dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · purandara dasaru · sudhaamana haadu

Sudhaamana haadu

sudhamana-haadu(Kannada lyrics)

Pathiya paadakkeragi mati bedi paarvati | sutage vandaneya maadidalu ||
Ati bhaktiyindali stutisuva janarige sa- | dgathiyaagalenuta pelidalu || 1 ||

Sudhaamanemborva sookshmada braahmana | hodiyalikkilla aashanavilla ||
Gadagada naduguta madhura maataaduta | sadanadolirutiddanaaga || 2 ||

Praatah kaaladalleddu nitya karmava mugisi | naathana dhyaana maadutali ||
Paatrara maneghogi yaacanegala maadi | graasa taruvanu mushti tumba || 3 ||

Pativrute hendati pati tandadhe saakendu | hitadinda paaka maaduvalu ||
Ati bhaktiyindali patige bhojana badisi | mativanti ulidaddumbuvalu || 4 ||

Hasive trushegalinda atikleshavaagiddu | patikoode maatanaadidalu ||
Gatiyenu namaginnu hitadavaryaarilla sadgatiyenenuta pelidalu || 5 ||

Podaviyolage nimma odahuttidavarille | odane aadida geleyarille ||
Karedu koodisikomdu birusu maat~heluva | hiriyaru daarille nimage || 6 ||

Cikkandillodille hettavarhelille | uttama gurugolillenu ||
Hottu velegaago mitraru yaarille matte kelidalu kleshadali || 7 ||

Madadi maatanu keli manadali yocisi | huduganaagiralikke hogi ||
Gurukula vaasadali hari naavu Odiddu | hari hortu mattobbarillaa || 8 ||

Innobbaretake anyarapeksheke | mannisi hogi barrendalu ||
Innenu kodatiye hari munde idalikke | chennaagi kelidanaaga || 9 ||

Gaabariyaadalu saagi taa nadedalu | bega tandalu avalakki ||
Baagi vastradolu bega kattikottu | hogi barenutha pelidalu || 10 ||

Angalavanu bittu mundake bandanu | hanga haaruvudu edake ||
Mangalavaaguvudu rangana darushana | sandehavilladaaguvudu || 11 ||

Baagilavanu bittu saagi mumdake baralu | kaagi haarohodavu balake ||
Aaguvudu namaginnu aaguvudu shubha cinha | aaguvudu hari krupeyinda || 12 ||

Higenda braahmana mundake nadedanu | kandanu kamala pushpagala ||
Rangana hendarige heralige bekendu | tegedukondanu kamala pushpagala || 13 ||

Hariyuva jalavella hariyabhishekaven- | dharushadali tumbikondu ||
Karadalli hidakondu purada baagila munde | hari hyaage dorakuva nenda || 14 ||

Nintanu braahmanana ananta roopadi dhyaana | anta rangadali maadutali ||
Santoshadindali dharisida dasharoopa- |dinda bandenna kaayenda || 15 ||

Haraku vastravanuttu hari dhyaana maaduva | viprana kandu chaarakaru ||
Barabedirolage hiriyarappaneyilla | tirugi hogenuta helidaru || 16 ||

Anda maatanu keli anjida braahmana |indiraa ramanage helenda ||
Hesaru sudhaamanante hasidu bandaarendu | vasudeva tanayaga helidaru || 17 ||

Kelida hariyeddu bahala harushadinda | begane karetanniravana ||
Hogu hogendare saagi mundake baralu | baagilige banda sudhaama || 18 ||

Banda bhaktana nodi aanandadindeddu | vandisi aasanava haakidaru ||
Chandadindali karava hididu maataaduta | banda kaaranava kelidaru || 19 ||

Mandagamane sahita tanda udakadinda | chandadindali paada toledu ||
Gandha keshara hacci chenda chaamaradinda | andadi gaali beesidaru || 20 ||

Hasidu bandaarendu hasivege takkantha | hasanaada hannu sakkareyu ||
Kusuma naabhanu taanu panneeru tandeede | undu kaitoleda sudhaama || 21 ||

Mandaradharaginnu sundara satiyaru | tandaru tabaka vilyavanu ||
Indireramananu banda sudhaamanu | chandadi meledaru vilyavanu || 22 ||

Shrama bahalavaagide shramisikollirendu | sele manca tandu haakidaru ||
Shaalu sakalaatiyu melaada haasige | mele malagidanu sudhaama || 23 ||

Andina raatriyali mandagamaneyara bittu | bandu malagidanu shreehariyu ||
Hindina vruttaanta ondondu smarisuta | aanandadi hariyu sudhaama || 24 ||

Andina snehavu indeke nenapaaytu | bandeeri bahudinakenda ||
Hendati makkalu iharenu nimagendu | indire ramana kelidanu || 25 ||

Hendati kaluhidalu rangana darushana | kondu baarenuta pelidalu ||
Tandaddu kodalikke sandehavetakke | tandula hididu jaggidanu || 26 ||

Mushtitumbavalakki mukkida hari bega | nakkaru satiyarella ||
Ishte saaku endu gatyaagi kai hidiye | kottanu bhaktanige aishwarya || 27 ||

Hadinaaru saavira cadureyara karesida | kodisidellarige tandulava ||
Ulisida avalakki unalikke maargakke | bekendu bigidu kattidaru || 28 ||

Rannada baagilige cinnada choukattu | honna hostalava nirmisida ||
Ranna maanika bigida toli kamba gilibodu | pannagashayana nirmisida || 29 ||

Iriri naalkudivasa tware yaake maaduviri | iralikke baaradeyendaa ||
Nere hore yaarilla taruniyobbalihalu | irali naa hege pelenda || 30 ||

Paadake eragi taa saagi mundake banda | baagilige banda sudhaama ||
Hogiri hindake hogi barutenenalu | baagi kai mugida shreehariyu || 31 ||

Mundake bandanu indenu kodalilla | hendatige helalenenda ||
Nintanu oniyali mandira sigalilla | hendatiya kanda sudhaama || 32 ||

Mandiravannella kandanu aishwarya | chandadindaabharana kanda ||
Indiraapatiyannu kandu bandudarinda | bandhitu sakala sampattu || 33 ||

Ravivaara haadidare raajakaaryavaaguvudu | banjege makkalaaguvavu ||
Barademme kareyodu badatana hinguvudu | guruvaara haadidavarige || 34 ||

Shreenivaasana dhyaana mounadindali maadi | naanaa sampattu padedaru ||
Adara vishaya tilidu gati moksha iralendu | shree hari kodu deva siriya || 35 ||

Idu bhaagavatavenni idu bhaagavatavenni | idu bhaagavatake keelagalu |
Idake priyanu namma purandaraviththala | idarinda mukti koduvanu || 36 ||

7 thoughts on “Sudhaamana haadu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s