravrata starts

03/09/17 Vamana jayanthi
05/09/17 Ananta chathurdashi
06/09/17 Yajurvedi nithya nuthana upakarma
Mahalaya starts
16/09/17 Ekadashi
19/09/17 Sarva pithru amavasya

2 thoughts on “Bhadrapada maasa – Important days

  1. ಭಕ್ತವತ್ಸಲಭಯನಿವಾರಣ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ
   ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನೆ ನೀರಜನಯನ
   ಸತ್ಯಭಾಮೆಪತಿ ಸರಸಿಜವದನ ||ಪ||
   ಮಂಗಳ ಚರಣದಿ ಗಂಗೆಯ ಪಡೆದ ಭು-
   ಜಂಗನ ತುಳಿದ ಪದಾಂಬುಜಕೆ ನಮೊ||1||
   ವಿನತೆಸುತನ ಹೆಗಲು ಘಮಿಕಿಲಿಂದೇರಿಪ
   ಕಣಕಾಲಂದಿಗೆಮಣಿಕಾಲಿಗೆ ನಮೊ ||2||
   ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಕಟ್ಟಿದ ಉಡಿದಾ-
   ರಿಟ್ಟ ತ್ರಿಜಗ ಊರ್ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಮೊ ||3||
   ನಾಲ್ಕುಮುಖದ ಅಜನಂದನರುದಿಸಿದ
   ನಾರಾಯಣ ನಾಭಿಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೊ ||4||
   ಕರ್ಣಕುಂಡಲವು ಕಪೋಲದಲ್ಹೊಳೆಯುತ
   ಸಣ್ಣ ನಾಮದರವಿಂದನೇತ್ರಕೆ ನಮೊ||5||
   ಗಿರಿಯೆತ್ತಿದ ಕಿರುಬೆರಳ ಹೊನ್ನುಂಗುರ
   ವರ ಶಂಖಚಕ್ರದ ಕರಕÀಮಲಕೆ ನಮೊ|| 6||
   ನಾಸಿಕ ಚೆಲುವ ಪ್ರಕಾಶ ಕಿರೀಟ ಭೀ-
   ಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಪದ್ಮಕೆ ನಮೊ ||7||

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s